כל הפוסטים של יהודה אבלס

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

צו הגנה נועד להגן על אחד מבני המשפחה שלא יינזק מבן משפחה אחר, כאשר לרוב צו זה יינתן כנגד בן זוג, אך מתי יהיה ניתן לקבל צו שכזה? האם סכסוך משפחתי בלא שיש סיכון לאחד מבני הזוג יכול לגרום להוצאת הצו? להיכן פונים לקבל צו שכזה? על כך ועוד במאמר שלפנינו.

מתי ניתן צו הגנה

חוק למניעת אלימות משפחה קובע מספר פרמטרים שרק כשהם מתקיימים יהיה ניתן להגיש צו הגנה:

  • אלימות – ככל ואחד מבני הזוג נוקט באלימות כלפי בן הזוג האחר, הרי שניתן להגיש בקשה לצו הגנה, אך יחד עם זאת יש לדעת כי רק אלימות פיזית תיחשב כאלימות, אלימות כלכלית גם אם מדובר באלימות כלכלית בגירושין לא תיחשב כאלימות.
  • סכנה גופנית– ככל והתנהגות של אחד מבני הזוג מהווה חשש סביר כי יהיה סיכון גופני לבן הזוג האחר, הרי שזו היא עילה להגיש בקשה לצו הגנה.
  • התעללות מתמשכת – התעללות נפשית קשה במשך זמן רב בו אחד מבני הזוג נוהג כלפי בן הזוג האחר, אף היא תיחשב כעילה מוצדקת להוצאת צו הגנה.

במקרים אחרים לא ניתן להגיש בקשה לצו הגנה גם אם מדובר במעשים שלא ייעשו כגון בגידה, אישה מורדת, או סיבה אחרת.

מה צו הגנה כולל

צו הגנה יכול לכלול מספר הוראות אשר בית המשפט יורה לבן הזוג שנוקט במעשים פסולים לעשות או שלא לעשות ובכללן:

  • שלא להיכנס לדירה או להיות בתוך המתחם של אזור מסוים, ובכך לאפשר לבן הזוג ליהנות ממדור שקט, ובכלל זה לאסור על בן המשפחה לעשות שימוש בנכסיו גם אם בני הזוג ערכו הסכם ממון על הדירה, בה הוסכם כי הדירה תהיה בבעלות בן הזוג שעשה מעשים פליליים.
  • שלא להטריד את בן הזוג ובכלל זה שלא להתקשר או לשלוח לו הודעות SMS או וואטסאפ.

יחד עם זאת בן הזוג אשר נאסר עליו להשתמש בחלקו בדירה, עשוי לתבוע את בן המשפחה שהגיש את צו ההגנה, בתביעה נגדית, על כך שנגרם לו נזק כלכלי מהרחקתו מהדירה,.

תביעה זו מותנית בכך שבן הזוג אכן יוכיח שלא הייתה סיבה מוצדקת להוציא את צו ההגנה כנגדו.

ההבדל בין צו הרחקה לצו הגנה

בעיקרון לא קיים הבדל מהותי בין צו הגנה לבין צו הרחקה, כאשר בשני המקרים נאסר על אחד מבני הזוג לעשות מעשים או להימצא באזור מסוים.

אלא שבעוד שצו הגנה יכול להינתן על ידי בית המשפט או בית הדין הרבני למשך 3 חודשים, ולאחר מכן להאריך את הצו עד לשנה, הרי שצו הרחקה שניתן על ידי קצין במשטרת ישראל יכול להינתן מקסימום לחודש ימים.

כמו כן אם לדעתכם צו ההרחקה ניתן כנגדכם ללא שיש לכך סיבה מוצדקת, אתם רשאים לערער על ההחלטה בפני בית המשפט השלום, ובכך אולי לבטל את צו ההרחקה.

לא כן אם ניתן צו הגנה על ידי בית הדין הרבני, הערעור יהיה בבית הדין הרבני הגדול לערעורים ואם הצו ניתן בבית המשפט למשפחה, הרי שהערעור יהיה בבית המשפט המחוזי.

הליכים נוספים לצו הרחקה והגנה

בן הזוג שסבל מאלימות פיזית קשה מבן הזוג רשאי להגיש תביעה לפיצויים בנוסף לצווי הרחקה והגנה שניתן, כאשר תביעה זו תתנהל במנותק מהדיון בצו ההגנה.

הליך נוסף שעלול להתנהל כנגד בן הזוג האלים, הוא הליך פלילי שפרקליטות המדינה תגיש כנגד בן הזוג שנקט באלימות.

ניהול הליך פלילי מותנה שאכן קיים יסוד סביר מספיק בכדי להוכיח את מעשיו של מבצע האלימות.

אלא שקיים הבדל בין הליך הפלילי לתביעה האזרחית, שכן בעוד שתביעה אזרחית לפיצויים תתנהל על ידי בן הזוג שסבל מהאלימות, הרי שבהליך הפלילי, בן הזוג שסבל מהאלימות אינו צד לתיק.

צו הרחקה לשווא

לצערנו אנו עדים לתופעה פסולה בו אחד מבני הזוג מבקש לקבל נקודות זכות בהליך גירושין מסורבל, כאשר הוא מגיש תלונת שווא במשטרה ובכך הוא מרחיק את בן הזוג מהבית.

מלבד מה שבכך נגרם נזק לבן הזוג שהינו חף מפשע, הרי שלאחר שהדבר מתברר כי מדובר בצו הגנה שניתן בטעות, הדבר מוריד את האמינות של המתלוננים האמיתיים ברשויות האכיפה.

בית הדין עשוי לחייב בהוצאות כבדות את המגיש בקשה לצו הגנה כאשר אין סיבה מוצדקת לכך, ובנוסף לכך לקבוע כי האישה מאבדת כתובתה בגין תלונת השווא.

ניתן לומר בכאב שבין הסיבות המרכזיות לשלילת אישה מכתובה היא תלונת שווא במשטרת ישראל והרחקת הבעל מהדירה על ידי צו הגנה.

בנוסף לכך יהיה ניתן להגיש תביעת פיצויים כנגד המתלונן תלונת שווא על הנזק הנפשי והכלכלי ופגיעה בשמו הטוב של מי שנאלץ לעזוב את דירתו ללא סיבה מוצדקת.

צו הגנה בהסכמה

בהרבה מהמקרים אנו עדים לתופעה בו שני בני הזוג מגיעים להסכמה על צו הגנה בהסכמה מבלי להודות בטענות שנטען כנגד אחד מבני הזוג.

היתרון בכך הוא שהדבר נעשה בהסכמה מלאה בין שני בני הזוג, דבר שעלול לאפשר הסכמה רחבה יותר עד כדי עריכת הסכם גירושין בהסכמה.

בית הדין הרבני ובית המשפט יעודדו את בני הזוג להגיע להסכמות ובכך לשמור על כבודם של שני בני הזוג.

בכל מקרה לפני שאתם מגישים צו הגנה כדאי להתייעץ עם טוען רבני מוסמך בכדי שהוא ייתן לכם ייעוץ קונקרטי למקרה שלכם.

קרא עוד ←
מה זה מדור ספציפי

מה זה מדור ספציפי

אם יש לכם דירה משותפת ואתם נמצאים בהליך של פירוק שיתוף, מן הסתם שמעתם על מדור ספציפי, אך מה הוא אותו מדור?

מדור ספציפי הינה החלטה של בית הדין הרבני שלא ייעשה כל שינוי בדירת המגורים כמו מכירה, השכרה, או כל שינוי אחר, בכדי שאף אחד מבני הזוג לא יוכל לקבוע עובדה במכירת הדירה.

יש להדגיש כי מדור ספציפי יכול להינתן אך ורק בבית הדין הרבני, בית המשפט למשפחה אינו מכיר בתביעה זו.

כיצד מקבלים מדור ספציפי

הזכות לקבל מדור ספציפי תהיה במקרה בו הוגשה יחד עם התביעה למדור ספציפי בקשה לשלום בית, כאשר הנימוק המרכזי בתביעה למדור ספיציפי תהיה שאם הבית יימכר לא יהיה ניתן לעשות שלום בית.

עליכם לדעת כי קבלת סעד של מדור ספציפי כחלק מתביעת שלום בית לא תהיה קלה עבורכם, שכן בן הזוג ינסה לטעון כי תביעת שלום בית שהוגשה אינה כנה ומטרתה למנוע את מכירת הדירה, ואולי גם תהיה בהמשך הליך ניסיון פסול של סרבנות גט.

בית הדין יבחן היטב אם אכן כוונתכם להשיג "שלום בית" או "בית שלם", ורק לאחר שהוא ישתכנע כי אכן יש ממש בתביעת שלום בית, הוא ייתן את הצו למדור ספציפי.

