כל הפוסטים של יהודה אבלס

התמודדות של מסורבת גט

התמודדות של מסורבת גט

מסורבת גט הינה אישה שבעלה מסרב לתת לה את הגט למרות שבית הדין הרבני קבע כי יש עילה לגירושין והבעל חייב לתת לה את הגט.

אישה שבעלה מסרב לתת לה את הגט היא למעשה אישה עגונה, כשהיא אינה יכולה להתחתן בשנית, ומאידך היא אינה מסוגלת לחיות עם בעלה.

הקושי בתיק של מסורבת גט 

ניתן לומר שהדרך להצליח בתיק של מסורבת גט הינו אתגר מיוחד, אשר לרוב יהיה מלווה באין ספור דיונים בבית הדין, כשהבעל סרבן הגט יגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול רק מתוך מטרה לסחוב את הזמן ולהתיש את האישה האומללה.

במקרים מסוימים הבעל יגיש תביעה לשלום בית כביכול הוא מבקש שלום בית, כאשר המטרה הינה ברורה, לנקום או לסחוט כספים מהאישה.

קושי נוסף הוא העובדה כי בית הדין הרבני לא ימהר להפעיל סנקציות כנגד סרבן הגט, מתוך חשש לכשרותו של הגט, שכן גט שניתן בכפיה הינו גט פסול.

מאידך לבית הדין יהיה קשה להתעלם מהצורך של האישה להשתחרר מהנישואין אשר הגיעו לקיצם ואין כל תוחלת בהמשך המצב הקיים. 

טיפול בתיק מסורבת גט רק על ידי טוען רבני

איך בכל אופן ניתן להצליח בתיק מסורבת גט למרות הקושי שבדבר? כאן מגיע מקומו של טוען רבני מומחה שיודע את הדין העברי על פיו בתי הדין מתנהלים.

עורך דין גם אם הוא עורך דין לגירושין ככל הנראה אין לו את המידע שיש לטוען רבני, וזאת משום שבלימודים וההכשרה שהוא עבר, הוא לא למד כמעט את הדין העברי.

לא כן טוען רבני שכל התמחותו בדין העברי, הרי שהוא ישכנע את בית הדין כי במקרה זה אין להם לחשוש לכשרותו של הגט.

עורכי דין רבים שמודעים לחולשה כי הם אינם בקיאים בדין העברי, מפנים תיקים של הליך גירושין מסורבל, לטוען רבני מומלץ בכדי שהוא יכתוב את חוות הדעת ההלכתית.

כך לדוגמה הגיעה אישה מהמרכז למשרדינו לאחר שהיא 10 שנים מסורבת גט, ולמרות שבני הזוג ערכו הסכם ממון על דירה ועל כל הנושאים הנוספים, עדיין הבעל מתעקש שלא לתת גט.

לאחר שמשרדינו טיפל בתיק התברר כי העורך דין שייצגה לא הצליח לשכנע את בית הדין האם הבעל חייב לתת גט, לכן בית הדין לא קבע כי יש חובה לבעל לקבל את הגט.

כמובן לאחר טיפול קצר של שבועות ספורים הוכחנו לבית הדין כי הבעל חייב לתת גט ויש להפעיל סנקציות קשות כנגד הבעל, דבר שהביא את הגט המיוחל.

הסנקציות שניתן להטיל על סרבן גט

לבית הדין הרבני קיימות מספר אפשריות כיצד לסייע לאישה מסורבת גט, כשבכל מקרה בית הדין ישתמש באפשרות אחרת.

אפשרות אחת היא לחייב את הבעל בתביעת מזונות אישה על כל חודש שהבעל לא נותן לאישה גט, זאת למרות שהאישה אינה זכאית למזונות אישה, כיון שהיא אישה מורדת.

בית הדין ייקבע כי הבעל חייב בתשלום מזונות אלו בסכום גבוה הרבה מהמקובל בתביעת מזונות אישה, כך שהבעל יעשה שיקול כלכלי האם הוא ממשיך להתבצר בכך שהאישה תהיה מסורבת גט.

אך לא בכל מקרה הדבר אפקטיבי, שכן במקרה בו הבעל בין כה וכה אינו משלם דמי מזונות ילדים וחשבון הבנק שלו מעוקל, לא ישפיע עליו שחוב נוסף יתווסף לחיובו.

במקרה זה אין מנוס מהפעלת סנקציה קשה של מאסר כנגד סרבן הגט, כאשר ככל והבעל ימשיך בסרבנותו הוא ישהה אף בצינוק.

גישור למסורבת גט

ישנם מקרים אם כי לא רבים, שגם כאשר ישנה סרבנות גט ניתן לסייע לאישה מסורבת גט על ידי הליך גירושין בהסכמה.

לשם כך בני הזוג יפנו למגשרת שתסייע לבני הזוג לערוך הסכם גירושין בהסכמה ובכך להביא את הפתרון המיוחל.

לרוב הבעל יעמיד תנאים כלכליים מתוך ניסיון של סחיטה כך שהאישה לא תסכים להיכנע לתכתיבים של הבעל.

לכן מומלץ בד בבד עם הליך הגישור, לנהל את תביעת סרבנות הגט בבית הדין, בכדי שהבעל יידע כי ככל והוא יעמיד קשיים במשא ומתן, הוא צפוי לקבל סנקציות קשות.

מה מסורבת גט אסור לה לעשות

המלצה לאישה מסורבת גט לפתוח תביעה בבית משפט למשפחה של פיצויים סרבנות גט כנגד הבעל, הינה עצה שעלולה לעלות לה ביוקר.

תביעת פיצויים בבית המשפט תסתום את הגולל לאפשרות שהאישה תצליח להשתחרר מכבלי העגינות, שכן בית הדין הרבני לא יאפשר את סידור הגט, גם אם בני הזוג יבקשו לסדר גירושין בהסכמה.

רק לאחר שהאישה תמחק את תביעת הפיצויים אז יוכלו בני הזוג לערוך את טקס הגירושין בבית הדין הרבני.

הסיבה לכך שבית הדין אינו רואה בעין יפה את התערבות בית המשפט בהחלטות הקשורות לתביעת הגירושין בהם אין מאבק סמכויות, והסמכות מסורה אך ורק לבית הדין הרבני.

כמו כן האישה אינה רשאית לאיים על הבעל באופן לא חוקי, ובוודאי שלא להפעיל כנגד הבעל אלימות פיזית, כאשר ככל והאישה תעשה זאת הדבר עלול להוביל גם לפסלות הגט. 

קרא עוד ←
כמה עולה מזונות לילד אחד?

כמה עולה מזונות לילד אחד?

מזונות לילד אחד גבוהה יחסית ממזונות המשולמים עבור שני ילדים, שכן ישנן הוצאות שאין בהם עלות נוספת לריבוי הילדים בבית, לדוגמה הוצאות עבור חשמל, גז, וכדומה, אשר עלותן אינה נגזרת ממספר הנפשות השוהות בבית.

במאמר זה נתייחס רק לעלות המזונות לילד אחד, כאשר העלות ל-3 ילדים ייחדנו מאמר נפרד כמה מזונות משלמים ל-3 ילדים.

חישוב של מזונות לילד אחד

התפיסה הרווחת בבתי המשפט היא שעלות מזונות לילד אחד הינה מינימום 1,250 ₪, כשכמובן במקרה בו ישנם צרכים מיוחדים או שהילד חי בחיי פאר עקב כושר ההשתכרות הגבוה של ההורים, הרי שדמי המזונות יהיו גבוהים יותר.

סכום זה אינו כולל הוצאות עבור המדור, כשגם בזה המקובל שהאב משלם 30% עבור תשלום המדור שהאם נאלצת לשכור דירה, גם בזה חובה לציין כי יש לדעת מתי לא משלמים מדור, שכן לא בכל מקרה מוטל על האב לשלם תשלום מדור.

הוצאה נוספת נקראת "מחציות" הוצאה זו הינה עבור הוצאות חינוך ורפואה חריגים של הילד, שהאב והאם נושאים בתשלום זה בשווה.

כך שניתן לומר שככל והאם שוכרת דירה בסך של 5,000 ₪, האב יצטרך לשלם לאם עבור המזונות של ילד אחד סך של 1,500 +1,250 =2,750 ₪.

מזונות לילד אחד במשמורת משותפת

החישוב של תשלום 1,250 ₪ + שליש מהוצאות המדור עבר מזונות הילד, נכון רק במקרה בו האם הינה המשמורנית היחידה והאב רואה את הילדים בהסדרי שהות מופחתים ללא לינה, אך ככל וישנה משמורת משותפת הרי שהתשלום עבור המזונות משתנה.

