חלוקת ירושה בין בני זוג וילדים

משמורת ילדים או הסדרי ראיה

חלוקת ירושה בין בני זוג וילדים לאחר פטירת אחד מההורים יכולה להשתנות בין מקרה בו המנוח הותיר צוואה בו הוא הסדיר את נושא חלוקת הירושה בין בני הזוג והילדים, לבין מקרה בו המנוח לא הותיר צוואה או שהצוואה שהוא הותיר אינה תקפה.

חלוקת ירושה בין בני זוג וילדים כשאין צוואה

חלוקת ירושה בין בני זוג וילדים כאשר המנוח לא הותיר צוואה תהיה באופן שבו האישה תקבל מחצית מכספי הירושה ואת הייתר יחלקו הילדים בשווה.

כך לצורך הדוגמה ככל והמנוח הותיר מיליון ₪ הרי שהילדים ביחד יקבלו חצי מיליון ₪, ואילו את הייתרה בסך חצי מיליון ₪ יקבל בן הזוג.

זכות בן הזוג לקבל מחצית מכספי העזבון שהותיר המנוח אינו תלוי האם בני הזוג נישאו ברבנות כדת משה וישראל או שמא הם נישאו בנישואין אזרחיים, כאשר בכל מקרה ישנה זכות לבן הזוג ליטול מחצית מהזכויות.

חוק יחסי ממון משפיע על חלוקת הירושה בין הילדים לבן הזוג

למרות שעל פי חוק הירושה, חלוקת רכוש בין בני זוג וילדים מתבצעת באופן שווה בשווה, אך עדיין לבן הזוג יכול להיות יתרון משמעותי על פני הילדים, וזאת לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג.

בדיוק כמו שבכל זוג שנמצאים בהליך גירושין בבית הדין הרבני והם מנהלים תביעה לחלוקת רכוש בגירושין הרי שבני הזוג צריכים לחלוק בזכויות הפנסיוניות ובדירה ובכל זכות כספית שנצברה במהלך חיי הנישואין, כך בעת פטירת בן הזוג, זכאי בן הזוג לקבל מחצית מהזכויות.

זכות בן הזוג לקבל מחצית מזכויות המנוח אינה קשורה לזכות לקבל ירושה שהנפטר הוריש, אלא הן חלק מהזכויות המוקנות לו מכוח חוק יחסי ממון.

כך שלמעשה אם אנו באים לבחון כיצד תתבצע חלוקת ירושה בין בני זוג וילדים, עלינו לחשב תחילה את הזכויות המוקנות לבן הזוג מכוח חוק יחסי ממון בין הזוג, כלומר בן הזוג יקבל מחצית מזכויות המנוח, ורק לאחר מכן יחולו דיני הירושה ובן הזוג יקבל מחצית נוספת.

לצורך ההמחשה ככל והמנוח הותיר מיליון שקלים שנצברו במהלך חיי הנישואין עם בן הזוג, הרי שבן הזוג יקבל חצי מיליון מכוח חוק יחסי ממון בין הזוג, וביתרה בסך חצי מיליון שקלים, יקבל בן הזוג מחצית נוספת והיתרה תחולק בין הילדים.

השפעת כתובה על חלוקת הירושה

מה קורה כאשר הבעל נפטר והאישה מבקשת לממש את תביעת הכתובה ולקבל את שהתחייב לה הבעל, האם האישה תוכל לקבל את הזכויות מכוח הכתובה וגם לקבל את הזכויות מכוח חוק הירושה?

התשובה לכך שתחילה האישה תצטרך להוכיח כי היא לא הייתה אישה מורדת והיא זכאית לקבל את כתובתה, שכן אם האישה לא תוכיח זאת היא לא תהיה זכאית לקבל את הכתובה.

אלא שגם לאחר שהאישה תצליח להוכיח כי אכן היא הייתה אישה כשרה והיא זכאית לקבל את הכתובה, הרי שהאישה לא תהיה זכאית לקבל גם זכויות מכוח הכתובה וגם זכויות מכוח הירושה.

לכן, ככל וחוב הכתובה עולה על מחצית מכספי העזבון שהבעל המנוח הותיר, הרי שהאישה תבחר לקבל את הכתובה, ואילו אם חוב הכתובה נמוך מזכויות שהמנוח הותיר, הרי שהאישה תעדיף לקבל את הזכויות מכוח דיני הירושה.

חלוקת ירושה בין זוג וילדים כאשר ישנה צוואה

ככל והמנוח הותיר צוואה מסודרת בו הוא הסדיר את אופן חלוקת הרכוש לאחר הפטירה, הרי שחלוקת הירושה בין זוג וילדים תהיה בדיוק כמו שהמנוח הותיר בצוואה.

אך חשוב לדעת כי בכדי שתהיה צוואה לפי החוק יש צורך לעמוד במספר פרמטרים חשובים, שבלעדיהם הצוואה יכולה להתבטל ולהיפסל, לכן יש להתייעץ עם עורך דין לירושה וצוואות שיערוך עבורכם את הצוואה לפי החוק.

בכל מקרה גם אם ערכתם צוואה מסודרת לפי החוק, הרי שבן הזוג יהיה זכאי לקבל את הזכויות המוקנות לו מכוח חוק חלוקת רכוש בין בני זוג, כאשר על דבר זה לא ניתן לצוות להיפך אלא אם כן שני בני הזוג ערכו הסכם ממון.

כלומר לא ניתן לשלול מבן הזוג את המחצית הזכויות שיש לו גם כאשר המנוח כתב במפורש שהוא מבקש שבן הזוג לא יהיה זכאי לקבל מזכויות אלו.

מה קורה כאשר יש בני זוג ואין ילדים

כאשר המנוח הותיר רק בן זוג ולא הותיר ילדים, הדבר משתנה האם ישנם קרובים אחרים, ככל ואין למנוח קרוב מלבד בן זוג, הרי שבן הזוג יקבל את כל הירושה, אך ככל ויש קרוב רחוק הרי שבן הזוג יקבל שני שליש מהעיזבון.

דבר נוסף שיקבל בן הזוג במקרה שישנם קרובים רחוקים הוא את דירת המגורים ששימשה את בני הזוג בשנות חייו של בן הזוג המנוח, כאשר מדובר בסכום כסף לא מבוטל בכלל.

גם במקרה זה ככל והמנוח הותיר צוואה תקפה לפי החוק, הרי שחלוקת העזבון תהיה לפי מה שנכתב בצוואה.  

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

דילוג לתוכן