אפשרות נוספת שניתן לבקש מדור ספציפי היא על ידי הגשת תביעת מזונות אישה, ובכללה תביעה למדור, בה האישה תבקש שהמדור לה היא זכאית תהיה בהותרת  הדירה כפי שהיא.

יש לציין כי קיים ההבדל בין שתי האפשרויות לקבל את המדור ספציפי, במקרה בו הבעל הוא שמבקש מדור ספציפי, שכן בעוד שהבעל יכול להגיש תביעת שלום בית, וכחלק מכך הוא יבקש שהדירה לא תימכר, הרי שהבעל אינו יכול לבקש מדור כחלק ממזונות אישה.

כמו כן ישנם מקרים בהם האישה אינה זכאית למזונות אישה כיון שהיא משתכרת בשכר גבוה, אך היא עדיין תהיה זכאית לקבל את המדור ספציפי כחלק מהסעד של תביעת שלום בית.  

הצורך הדחוף למדור ספציפי

הצורך הדחוף לקבל מדור ספציפי תהיה במקרה בו הוגשה תביעת גירושין אשר לרוב תהיה מלווה בתביעת לחלוקת רכוש בין בני זוג.

זוגות שאינם בעלי נכסים, הנכס העיקרי והמשמעותי עליו יתנהל תיק חלוקת רכוש יהיה על דירת המגורים בה בני הזוג התגוררו במהלך שנות הנישואין.

בן הזוג שעבר להתגורר בדירה אחרת, יבקש למהר את חלוקת הדירה או כפי שהיא מכונה בשפה המשפטית הוא יבקש "פירוק שיתוף" בדירת הצדדים, ואילו בן הזוג שנותר בדירה יבקש לסחוב את ההליכים במטרה להמשיך להתגורר בדירה.

במקרה זה יש צורך דחוף לקבל את המדור ספציפי בכדי למנוע את מכירת הדירה באופן חד צדדי.

יש לציין כי גם אם בן הזוג שמבקש למכור את הדירה במהירות המרבית הצליח לקבל  החלטה של בית המשפט כי יש למכור את הבית לאלתר, עדיין לא מאוחר לבקש מבית הדין הרבני למנוע את פירוק השיתוף באמצעות הוצאת צוו למדור ספציפי.

פתרונות נוספים למניעת פירוק שיתוף

ישנן אימהות שסבורות שניתן למנוע את פירוק שיתוף הדירה גם בלא מדור ספציפי, בכך שהם יגישו תביעת מזונות ילדים, וכחלק מדמי מזונות הילדים הן יבקשו שלא למכור את הדירה בכדי שיהיה לילדים קורת גג.

צריך לדעת כי מדובר בטעות חמורה, שכן למרות חובת בית המשפט לדאוג לילדים, אין בכך בכדי לפגוע בזכות הקניינית של בן הזוג.

מסיבה זו בית המשפט עשוי להסתפק בהפקדת ערובה שהבעל ישלם את המדור עד הגיל שמשלמים מדור או עד גיל אחר, ולאחר הפקדת הערבות בית המשפט יורה על פירוק השיתוף.

איך נלחמים כנגד מדור ספציפי

גם לאחר שהצלחתם לקבל מדור ספציפי עדיין מחכה לכם דרך ארוכה להגיש לשקט ושלווה.

בן הזוג שעזב את דירת הצדדים לא יאהב את העובדה כי אתם נמצאים בדירה ועושים בה שימוש בלעדי ואילו הוא נמצא מחוץ לדירה ללא שהוא יכול לעשות בדירה דבר.

הדרך של בן הזוג שקיבל את הצו האוסר עליו לעשות שינוי בדירה היא הגשת תביעה בבית הדין או בבית המשפט ל"דמי שימוש", כלומר תביעה של בן הזוג המתגורר בדירה לשלם מחצית מדמי השכירות שהדירה הייתה יכולה להיות מושכרת.

ההיגיון העומד מאחורי תביעה זו, היא שלמרות שניתן מדור ספציפי שהדירה לא תימכר, אך באיזה זכות יהיה רק לאחד מבני הזוג ליהנות מהדירה ואילו בן הזוג האחר לא ייהנה מהדירה.

אלא שתביעה זו יכולה להיות מוגשת רק במקרה בו אכן בן הזוג אינו יכול להתגורר בדירה כיון שהוא קיבל צו הרחקה בשקר עקב אלימות פיזית או אלימות כלכלית, אך במקרה בו בן הזוג בחר לעזוב את הדירה מרצונו החופשי, או שאכן הוא נהג באלימות וההרחקה נעשתה בצדק, הרי שלא יהיה ניתן להגיש תביעה לדמי שימוש.

מאמר זה אינו מקיף את כל המידע, לכן ישנה חובה להתייעץ עם טוען רבני או עורך דין לדיני משפחה.

קרא עוד ←
מה זה ניכור הורי?

מה זה ניכור הורי?

מה זה ניכור הורי? האם כל סירוב של האם לאפשר לאב לראות את הילד ייחשב כניכור הורי? מה ההשלכות שיש על ההורה המנכר, על כך ועוד במאמר שלפנינו.

מה זה ניכור הורי בתפיסת בתי המשפט?

חשוב להבין שכשאנו מדברים על התופעה הפסולה של ניכורי, שלא כל דבר שאנו סבורים שהוא ניכורי הוא אכן כזה, לכן אנו צריכים לבדוק מהו ניכור הורי לתפיסת בתי המשפט.

בראש ובראשונה צריך לדעת כי לשאלת מה זה ניכור הורי, אין כל רלוונטיות האם האם הגישה בקשה למימוש כתובה בגירושין או שהאם ויתרה על הכתובה, שאלת ניכור ההורי תידון ללא כל קשר לשאר התביעות ככל וישנם.

הקביעה של בית המשפט שאכן קיימת ניכור הורי יכולה להיות על ידי רצף של מקרים, אך היא יכולה להיות גם אם מדובר במקרה בודד בלבד.

ככל ובית המשפט מתרשם, כי נעשה מקרה קיצוני שלא ייעשה, בו אחד מההורים הסית את הילד כנגד ההורה השני בצורה קשה מאוד, הדבר עלול להיות מספיק בכדי שבית משפט יקבע כי מדובר בניכור הורי.

אך לפעמים וכך קורה ברוב המקרים, אין מעשה בודד אשר ניתן להצביע עליו שהוא המעשה של הניכור ההורי, אלא רק רצף של התנהלות של אחד מההורים מלמדת כי ישנו ניכור הורי.

דוגמאות לשאלה "מה זה ניכור הורי?"

במאמר זה ניתן מספר דוגמאות למקרה קיצוני של ניכור הורי, וכן לרצף של מקרים שעל פיהם ניתן לקבוע שישנו ניכור הורי, בכדי שתדעו טוב יותר מה זה ניכור הורי.

משרדינו טוען רבני יהודה אבלס נתקל במקרה קשה בו האם אילצה בכוח את הילד לומר כי האב מתעלל בו ונוהג בו באלימות כלכלית, כשהאם מקליטה את אמירת הילד בכדי להגיש תלונה במשטרה כנגד האב.

לאחר שהדבר נבחן במשטרת ישראל והוכח כי מדובר בהקלטה "מפוברקת" האב הגיש תביעה לניכור הורי.

בית הדין הרבני אכן קיבל שמדובר בניכור הורי חמור אשר די במעשה אחד שכזה בכדי לקבוע שישנו ניכור הורי, כשהנימוק לכך הוא העובדה שהאב היה עלול למצוא את עצמו תחת סריג ובריח, לאחר שהאם עשתה שימוש פסול בילד הקטן.

מאידך ישנם מקרים בהם האם לא מאפשרת לאב לראות את הילד כשבכל פעם יש לה תירוץ שונה, הילד חולה, לא יכול וכו'.

במקרים אלו לא ניתן להצביע על מקרה חד פעמי בו האם עושה ניכור הורי, אך לאחר שבוחנים את רצף המקרים בהם הילד "לא יכול" ללכת לאב, ניתן להבחין שמדובר בניכור הורי.

מה עושים כשיש ספק מה זה ניכור הורי?

בהרבה מהמקרים בית הדין הרבני לא יכול להגיע לכלל הכרעה האם מדובר בניכור הורי או שמא סירוב האם להביא את הילד הינה בגלל סיבה מוצדקת.

במקרים אלו בית הדין הרבני ימנה פקידת סעד שתבחן האם אכן קיים חשש לניכור הורי, בדיקה זו הינה בדיקה מקיפה, כאשר העובדת סוציאלית תפגוש את ההורים לחוד ואף תעשה ביקור בית בבית האם.