הסיבה לכך היא שבהתאם להלכה של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 נקבע כי ככל וישנה משמורת משותפת, האב והאם נושאים בנטל הכלכלי באופן שווה, ולכן אין מקום שהאב יצטרך לשלם את הוצאות עבור מזונות לילד אחד.

הלכה זו הינה מחייבת את בית המשפט למשפחה, אך בתי הדין הרבניים נוטים לחרוג מהלכה זו ולחייב את האב גם במזונות במשמורת משותפת.

מסיבה זו אנו נראה שאבות מבקשים שבית המשפט למשפחה הוא שיהיה מוסמך לדון בתביעת המזונות, ואילו אימהות יעדיפו שבית הדין הרבני הוא שתדון בתביעה, כך שנוצר מאבק סמכויות.

משמורת משותפת אינו הכלל היחיד 

האמירה כי במשמורת משותפת לא משלמים מזונות אינה מדוייקת, שכן ישנו פרמטר נוסף שיש לחשב, והוא כושר ההשתכרות של ההורים, ככל וכושר ההשתכרות של ההורים זהה, הרי שאכן האב לא ישלם מזונות לילד אחד.

במקרה בו האב משתכר בשכר גבוה יותר מאשר שכרה של האם, הרי שלמרות שישנה משמורת משותפת, האב יצטרך לשלם דמי מזונות מינימליים.

כמו כן ככל והאישה זכתה בתביעת חלוקת רכוש בין בני זוג או בתביעת כתובה, הרי שההכנסה הזאת תיחשב אף היא בשיקול הכלכלי של עלות דמי המזונות.

דוגמאות לתשלום מזונות עבור ילד אחד במשמורת משותפת  

דוגמה א'

האב משתכר  – 10,000 ₪.

האם משתכרת – 10,000 ₪.

משמורת והסדרי שהות – משמורת משותפת.

הוצאות הילד – 1,250 ₪.

שכר דירות ההורים – 5,000 ₪.

הוצאות חינוך ורפואה – 500 ₪.

האב ישלם במקרה זה 0 שקלים עבור מזונות לילד אחד, שכן שכר ההורים שווה ומשמורת הילדים הינה משותפת.

דוגמה ב'

האב משתכר – 10,000 ₪.

האם משתכרת – 5,000 ₪

משמורת והסדרי שהות – משמורת משותפת.

הוצאות הילד – 1,250 ₪.

שכר דירות ההורים – 5,000 ₪.

האב יצטרך לשלם עבור מזונות ילד אחד סך של כ-500 ₪.

תביעת מזונות איך לעשות נכון

כפי שהנכם רואים קיימים מספר פרמטרים בכדי שיהיה ניתן לחשב את עלות מזונות לילד אחד באופן מדויק, כשרבים מהזוגות אינם יודעים לערוך חישובים אלו.

מסיבה זו ישנם זוגות שמעדיפים לערוך הסכם מזונות ובכך הם חוסכים את כל ההליכים המשפטיים המתישים בבית המשפט. 

אך צריך לדעת כי גם לעריכת הסכם יש צורך בידע נרחב של מכלול הזכויות שלכם, שכן ככל ולא תדעו את זכויותיכם ותחתמו על הסכם בהיעדר ידיעה לא יאפשר לכם להגיש תביעה לפתיחת הסכם גירושין.

אז איך באמת נוכל לעבור את תביעת מזונות כשאנו מצליחים לשמור על זכויותינו, ומי ערב לנו שאין כאן ניסיון של עושק או ניצול לרעה של אחד מבני הזוג שמבקש לסחוט את הכסף של הצד השני.

התשובה לכך היא על ידי שכירת שירות ייצוג משפטי של טוען רבני לגירושין, כשיש לשים לב שמדובר בטוען רבני לגירושין ולא בטוען רבני לדיני ממונות.

כיצד יעזור לכם טוען רבני בתביעת מזונות לילד אחד

טוען רבני ילווה אתכם בכל ההליך של תביעת המזונות, ליווי זה כלול הגשת כתב תביעה /הגנה בו יפורט היטב טענותיכם ההלכתיות.

אך קודם לכך, תקבלו ייעוץ משפטי כמה יעלה לכם תלום מזונות לילד אחד, והאם יש דרך לשנות את גובה דמי המזונות.

במהלך הדיון הטוען הרבני יטען את טענותיכם למה אתם צריכים להיות זכאים בתביעת המזונות, כשגם במקרה וחלילה טענותיכם לא יתקבלו, הרי שיהיה ניתן להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול.

קרא עוד ←
מזונות ילדים

מזונות ילדים

המקור לחיוב מזונות ילדים 

כשאנו באים לעסוק בתביעת מזונות ילדים, עלינו לברר בראש ובראשונה את מקור החיוב של מזונות ילדים, והאם חובה זו מוטלת על האב בלבד, או שמא חיוב זה מוטל על האב והאם באופן שווה.

כבר הראשית הדברים יש לציין כי מקור החיוב לפרנס את הילדים משתנה בהתאם לגילם של הילדים, כך שככל וגילו של הילד גבוה יותר, כך חובת המזונות יורדת.

תשלום מזונות ילדים עד גיל 6 

ילדים קטנים עד גיל 6 נקראים בשפה המשפטית קטני קטינים, כלומר ילדים מאוד קטנים שאין להם כל אפשרות לדאוג לרווחתם באופן עצמאי.

במקרה זה קיימת חובה על האב לפרנס את הילדים לפי הדין הדתי מכוח תקנה שתוקנה באושה לפני מאות שנים.

חיוב מזונות ילדים בגיל זה מוטל על האב בלבד ללא כל קשר אם בני הזוג נשואים או שיש לאב עילה לגירושין, כמו כן אין כל הבדל בחישוב חלוקת רכוש בגירושין שיתבצע בין בני הזוג.

מסיבה זו אנו עדים לתופעה שהאם מקבלת זכויות עודפות בחלוקת רכוש בגירושין עם ילדים מתוך מחשבה שזכויות ייתר אלו ייחשבו כתשלום מזונות. 

מזונות של ילדים מגיל 6 – 15 

ילדים מגיל 5-16 נקראים קטינים ואין חובה על האב לפרנס את הילד מעיקר הדין, אלא רק מדין צדקה.

כלומר כשם שקיימת מצווה לכל אחד לדאוג לצרכים של העניים, כך קיימת חובה להורים לפרנס את הילדים שאינם יכולים להשתכר, אלא שחובה זו הינה חובה מוסרית בלבד, אך לא ניתן להפעיל סנקציות כנגד מי שאינו דואג למזונות ילדים בגיל זה, כמו שניתן להפעיל כנגד סרבנות גט. 

דבר זה גרר אבות רבים לחמוק לשלם מזונות ילדים כשלא היה ניתן להטיל עליהם סנקציות, לכן הרבנות הראשית לפני קום המדינה תיקנו תקנה לחייב את האב לפרנס את הילדים ובכך למעשה הם הפכו את החוב המוסרי לחוב שניתן לאוכפו.

אלא שהרבנות הראשית לא הסבירה את יסוד החיוב של תשלום המזונות, ולכן התעוררה מחלוקת גדולה בין הדיינים בערעור לבית הדין הרבני הגדול , האם הרבנות הראשית רק הוסיפה כי את חוב הצדקה שהיה קיים תמיד יהיה ניתן לאכוף, או שהם תיקנו תקנה חדשה ללא כל קשר לחיוב הצדקה.

ההשלכה ממחלוקת זו, הוא האם האב משלם מזונות במשמורת משותפת, שכן אם החיוב הוא רק צדקה, הרי שיש להטיל את החיוב צדקה על האב והאם באופן שווה בשווה, ואילו אם מדובר בתקנה חדשה, הרי שהחוב מוטל על האב בלבד.

כיום למעשה בשתי גישות אלו חלוקים בית הדין הרבני ובית המשפט למשפחה, כך שבעוד שבית הדין הרבני סבור כי החיוב הוא תקנה חדשה, ולכן האב חייב גם במשמורת משותפת, הרי שבית המשפט סבור כי החיוב הוא משום צדקה, ולכן האב אינו חייב לשלם במשמורת משותפת תשלום מזונות ילדים.

 כך שההכרעה האם יהיה גירושין ברבנות או בבית משפט הינה שאלה קריטית ככל ויש לכם משמורת משותפת.

