מזונות ילדים

מזונות ילדים

המקור לחיוב מזונות ילדים  כשאנו באים לעסוק בתביעת מזונות ילדים, עלינו לברר בראש ובראשונה את מקור החיוב של מזונות הילדים, והאם חובה זו מוטלת על האב בלבד, או שמא חיוב זה מוטל על האב והאם באופן שווה. כבר הראשית הדברים יש לציין כי מקור החיוב לפרנס את הילדים משתנה בהתאם לגילם של הילדים, כך שככל […]

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה או משמורת משותפת היא ההתלבטות הקשה שעל בני הזוג להחליט כשהם מבקשים לפתוח תיק גירושין ברבנות. מדובר בדילמה קשה מאוד, שכן מחד אין ספק כי טובת הילד שהאב יהיה מעורב בחייו של הילד בצורה ניכרת, אך מאידך אין להתעלם מהעובדה כי אבות רבים מבקשים משמורת משותפת, רק בגלל שהם מבקשים לשלם דמי מזונות […]