כמה משלמים מזונות ילדים במשמורת משותפת?

מזונות ילדים במשמורת משותפת

מזונות ילדים במשמורת משותפת אינה דומה למקרה בו האם הינה משמורנית יחידה ואילו האב זכאי להסדרי שהות מינימליים, אך מה ההבדלים המשמעותיים בין הדברים? והאם כדאי להיות במשמורת משותפת רק בכדי להרוויח בתביעת מזונות ילדים.

טוען רבני יהודה אבלס בהרצאותיו השונות הרחיב על התפיסה של מזונות ילדים כשיש משמורת משותפת, דבר אשר הוביל את המהפכה מהתפיסה המקובלת כפי שתקראו בהמשך המאמר.

מזונות ילדים במשמורת משותפת מבט כללי

עד לפני מספר שנים לא היה כל חשיבות בכך שהתקיימו הסדרי שהות שווים בין ההורים, כך שלמרות שהאב והאם היו משמורנים שווים, האב היה משלם מזונות גבוהים.

הסיבה לכך הייתה שבתי המשפט סברו שהחיוב לפרנס ולזון את הילדים מוטל אך ורק על האב, ואילו האם אינה חייבת לפרנס את הילדים.

דבר זה גרר ביקורת קשה של ארגונים שדואגים לזכויות הגבר בגירושין, שכן למעשה האחריות לפרנס את הילדים מוטלים על האב לבד ללא כל סיוע מהאם, למרות שבחלק מהמקרים האם הייתה מרוויחה סכום גבוה מהאב.

לפני מספר שנים עניין זה הובא בפני בית המשפט העליון, כשבפסק דין המכונה בע"מ 919/15 הכריע בית המשפט כי אכן החוב לפרנס את הילדים חל על האב והאם באופן שווה בשווה, ולכן יש להפחית את תשלום מזונות ילדים במשמורת משותפת.

החלטה זו יצרה מהפכה בעולם של דיני משפחה, שכן לפי החוק כל הערכאות הנמוכות מבית המשפט העליון חייבות לפסוק בהתאם להלכה החדשה של בית משפט העליון.

השינוי במשמורת משותפת לאחר הלכה בע"מ 919/15 

לאחר שניתנה ההלכה כי תשלום מזונות ילדים במשמורת משותפת תהיה מופחתת, הדבר הוביל לגל של בקשות של אבות שביקשו להיות במשמורת משותפת ובכך התשלום על מזונות ילדים יהיה מופחת.

מחד ניתן לראות בזה כדבר מבורך שאבות יהיו בקשר מתמיד יותר עם הילדים, קשר חזק עם האב בהחלט יכול לתרום לטובת הילד, אך במקרים מסוימים הבקשה למשמורת משותפת הגיעה מתוך השאלה איך מתגרשים כשאין כסף.

הכרעת בית המשפט בסוגיה זו תהיה לאחר קבלת חוות דעת של גורמי הרווחה שיבחנו האם אכן טובת הילדים היא משמורת משותפת או שמשמורת משותפת הינה טובת האב ולא טובת הילד.

בהתאם להמלצות גורמי הרווחה, בית המשפט יכריע על הסדרי השהות של הילדים.

השפעה של בע"מ 919/15 על מזונות ילדים במשמורת משותפת

 הלכת בית המשפט העליון קבעה כי האב והאם חייבים באופן שווה בשווה במזונות הילדים, כך שאם הילד שוהה באופן שווה בשווה, אין כל מקום לחייב את האב במזונות.

אך לדבר זה ישנם מספר חריגים:

  • הלכה זו תקפה רק בילד שהינו מעל גיל 6, אך אין כל התייחסות בהלכה האם יש להחיל זאת גם בילד מתחת לגיל 6, כשדבר זה גרם למחלוקת בערכאות נמוכות יותר, האם כשיש משמורת משותפת בילד מתחת לגיל 6 האב ייפטר מתשלום מזונות.
  • הפטור המלא של האב בתשלום מזונות במשמורת משותפת הינו כשהאב והאם משתכרים בשכר זהה, אך ככל והאב משתכר בשכר גבוה יותר מהאם, הרי שעל האב יהיה לשלם תשלום מזונות גם במשמורת משותפת.

אלא שגם בזה גובה תשלום המזונות יהיה מופחת באופן משמעותי למקרה בו לא התקיים משמורת משותפת, כשהשיקול בגובה המזונות יהיה בהתאם לפערי השכר שבין ההורים.

  • בני הזוג לא ערכו הסכם גירושין בו הם הסדירו את נושא מזונות ילדים, שכן ככל ובני הזוג ערכו הסכם שכזה, הרי שהסכם זה יחייב למרות שלפי הפסיקה האב פטור ממזונות.

חשוב להדגיש כי גם הסכם שנחתם לפני הלכת בית המשפט העליון בו האב התחייב לשלם מזונות במשמורת משותפת, אין מקום להגיש בקשה לביטול הסכם גירושין באמתלה שחל שינוי בפסיקה.

משמורת משותפת ומזונות ילדים בבית הדין הרבני

בבית הדין הרבני בעיקרון מהססים יותר להורות על משמורת משותפת, שכן לדעתם טובת הילד מחייבת שהאם תהיה המשמורנית, כשרק במקרים מיוחדים בית הדין הרבני יורה על משמורת משותפת.

אם כי שבמקרים בהם נראה לכם כי בית הדין האזורי נתן החלטה בעניין משמורת הילדים במנותק מטובת הילד, ניתן להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול.

גם במקרים בהם בית הדין הרבני יורה על משמורת משותפת, הרי שלא יהיה פטור מתשלום מזונות ילדים, כיון שלדעת בתי הדין הרבניים חובת מזונות ילדים מוטל על האב לבד וכפי שהיה מקובל בפסיקה לפני הלכת בית המשפט העליון.

כך למשל משרדינו ייצג אישה שהשתכרה בשכר נאה יותר מאשר האב והילד היה במשמורת משותפת, בית הדין הרבני האזורי בירושלים פסק כי האב חייב לשלם 700 ₪ כשתשלום זה אינו כולל מדור, ומחציות.

אין ספק כי פסק דין כזה לא היה מתקבל בבית משפט. רק בגלל העובדה שבתי הדין הרבניים סבורים שהחוב על האב הינו חוב מוחלט, לא ניתן כל התחשבות לכך שהאם משתכרת בשכר נאה.

אם כי חשוב לציין כי גם בתי הדין מפחיתים מגובה תשלום מזונות הילדים, כך שככל והאם הייתה המשמורנית היחידה הרי שהאב היה חייב בתשלום מזונות גבוהים יותר.

למעשה ניתן לומר כי בעוד בבית המשפט אין תשלום מזונות ילדים במשמורת משותפת, הרי שבבית הדין הרבני גם במשמורת משותפת יש תשלום מזונות ילדים מינימליים.

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

תביעת מזונות

תביעת מזונות

תביעת מזונות אישה וילדים – מהי? בני זוג הנמצאים בהליך של פתיחת תיק גירושין ברבנות מוצאים את עצמם מתכתשים ורבים על כל דבר, אך הדבר

קרא עוד »
סירוב גט

מה עושים כשיש סירוב גט?

סירוב גט יכול שיהיה בין על ידי סרבנות האיש ובין על ידי סירוב האישה לקבל גט, כשבכל מקרה הדבר ייחשב כסרבנות גט. סרבנות גט הינה

קרא עוד »
דילוג לתוכן