מזונות לילדים מגיל 15-18

תקנת הרבנות הראשית הייתה רק לילדים עד גיל 15, אך לאחר גיל זה אין לאב כל חיוב לפרנס את הילדים.

אלא שעם התפתחות השנים ולאחר שכיום לא מקובל שילדים בגיל 15 יצאו לעבוד בכדי לדאוג לצרכם ולרווחתם, הוסיפה הרבנות הראשית תקנה נוספת לחייב את האב לשלם עד גיל 18.

תקנה זו לא התפשטה בקרב כל בתי הדין, ולכן קיים קושי לחייב את האב לשלם מזונות ילדים לאחר גיל 15.

בכל זאת הנוהג הוא שהאב משלם מזונות גם לאחר גיל 15, כשניתן לומר שבכל הסכם מזונות שערכנו במשרדנו טוען רבני יהודה אבלס, האב הסכים לשלם מזונות למעלה מגיל 15, למעט מקרים בהם התקיימה משמורת משותפת.

מזונות ילדים מגיל 18 ואילך

לאחר גיל 18 הילד אינו נחשב כקטין ולכן וודאי שאין מקום לחייב את האב לשלם מזונות ילדים אם לא שמדובר באב עשיר ויש לו נכסים רבים כשחיוב זה יהיה משום צדקה בלבד.

למרות זאת המנהג הרווח בפרט אם מדובר בהליך גירושין בהסכמה, כי האב מתחייב לשלם מזונות ילדים עד גיל 21 בשיעור של שליש ממה שהיה האב משלם מזונות עד שהגיעו הילדים לגיל 18.

הסיבה לכך היא העובדה כי הילדים חייבים לעשות שירות צבאי או שירות לאומי כשבזמן השרות הם מקבלים משכורת זעומה אשר אין בה בכדי להתכלכל בכבוד גם לו כדמי מזונות מינימליים.

גובה דמי המזונות ילדים

גובה המזונות שהאב יצטרך לשלם משתנה ממקרה למקרה, כשהדבר מושפע באופן ישיר בשאלה האם האב זכאי למשמורת או רק הסדרי שהות בלבד.

כמו כן גובה ההכנסות של ההורים ורמת המחייה שהילדים הורגלו לפני שהוגשה תביעת גירושין, הם שעומדים גם כן בשיקול כמה מזונות משלמים.

פרמטר נוסף שיש לקחת בחשבון הוא האם מדובר במזונות של ילד אחד או מזונות של מספר ילדים, שכן ככל וישנם יותר ילדים, הרי שגובה דמי מזונות ילדים עבור כל ילד יהיה נמוך יותר.

הסיבה לכך שדמי המזונות מופחתים יותר, הוא כיון שצרכים רבים של הילדים הינו זהה, ואין צורך לשלם פעמיים עבור אותו צורך.

קרא עוד ←
הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה או משמורת משותפת היא ההתלבטות הקשה שעל בני הזוג להחליט כשהם מבקשים לפתוח תיק גירושין ברבנות.

מדובר בדילמה קשה מאוד, שכן מחד אין ספק כי טובת הילד שהאב יהיה מעורב בחייו של הילד בצורה ניכרת, אך מאידך אין להתעלם מהעובדה כי אבות רבים מבקשים משמורת משותפת, רק בגלל שהם מבקשים לשלם דמי מזונות מינימליים.

אז איך נוכל לדעת האם בית הדין יפסוק משמורת משותפת, או שהאם תהיה משמורנית יחידה והאב יהיה זכאי להסדרי ראיה בלבד? על כך ועוד במאמר שלפניכם.

הסדרי ראיה מינימליים או מורחבים

כבר בראשית המאמר חובה לציין כי גם כשמודבר על הסדרי ראיה ישנם מספר אפשרויות של הסדרי שהות של האב עם הילד, ישנו הסדר בו האב רואה את הילד אחת לשבוע ללא לינה, וישנם מקרים בהם הסדרי הראיה יהיו מורחבים יותר ואף יכללו לינה.

השיקול המנחה האם לאפשר הסדרי שהות מורחבים או מצומצמים אינו תלוי כלל האם יש עילה לגירושין או האם הוגשה תביעה לשלום בית ולחילופין גירושין, השיקול היחיד הוא מה היא טובת הילד.

לכן לרוב הסדרי השהות ישתנו בהתאם לגילו של הילד, כך שככל וגילו של הילד יהיה קטן יותר, הרי שהאב יקבל הסדרי שהות מצומצמים יותר, וככל ומדובר בגיל גבוה יותר, האב יהיה זכאי להסדרי שהות מורחבים.

כך שהמונח " הסדרי שהות" לעומת "משמורת משותפת" אינם מדויקים ובכל מקרה יש לבחון את היקף הסדרי השהות.

משמורת משותפת או הסדרי ראיה

מכאן לשאלה המטרידה את ההורים האם טובת הילד היא משמורת משותפת או הסדרי שהות.

שאלה זו קשה ומשתנה ממקרה למקרה ומהורה להורה, כך שבוודאי לא ניתן לתת כלל אצבע לכל ההורים את מה להעדיף, במאמר זה אנו נבחן לפי איזה פרמטרים יקבע בית הדין בתביעת משמורת.

חוות דעת של פקידת הסעד הינה חוות דעת חשובה אשר אין ספק שבית הדין הרבני ייתן לה משקל חשוב בהכרעה על הסדרי ראיה.

פקידת הסעד תבחן האם השיקולים של ההורים בתביעת משמורת הילדים נובעת מתוך מחשבה לדאוג לטובת הילד, או שמדובר בשיקול להרוויח בתביעת מזונות במשמורת משותפת.

דבר נוסף שבית הדין יבחן הוא האם ישנו שיתוף פעולה בין ההורים או שלמעשה כל אחד מההורים משמיץ ומדבר בגנות ההורה השני, כך שישנה תופעה חמורה של ניכור הורי.

ככל ובית הדין יבחין כי ישנה תופעה של ניכור הורי הרי שהדבר ישפיע על הסדרי השהות עם ההורה העושה ניכור.

הסדרי שהות תחת פיקוח 

 במקרים קשים במיוחד בהם קיימת חשש לשלומו של טובת הילד ככל ואחד מההורים ייפגש עם הילד ללא כל פיקוח, בית הדין יורה על הסדרי ראיה תחת פיקוח.

מדובר רק במקרה קיצון כשיש חשש ממשי שאחד מהורים יכה את הילד, או שהוא יהפוך את הילד לבן מרדן.

הפיקוח יכול להיות על ידי אדם זר שיפקח על התנהלות ההורה המסוכן, בכדי לוודא שלא נפגע טובתו של הילד, והפיקוח יכול להיעשות גם תחת מרכז קשר.

מרכז קשר הינו מקום בו שוהים עובדות סוציאליות ואנשי מקצוע נוספים אשר תפקידם לדאוג לבניית הקשר התקין של ההורה והילד.

הסכם משמורת ילדים

רבים מהזוגות מעדיפים להימנע ממצב לא נעים בו הם חשופים לתביעה של משמורת ילדים, כאשר כל אחד מבני הזוג צריך להראות כי הוא דואג לטובתו של הילד, ולכן הם עורכים הסכם משמורת ילדים.

בהסכם משמורת ילדים מסכימים ההורים על היקף הסדרי ראיה שהאב יהיה זכאי, האם מדובר בלינה או בהסדרי ראיה ללא לינה, כמו כן ההורים מעלים את ההסכמות האם האב יקבל את הילד להסדרי ראיה בשבת או רק בימות החול.

מומלץ מאוד לעלות על גבי הכתב הסכם ברור שלא יותיר לכם לאחר מיכן ספיקות על משמעות ההסכם, כך שככל ואחד מהורים יבצע הפרת הסדרי ראיה יהיה ניתן להגיש תביעה כנגדו בבית הדין.

חשוב לציין כי בניגוד להסכם גירושין אשר לא ניתן לבצע פתיחת הסכם גירושין, הרי שבהסדרי ראיה ניתן לפתוח את ההסכם ולהגיש תביעה לשינוי משמורת.

הסיבה לכך היא שבמשמורת ילדים מתקיימים שינויים מהותיים לאורך תקופת הגירושין, כגון מעבר דירה של אחד מההורים, מצבו הבריאותי של הילד, וכן שינויים נוספים אשר יש בהם בכדי לשנות את הסכם המשמורת.

