צו ירושה או צו קיום צוואה

פתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב הוא דבר האחרון שבני הזוג חשבו שהם יאלצו לעשות, מסיבה זו אנו נתקלים במקרים בהם בני הזוג לא יודעים איך יודעים מתי צריך להתגרש. לפעמים לאחר שהזוגיות של בני הזוג הגיעה למבוי סתום, אין כל מנוס מאשר פתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב. החששות בפתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב אין ספק כי קיים חשש בקרב בני הזוגות שנאלצים לפתוח תיק ברבנות בפרט אם המדובר בפעם הראשונה לחייהם בו הם נאלצים לחוות את החוויה הלא נעימה. בין החששות של בני הזוג ניתן להבחין בחשש של איך להתגרש מבלי להישבר בדרך, או חששות נוספים של איך מתגרשים נכון וכדומה. במקרה ועולה חשש שכזה מומלץ לקרוא חומר על הגירושין בבית הדין הרבני, לשם כך אתם יכולים להיעזר מהבלוגים שלי ומבלוגים נוספים. כמובן אין תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי המתאים למקרה הקונקרטי שלכם. פתיחת תיק ברבנות תל אביב או בבית המשפט לאחר שבני הזוג מבקשים להתגרש עליהם לפתוח תיק גירושין, אלא שלפעמים בני הזוג אינם יודעים האם גירושין ברבנות או בבית משפט. יש לדעת, כי אף שבענינים הכרוכים לגירושין כגון חלוקת רכוש בין בני הזוג, או עניין משמורת הילדים קיים מאבק סמכויות בין בית הדין הרבני לבית משפט, כך שבהחלט קיים בלבול מי היא הערכאה המוסמכת לדון, הרי שאין כל מאבק סמכויות בגירושין ברבנות, שכן רק לבית הדין הרבני ישנה את הסמכות לעשות את הגירושין. לכן כל המעוניין/ת להתגרש עליו/ה לפתוח תיק גירושין ברבנות בלבד. פתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב או בירושלים לאחר שהבנו כי ניתן לפתוח תיק גירושין ברבנות בלבד, עולה השאלה האם ניתן לפתוח תיק גירושין ברבנות בירושלים או שצריך דווקא לבצע פתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב. התשובה לכך שיש לפתוח את תיק הגירושין במקום הסמוך לאזור המגורים האחרון בו התגוררו בני הזוג. לדוגמה ככל ודירת בני הזוג האחרון לחייהם המשותפים היה בתל אביב, הרי שאת פתיחת תיק גירושין עליהם לעשות ברבנות תל אביב, ואילו בני הזוג שהתגוררו לאחרונה בירושלים עליהם לפתוח תיק גירושין ברבנות ירושלים. יש לציין כי במקרה בו קיים קושי לפתוח את תיק הגירושין בתל אביב, ניתן להגיש בקשה מתאימה לבית הדין להעביר את תיק הגירושין לעיר אחרת, כשלבקשה יש לצרף את הסיבה לקושי וכן אסמכתאות המעידות על הקושי. בית הדין הרבני יבחן את הבקשה להעביר את מקום הדיון לעיר אחרת ובהתאם לכך תינתן החלטה האם הדיון יועבר לעיר אחרת כבקשתכם. כמה עולה לפתוח תיק ברבנות? לאחר שהבנו כי ניתן לפתוח תיק גירושין באזור הקרוב למקום מגורי הזוג, עולה השאלה כמה עולה לפתוח תיק ברבנות. התשובה לכך מחולקת בין העלות האגרה אותה יש לשלם במזכירות בית הדין בתל אביב, אשר עלות האגרה יכולה לנוע בסביבות 300 ₪, לבין תשלום טוען רבני. לא הרבה יודעים מה זה טוען רבני, אך לאחרונה בעקבות מקרים רבים בהם עורכי הדין לא הביאו את התוצאה המיוחלת ללקוחותיהם יותר ויותר פונים לקבל סיוע מטוען רבני לגירושין. עלות טוען רבני יכול לנוע מסכום נמוך ככל ומדובר בטוען רבני זול אשר לרוב הוא אינו מהטוענים הרבניים המבריקים לבין טוען רבני מומלץ אשר שמו הולך לפניו כשהייצוג יכול להיות עשרות אלפי שקלים. פתיחת תיק גירושין בהסכמה או שלא בהסכמה? בכל מקרה של חילוקי דעות בין בני הזוג מומלץ להעדיף לערוך גירושין בהסכמה מאשר לבצע את הליך הגירושין שלא בהסכמה. להליך גירושין בהסכמה ישנם מספר מעלות, הן מהפן הכלכלי שכן מדובר בעלויות נמוכות משמעותית על פני הליך גירושין שלא בהסכמה, והן מפני שבכך ישנו רוגע לבני הזוג אשר אינם נאלצים לחיות במתח משפטי. במקרה בו בני הזוג אינם יודעים איך מתגרשים בהסכמה, מומלץ להתייעץ עם מגשר/ת שיסייעו בהגעה להסכמות במכלול הנושאים של בני הזוג. אלא שלא בכל המקרים ניתן להגיע להסכמות על הגירושין, כשלפעמים הבעל מסרב לתת גט באופן נקמני, במקרה זה הרי שאין כל מנוס מאשר פתיחת תיק גירושין שלא בהסכמה. מה צריך להביא לפתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב? לפתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב יש להביא צילום תעודת זהות וספח ואמצעי תשלום עבור האגרה של פתיחת התיק ברבנות. בנוסף, ככל ואתם מגישים בקשה משותפת לסידור גט, עליכם להביא את הסכם הגירושין לאישור בית הדין הרבני, וככל ואין ביניכם הסכמות, עליכם לפתוח תיק להליך ליישוב סכסוך בבית הדין הרבני. במקרה בו בחרתם לשכור את שירותיו של טוען רבני או עורך דין הרי שהוא יבצע עבורכם את פתיחת תיק הגירושין ברבנות בתל אביב ולא תצטרכו לטרוח לפתוח את תיק הגירושין. לאחר פתיחת התיק גירושין מזכירות הרבנות תקבע לכם מועד בו עליכם יהיה להופיע בפני הדיינים.