לאחר הבדיקה המקיפה של העובדת סוציאלית היא תעלה על גבי הכתב את חוות דעתה לשאלה האם מתקיים כאן ניכור הורי.

עם הגשת חוות הדעת של העובדת סוציאלית לבית הדין תוכלו להעלות את התייחסותכם בפני בית הדין לחוות הדעת של פקידת הסעד, ובמקרים מסוימים תוכלו לזמן את פקידת הסעד להעיד בבית הדין.

במהלך ניסיוני כבר נתקלתי במקרים בהם פקידת הסעד קבעה בבירור שישנו ניכור הורי, אלא שהאם טענה כי היא לא ידעה מה זה ניכור הורי, והיא עשתה זאת בשגגה, טענה שכמובן נדחתה בבית הדין ואף בערעור בבית הדין הרבני הגדול ירושלים.

הדבר ידוע כי חובתו של כל אחד מההורים לדאוג לקשר תקין של הילד עם שני ההורים, כך שלא תוכל להישמע טענה "לא ידעתי" או "לא חשבתי".

ההשלכות של ניכור הורי

לניכור הורי ישנם מספר השלכות בין אם המדובר בתביעת מזונות ילדים ובין בתביעה למשמורת ילדים, ומכאן החשיבות לדעת מה זה ניכור הורי.

ההשלכה המוכרת ביותר הוא התביעה להפחתת מזונות ילדים עד כדי ביטל דמי המזונות.

מסיבה זו אנו נתקלים באבות שמגישים תביעה לניכור הורי למרות שאין לכך עילה אמיתית, כל זה מתוך תקווה שאולי הדבר יצלח והוא ייפטר מתשלום מזונות.

יש לדעת כי בכל מקרה, סנקציה קשה של ביטול מזונות הילדים תינתן רק לאחר שבית הדין יתרה באם לחדול מניכור הורי ואילו האם תמשיך במעשיה.

סנקציה נוספת חמורה לא פחות מכך, הוא שינוי במשמורת הילדים, כשהאב יקבל משמורת משותפת ככל ויהיה את התנאים למשמורת משותפת, או במקרים נוספים האב יהיה המשמורן היחיד, ואילו האם תראה את הילד תחת פיקוח אדוק במרכז קשר.

ניכור הורי בילד קטן או גדול

כשאנו בוחנים את תופעת ניכור ההורי הרי שניתן להיווכח כי אין כלל אחיד, ולפעמים אנו נתקלים בילד מרדן בגיל מתבגר, ולפעמים אנו נתקלים בילד קטן.

ככל ומדובר בילד מתבגר, הרי שלפעמים הסירוב של הילד לפגוש את האב אינו רק בגלל אמירות או מעשים של האם, אלא הדבר הוא כחלק מהתבגרות הילד.

גם במקרה זה בית הדין יצפה מהאם לתמוך בילד ולשכנע אותו לבוא ולפגוש באביו, ולא לשבת על הגדר וליהנות ממרידת הילד.

בכל שאלה של מה זה ניכור הורי או מה הם ההשלכות של ניכור הורי לתביעת מזונות או משמורת ילדים, אתם מוזמנים ליצור קשר עם טוען רבני במרכז.

קרא עוד ←
כמה מזונות משלמים לילד?

כמה מזונות משלמים לילד?

כמה מזונות משלמים לילד אחד? וכמה משלמים מזונות למספר ילדים?

במאמר זה תקבלו מענה לכל השאלות שלכם, כך שתוכלו לדעת כמה מזונות משלמים לילד, ובהתאם תוכלו לנהל את תיק המזונות.

אך כבר בראשית הדברים נדגיש כי אין הבדל בגובה דמי המזונות אם הוגשה בקשה לשלום בית, או שלא הוגשה כל בקשה מלבד תביעת מזונות.

כמה מזונות משלמים לילד בהסכמה

ככל ובני הזוג מבצעים הליך גירושין בהסכמה הרי שהם יקבעו את גובה דמי המזונות, ולא יהיה כל צורך בהתערבותה של ערכאה שיפוטית.

יחד עם זאת ככל והערכאה השיפוטית תתרשם כי גובה דמי המזונות הינם נמוכים, רק בגלל החשש שאם האישה לא תסכים להצעה זו, הרי שתהיה סרבנות גט, והערכאה השיפוטית לא תאשר זאת.

כמו כן במידה וערכאה השיפוטית תתרשם כי האב התחייב על מזונות גבוהים שהוא לא יוכל לעמוד בהם, הרי שהם לא יחכו שתוגש תביעה לפתיחת הסכם גירושין מחדש, אלא הם ימנעו התחייבות לסכום גבוה שכזה.

אך כאשר מדובר בטווח מחירים סביר בו ההורים הסדירו כמה מזונות משלמים לילד, הרי שהערכאה השיפוטית לא תתערב בהסכמת ההורים.

מי מכריע כמה מזונות משלמים לילד

ככל ולבני הזוג אין הסכמות משותפות על גובה דמי המזונות, הרי שיש באפשרותם להביא את התביעה לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה.

בעבר היינו רואים גברים שמבקשים להביא את השאלה כמה מזונות משלמים לילד בבית הדין הרבני, כיון שהגברים היו סבורים שיש זכויות הגבר בגירושין בבית הדין הרבני, ואילו האישה הייתה מבקשת שההכרעה בעניין המזונות תובא לבית המשפט למשפחה.

אך לאחרונה אנו עדים לתופעה הפוכה, כאשר דווקא הגברים רוצים להביא את תביעת המזונות לבית המשפט לענייני משפחה, ואילו הנשים סבורות כי זכויות האישה בגירושין מצויות דווקא בבית הדין הרבני.

למעשה ניתן לומר שלא ניתן לקבוע כלל אחיד לכל המקרים, כאשר לפעמים העדיפות של הגבר להגיש את תביעת מזונות הילדים בבית הדין הרבני, ולפעמים העדיפות של האישה להגיש את התביעה בבית הדין הרבני,.

לכן יש להתייעץ עם טוען רבני מומלץ עוד לפני שאתם פותחים תיק למזונות ילדים, בכדי שהוא יסייע לכם לפתוח את התיק בערכאה המתאימה לכם.

בכל מקרה לאחר שנפתח תיק מזונות ילדים בבית הדין הרבני, לא תוכלו להתחרט על כך שפתחתם את תביעת המזונות בבית הדין הרבני, אלא ככל ולדעתכם נפלה טעות בהחלטת בית הדין הרבני, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול.

כמה משלמים לילד מזונות בבית הדין הרבני

לשאלה האם להורים ישנה משמורת משותפת או שישנם הסדרי ראיה בלבד, אין השפעה גבוהה על כך בבית הדין הרבני, כמו כן לרמת ההשתכרות של ההורים גם אין השפעה גבוהה לשאלת גובה המזונות שתשלמו.

דמי המזונות שהאב יחויב לשלם בבית הדין הרבני לילד נע בסביבות 1,000 -1400 ₪ כשהדבר משתנה בזהות הדיינים שיכריעו בתיק המזונות.

אך לתשלום דמי המזונות הבסיסיים יש להוסיף תשלום עבור מדור ככל והאישה זכאית לקבל דמי מדור.

גובה דמי המדור שהאב יצטרך להשתתף משתנה האם מדובר בילד אחד או שמדובר במספר ילדים, שכן לפי המקובל עבור ילד אחד האב ישלם שליש מהמדור, ואילו אם מדובר בשלושה ילדים ומעלה האב ישתתף במחצית מהמדור.

כמו כן חשוב לבדוק עד איזה גיל משלמים מדור, שכן ככל ומדובר בילד בגיר שישן בפנימייה וכדומה, הרי שהאב לא יצטרך לשלם את הוצאות המדור.

חשבתם שאתם כבר יודעים כמה מזונות משלמים לילד בבית הדין הרבני? טעיתם, שכן בנוסף לתשלומים אלו יש להוסיף תשלום עבור מחצית הוצאות חינוך, כגון: מעון, צהרון, חוגים, שיעורי בית, וכן עבור מחצית הוצאות רפואה שאינן כלולות בסל הבריאות.

תשלום מחציות חינוך ורפואה אינו משתנה בהתאם למספר הילדים, אלא בכל מקרה החיוב יוטל על ההורים בשווה.

כמה מזונות משלמים לילד בבית המשפט

בבית המשפט ישנה משמעות גדולה להיקף הסדרי השהות שיש לאב, שכן ככל וישנה משמורת משותפת האב עשוי שלא לשלם מזונות כלל וכלל.

תפיסה זו נקבעה בהלכה של בית המשפט העליון בפסק דין בע"מ 919/15, שם נקבע כי חיוב המזונות מוטלות על ההורים באופן שווה בשווה.