הצלחה של הסדרי ראיה על ידי טוען רבני  

אם ניתן לומר על תביעה אחת מבין התביעות שבני הזוג מגישים במהלך הגירושין שהיא התביעה החשובה יותר מהכול, הרי שאין ספק כי מדובר בתביעה למשמורת ילדים.

ההצלחה בתיק זה אינה רק הצלחה לאחד מההורים, אלא בעיקר הצלחה לטובת הילד, דבר אשר יש בו בכדי להשפיע על המשך עתידו.

לכן, אין להקל ראש בתביעת הסדרי ראיה ויש לפנות לטוען רבני שילחם עבורכם ועבור ילדכם בכדי שתצליחו במערכה הקשה.

אוכל לציין מקרה שהיה לאחרונה במשרדנו טוען רבני יהודה אבלס כאשר אב שהגיע למשרדנו לאחר שהוא פוגש את הילד רק במרכז קשר, זכה לקבל משמורת משותפת.

קרא עוד ←
הסכם ממון לפני נישואין יתרונות וחסרונות

הסכם ממון לפני נישואין יתרונות וחסרונות

הסכם ממון לפני נישואין יש לו יתרונות אך גם חסרונות, במאמר זה נסביר את ההבדלים בין הסכמי ממון לפני הנישואין להסכמי ממון לאחר הנישואין.

אך טרם כל נפתח בשאלה לשם מה יש צורך לערוך הסכם ממון? האם הסכם ממון  נועד רק לנישואין שניים או גם לנישואין ראשונים? ומה קורה אם אתם בחורים שלא להינשא ולהיות רק ידועים בצבור בגלל שאתם חוששים מגירושין ברבנות או בבית משפט.

למה צריך הסכם ממון לפני נישואין 

ככל ואתם מגיעים לנישואין בלא שצברתם נכסים מלפני הנישואין אכן ככל הנראה אין דחיפות שתעשו הסכם ממון לפני נישואין.

הצורך העיקרי לערוך הסכם ממון הוא במקרה בו אחד מבני הזוג מביא עמו רכוש שהוא צבר או נדל"ן וכדומה, וברצונו לערוך הפרדה רכושית בין בני הזוג.

מסיבה זו תופעת הסכם ממון נפוצה יותר בזיווג שני או במי שמביא עמו סכום כסף גבוה.

בהסכם הממון יוסדר כי במקרה ויתבצע פתיחת תיק גירושין ברבנות הרי שמה שהבעל הביא מלפני הנישואין יישאר של הבעל, ומה שהאישה הביאה לפני הנישואין יישאר בידה של האישה.

יחד עם זאת זוגות שרוצים לחיות בחיי הנישואין בהפרדה רכושית גם על נכסים שייצברו במהלך הנישואין, עליהם לערוך הסכם ממון בין בני הזוג בו יוסדר נושא הפרדת הרכוש.

ככל ובני הזוג לא יערכו הסכם ממון לפני נישואין יחולו על בני הזוג חוק חלוקת רכוש בין בני זוג, וחלוקת הרכוש תתבצע באופן שווה בשווה, ללא כל קשר על שם מי רשום הנכס.

יש לסייג את הדברים, שכן לא בכל מקרה חלוקת הרכוש תתבצע באופן שוויוני כשלשם כך ייחדנו מאמר כיצד מתבצע חלוקת רכוש בגירושין בין בני הזוג בבית הדין הרבני.

מי עורך לפני הנישואין הסכם ממון

ניתן לערוך הסכם ממון ללא עורך דין בתנאי שאתם יודעים לערוך את ההסכם כמו שצריך, כלומר שההסכם אכן יבטא את מה שסיכמתם בעל פה.

ככל ואינכם יודעים לערוך הסכם מקצועי אל תערכו את ההסכם, עריכת הסכם ממון לפני נישואין הכוללת טעות אחת בלבד עולה לעלות לכם ביוקר רב ככל ותוגש בקשה לביטול הסכם ממון.

לאחר שערכתם את הסכם הממון עליכם להביא את ההסכם ממון לבית הדין הרבני או לבית המשפט למשפחה בכדי שהם יאשרו את ההסכם.

ככל ואתם עורכים לפני הנישואין את ההסכם ממון אתם יכולים לקבל את אישור הרשם הנישואין או נוטריון שיאשרו שאכן הבנתם על מה אתם חותמים והדבר נעשה מרצונכם החופשי.

אך יחד עם זאת המלצתי לפנות לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הרבני בכדי שהם אלו שיאשרו את הסכם הממון.

עריכת הסכם לידועים בצבור

ככל ולא נישאתם בנישואין ברבנות או בנישואין אזרחיים אלא אתם ידועים בציבור, הרי שלא יחול עליהם חוק יחסי ממון בין בני הזוג אלא "הלכת השיתוף".

כלומר ככל ובני הזוג התכוונו לשתף זה את זה ברכושם, הרי שהחלוקה במקרה ובני הזוג ייפרדו  תתבצע באופן שוויוני, וככל ולא הייתה כוונה כזו הרי שכל אחד יישאר בזכויותיו.

חשוב לציין כי למרות שבני הזוג ידועים בצבור אינם נשואים, ככל והם יבקשו להיפרד זה מזה בית הדין הרבני יחייב את הצדדים לערוך גט לחומרה. 

גם לידועים בצבור מומלץ לערוך הסכם ממון למרות שאין להם כל כוונה להתחתן, אלא שבניגוד להסכם ממון לפני נישואין שיש צורך לאשר בערכאה שיפוטית, הרי שבידועים בצבור אין לכך כל צורך וניתן להסתפק בהסכם ממון שנערך על ידי טוען רבני.

יתרונות הסכם ממון לפני נישואין

עריכת הסכם לפני הנישואין מקנה שוקט ורוגע בו כל אחד מבני הזוג יודע מה הוא יקבל ככל והחבילה תתפרק ובני הזוג ייאלצו לפתוח תיק גירושין בבית משפט.

מלבד הרוגע שבני הזוג נהנים מעריכת הסכם הממון הדבר מהווה פתרון לזוגות שמבקשים לחלוק את הרכוש באופן שונה מחוקי הגירושין.

יתרון נוסף בעריכת הסכם לפני הנישואין היא הידיעה כי הקשר ביינכם אינו מבוסס על חישוב כלכלי אלא באמת מדובר בקשר של אהבה.

לא פעם נתקלתי בזוגות שלאחר שהוצע להם לערוך לפני הנישואין הסכם ממון, הדבר התקבל בסירוב של בן הזוג שמגיע לנישואין ללא כל רכוש, לאחר שהוא חשב לחמוד את רכושו של בן הזוג שהביא עמו הון רב.

 כך שלפעמים דווקא עריכת הסכם לפני הנישואין יכולה להעמיד למבחן את כוונת בן הזוג.

חסרונות הסכם ממון לפני נישואין

להסכם ממון לפני הנישואין עלולה להיות גם חסרונות אשר יש לקחת אותם בחשבון טרם עריכת ההסכם.

לאחר שחתמתם על הסכם ממון והדבר אושר בערכאה שיפוטית אין דרך חזור, לא יהיה ניתן לבטל את ההסכם ממון רק במקרה ויש ביטול הסכם ממון בהסכמה של שני בני הזוג.

מטבע הדברים קשה לצפות לפני הנישואין כיצד יעלה הזיווג, איך תצליחו בפרנסתכם, ועוד פרמטרים נוספים שעלול לבצבץ במהלך שנות הנישואין, אשר לא צפיתם זאת כשערכתם הסכם ממון לפני נישואין.

לכן חשוב לערוך את ההסכם במחשבה תחילה על כל האפשרויות שעלולות לצוץ לכם במהלך שנות הנישואין, כך שתצליחו לתת מענה כמעט מושלם על כל המקרים.

ככל ואתם זקוקים להתייעצות פרטנית, אל תהססו פנו לטוען רבני יהודה אבלס בכדי שהוא ייעץ לכם למקרה הקונקרטי שלכם. 

קרא עוד ←
סרבנית גט

סרבנית גט

סרבנית גט הינה תופעה לא פחות שכיחה מאשר סרבן גט, כאשר בחלק מהנתונים שמפרסמים הנהלת בתי הדין הרבניים עולה כי תופעת סרבנות גט קיימת יותר בנשים מאשר בגברים.

במאמר זה טוען רבני יהודה אבלס מסביר את הסיבה לתופעה זו ומה ניתן לעשות כנגד אישה שמסרבת לקבל גט.