צו ירושה או צו קיום צוואה? או לייתר דיוק מתי יש להגיש בקשה לצו ירושה ומתי יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

בכדי שנוכל לתת מענה לשאלה זו נראה כי התפיסה כי ישנה עדיפות לצו ירושה או לצו קיום צוואה ולכן כדאי לבחור את אחת משניהם, הינה מוטעית.

בחירת הצו אינה תלויה בשליטה ובבחירה של היורש או הנהנה מהצוואה, אלא הדבר תלוי אך ורק בנסיבות העניין, אך בל נקדים את המאוחר.

צו ירושה מתי ניתן

כשהאדם עוזב את עולמו זכאים היורשים לפי דין לקבל את עזבונו, כלומר כל הזכויות והכספים שהוא צבר במהלך חייו, כאשר זכויות אלו כוללות זכויות בבנק, נדל"ן, ניירות ערך.

יש לציין כי היורש אינו מקבל רק את זכויותיו של המנוח, אלא הוא יורש גם את החובות שהמנוח הותיר, כלומר למרות שהיורש אינו חייב לשלם מכיסו את חובות המנוח, אך היורש יהיה זכאי לקבל את עיזבון המנוח רק לאחר תשלום כל חובות המנוח לבעלי החובות.

בכל מקרה כאשר יורש מבקש לממש את הזכות לרשת עליו להגיש בקשה לצו ירושה, בקשה זו יכולה להיות מוגשת לרשם הירושה או לבית הדין הרבני.

אלא שיש הבדל בין אם הבקשה הוגשה לרשם הירושה לבית הדין הרבני לבין אם היא הוגשה לרשם הירושה.

שכן בעוד שבבית הדין הרבני הצו יינתן רק לאחר הסכמת כל היורשים לכך שבית הדין הרבני הוא שייתן את האישור לצו ירושה, הרי שרשם הירושה יכול לתת צו גם אם אין הסכמה של כל היורשים.

יחד עם זאת ככל ועולה על ידי מי מהצדדים התנגדות לצו הירושה כגון שלטענת אחד מהיורשים יש לחלק את הירושה באופן שונה, או שלטענתו ישנה צוואה, במקרה זה התנגדותו תועבר לבית המשפט לענייני משפחה לצורך הכרעה בסכסוך היורשים.

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה בניגוד לצו ירושה ניתן כאשר המנוח הותיר צוואה בו הוא ציווה כיצד לחלק את עזבונו.

המצווה בצוואתו רשאי  להעדיף ילד אחד על פני הילד השני כמו כן המנוח יכול להותיר בצוואתו לתת את כל עזבונו למי שאינו יורשו כלל.

יתירה מכך המצווה יכולה להותיר את עזבונו אף ללא אדם פרטי אלא לגוף צדקה או עמותה אשר הם יזכו בכל עזבונו של המנוח ללא שהיורשים החוקיים ייהנו מעיזבונו.