כמו כן ככל ומדובר באב עני ואם עשירה, הרי שהוצאות המזונות עלולות ליפול על האם בלבד.

למרות זאת ככל ומדובר בילד שעדיין לא מלאו לו 6 שנים, הרי שהמענה לשאלה כמה מזונות משלמים לילד בבית הדין הרבני תהיה זהה לשאלה כמה משלמים מזונות לילד בבית המשפט למשפחה.

מזונות לילד מרדן

ככל וישנו ניכור הורי על ידי האם במטרה שהאב לא יפגוש את הילדים, הרי שהמענה לשאלה כמה מזונות משלמים לילד עשויה להשתנות, שכן האב יוכל להיפטר לגמרי מתשלום דמי המזונות.

סנקציה של ביטול דמי המזונות ננקטת כנגד ההורה המנכר, מתוך תקווה כי בכך הוא יימנע מהמשך הניכור ההורי, אך ככל והדבר אינו גורם לשינוי מהותי של ההורה המנכר, הרי שהוא עשוי למצוא את עצמו מפסיד בתביעה למשמורת הילדים.

משרדינו ייצג אב שילדיו התנכרו לו בצורה אכזרית כתוצאה מהסתת האם כנגד האב, כשכל הסנקציות שננקטו נגד האם לא הועילו.

משרדינו הגיש תביעה לבית הדין הרבני על כך שהאם עושה הפרת הסדרי ראיה ואינה מאפשרת את הסדרי הראיה עם האב באופן תקין, כשלטענתנו יש להוציא את הילדים ממשמורתה.

בית הדין ששמע את טענות הצדדים התרה באישה כי עליה לחדול ממעשיה באופן מיידי, ומשהאישה המשיכה במעשיה, בית הדין נאלץ להעביר את הילד למשמורת האב, ואילו האם נאלצה לראות את הילדים במרכז קשר תחת פיקוח.

קרא עוד ←
כמה עולה להתגרש ברבנות?

כמה עולה להתגרש ברבנות?

כמה עולה להתגרש ברבנות ואיך ניתן לחסוך בהוצאות, הם שאלות שמטרידות את בני הזוג שנאלצים להיות בהליך גירושין.

שאלות אלו מטרידות את בני הזוג בעיקר אם מדובר בפעם הראשונה לחייהם שהם נאלצים לעמוד בפני הליך גירושין מסורבל.

במאמר זה ניתן מענה לשאלות וההתלבטויות שמלווים אתכם בעת פתיחת תיק גירושין ברבנות, כמו לדוגמה האם ניתן לבצע פתיחת תיק גירושין בבית משפט לעניני משפחה, כמה עולה להתגרש ברבנות, ועוד.

כמה עולה להתגרש ברבנות ללא טוען רבני?

ככל ואתם מחליטים להתגרש ברבנות ללא סיוע של טוען רבני או עורך דין, הרי שהעלויות שתאלצו לשלם יהיו מופחתות בהרבה מאשר אם תבחרו להתגרש בסיוע של טוען רבני או עורך דין.

העלות אשר תצטרכו לשלם עבור הגירושין הינו אך ורק עבור האגרה של פתיחת תיק הגירושין ברבנות, וככל ואתם מבקשים שבית הדין יכריע גם כמה מזונות משלמים או האם יהיה הסדרי ראיה, הרי שתצטרכו לשלם אגרה עבור מספר תיקים שפתחתם.

עלות האגרה שתצטרכו לשם במזכירות בית הדין הינה כמה מאות שקלים בודדים עבור כל תיק שתפתחו ברבנות.

אך צריך לדעת כי הניסיון לחסוך בעלויות של הליך הגירושין מתוך חשש כמה עולה להתגרש ברבנות, יכול לעמוד לכם לרועץ, לאחר שתגלו שתביעת הגירושין שהגשתם נדחתה, כיון שלא הצגתם עילה לגירושין.

טוען רבני או עורך דין לגירושין הבקיאים היטב בדיני משפחה יוכלו מלכתחילה להגיש את התביעה בצורה שהסיכויים שלכם לזכות בתביעה יגדלו משמעותית.

כמה עולה להתגרש ברבנות על ידי עורך דין?

ככל ובחרתם לשכור את שירותיו של עורך הדין לתביעת הגירושין, עליכם לחשב לפני שאתם שוכרים את שירותיו של העורך דין, כמה עולה להתגרש ברבנות אם יש לכם ייצוג.

עלות הייצוג יכולה לנוע בין 20,000 ₪ לבין 70,000 ₪ כאשר הדבר משתנה אם מדובר בטוען רבני זול או טוען רבני מומלץ, וכן הדבר תלוי בהיקף העבודה שיהיה על המייצג לעשות.

אין ספק שככל ויש תיק של חלוקת נכסים בגירושין יחד עם תביעת הגירושין, אז לרוב המחיר שתצטרכו לשלם יהיה גבוה יותר.

יחד עם זאת ישנם טוענים רבניים שנוהגים להסדיר את שכר הטרחה בהתאם לפעילות שהם עושים בתיק, כך לדוגמה עבור פתיחת תיק גירושין ברבנות ייגבה שכר טרחה בנפרד, ועבור כל הופעה לדיון ייגבה שכר טרחה נוסף.

להסדר זה קיימים יתרונות בכך שהשכר משולם בהתאם לפעילות בתיק, כאשר ככל ובני הזוג יגיעו להסכמות, הרי שהם ישלמו שכר טרחה מופחת, מאידך, הסדר זה עלול להוביל לתשלום שכר טרחה גבוה ככל וההליך יהיה ארוך.

לכן בזוגות שמעדיפים להיות ברוגע נפשי על תשלום גלובלי וקבוע, הרי שהם יעדיפו לשלם שכר טרחה ללא קשר לפעילות בתיק, וככל בני הזוג סבורים שהליך יהיה הליך קצר, כיון שהם יצליחו להגיע להסכם גירושין, הרי שהם יעדיפו לשלם בהתאם לפעילות בתיק. 

איך חוסכים בעלויות של גירושין ברבנות?

רוצים לדעת האם ניתן לחסוך בעלויות של הגירושין? הדבר ניתן בהחלט אם כי שהדבר מצריך עבודה מצדכם.

הדבר הראשון שאני ממליץ לזוגות השואלים כמה עולה להתגרש ברבנות, הוא להשיג את הראיות בכוחות עצמם ולא לשכור את שירותיו של חוקר פרטי.

הדבר אינו קל כלל, אך במחשבה מקורית ובמאמץ מצדכם בהחלט ניתן להשיג את התוצאה ולחסוך בעלויות.

דבר נוסף שניתן לחסוך בעלויות הוא לדעת איך מתגרשים בהסכמה ולהגיע להסכמות מלאות על הגירושין, כך שכל שתצטרכו הוא לערוך הסכם גירושין בהסכמה.

עלות עריכת הסכם גירושין בהסכמה תהיה פחותה בהרבה מאשר הליך גירושין מסורבל, לכן יש לשקול גם לפנות למגשר/ת לקבל סיוע להגיע להסכמות.

אך יחד עם זאת ככל ואתם רואים שאין רצון בצד השני, ובן הזוג מבקש לסחוט אתכם, אל תסכימו להתפתות ולקנות שקט ולוותר על זכויותיכם.

לא פעם מגיע למשרדינו אחד מבני הזוג בבקשה לפתיחת הסכם גירושין לאחר שלטענתו הוא חתם על ההסכם תחת לחץ בכדי לסיים את הסכסוך.

אך לצערי ברוב המקרים אין כל היתכנות לפתוח את ההסכם מחדש, ולכן סוף מעשה במחשבה תחילה, עליכם לחשוב על הטווח הארוך, ולא להסתכל רק על הטווח הקצר.

טוען רבני זול לא מומלץ

יש אפשרות נוספת למתלבטים כמה עולה להתגרש ברבנות לפנות לטוען רבני זול בכדי לחסוך בעלויות.

ככל ומדובר בהליך שאינו מורכב, הרי שייתכן וניתן להסתפק בטוען רבני זול שייצג אתכם, אך ככל ויש מורכבות בתיק, או שאתם רוצים להיות רגועים ששכרתם את הייצוג הטוב ביותר, עליכם לשכור את שירותיו של טוען רבני מומלץ.

ברוב המקרים העלות של טוען רבני מומלץ תהיה שווה לאחר שלמשל תצליחו בתביעת הכתובה לאחר גירושין, או בתביעת משמורת ילדים.

כמה עולה להתגרש ברבנות למחוסרי יכולת כלכלית?

למחוסרי יכולת כלכלית שאין באפשרותם לשכור שירות של ייצוג גם לא של טוען רבני זול, ניתנת אפשרות להגיש בקשה לסיוע המשפטי שעל ידי משרד המשפטים בכדי שתקבלו ייצוג ללא עלות.