קווים לדמותה של סרבנית גט

ישנה טעות נפוצה אצל גברים שסבורים כי בכך שהם הגישו תביעת גירושין ברבנות והאישה מתנגדת להתגרש, הדבר כבר נחשב כאישה סרבנית גט.

דבר זה אינו נכון כלל וכלל, בכדי שאכן הדבר ייחשב שהאישה מסרבת לקבל גט יש צורך להוכיח כי אכן יש לכם עילה לגירושין, ככל ואין לכם עילת גירושין, זכותה של האישה להגיש תביעה לשלום בית.

גם במקרה והצלחתם להוכיח שיש לכם עילה לגירושין, כמו לדוגמה במקרה בו הוכחתם כי האישה מסרבת לקבל את הגט רק בגלל שיקולים כלכליים וניסיון סחיטה, עדיין לאישה יש זכות לדרוש כתובה ולקבל לפני הגירושין.

כך שבכדי שהאישה תיחשב לסרבנית גט נצרך שבית הדין הרבני חייב את האישה לקבל את הגט במועד הראשון שייקבע לצדדים לסידור גט, והאישה לא הופיעה למעמד סידור הגט, או שהיא הופיעה לדיון אך סירבה לקבל את הגט.

סרבן גט מול סרבנית גט

בעיני רבים מהזוגות נדמה כי תופעת סרבן הגט חמורה יותר מאשר תופעת סרבנית גט, אך האם באמת כן הדברים???

התשובה לכך שלא רק שמדובר במצג שווא, אלא להיפך במידה מסוימת תופעה שהאישה מסרבת לקבל את הגט חמורה יותר מאשר בעל שמסרב לתת גט.

כנגד בעל מסרב לתת גט ניתן לפתוח בהליכים של צווי הגבלה הכוללים סנקציות קשות כנגד הבעל מיד עם פסק הדין של בית הדין הרבני האזורי, למרות שהוגש ערעור לבית הדין הרבני הגדול כנגד החלטת בית הדין האזורי.

לא כן באישה שמתעקשת שלא לקבל את גיטה, לא ניתן לפתוח בהליכים נגדה למרות שבית הדין הרבני הגדול אישר את החלטה של בית הדין האזורי שהאישה חייבת לקבל את הגט.

פתיחת צוו הגבלה כנגד האישה יכולה להיות רק לאחר שבית הדין חייב את האישה להתגרש ונערך לאישה שימוע אצל נשיא בית הדין הרבני הגדול, והאישה עדיין ממשיכה להתעקש שלא לקבל את הגט.

לצערי בחלק מהמקרים במהלך השימוע מוצע לאישה "פרס" על סרבנותה לקבל את הגט, בכך שהאישה תהנה בחישוב חלוקת הרכוש בגירושין בין בני הזוג באופן שישביע את רצונה של האישה.

איך חוסכים שימוע  אצל נשיא בית הדין הרבני הגדול  

אין ספק כי הליך שימוע אצל נשיא בית הדין הרבני גורם להליך גירושין מסורבל ובהרבה מהמקרים גם להוצאות כספיות מיותרות, כך שגברים שואלים איך מתגרשים כשאין כסף להליך מורכב ואין סופי.

הפתרון המומלץ במקרים אלו הוא להגיש בקשה לבית הדין האזורי לחייב בהוצאות את האישה עבור ההליך הארוך שנוצר בגללה.

בית הדין עשוי להיעתר לבקשה ולהורות כי האישה חייבת על כל יום שהיא לא מסכימה להתגרש תשלום הוצאות לבעל ולאוצר המדינה כשדבר זה ניתן לעשות ללא שנערך שימוע לאישה אצל נשיא בית הדין הרבני הגדול.

אלא שפתרון זה אינו יעיל במקרה בו לאישה אין מהיכן לשלם את ההוצאות שנפסקים כנגדה והיא אינה חוששת מפנייה להוצאה לפועל, כיון שבלו הכי יש לה חובות רבים בהוצאה לפועל, במקרה זה לא יועיל חיוב בהוצאות אלא אין כל מנוס מאשר הליך גירושין מסורבל ושימוע אצל נשיא בית הדין הרבני הגדול.

מה אין לעשות לסרבנית גט

ישנם דברים שעל הבעל לא לעשות למרות שהאישה מסרבת לקבל את הגט, כיון שעשייתם לא רק שלא יביאו את הבשורה הטובה לבעל להתגרש, אלא להיפך בית הדין הרבני לא יסדר את הגט.

הדבר החשוב ביותר הוא לא להגיש פנייה לבית המשפט למשפחה בתביעה לחייב את האישה הסרבנית גט בתשלום פיצויים או תביעת נזיקין בגירושין בבית משפט.

הסיבה לכך היא שדבר זה מוגדר בהלכה כ"גט מעושה", כלומר גט שניתן בכפייה על ידי ערכאה שאינה בית הדין, ולכן גט זה פסול.

דבר נוסף שחשוב להדגיש כי אסור להפעיל על אישה סרבנית גט כל סנקציה ללא אישור מבית הדין הרבני, כגון לשלול ממנה את האפשרות לנסוע לחו"ל, דבר זה יכול להתאפשר רק על ידי צו עיכוב יציאה מהארץ שבית הדין הרבני יוציא לבקשתכם.

היתר מאה רבנים כנגד סרבנית גט

ככל ואתם רואים שההליכים של הטלת סנקציות כנגד האישה אינן ממצות את עצמן, קיימת אפשרות להגיש לבית הדין בקשה להיתר נישואין לאישה נוספת.

הליך של התרת נישואין אינו יכול להיות במקביל להליך של הטלת סנקציות כנגד האישה, ולכן עליכם לעבור באיזה הליך אתם רוצים ללכת, האם בהליך של הפעלת סנקציות או בהליך של היתר נישואין.

השיקול המרכזי שעליכם לחשב הוא מה יביא לכם בצורה מהירה יותר את ההשתחררות שלכם מהאישה הסרבנית גט.

להתרת נישואין יש צורך לקבל את אישורו של נשיא בית הדין הרבני הגדול באופן זהה לשימוע שנשיא בית הדין הרבני הגדול מקיים בהליך של הטלת סנקציות כנגד האישה.

ליוצאי מדינות אשכנז יש צורך להחתים 100 רבנים שיצטרפו להיתר הנישואין בנוסף לאישור נשיא בית הדין הרבני הגדול, כשלרוב בית הדין הרבני הוא שפונה לרבנים נוספים שיאשרו את ההיתר.

צריך לדעת שהליך זה הוא מורכב, לכן אל תהססו לפנות לטוען רבני מומלץ שיסייע לכם לעבור את ההליך הלא פשוט בצורה הקלה ביותר.

קרא עוד ←
תביעת מזונות

תביעת מזונות

תביעת מזונות אישה וילדים – מהי

בני זוג הנמצאים בהליך של פתיחת תיק גירושין ברבנות מוצאים את עצמם מתכתשים ורבים על כל דבר, אך הדבר שניתן לומר שהיא התביעה הגדולה מכל התביעות היא תביעת מזונות.

תביעה לתשלום מזונות יכולה להיות מוגשת כנגד הבעל כל זמן שבני הזוג נשואים, כשתביעה זו נקראת תביעה למזונות אישה.

תביעה זו יש לה מקום רק בזמן שהאישה מגישה תביעה לשלום בית, לא כן במקרה והאישה מבקשת להתגרש בבית משפט, הרי שהאישה לא תהיה זכאית לכך.

 תביעה נוספת למזונות היא תביעה לתשלום מזונות ילדים כנגד האב, כשתביעה זו נקראת תביעה למזונות ילדים.

תביעה זו ניתן להגיש כל זמן שהילדים קטנים למרות שבני הזוג אינם נשואים, או שיש לבעל עילה לגירושין כנגד האישה.

ישנה תביעה נוספת של מזונות הנקראת "מזונות מעוכבת" מזונות אלו משולמים במקרה שהבעל סרבן גט למרות שבית הדין חייב את הבעל להתגרש.

היכן מגישים תביעת מזונות אישה 

תביעת מזונות אישה ניתן להגיש בבית הדין הרבני או בבית משפט למשפחה, כשהכלל בזה שמי שהצליח במרוץ של מאבק סמכויות היא הערכאה שתדון בתביעה.

