מזונות ילדים

מזונות ילדים

המקור לחיוב מזונות ילדים 

כשאנו באים לעסוק בתביעת מזונות ילדים, עלינו לברר בראש ובראשונה את מקור החיוב של מזונות הילדים, והאם חובה זו מוטלת על האב בלבד, או שמא חיוב זה מוטל על האב והאם באופן שווה.

כבר הראשית הדברים יש לציין כי מקור החיוב לפרנס את הילדים משתנה בהתאם לגילם של הילדים, כך שככל וגילו של הילד גבוה יותר, כך חובת המזונות יורדת.

תשלום דמי מזונות ילדים עד גיל 6 

ילדים קטנים עד גיל 6 נקראים בשפה המשפטית קטני קטינים, כלומר ילדים מאוד קטנים שאין להם כל אפשרות לדאוג לרווחתם באופן עצמאי.

במקרה זה קיימת חובה על האב על פי בית המשפט לפרנס את הילדים לפי הדין הדתי מכוח תקנה שתוקנה באושה לפני מאות שנים.

חיוב מזונות הילדים בגיל זה מוטל על האב בלבד ללא כל קשר אם בני הזוג נשואים או שיש לאב עילה לגירושין, כמו כן אין כל הבדל בחישוב חלוקת רכוש בגירושין שיתבצע בין בני הזוג.

מסיבה זו אנו עדים לתופעה שהאם מקבלת זכויות עודפות בחלוקת רכוש בגירושין עם ילדים מתוך מחשבה שזכויות ייתר אלו ייחשבו כתשלום מזונות. 

מזונות של ילדים מגיל 6 – 15 

ילדים מגיל 5-16 נקראים קטינים ואין חובה על האב לפרנס את הילד מעיקר הדין, אלא רק מדין צדקה.

כלומר כשם שקיימת מצווה לכל אחד לדאוג לצרכים של העניים, כך קיימת חובה להורים לפרנס את הילדים שאינם יכולים להשתכר, אלא שחובה זו הינה חובה מוסרית בלבד, אך לא ניתן להפעיל סנקציות כנגד מי שאינו דואג למזונות ילדים בגיל זה, כמו שניתן להפעיל כנגד סרבנות גט. 

דבר זה גרר אבות רבים לחמוק לשלם מזונות כשלא היה ניתן להטיל עליהם סנקציות, לכן הרבנות הראשית לפני קום המדינה תיקנו תקנה לחייב את האב לפרנס את הילדים ובכך למעשה הם הפכו את החוב המוסרי לחוב שניתן לאוכפו לפי הוראת בית המשפט.

אלא שהרבנות הראשית לא הסבירה את יסוד החיוב של תשלום המזונות, ולכן התעוררה מחלוקת גדולה בין הדיינים בערעור לבית הדין הרבני הגדול , האם הרבנות הראשית רק הוסיפה כי את חוב הצדקה שהיה קיים תמיד יהיה ניתן לאכוף, או שהם תיקנו תקנה חדשה ללא כל קשר לחיוב הצדקה.

ההשלכה ממחלוקת זו, הוא האם האב משלם מזונות במשמורת משותפת, שכן אם החיוב הוא רק צדקה, הרי שיש להטיל את החיוב צדקה על האב והאם באופן שווה בשווה, ואילו אם מדובר בתקנה חדשה, הרי שהחוב מוטל על האב בלבד.

כיום למעשה בשתי גישות אלו חלוקים בית הדין הרבני ובית המשפט למשפחה, כך שבעוד שבית הדין הרבני סבור כי החיוב הוא תקנה חדשה, ולכן האב חייב גם במשמורת משותפת, הרי שבית המשפט סבור כי החיוב הוא משום צדקה, ולכן האב אינו חייב לשלם במשמורת משותפת תשלום מזונות ילדים.

 כך שההכרעה האם יהיה גירושין ברבנות או בבית משפט הינה שאלה קריטית ככל ויש לכם משמורת משותפת.

מזונות לילדים מגיל 15-18

תקנת הרבנות הראשית הייתה רק לילדים עד גיל 15, אך לאחר גיל זה אין לאב כל חיוב לפרנס את הילדים.

אלא שעם התפתחות השנים ולאחר שכיום לא מקובל שילדים בגיל 15 יצאו לעבוד בכדי לדאוג לצרכם ולרווחתם, הוסיפה הרבנות הראשית תקנה נוספת לחייב את האב לשלם עד גיל 18.

תקנה זו לא התפשטה בקרב כל בתי הדין, ולכן קיים קושי לחייב את האב לשלם מזונות ילדים לאחר גיל 15.

בכל זאת הנוהג הוא שהאב משלם מזונות גם לאחר גיל 15, כשניתן לומר שבכל הסכם מזונות שערכנו במשרדנו טוען רבני יהודה אבלס, האב הסכים לשלם מזונות למעלה מגיל 15, למעט מקרים בהם התקיימה משמורת משותפת.

מזונות ילדים מגיל 18 ואילך

לאחר גיל 18 הילד אינו נחשב כקטין ולכן וודאי שאין מקום לחייב את האב לשלם מזונות ילדים אם לא שמדובר באב עשיר ויש לו נכסים רבים כשחיוב זה יהיה משום צדקה בלבד.

למרות זאת המנהג הרווח בפרט אם מדובר בהליך גירושין בהסכמה, כי האב מתחייב לשלם מזונות ילדים עד גיל 21 בשיעור של שליש ממה שהיה האב משלם מזונות עד שהגיעו הילדים לגיל 18.

הסיבה לכך היא העובדה כי הילדים חייבים לעשות שירות צבאי או שירות לאומי כשבזמן השרות הם מקבלים משכורת זעומה אשר אין בה בכדי להתכלכל בכבוד גם לו כדמי מזונות מינימליים.

גובה דמי המזונות ילדים

גובה דמי המזונות שהאב יצטרך לשלם משתנה ממקרה למקרה לפי בית ההמשפט לענייני משפחה, כשהדבר מושפע באופן ישיר בשאלה האם האב זכאי למשמורת או רק הסדרי שהות בלבד.

כמו כן גובה ההכנסות של ההורים ורמת המחייה שהילדים הורגלו לפני שהוגשה תביעת גירושין, הם שעומדים גם כן בשיקול שיקבע את סכום המזונות שישולמו.

פרמטר נוסף שיש לקחת בחשבון בקביעת סכום המזונות הוא האם מדובר במזונות של ילד אחד או מזונות של מספר ילדים, שכן ככל וישנם יותר ילדים, הרי שגובה דמי המזונות לילדים עבור כל ילד יהיה נמוך יותר.

הסיבה לכך שדמי המזונות מופחתים יותר, הוא לאור עובדה פשוטה, צרכים ילדים הינו זהה, ואין צורך לשלם פעמיים עבור אותו צורך.

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

הסכם שלום בית

שמעתם על הסכם שלום בית אך אינכם יודעים מה היא כוללת ולשם מה יש לערוך הסכם זה, במאמר זה תקבלו מענה מפורט על כל מה

קרא עוד »
מזונות במשמורת משותפת

מזונות בהורות משותפת

מזונות בהורות משותפת הינו נושא מאוד חשוב לבני הזוג שמבקשים לדעת כמה עולה מזונות לילד אחד כשיש הורות משותפת,  בין אם בני הזוג מנהלים תביעת

קרא עוד »
דילוג לתוכן