בכדי שאכן תוכלו להיות זכאים לייצוג ללא עלות, עליכם להגיש בקשה מתאימה ולצרף אסמכתאות המעידות על מצבכם הכלכלי הקשה.

כמו כן לזכאים לקבל ייצוג מסיוע משפטי, אין להם כל שאלה כמה עולה להתגרש ברבנות, שכן הם זכאים לקבל פטור מאגרה, נמצא שהם מנהלים את התיק ללא עלות.

אך יחד עם זאת ככל ותרצו להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול על החלטת בית הדין האזורי, הסיוע המשפטי יבחן את הסיכוי שלכם להצליח בערעור, כשרק אם הסיכוי להצליח בערעור הינם גבוהים, תוכלו ליהנות מייצוג ללא עלות. 

קרא עוד ←
מימוש כתובה בגירושין

מימוש כתובה בגירושין

מימוש כתובה בגירושין הינו דבר בר השגה ובלבד שהדבר ייעשה בצורה נכונה ומקצועית.

ישנם שסבורים כי לא ניתן לממש כתובה בגירושין, וישנם שסבורים שניתן לבצע מימוש כתובה בגירושין במקרה בו האישה לא פתחה תביעת גירושים ברבנות.

אך צריך לדעת שמדובר בטעות נפוצה כאשר במבחן המעשה הדבר אינו נכון כפי שתוכלו לקרוא במאמר שלפניכם.

מימוש כתובה בגירושין בתביעת האישה להתגרש

במקרה בו האישה ביררה איפה כדאי לפתוח תיק גירושין, הדבר מוריד את הסיכוי של האישה לעשות מימוש כתובה בגירושין, אך בהחלט הדבר אינו סוף פסוק, והאישה עדיין יכולה לזכות במלוא הכתובה למרות שהיא פתחה תיק גירושים.

משרדינו ייצג אישה שביצעה פתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב כיון שבעלה נהג בה באלימות כלכלית חמורה.

האיש הקמצן לא היה מאפשר לאישה לערוך קניות שגרתיות אלא בהצגת חשבונית כנגד כל אגורה שהאישה הוציאה.

אוי לאישה אם היא הייתה חוזרת לבית הצדדים כשהיא "בזבזה" מספר שקלים עבור "תפנוקים".

לאחר שמשרדינו פרס את התמונה המלאה בבית הדין על קמצנותו של האיש, הורה בית הדין כי למרות שהאישה היא זו שביקשה להתגרש, הרי שהיא זכאית לקבל את מלוא בכתובה, כאשר במקרה זה היה מדובר בכתובה של מאה ושמונים אלף ₪.

מימוש כתובה בגירושין בתביעת גירושין של האיש

תביעת האיש להתגרש אכן מעלה נקודות חובה כלפי האיש, כך שקיים סיכוי גדול יותר כי האישה תזכה במלוא הכתובה.

אך בדיוק כשם שתביעת האישה להתגרש אינו אומר בהכרח כי בוודאות תהיה מימוש כתובה בגירושין, כך תביעת האיש להתגרש אינה בהכרח תגרור חיוב בכתובה.

ככל והגירושין הינם בגלל בגידה של האישה, או בגלל שמדובר באישה מורדת, הרי שלמרות שהאיש הגיש את תביעת הגירושין, הרי שהוא ייפטר מתשלום הכתובה.

אמנם חשוב להדגיש כי לא בקלות יצליח האיש להוכיח מתי האישה מאבדת כתובתה, שכן לרוב האישה תנסה להתכחש למציאות בטענות שונות, אך לאחר שהאיש יצליח בהוכחותיו, הרי שהוא ייפטר מתשלום כתובה.

מסיבה זו יש לשקול בחיוב שכירת חוקר פרטי שיעקוב אחר התנהלות האישה עוד טרם פתיחת תיק גירושין, כך שתוכלו להציג בפני בית הדין ראיות חותכות ולא רק אמירה בלבד.

מימוש כתובה לפני הגירושין

בעיקרון גם במקרה בהם האישה זכאית לקבל את הכתובה במלואה, הרי שהכתובה תשולם רק לאחר הגירושין.

אך במקרים בהם הבעל הינו סרבן גט, או שהבעל ברח לחו"ל ואינו מאפשר לקיים דיון בתביעת הגירושין, בית הדין עשוי להיעתר לבקשת האישה לבצע מימוש כתובה בגירושין עוד טרם הגירושין.

יש לציין כי דבר זה אינו נפוץ, שכן ככל וישנו חשש שהבעל עתיד לברוח לחו"ל ובכך לעגן את האישה, בית הדין יוציא צוו עיכוב יציאה מהארץ כנגד האיש. 

מימוש כתובה בגירושין חלקי

בהרבה מפסקי הדין בפרט מהתקופה האחרונה אנו עדים לכך שבית הדין לא מאפשר מימוש כתובה בגירושין באופן מלא, אלא רק באופן חלקי.

ככל ומדובר בסכום גבוה של הכתובה כמו לדוגמה מיליון ₪ אנו כמעט ולא נראה שבית הדין יחייב במלוא הכתובה, אלא בית הדין מתחשב ביכולתו הכלכלית של האיש.

כמובן שבמקרה בו הגירושין בעקבות בגידה של הבעל והדבר ברור מעל לכל ספק כי אכן הבעל בוגד, ואין כל טענה כנגד האישה, בית הדין עשוי לחייב את האיש בתשלום מלוא הכתובה.

כמו כן במקרה בו האיש יוצא נשכר מהנישואין ואילו האישה יוצאת בעירום ובחוסר כל, כיון שהצדדים ערכו הסכם ממון סטנדרטי בו הוסדר שהאישה לא תקבל כסף מהרווחים שהאיש יצבור במהלך שנות הנישואין, בית הדין עשוי להתחשב בכך בקביעת גובה תשלום הכתובה.

אין כפל מבצעים

לפעמים למרות שהאישה הצליחה לבצע מימוש כתובה בגירושין באופן מלא היא לא תקבל את הכתובה, הסיבה לכך נעוצה בהגדרה המשפטית הנקראת "אין כפל מבצעים".

במקרה בו האישה קבלה את מחצית זכויות הבעל בגירושין בחלוקת נכסים בגירושין בבית הדין הרבני או בבית המשפט למשפחה רק מכוח חוק חלוקת רכוש בין בני זוג, האישה לא תהיה זכאית לקבל כפל מבצעים.

כלומר אין היתכנות לקבל מחצית מזכויות האיש בגירושין ולקבל את הכתובה בנוסף לכך, על האישה לבחור האם היא עומדת על תביעת חלוקת הרכוש או שהיא דורשת כתובה.

יחד עם זאת ככל ובני הזוג ערכו הסכם נישואים בו האיש התחייב באופן מפורש לתת ממחצית מזכויות האיש, האישה תהיה זכאית לקבל את התחייבות האיש בהסכם נישואין ובנוסף לכך את הכתובה.

מימוש כתובה בגירושין

כיום יותר ויותר זוגות מבינים כי עורך דין לגירושין אינו בקיא בדין העברי, דבר שגורם לכך שהם אינם יכולים להצליח להשיג לאישה מימוש כתובה בגירושין. 

מסיבה זו אנו עדים לתופעה בהם בוחרים הזוגות לשכור את שירותיו של טוען רבני מומלץ.

עורכי הדין המובילים בתחום מבינים כי קיים להם פערי מידע בכדי להצליח בתביעת הכתובה, לכן הם שוכרים את שירותיו של הטוען הרבני, כאשר חלקם שוכרים את שירותיו להופעה לדיון, וחלקם מסתפקים בשכירת מייצג לסיכומים בלבד.

קרא עוד ←
בקשה לשלום בית – מטרתה

בקשה לשלום בית – מטרתה

בקשה לשלום בית בית יכולה להיות משיקולים טובים כאשר אחד מבני הזוג סבור שאין כל מקום להתגרש, וכי ניתן לשקם את חיי הנישואין בצורה טובה.

אך לפעמים אנו נתקלים בהגשת בקשה לשלום בית שכל מטרתה היא לפגוע בבן הזוג בהתשה אין סופית בהליכים משפטיים יקרים.

אז איך נוכל לדעת מה המניע של בקשת שלום בית, וכיצד ניתן להתמודד עמה, על כך ועוד במאמר שלפנינו.

בקשה לשלום בית ממניעים טובים

כאשר אחד מבני הזוג מגיש בקשה לשלום בית בכנות, הרי שאנו נראה שהוא מוכן להבטיח ולהתחייב ולשנות את דרכו הרעה, גם אם עד כה הוא הוא נהג באלימות כלכלית.