כך שאם הוגשה תביעה למזונות אישה בבית הדין הרבני לפני שהוגשה תביעה דומה בבית המשפט, בית הדין הרבני הוא שידון בתביעה, לא כן אם מתחילה הוגשה תביעה למזונות בבית המשפט, הרי שבית המשפט הוא שיכריע.

אלא שבאפשרות לבחור את הערכאה קיימת לאישה יתרון על פני הגבר, כיון שבעוד שהאישה יכולה להגיש תביעה בבית הדין הרבני, הרי שהבעל אינו יכול לפתוח תיק מזונות אישה, רק אם הוא כורך את תביעת המזונות לתביעת גירושין.

נמצא שלאישה יש זכויות עודפות על פני זכויות הגבר בגירושין, שכן האישה יכולה להגיש את התביעה ללא כל קשר אם היא מבקשת להתגרש, וזאת בניגוד לגבר שיכול להגיש תביעת מזונות רק אם הוא רוצה להתגרש.

צריך לדעת שבהרבה מהמקרים להחלטה מי תהיה הערכאה שיפוטית שתכריע בתביעתכם, קיים משמעות מיוחדת לפסק הדין, ולכן קיים חשיבות מיוחדת לבחור את הערכאה המתאימה לכם.

היכן מגישים תביעה למזונות ילדים

בעבר היה האב או האם יכולים להגיש תביעת מזונות קטינים בבית הדין הרבני בכרוך לפתיחת תיק גירושין ברבנות, או בבית המשפט למשפחה.

אך לאחרונה בית המשפט העליון נתן החלטה כי הסמכות לדון בתביעת מזונות ילדים מסורה לבית המשפט למשפחה בלבד.

רק במקרה ששני בני הזוג יבקשו מבית הדין הרבני שיכריע בחילוקי הדעות כמה מזונות משלמים, יהיה לבית הדין הרבני סמכות להכריע בתביעה.

דבר זה גרר שכיום אין הרבה תיקים של מזונות ילדים שמתנהלים בבית הדין הרבני, שכן במקרה בו האב זכה בתביעת משמורת ויש משמורת משותפת, האב לא יסכים שהתביעה תתנהל בבית הדין הרבני.

הסיבה לכך שכן בבית המשפט למשפחה לא מחייבים מזונות במשמורת משותפת, ואילו בבית הדין הרבני מחייבים לשלם מזונות.

 תביעת מזונות או הסכם מזונות

לא בכל מקרה הדבר מגיע לידי תביעת מזונות, לפעמים ההורים שלא יודעים איך מתגרשים כשאין כסף מעדיפים לחסוך את העלויות היקרות של ייצוג משפטי, על ידי עריכת הסכם מזונות.

בהסכם מזונות בני הזוג מסדירים כמה האב ישלם עבור מזונות של כל ילד, והאם הדבר כולל בתוכו תשלום מדור ומחציות חינוך ורפואה.

עריכת הסכם מזונות אינה מלאכה פשוטה כלל, שכן צרכיו של הילד משתנים במהלך החיים, כך שגובה דמי המזונות גם הוא משתנה, לכן חשוב לקבל ייעוץ משפטי של טוען רבני בכדי לערוך את ההסכם בצורה הטובה ביותר.

איך מתמודדים עם אב שלא משלם מזונות 

לאחר שיש לכם פסק דין שהאב חייב לשלם מזונות עבור הילד עדיין הדבר אינו סוף פסוק, שכן לפעמים למרות פסק דין ברור על חיוב מזונות, האב מסרב לשלם בהתאם לפסיקה, כמו שלצערנו אנו פוגשים בעל מסרב לתת גט.

במקרה זה קיימים שתי אפשריות, האפשרות הנפוצה היא פתיחת תיק בהוצאה לפועל במסלול מהיר, מסלול זה מעניק לאישה להפעיל כנגד האב סנקציות חמורות בלא שהאישה צריכה להגיש בקשות בהוצאה לפועל.

אפשרות נוספת המתאימה לחלק מהמקרים היא פנייה למוסד לביטוח לאומי עם פסק הדין בו מצוין שזכיתם בתביעת מזונות, כשאין כל חילוק אם מדובר במזונות קבועים או בפסק דין של מזונות זמניים בבית הדין הרבני

ביטוח לאומי ישלם לכם במקום האב את תשלום המזונות שנפסק עבורכן, והאב יאלץ לשלם לביטוח הלאומי.

פריבילגיה זו הינה רק לנשים מחוסרי יכולת כלכלית ועל כן יש להתעדכן בביטוח לאומי האם אתם זכאים לאפשרות זו.

תביעת מזונות לפני הגירושין או אחרי הגירושין

ניתן להגיש תביעת מזונות ללא כל קשר להליך של תביעת הגירושין, כך שתביעת גירושין יכולה להתנהל לפני הגירושין ולאחר הגירושין.

אך המלצתי בחלק מהמקרים לנהל את תיק המזונות יחד עם תביעת הגירושין מתוך מטרה להגיע להסכם גירושין בהסכמה שכולל את כל הנושאים שבמחלוקת.

כמובן שככל ויש חשש של סרבנות גט, הרי שאין לעכב את הגירושין בגלל תביעת המזונות, ויש לסיים את תביעת הגירושין בצורה המהירה ביותר.

קרא עוד ←
איך מתגרשים ברבנות?

איך מתגרשים ברבנות?

איך מתגרשים ברבנות בצורה הכי קלה? רוצים להתגרש אבל לא יודעים איך מתחילים הליך גירושין? מתי יודעים שצריך להתגרש? במאמר מקיף זה תקבלו מידע על כל השלבים עד הגירושין.

פתיחת תיק גירושין ברבנות

השלב הראשון שאתם צריכים לעשות הוא לפתוח תיק גירושין ברבנות, פתיחת התיק חייבת לעשות אך ורק ברבנות, בשום אופן לא ניתן לבצע פתיחת תיק גירושין בבית משפט.

הערכאה השיפוטית היחידה שאחראית על נושא הגירושין הינו בית הדין הרבני, כך שבית משפט לא יוכל לסייע לכם בתביעת גירושין.

אך יחד עם זאת ככל והגעתם להסכמות על הגירושין ואתם לא יודעים איך מתגרשים ברבנות, אתם רשאים להביא את הסכם הגירושין לבית המשפט בכדי לקבל תוקף פסק דין, ולאחר מכן לפתוח תיק של הליך גירושין בהסכמה.

בכל מקרה עליכם לפתוח את התיק באזור הקרוב לאזור מגוריכם, לדוגמה אם אתם מתגוררים בתל אביב, הרי שאתם צריכים לבצע פתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב.

איך מתגרשים ברבנות כשיש עילת גירושין

ככל ויש לכם עילת גירושין שמצדיקה את תביעת הגירושין כגון במקרה של אלימות או בגידה או שהאישה מורדת, הרי שהמענה איך מתגרשים ברבנות תהיה קלה יותר, לעומת מקרה בו אין לכם עילה לגירושין.

ככל ויש בידכם עילת גירושין כנגד בן/ת הזוג עליכם להציג את העילה לבית הדין הרבני על ידי עורך דין רבני.

לאחר שבית הדין ייקבע כי אכן העילה שהצגתם בפניו יש בה בכדי לחייב את בני הזוג בגירושין, בית הדין יקבל את תביעת הגירושין ויחייב את בני הזוג להתגרש.

סירוב של אחד מבני הזוג לפעול בהתאם להחלטת בית הדין הרבני עלולה לגרור את בית הדין להכריז על סרבנות גט, לרבות הפעלת סנקציות קשות של עיקולים, שלילת רישיון נהיגה ואף מאסר כנגד הסרבן גט.

איך מתגרשים ברבנות כשאין עילה לגט

במקרה ואין לכם עילה לגירושין או שבית הדין הרבני קבע כי העילה שהצגתם בפניו אינה נחשבת עילה מספיק מוצדקת בשביל שתביעת הגירושין תתקבל, הרי שההליך גירושין יהיה מסורבל.

במקרה זה יש לפנות לטוען רבני מומלץ בכדי שהוא ינסה בכל זאת לשכנע את בית הדין כי קיימת עילה לגירושין או לחילופין להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול ולשכנע אותם כי לא ייתכן מצב בו לא יהיה מענה לבני הזוג איך מתגרשים ברבנות.

צריך לדעת כי מדובר בהליך מורכב, ולכן ככל ויש לכם חשש שתביעת הגירושין לא תתקבל, מומלץ לערב את הטוען הרבני כבר בשלבים המוקדמים של ההליך.