במקרה זה יש להגיש בקשה לצו לקיום צוואה בפני רשם הירושה או בבית הדין הרבני בדיוק כמו שמוגשת בקשה לצו ירושה, כך שצו ירושה או צו קיום צוואה זהים בפן הפרוצדוראלי באישורם.

אך יחד עם זאת בעוד שבקשה לצו ירושה ברוב המקרים תעבור בקלות יותר הרי שבקשה לאישור צוואה עשויה להיתקל במאבקים משפטיים בפרט כאשר המנוח הותיר צוואה ללא עדים דבר שעלול להקשות על אישורו.

בכל מקרה המלצתי להגיש בקשה לצו ירושה או צו לקיום צוואה רק דרך עורך דין לצוואות וירושות הבקיא היטב בפרוצדורה של הגשת הבקשה לאישור.

צו ירושה וגם צו קיום צוואה

לרוב לאחר הסתלקותו של המנוח תוגש בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, אך לא יהיה צורך גם בהגשת בקשה לצו ירושה וגם בהגשת בקשה לצו קיום צוואה, שכן אם המנוח הותיר צוואה, הרי שאין כל מקום לצו ירושה.

אך יחד עם זאת ישנם מקרים בהם לאחר שהמנוח הסתלק מהעולם יהיה צורך להגיש גם בקשה לצו ירושה וגם בקשה לקיום צוואה.

כאשר המנוח הותיר צוואה חלקית, כגון שהוא בצוואתו התייחס אך ורק לכספים הנזילים שברשותו, או רק לדירת המגורים ואילו לגבי ייתר הנושאים המצווה לא נתן כל התייחסות.

במקרה זה יהיה צורך מחד לאשר את הצוואה שהמנוח הותיר ביחס לנכסים עליהם הוא רשם את צוואתו, ומאידך יהיה צורך לאשר את צו הירושה על החלקים בהם המנוח לא הותיר צוואה.

מה עדיף צו ירושה או צו קיום צוואה

כפי שהסברנו במאמר כאשר המנוח הסתלק מהעולם אין כל שאלה מה עדיף צו ירושה או צו קיום צוואה, שכן ככל והמנוח הותיר צוואה, ישנה אפשרות אחד בלבד והיא הגשת בקשה לצו לקיום צוואה, ואילו אם המנוח לא הותיר צוואה, הרי שאין מנוס מהגשת בקשה לצו ירושה.

אך יחד עם זאת ההמלצה שהמנוח יקבל טרם הסתלקותו מהעולם הוא לערוך צוואה אצל עורך דין בו הוא יפרט בפירוט רחב את אופן חלוקת עזבונו לילדיו או לנהנה אחר זאת בכדי למנוע לאחר מיכן מחלוקות בזכות היורשים ואופן חישוב חלוקת הירושה בפרט אם עולה שאלה של דין ידועה בצבור בירושה.

יתרון נוסף בצוואה היא בכך שהמנוח יכול לכתוב מי ינהל את העזבון, וכן יש באפשרותו להחליט על צורת חלוקת הירושה, כגון מי מהילדים יקבל חלק ומי יקבל חלק אחר, דבר שלא ניתן לעשות כאשר המנוח לא הותיר צוואה והיורשים חולקים את הירושה.

אך יחד עם זאת בהרבה מהמקרים קיים קושי פסיכולוגי למנוח לכתוב צוואה מסודרת מתוך חשש כי בכך הוא למעשה מתנתק מכל עמל כפיו במהלך חייו, למרות שגם לאחר עריכת הצוואה, יכול המצווה לחזור בו מצוואתו ולערוך צוואה חדשה, כאשר הצוואה החדשה תגבר על הצוואה הקודמת.

צו ירושה או צו קיום צוואה – צפו בסרטון בנושא:

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

חישוב חלוקת ירושה

חישוב חלוקת ירושה

חישוב חלוקת ירושה עשוי להיות סבוך במקרים מסוימים כאשר עולות מספר שאלות על אופן חישוב הירושה בפרט אם ישנן מספר צוואות שונות וצריך להכריע לפי

קרא עוד »
מה עושים כשיש ניכור הורי?

מה זה ניכור הורי?

מה זה ניכור הורי? האם כל סירוב של האם לאפשר לאב לראות את הילד ייחשב כניכור הורי? מה ההשלכות שיש על ההורה המנכר, על כך

קרא עוד »
מה זה הסכם ממון

מה זה הסכם ממון?

לא רבים מבני הזוגות המבקשים להינשא יודעים מה זה הסכם ממון ובוודאי שלא כולם יודעים את החשיבות של עריכת הסכם ממון. לאחר קריאת מאמר זה

קרא עוד »
דילוג לתוכן