משרדינו כבר נתקל במקרים בהם למרות שהאישה הביאה הוכחת בגידה בהליך הגירושין, אך הבעל התחייב שלא לחזור על זה בשנית.

הבעל שרצה להראות את כנותו לשלום הבית הסכים להתחייב על גבי הכתב שחלוקת רכוש במקרה של בגידה נוספת, תהיה באופן לא שוויוני לטובת האישה.

האישה שראתה את כנותו האמיתית של הבעל הסכימה לקבל את התנצלותו של הבעל, ואכן הצדדים חזרו לשלום בית אמיתי.

למעשה, ניתן לומר שהרצון האמיתי של בן הזוג לחולל את השינוי והמהפך בשלום הבית, אכן יכול לשאת פרי, אם כי שיש לציין שהדבר אינו קל ומצריך מאמץ גדול של בן הזוג שרוצה שלום בית.

בקשה לשלום בית ממניעים פסולים

לא בכל בקשה לשלום בית קיימת נכונות אמיתית של המבקש שלום בית לשנות את דרכיו, אלא לפעמים הדבר נובע משיקולים פסולים של נקמנות או סחיטת כספים.

אחד מבני הזוג שמבחין ברצון של בן הזוג האחר להתגרש בכך שהוא מברר איך עובד תהליך גירושין, ומה הם ההשלכות לכך, מנסה להעמיד את עצמו כ"דורש שלום".

כך מקווה בן הזוג שמגיש תביעה לשלום בית להשיג נקודות זכויות עודפות בתביעת כתובה בגירושין.

אין ספק כי לפעמים הדבר מצליח להשיג את יעדו כאשר בן הזוג שלחוץ מאוד להתגרש מסכים לוותר על זכויות שמגיעים לו, ובלבד שהוא יסיים את חיי הנישואין.

שיקול פסול נוסף הוא לנקום בבן הזוג בכך שהוא יהיה סרבן גט בנימוק כביכול הסיבה שהוא מסרב לתת את הגט הוא בגלל שלום בית.

לפעמים אכן בן הזוג מרגיש כי נעשה לו עוול על שנות הנישואין הקשות, אך יחד עם זאת משרדינו לא ממליץ לפנות אל אפיק זה, שכן ככל ובית הדין יתרשם כי מדובר בבקשת שלום בית מעושה, הוא עלול לחייב את המבקש בהוצאות משפט ובקנסות נוספים.

הזיהוי לכנות תביעת שלום הבית

כאשר בן הזוג הגיש בקשה לשלום בית עליכם לברר אם אכן מדובר ברצון אמיתי או שמא מדובר בבקשה חסרת תום לב.

הזיהוי נצרך לא רק בעבורכם בכדי שתוכלו לכלכל את המשך צעדיכם, אלא גם ובעיקר הזיהוי נצרך לבית הדין הרבני.

ככל ובית הדין הרבני יתרשם כי מוגשת תביעה לשלום בית באופן כנה, הרי שבית הדין עשוי לדחות את תביעת הגירושין, אך ככל ובית הדין יתרשם כי הגשת בקשת שלום בית הינה מהשפה ולחוץ, הרי שבית הדין יקבל את תביעת הגירושין.

אלא שמלאכת הזיהוי הינה מלאכה קשה מאוד, בפרט אם בן הזוג המבקש שלום בית מצליח "להציג" כאילו הוא באמת רוצה שלום בית.

במקרים בהם אנו נבחין שבן הזוג המבקש שלום בית מעמיד תנאים מוקדמים לשלום בית, או שאין מבחינתו שום מאמץ לעשות את המהפכה ולשקם את חיי הנישואין, הרי שיהיה ניתן להבחין בכנותו באופן מהיר יותר.

אך לפעמים אנו נתקלים בבני זוג המבקשים שלום בית ולשם כך הם עושים "הצגה מושלמת", במקרים אלו אין מנוס מלשכור את שירותיו של טוען רבני מומלץ ולא להסתפק בטוען רבני זול שכעת הוא סיים את המבחנים.

טוען רבני מומלץ יחקור את המגיש בקשה לשלום בית חקירות קשות, עד שהאמת תצא לאור עולם, שכל מטרתו בהגשת הבקשה הינה משיקול של נקמנות או סחטנות.

המלחמה בתביעה שאינה כנה

ככל והצלחתם להוכיח שהגשת בקשה לשלום בית אינה כנה, עליכם להעלות זאת בטיעונים ובסיכומים בבית הדין.

ככל והבעל הוא שהגיש בקשה שאינה כנה, ניתן לפתוח תיק לצווי הגבלה כנגדו לאחר שבית הדין הרבני ייקבע כי יש עילה לגירושין, והבעל חייב לתת את הגט.

דרך נוספת להילחם בבקשת שלום בית שאינה כנה של הבעל, הוא על ידי הגשת או תביעת מזונות אישה.

לעומת זאת ככל והאישה הגישה תביעת שלום בית שאינה כנה יהיה ניתן לפתוח כנגדה צווי הגבלה או צוו עיכוב יציאה מהארץ, רק לאחר קבלת אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.

בכל מקרה אתם רשאים להגיש בקשה לחייב בהוצאות על כך שאתם נאלצים לנהל מלחמת סרק, וכי בית הדין עשוי להיעתר לבקשתכם, בפרט אם ישנה סרבנות גט.

בקשה לשלום בית על ידי טוען רבני

ככל ואתם רוצים להגיש בקשה לשלום בית, או שבן זוגכם הגיש בקשת שלום בית, מומלץ שלא לעשות זאת לבד בכוחות עצמכם, אלא לשכור את שירותיו של טוען רבני.

משרדינו מייצג רבות בתביעת שלום בית, כך שאל תהססו ליצור קשר ולקבל ייעוץ מתאים למקרה הקונקרטי שלכם.

קרא עוד ←
הסכם נישואים

הסכם נישואים

הסכם נישואים או כמו שיש שמכנים זאת הסכם ממון מטרתו להסדיר את חלוקת הרכוש במקרה ואחד מבני הזוג יבחר לפרק את חיי הנישואין על ידי פתיחת תיק גירושים ברבנות.

להסכם נישואין יש מטרה נוספת להסדיר שלא תהיה תופעת סרבנות גט בהלכה, וכפי שיפורט בהרחבה במאמר.

הסכם נישואים טרום נישואין או לאחר נישואין

לרוב אנו נראה הסכם נישואין לפני הנישואין, כשהנישואין מותנה באישור ההסכם.

אישור ההסכם יכול להיות על ידי רשם הנישואין או נוטריון, אך לאור מספר פסקי דין שניתנו לאחרונה מהם עולה כי בית הדין לא במהרה יאכוף את ההסכמים שניתנו על ידי רשמי נישואין ונוטריון, מומלץ לקבל את אישורה של הערכאה השיפוטית של בית הדין הרבני או בית משפט למשפחה.

האישור יתבצע רק לאחר שאכן בית הדין הרבני או בית המשפט יראו כי אכן חתמתם על ההסכם מרצונכם החופשי ללא כל לחץ או איום.

אך יחד עם זאת גם אם לא נערך הסכם נישואין טרם הנישואין, הדבר אינו מאוחר, וכי ניתן לערוך את ההסכם גם לאחר הנישואין.

אלא שבניגוד להסכם טרום נישואין שיכול לקבל את אישורו של הרשם הנישואין או הנוטריון, הרי שבהסכם לאחר הנישואין ישנה חובה לקבל אך ורק את אישורו של בית הדין הרבני או בית המשפט למשפחה.

למה לעשות הסכם נישואים

לעריכת הסכם נישואים ישנה חשיבות רבה בפרט אם בני הזוג מבקשים שחלוקת הרכוש בגירושין לא תהיה בהתאם לחוקי הגירושין.

חוק חלוקת רכוש בין בני זוג, קובע כי חלוקת הרכוש מתבצעת באופן שוויוני, כך שכל זכויות ונכסי בני הזוג מחולקים באופן שווה בשווה ללא שתהיה השלכה על שם מי רשום הזכויות או הנכס.

במקרה בו בני הזוג עורכים הסכם נישואין, הם רשאים להסדיר שחלוקת הרכוש תתבצע בהתאם לרישום, כך שכל אחד מבני הזוג יקבל את הזכויות והנכסים הרשומים על שמו באופן בלעדי.

ניתן לערוך הסכם נישואים שיסדיר רק את נושא המתנות או הירושה שיתקבלו במהלך שנות הנישואין, כך שהזכויות שבני הזוג ייצברו במהלך הנישואין מהכנסותיהם יחולקו בהתאם לחוק.

הסכם טרום נישואין למנוע עגינות

ישנם הסכמי נישואין שמתיימרים להסדיר את תופעת סרבן הגט, כך שלמעשה הבעל מתחייב לתת גט לאישה מיד כשבית הדין יורה לו לתת גט זה.