דרך נוספת שניתן לפעול על פיה במקרה ואין לכם עילה לגירושין הוא על ידי עריכת הסכם גירושין בו שני בני הזוג מסכימים להתגרש בהסכמה.

אך לרוב בן הזוג שמסרב להתגרש יערים קשיים בעריכת הסכם הגירושין במטרה לסחוט כספים שאינם מגיעים לו תמורת מתן הגט.

תביעה כרוכה לתביעת הגירושין

לא פעם אני נתקל בזוגות ששואלים איך מתגרשים ברבנות, אך לאחר שאנו בוחנים את חוסר הבהירות מתברר כי השאלה המרכזית היא אינה איך מתגרשים, אלא בעיקר איך כורכים תביעות נוספות לתביעת הגירושין.

במדינת ישראל קיימים שתי ערכאות שונות שדנות בנושאים הקשורים לבני הזוג, כגון חלוקת רכוש, מזונות, משמורת ילדים.

המבקש שבית הדין הרבני הוא שיכריע בנושאים אלו עליו להספיק את מירוץ הסמכויות ולכרוך את התביעות הנוספות לתביעת הגירושין.

תביעה זו צריכה להיות כרוכה לתביעת הגירושין, כלומר על התביעה להיות כחלק ממכלול של תביעת הגירושין ולא כתביעה עצמאית.

תנאי נוסף שצריך להקניית הסמכות לבית הדין הרבני הוא שאכן מדובר בתביעה כנה ולא מהשפה ולחוץ במטרה למנוע את הסמכות מבית המשפט למשפחה.

סידור הגט

בשעה טובה ומוצלחת הגעתם לרגע המרגש של סידור הגט ובכך למעשה אתם נמצאים בשלב האחרון שעליכם לדעת איך מתגרשים ברבנות.

למועד סידור הגט עליכם להביא עד/ה קוב/ת משפחה שמכיר/ה את שמותיכם ואת שמות אביכם, הדבר נצרך בכדי שבית הדין יידע לכתוב את השם המדויק שלכם ושל אביכם בשטר הגט.

מומלץ להביא שני עדים, כלומר שכל אחד מבני הזוג יביא עמו עד/ה למעמד סידור הגט, כך שהליך בירור שמותיכם ייעשה בצורה חלקה.

בנוסף עליכם להביא את שטר הכתובה המקורי או העתק וכן תעודת נישואין.

במועד סידור הגט בית הדין יוודא האם האישה עומדת על תביעת הכתובה לאחר הגירושין או שהיא מוכנה לוותר על כתובתה.

כתיבת הגט ונתינתו

כתיבת הגט תיעשה על ידי סופרים מנוסים שנמצאים בבית הדין הרבני, הכתיבה תיעשה על גבי קלף ובדיו בדיוק כשם שכותבים ספר תורה.

לאחר כתיבת הגט, הבעל ימסור לאישה את הגט בפני עדים ובפני בית הדין הרבני, ומאותו הרגע הסתיים פתיחת תיק הגירושין ברבנות ואתם גרושים.

כל שנותר לכם לעשות הוא לשלם במזכירות בית הדין אגרה עבור תעודת גירושין, כשאת התעודה יש להעביר למשרד הפנים בכדי לעדכן את הסטטוס שלכם.

אין ספק כי לאחר שאתם יודעים איך מתגרשים ברבנות, הרי שההליך הגירושין נעשה קל יותר, אך אם עדיים יש לכם ספיקות, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדינו טוען רבני יהודה אבלס.

קרא עוד ←
כמה עולה לעשות הסכם ממון?

כמה עולה לעשות הסכם ממון?

כמה עולה לעשות הסכם ממון לפני הנישואין וכמה עולה הסכם ממון לאחר נישואין? האם ניתן להימנע מעלות של הסכם ממון, על כך ועוד במאמר שלפנינו.

הסכם ממון לשם מה

לפני שנשיב לשאלה כמה עולה לעשות הסכם ממון נסביר לשם מה צריך בכלל לערוך הסכם ממון, ולמה לא ניתן להתחתן בלא כל הסכמים, שכן רק לאחר שתבינו את חשיבות עריכת ההסכם ממון, תראו כי העלויות של עריכת הסכם ממון הינן זניחות לעומת התועלת שיש.

לפי חוק חלוקת רכוש בגירושין בני זוג כשפותחים תיק גירושין ברבנות על בני הזוג לחלוק את כל הזכויות שנצברו במהלך שנות הנישואין באופן שוויוני.

כלומר אין כל יתרון לבן הזוג שצבר את הזכויות גם אם אותם זכויות רשומות על שמו בלבד, בכל מקרה חלוקת הרכוש בגירושין תתבצע באופן שוויוני.

ככל והדבר מקובל עליכם אין לכם צורך לערוך הסכם ממון, כיון שבכל מקרה חלוקת הרכוש תתבצע באופן זה.

לא כן אם אתם מבקשים שחלוקת הרכוש במקרה של גירושין תתבצע באופן אחר, עליכם לערוך הסכם ממון בו יוסדר כיצד יתבצע חלוקת הרכוש במקרה של גירושין.

במקרה ויש לכם נכס מלפני הנישואין ואתם מתכוונים לגור בנכס זה, המלצתי לערוך הסכם ממון על דירה בכדי למנוע מצב בו בן הזוג טוען כי למרות שנכס זה הינו מלפני הנישואין, יש לו זכויות במחצית מהדירה.

כמה עולה לעשות הסכם ממון של עורך דין 

לאחר שנודע הצורך לערוך הסכם ממון במקרה בו אתם מבקשים לערוך את חלוקת הנכסים באופן שונה מחוקי הגירושין המקובלים, נסביר כמה עולה לעשות הסכם ממון.

עלות הסכם ממון שנערך על ידי עורך דין יכול לנוע בין 3,000 ₪ לבין 7,000 ₪, הדבר משתנה האם מדובר בעורך דין יקר או עורך דין זול, כמו כן הדבר משתנה בהתאם למורכבות ההסכם.

אינו דומה מקרה בו הסכם הממון על דירה מלפני הנישואין שמסדיר רק את הותרת הדירה בידי מי שהביא את הדירה מלפני הנישואין, לבין מקרה בו בני הזוג מבקשים לערוך הסכם ממון על מכלול הנושאים.

ישנם מקרים בהם בני הזוג מסדירים בהסכם ממון נושאים נוספים כמו למשל כמה האישה מקבלת מזונות אישה, או מתי האישה מאבדת כתובתה, במקרים אלו אין ספק כי מחיר הסכם ממון יהיה גבוה יותר.

כמה עולה לעשות הסכם ממון בלי עורך דין

ככל והחלטתם לחסוך את עלויות עורך הדין בעריכת הסכם ממון, עדיין יש לקחת בחשבון עלות נוספת שלפעמים בני הזוג שחושבים כמה עולה לעשות הסכם ממון שוכחים ממנה.

המדובר באגרה המשולמת למזכירות בית הדין הרבני או בית המשפט למשפחה, כמו אגרה שמשולמת בעת פתיחת תיק גירושין ברבנות שעלותה כמה מאות שקלים.

במקרה ויש לכם קשיים כלכליים ואין באפשרותכם לשלם את האגרה, אתם זכאים להגיש בקשה לפטור מאגרה.

פטור זה יינתן על ידי המזכיר הראשי לאחר שתצרפו דפי חשבון בנק, משכורת, הכנסות נוספות מהם עולה כי אכן אין באפשרותכם הכלכלית לשלם הוצאות אלו.

ככל והנכם זכאים לייצוג משפטי על ידי הסיוע המשפטי, אין צורך לצרף מסמכים רבים וניתן להסתפק באישור רשמי שאתם זכאים לסיוע המשפטי. 

כמה עולה לעשות הסכם ממון לפני הנישואין

ככל ועדיין לא נישאתם ואתם מבקשים לעשות הסכם ממון לפני הנישואין אתם יכולים לחסוך גם את עלות האגרה של פתיחת תיק בבית הדין הרבני או בבית משפט.

כל שעליכם לעשות הוא לערוך הסכם ממון בכוחות עצמכם ולחתום על הסכם זה ולהביאו לאישור אצל רשם הנישואין או אצל נוטריון.

הסכם זה ייכנס לתוקף מיד לאחר אישור הרשם או הנוטריון בדיוק כמו שאישרתם את הסכם הממון בבית הדין הרבני או בבית המשפט.

יחד עם זאת המלצתי לפנות לבית המשפט או לבית הדין הרבני שיאשרו את ההסכם ולא להסתפק באישור של נוטריון או רשם נישואין.