הסכם כזה הגיע לידי משרדינו בבקשה שטוען רבני יהודה אבלס יעבור על ההסכם בכדי לוודאות אם מדובר בהסכם מקצועי.

ברגע האחרון משרדינו הצליח למנוע חתימה על הסכם לאחר שהובהר לאישה כי צריך לדעת שהדעה הרווחת בבתי הדין הרבניים כי הסכם נישואים שכזה יכול לגרום לגט מעושה ולפסלות הגט, ולכן אין לחתום על הסכם זה.

לכן המלצתי לערוך הסכם טרום נישואים אך ורק אצל טוען רבני מומלץ שבקיא היטב בדין העברי, כך שלא תמצאו את עצמכם לאחר מכן בשאלות קשות על כשרות הגט.

הסכם משמורת ילדים

הסכם נישואין יכול להכיל גם נושאים נוספים מלבד הסדרת חלוקת הרכוש ועניינים כלכליים אחרים.

בין הנושאים שניתן להסדיר בהסכם הוא לחסוך את תביעת משמורת הילדים ככל ובני הזוג יאלצו להיפרד.

ניתן לקבוע כי האם תהיה המשמורנית היחידה ואילו האב יזכה להסדרי ראיה, אך ניתן גם לקבוע בהסכמה כי ההורים יהיו במשמורת משותפת.

לרוב, הסכם משמורת ילדים הינו לטווח הקצר, שכן קיים קושי להסדיר את הסדרי הראיה של הילדים לאחר הגירושין עוד טרם הנישואין.

לכן אנו נראה כי למרות שיש הסכם נישואים על משמורת הילדים, אחד מבני הזוג יבקש לפתוח תיק לביטול הסכם ממון עקב שינוי נסיבות.

הפרת הסכם נישואים

הפרת הסכם נישואים שאושר בערכאה שיפוטית חמורה באופן זהה למפר החלטה שיפוטית של בית המשפט.

כנגד המפר את ההסכם ניתן להפעיל סנקציות קשות של קנס, צו עיכוב יציאה מהארץ, ואף מאסר בהתאם לפקודת בזיון בית המשפט.

גם אם לדעתכם נפל פגם באישור הסכם הנישואין עדיין אין בכך עילה בכדי להפר את הסכם הנישואין, בדיוק כפי שאינכם יכולים לבצע הפרת הסכם גירושין.

אך אם בכל זאת לדעתכם יש לבטל את הסכם הנישואין, ובית הדין סבור כי אין מקום לבטל ולהפר את ההסכם, אתם רשאים להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול ולנמק מפני מה לעתכם יש לבטל את הסכם הנישואין.

צריך לדעת כי הליך ביטול ההסכם אינו דבר של מה בכך, בפרט כשמדובר בערכאת ערעור, אך ככל ותצליחו להוכיח שאכן יש לכם סיבה מוצדקת, תוכלו לבטל את ההסכם.

ביטול הסכם נישואין בהסכמה

ככל וישנה הסכמה של שני בני הזוג לשנות או לבטל את הסכם נישואין, עליהם לערוך שוב את ההסכמות על גבי הכתב ולהביא את ההסכם לאישורה של הערכאה השיפוטית הראשונה שאישרה את ההסכם הראשון.

יש חובה להדגיש בהסכם הנישואין החדש, שהסכם זה גובר על הסכם נישואים הראשון שערכתם.

אך לפני שאתם מסכימים לשנות את ההסכם חישבו היטב האם אכן כדאי לשנות את ההסכם או שמדובר ב"עוקץ" שבן הזוג מבקש לעשות לכם.

בכל מקרה של התלבטות אתם מוזמנים לפנות למשרדינו לקבל סיוע וייעוץ קונקרטי.

קרא עוד ←
היכן עושים אישור הסכם ממון?

היכן עושים אישור הסכם ממון?

אישור הסכם ממון שונה מהסכמים אחרים בהם אין צורך לקבל כל אישור, אלא די בחתימת שני הצדדים, לא כן הסכם ממון יש חובה לקבל את האישור של ערכאה שיפוטית כל שהיא.

הסיבה לכך שבהסכם ממון ישנה חובה לקבל אישור הסכם ממון, נובעת מהחשש שאחד מבני הזוג ינסה לסחוט וללחוץ על בן/ת הזוג לקבל זכויות עודפות, שאם לא כן הוא יברר איפה כדאי לפתוח תיק גירושין.

אך לאחר שהסכם ממון חייב לקבל אישור של ערכאה שיפוטית, הרי שהערכאה השיפוטית לא תאפשר לסחוט את בן הזוג בזכויות שאינם מגיעות לו.

למה לעשות הסכם ממון

הסכם ממון נצרך בעיקר לזוגות שמבקשים לערוך חלוקת רכוש בגירושין באופן שונה מחוקי הגירושין שקובעים חלוקה שווה בשווה.

אך יחד עם זאת אנו עדים לתופעה בו בני הזוג עורכים הסכם ממון ואף עושים אישור הסכם ממון גם לנושאים שאינם כלכליים, כמו לדוגמה הסדרת הסדרי ראיה ומשמורת הילדים במקרה ותעלה השאלה מה זה הורות משותפת.

דבר נוסף שלאחרונה נהיה נפוץ יותר להסדיר בהסכם ממון הוא כמה מזונות משלמים במקרה ובני הזוג יאלצו להיפרד זה מזה.

כך שלמעשה הסכם ממון בתוכנו נהיה זהה להסכם גירושין בשינוי אחד, שבעוד שבהסכם גירושין הצדדים מבקשים להתגרש, הרי שבהסכם ממון בני הזוג מבקשים להינשא או להמשיך את הנישואין, אלא שבהסכם ממון הם מסדירים מצב בו אחד מבני הזוג יבקש להתגרש.

אישור הסכם ממון על ידי ערכאה שיפוטית

הסכם ממון נכנס לתוקף רק לאחר שהסכם ממון קיבל אישור, כשהדרך הטובה לקבל אישור הסכם ממון הוא על ידי פנייה לבית הדין הרבני או לבית המשפט לעניני משפחה.

אך יחד עם זאת ככל ואתם עורכים הסכם ממון לפני הנישואין קיימת אפשרות נוספת לאשר הסכם ממון אצל רשם הנישואין או אצל נוטריון.

המלצתי, בהסכם ממון לפני הנישואין לפנות לערכאה שיפוטית, כך תוכלו להיות רגועים שההסכם שלכם קיבל תוקף פסק דין ולא יהיה ניתן לאחד מבני לפתוח את ההסכם ממון מחדש.

יתרון נוסף שיש באישור הסכם ממון בערכאה שיפוטית על פני אישור הסכם ממון על ידי נוטריון או רשם נישואין, הוא במקרה בו האב לא משלם דמי מזונות לאישה, למרות שהאיש התחייב במפורש לשלם מזונות אישה.

ככל וקבלתם אישור מבית המשפט או בית הדין הרבני, תוכלו לפנות עם הסכם הממון לרשויות הוצאה לפועל בהליכים כנגד הבעל, לא כן אם אישרתם את הסכם הממון אצל הנוטריון, יהיה עליכם להגיש בבית הדין תביעת מזונות אישה.

העדר אישור להסכם ממון

במקרה ובני הזוג לא ערכו אישור הסכם ממון, הרי שהסכם הממון לא יחייב את בני הזוג ככל ובני הזוג יתגרשו.

יחד עם זאת אנו מוצאים פסקי דין שעסקו בחלוקת נכסים בגירושין, שקבעו שככל ובני הזוג התנהלו במהלך הנישואין בהתאם להסכם ממון, הרי שהסכם הממון יחייב את בני הזוג למרות שהסכם הממון לא אושר.

העיקרון בזה הוא עיקרון חובת תום הלב, כלומר התנהלות בהתאם להסכם הממון במהלך הנישואין, וכשהדבר אינו מוצא חן בעיני אחד מבני הזוג הוא יטען כי הסכם ממון לא קיבל תוקף פסק דין נוגד את עיקרון "חובת תום הלב".

איך עושים אישור הסכם ממון

ניתן לבקש אישור הסכם ממון בכוחות עצמכם ללא סיוע של טוען רבני או עורך דין, אך לרוב עורך הדין שערך לכם את הסכם הממון הוא ייפתח תיק לאישור הסכם ממון בערכאה שיפוטית שתבחרו.

לאישור הסכם ממון יהיה עליכם להביא את הסכם הממון חתום על ידי שני בני הזוג וכן תעודה מזהה.

הערכאה השיפוטית תעבור יחד עמכם על כל פרטי הסכם הממון סעיף אחד סעיף בכדי לוודאות שאתם הבנתם את הסכם הממון.