כמה עולה ביטול הסכם ממון

החשיבות הגדולה בעריכת הסכם ממון ולא להתפתות לחסוך את עריכת הסכם ממון על ידי טוען רבני, רק בגלל שאתם לא יודעים כמה עולה לעשות הסכם ממון, עלולה לעמוד לכם לרועץ במקרה בו תבקשו לערוך ביטול הסכם ממון.

ככל והסכם הממון נוסח באופן לא ברור כל צורכו, או שלא הייתם מודעים להיקף הזכויות, קיים סיכוי גדול שתבקשו לערוך ביטול הסכם ממון.

אבל צריך לדעת כי קיים קושי רב לבטל הסכם ממון שאושר בערכאה משפטית, רק במקרים בהם ניתן לראות כי ישנה סיבה מיוחדת לבטל את הסכם הממון, או שבני הזוג מבקשים לערוך ביטול הסכם ממון בהסכמה, יהיה ניתן לבטל את ההסכם.

גם במקרים ואכן תצליחו לבטל את הסכם הממון, הרי שמחיר טוען רבני לבטל את ההסכם יהיה גבוה בהרבה לעומת ההוצאה הקטנה של מחיר הסכם ממון.

בכל שאלה נוספת על מחיר הסכם ממון אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדינו טוען רבני יהודה אבלס.

קרא עוד ←
מה נחשב עילה לגירושין?

מה נחשב עילה לגירושין?

עילה לגירושין אינה כל טענה שאחד מבני הזוג מעלה כנגד בן הזוג, בכדי שאכן יהיה עילת גירושין עליכם להציג עילה חזקה.

במאמר זה נעשה סדר מה יכול להיחשב כעילה לגירושין ומה אינו יכול להיחשב כעילה מספיקה.

אך בפתח הדברים נפתח בשאלה לשם מה יש צורך להציג עילות גירושין ולא די בכך שבוצע פתיחת תיק גירושין ברבנות.

עילה לגירושין התנאי לסרבנות גט

ישנה טעות נפוצה בקרב חלק מהזוגות שסבורים כשבכך שאחד מבני הזוג אומר אני רוצה להתגרש ניתן לחייב את בן הזוג בגירושין.

ישנם שטוענים גם כן שלא ניתן לחייב את בן הזוג להמשיך לחיות בחיי הנישואין בניגוד לרצונו, והדבר נוגד את חוקי הגירושין.

אך מדובר בטעות חמורה, בכדי שבית הדין יורה כי הבעל חייב לתת גט, עליכם להוכיח כי קיים עילה לגירושין, ככל וטענתכם תהיה רק אני רוצה להתגרש, קיים סיכוי שבית הדין ידחה את תביעת הגירושין.

הסיבה לכך, היא שלפי ההלכה אין אפשרות לחייב ובוודאי לא לכפות על הבעל לתת גט רק אם יש סיבה מוצדקת לכך, כמו כן לא ניתן לחייב את האישה לקבל גט רק בגלל שהבעל רוצה לתת את הגט, גם אם הבעל מוכן לצאת חייב בתביעת הכתובה.

עילה לגירושין מול תביעת שלום בית

ככל ושני בני הזוג מבקשים לערוך הסכם גירושין בהסכמה, אין צורך להוכיח את העילה לגט, אלא ניתן להגיש בקשה משותפת להסכם גירושין.

הצורך להציג עילה לגירושין היא רק במקרה בו אחד מבני הזוג מגיש תביעה לשלום בית כשהוא מסרב להתגרש.

לכן, ככל ותצליחו להוכיח שתביעת שלום אינה כנה אלא מטרתה היא סחיטה, נקמה, וכדומה, הרי שלא תצטרכו להציג עילת גירושין, ויהיה ניתן להסתפק בכך ששני בני הזוג רוצים להתגרש.

המלאכה להוכיח כי מדובר בתביעה לשלום בית מהשפה ולחוץ אינה מלאכה קלה, כשלפעמים יהיה יותר קל להציג את עילת הגירושין בבית הדין הרבני.

עילות גירושין נפוצות

קיימים מספר עילות גירושין אשר יש בהם בכדי לחייב את בן הזוג להתגרש גם במקרה והוא מסרב לתת את הגט.

  • הוכחת בגידה בהליך גירושין – ככל והבעל או האישה בגדו בחיי הנישואין הרי שהדבר בהחלט יכול להיחשב כעילה לגט, אלא שאם מדובר בבגידה של האישה הרי שקיימת עילה לגירושין, גם אם מדובר בבגידה חד פעמית לפני מספר שנים, לא כן אם הגירושין בעקבות בגידה של הבעל. הרי שהעילה לגט יהיה רק אם הבגידה הייתה בסמיכות למועד שאתן מבקשות להתגרש.
  • מרידה בחיי הנישואין – במקרה בו האישה מורדת ומסרבת לקיים יחסי אישות, הדבר ייחשב כעילה לגט, אלא שבכדי שנדע מתי האישה נחשבת מורדת, יש צורך להתרות באישה לחדול ממרידתה, ורק אם האישה סירבה לחזור בה למרות ההתראה, תוכרז האישה כמורדת. 
  • אלימות פיזית – הרמת ידיים או אלימות פיזית אחרת אינה יכולה לעבור בשתיקה, והדבר יכול להיחשב עילה לגירושין, ככל ומדובר במקרה שחוזר על עצמו הדבר יכול להשליך לשאלה מתי האישה מאבדת כתובתה.
  • סמים ואלכוהול – צריכת סמים או אלכוהול לא מאפשרת חיי נישואין תקינים, ולכן הדבר נחשב כעילה לגט, אלא שעילה זו מותנית בכך שמדובר בתופעה שנוצרה לאחר הנישואין או לחילופין הדבר לא היה ידוע לבן הזוג טרם הנישואין.
  • בעיית פוריות – במקרה בו קיימת בעיה רפואית המקשה על בני הזוג להוליד ילדים בין אם מדובר בבעיה של אחד מבני הזוג, ובין אם הבעיה להוליד ילדים נובעת כתוצאה של שני בני הזוג יחד, הדבר יכול להיחשב כעילה לגירושין, בפרט אם אין לבני הזוג ילדים מנישואין קודמים.
  • עוברת על דת יהודית – במקרה בו האישה אינה מתנהגת בצניעות, הבעל רשאי לטעון כי יש לחייב את האישה לקבל את הגט, אלא שדבר זה מותנה בכך שאכן הסיבה לגירושין היא בעיית הצניעות, ולא מדובר בכסות עיניים שהבעל מנסה להציג.

עילת גירושין מאיס עלי

בהרבה מהמקרים אחד מבני הזוג לא יכול להציג עילה מיוחדת לכך שהוא מבקש להתגרש, אלא מדובר בסיבה סובייקטיבית של אחד מבני הזוג שהוא מרגיש שנמאס לו מחיי הנישואין.

בעבר בתי הדין הרבניים לא היו מקבלים טענה שכזו, ולכן הם היו דוחים את תביעת הגירושין, ומחייבים את בני הזוג לחזור לשלום בית.

אך לאחרונה בתי הדין מתחשבים בצורך של בן הזוג שאינו יכול להמשיך ולסבול את חיי הנישואין, ולכן הם מחייבים את בני הזוג להתגרש.

אלא שגם כיום אם הבעל יסרב לתת גט, בית הדין לא יכפה על הבעל לתת גט בהפעלת סנקציות קשות כגון מאסר, אלא רק סנקציות קלות יותר.

לכן מומלץ לבנות את תיק הגירושין בעילה לגירושין שאינה מתבססת על מאיס עלי, אלא להוכיח לבית הדין כי קיים עילה לגירושין חזקה יותר.

עילה לגירושין רק על ידי טוען רבני

ההבדל המהותי והגדול בין טוען רבני לעורך דין לגירושין הוא הידע הנצרך להוכיח את העילה לגירושין אשר מבוסס על הדין העברי.

כך שבעוד שעורך דין לגירושין אינו יודע את ההלכות מה נחשב עילה לגירושין ומה אינו נחשב עילה, טוען רבני שעבר מבחנים מקיפים בדיוק על שאלות אלו, יוכל לתת לכם את המענה.

ככל ויש לכם התלבטויות נוספות, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדינו טוען רבני יהודה אבלס בכדי לקבל את הייעוץ המתאים למקרה הקונקרטי שלכם.

קרא עוד ←