ככל ובהסכם הממון מופיע פרטים הקשורים לתביעת הכתובה כמו מתי האישה תאבד כתובתה, בית המשפט לא יוכל לאשר את הסעיפים הללו אלא אך ורק בית הדין הרבני.

כמה עולה לאשר הסכם ממון

עלות אישור הסכם ממון מורכב ממספר תשלומים, כשהתשלום הגדול הוא עבור עריכת הסכם ממון.

עלות עריכת הסכם ממון על ידי טוען רבני  משתנה בין טוען רבני זול לבין טוען רבני יקר, כשכמובן למורכבות עריכת הסכם הממון ישנה השפעה על גובה תשלום עריכת הסכם הממון.

עלות נוספת היא עבור האגרה אותה תצטרכו לשלם במזכירות בית הדין הרבני או בית המשפט שעלותה כמה מאות שקלים.

במקרה ואתם זכאים לקבל סיוע משפטי ממשרד המשפטים, לא תצטרכו לשלם עבור פתיחת תיק אישור הסכם.

חזרה לאחר אישור הסכם ממון

לאחר שביצעתם אישור הסכם ממון לא ניתן לפתוח את הסכם ממון מחדש ולחזור מהסכם עליו חתמתם.

לאחר אישור ההסכם לא יהיה ניתן לבטל את ההסכם רק אם תצליחו להוכיח כי חתמתם על ההסכם בגלל עושק, כפיה, רמיה, או שהיה לכם חוסר הבנה בחתימה על ההסכם.

מדובר בהליך מורכב אשר לא בנקל תצליחו לבטל את ההסכם הממון, כיון שהערכאה השיפוטית לפני שאישרה את ההסכם בדקה היטב אם יש לכם רצון כנה לחתום על ההסכם.

אך יחד עם זאת ככל ובהסכם הממון שערכתם, הסדרתם נושאים אשר מטבעם יכולים להשתנות כגון השאלה האם ישולם מזונות במשמורת משותפת, יהיה ניתן לפתוח את ההסכם מכוח טענה של שינוי נסיבות.

קרא עוד ←
מה זה מזונות?

מה זה מזונות?

זוגות המתגרשים לראשונה בחייהם אינם יודעים מה זה מזונות? כמה מזונות על האיש לשלם לאישה?

במאמר זה נסביר את ההבדלים בין חיוב מזונות אישה למזונות ילדים, כך שבסוף המאמר יהיה ברור לכם מה זה מזונות.

מה זה מזונות אישה

מזונות אישה משולם לאישה כל זמן שהאישה נשואה לאיש והיא אינה אישה מורדת, למרות שעל פניו נראה שלרוב מדובר במקרה שאינו שכיח, אך הדבר אין כן.

אישה מורדת נהיית לאחר שהאיש התרה באישה שתפסיק למרוד באיש ותתחיל לחזור חיי אישות, ולמרות זאת האישה מסרבת להמשיך את חיי הנישואין.

גם במקרה בו האישה מסרבת להמשיך את חיי הנישואין אך יש לה סיבה מוצדקת לכך, כגון שמדובר באיש שנוהג בה אלימות כלכלית בגירושין, או שהאישה יודעת איך להוכיח בגידה בהליך גירושין, עדיין האיש חייב במזונות אישה.

למרות זאת ככל והאישה תברר איפה כדאי לפתוח תיק גירושין, הרי שלרוב לא תצטרכו להתעסק בשאלה מה זה מזונות אישה.

בית הדין הרבני לא יאפשר לאישה לקבל מזונות ככל שהיא זו שיוזמת ורוצה את הגירושין.

לכן אנו נראה יותר ויותר נשים שמעמידות פנים תמימות של תביעת שלום בית למרות חוסר כנותם.

מה זה מזונות ילדים

מזונות ילדים שונה בגדרו מחיוב מזונות אישה במספר פרמטריים, כשהבולט בכולם הוא העובדה כי בעוד שחיוב מזונות אישה הינו כל זמן שהצדדים נשואים זה לזה, הרי שחיוב מזונות ילדים ממשיך עד שהילדים מתבגרים.

מאידך, גובה דמי המזונות המשולמים עבור מזונות אישה גבוה בהרבה מחיוב מזונות ילדים, שכן מזונות אישה יש לשלם בהתאם לרמת המחייה אליו הורגלו הצדדים בעת הנישואין התקינים, לא כן עבור מזונות הילדים ישולמו דמי מזונות מינימליים.

פרמטר חשוב שיש לשים אליו בתשלום מזונות ילדים, הוא האם מדובר במשמורת משותפת או שמא מדובר בהסדרי ראיה בלבד, ככל ומדובר במשמורת משותפת גובה דמי המזונות יהיו פחותים מדמי המזונות שישולמו באב שרואה את הילדים בהסדרי ראיה בלבד.

לכן חשוב מאוד כשאתם שואלים מה זה מזונות להבחין אם שאלתכם מתייחסת למזונות אישה בעת הנישואין, או למזונות ילדים לאחר הגירושין.

מזונות מעוכבת

אולי לא שמעתם מה זה מזונות מעוכבת, אך צריך לדעת כי ישנו סוג נוסף של תשלום מזונות והוא "מזונות מעוכבת".

מזונות מעוכבת משולם על ידי הבעל לאישה בעת הנישואים גם לאחר שהאישה רוצה להתגרש וכי היא אינה זכאית למזונות אישה.

הסיבה לתשלום מזונות אלו הוא במקרה בו ישנה סרבנות גט חמורה של הבעל שמסרב לתת גט למרות שבית הדין הרבני קבע שיש עילה לגירושין, והבעל מסרב לתת את הגט.

היכן תובעים מזונות

לאחר שהבנו מה זה מזונות, עלינו לברר היכן כדאי לתבוע מזונות? האם העדיפות לתבוע היא בבית הדין הרבני או בבית המשפט למשפחה?

בעבר הייתה תפיסה מוטעית אצל חלק מהזוגות כי זכויות האישה בגירושין קיימת בבית המשפט למשפחה, ואילו בית הדין הרבני דואג לזכויות הגבר בגירושין.

כיום התפיסה דווקא התהפכה ואנו נראה יותר נשים שמבקשות שבית הדין הרבני ידון בתביעת מזונות ילדים מאשר גברים שדורשים זאת.

הסיבה לכך היא שמזונות במשמורת משותפת גבוהה יותר בבית הדין הרבני מאשר בבית המשפט למשפחה, שם האיש יכול להיפטר לגמרי מתשלום מזונות ילדים.

סיבה נוספת לכך שנשים יבקשו שתביעת מזונות הילדים תידון בבית הדין הרבני הוא משום ההליך המהיר והקצר יחסית בתביעת מזונות ילדים, מאשר בבית המשפט למשפחה שם צפוי לאישה הליך ארוך וקשה.

סמכות בית הדין בתביעת מזונות ילדים

בעבר, גם במקרה בו אחד מבני הזוג הגיש את תביעת מזונות הילדים יחד עם תביעת הגירושין, בית הדין הרבני היה נעדר סמכות, כיון שלדעת בית המשפט העליון, לבית הדין הרבני אין סמכות לדון בתביעת מזונות הילדים.

אך לאחרונה חל שינוי ובית הדין מוסמכים לדון בתביעת מזונות ילדים במקרה בו התבצעה פתיחת תיק גירושים ברבנות, ואחד מבני הזוג הגיש את תביעת מזונות הילדים יחד עם תביעת הגירושין, או לחילופין ישנה הסכמה של שני בני הזוג שבית הדין הרבני הוא שידון בתביעת מזונות הילדים.

לכן גם לאחר שאתם יודעים מה זה מזונות, כדאי שתמהרו להגיש הראשון את תביעת מזונות הילדים לערכאה המתאימה ביותר עבורכם, ובכך תצליחו לקבוע עובדה מי היא הערכאה שתדון בתביעתכם.

תביעת מזונות רק דרך טוען רבני

במאמר זה לא הצלחנו לסקור את כל המענה מה זה מזונות ובטוח שעדיין חסרים לכם פרטים נוספים כמו למשל כמה מזונות משלמים, מה עושים במקרה שיש בן מרדן ושאלות נוספות.

לכן עצתי שלפני שאתם מתחילים בכל ההליך המשפטי הקשה הזה לפנות לטוען רבני מומלץ שמכיר היטב את דיני המזונות בכדי שהוא ייתן לכם מענה פרטני ומקצועי המתאים בדיוק למקרה הקונקרטי שלכם.

משרדינו ישמח לתת לכם מענה וללוות אתכם בכל ההליך של תביעת מזונות, אז אל תהססו וצרו כבר כעת קשר.

קרא עוד ←