כיצד נלחמים בתופעה של סרבנות גט?

סרבנות גט

סרבנות גט יכולה להיות במקרה בו הבעל מסרב לתת גט וכן במקרה שהאישה מסרבת לתת גט, אך בכל זאת ישנם מספר הבדלים בין סרבן גט לבין סרבנית גט.

במאמר זה נסביר מי הוא סרבן גט, וכיצד ניתן להילחם בתופעה החמורה בו קיימת סרבנות לתת גט או לקבל גט.

סרבן גט הוא אחד מהדברים הכואבים בגירושין, רק שלא כל סירוב של הבעל לתת גט נחשב כסרבנות גט. הרבה אנו מוצאים שהבעל או האישה מסרבים לתת גט, ואינם נחשבים כסרבני גט, זאת משום שבכדי שיהיה חיוב וכפייה לתת גט, צריכה להיות "עילת גירושין", בלא זה על אף רצונם של הדיינים היושבים בבית הדין לעזור ולסייע בפירוק החיים המשותפים – במקרה כזה אין לאל ידם להושיע. הסיבה לכך היא החשש מפני "גט מעושה" – גט הניתן בכפייה ולא מרצון חופשי, ולכן אינו תקף מבחינה הלכתית.

עם זאת, חשוב לא להרים ידיים ולהיעזר בטוען רבני מוסמך, אשר מבין את הכללים ההלכתיים שעל פיהם דנים ומתנהלים בבתי הדין הרבניים. במקרים מסוימים, כאשר יש לאישה "עילת גירושין", אכן ניתן לכפות על הבעל לגרש ואין בזה גט מעושה, ואם יסרב הבעל לתת את הגט ייחשב כ"סרבן גט".

מה הסיבה של סרבנות גט?

סירוב אחד מבני הזוג לתת או לקבל גט יכולה להיות ממספר מניעים, כשבכל מקרה יש לבחון את המניע העיקרי שעומד מאחורי העקשנות של הסרבנות:

  • נקמה – ניתן לומר כי הסיבה העיקרית שגורמת לסרבנות גט, היא הרצון לנקום בבן/ת זוג כשהמחשבה שאולי לעולם הנישואין יהיו קיימים אינה גורמת מנוח למבקש/ת לקבל את הגט.
  • סחיטת כספים – סיבה נוספת שאנו נתקלים במקרה של סרבנות גט הוא הניסיון לסחוט כספים מבן/ת הזוג המבקש/ת לקבל את הגט, לפעמים הרצון הוא להגיע להסכם גירושין בהסכמה כשידו של הסרבן גט על העליונה.
  • הרצון לשקם את חיי הנישואין – סיבה זו היא אינה שכיחה, שכן לרוב תביעת שלום בית אינה כנה, אך לפעמים אכן קיים רצון של אחד מבני הזוג לנסות ולשקם את התא המשפחתי, למרות התנגדות של בן/ת הזוג השני.

הדרך להתמודד עם סרבן גט

לצערי אני נתקל באישה שמחכה לקבל את הגט המיוחל באופן נואש ולכן היא מסכימה להיכנע לתכתיבים שהבעל מעמיד בפניה, הכל בשביל לזכות בחופש ובחירות בקבלת הגט.

אך ישנן נשים שמעדיפות להתעקש ולהילחם על זכותם לקבל את הגט מהבעל בלא שהם יוותרו על הזכות להגיש תביעת נזיקין בגירושין. הדרך להתמודד עם סרבנות גט של הבעל אינה קלה, אך ככל ואתן תפעלנה בצורה חכמה הרי שהסיכויים להצליח במערכה יגדלו.

בית הדין מתוקף סמכותו יכול להטיל סנקציות כנגד סרבן גט עד כדי עיקול חשבון הבנק, נתינת מאסר בצינוק ועוד, כך שבמצב כזה הניסיון מוכיח שרוב סרבני הגט נשברים ונותנים גט במוקדם או במאוחר. כמובן, כפי שהסברנו, סנקציות אלו יוטלו אך ורק כאשר יש לאישה עילת גירושין, שבלא זה, על אף כל הכאב, בית הדין לא יכפה על אחד מהצדדים להתגרש.

הדבר הראשון שעליכן לעשות הוא לבקש צו עיכוב יציאה מהארץ בכדי למנוע מצב בו הבעל חומק מהאישה כשהוא בורח לחו"ל. לאחר מכן ניתן להגיש לבית הדין בקשה להורות על עיקול נכסיו של הבעל, וכן לשלול ממנו רישיון נהיגה, פיטורין מעבודה, ועוד.

לרוב דבר זה מכניע את הבעל כשהוא מעדיף להיכנע ולתת את הגט המיוחל, אך לפעמים ובפרט במקרה בו הבעל נמצא במצב כלכלי ירוד כך שהסנקציות שהופעלו כנגדו אינם משפיעים במידה ניכרת על הבעל, ימשיך הבעל לעמוד על שלו. במקרה זה אין מנוס ולמרות רצונו של בית הדין לא להפעיל סנקציות חמורות משום חשש של גט מעושה, בית הדין יפעיל כנגד הבעל סרבן הגט סנקציות חמורות וקשות מאלו כגון מאסר ממושך עד שהבעל ייתן גט.

מאסר ממושך כמעט בכל המקרים מכניע את סרבנות הגט והבעל ניאות להסכים לתת את הגט. רק במקרים בודדים הבעל ממשיך בסרבנות הגט למרות המאסר.

מה עושים כשיש סרבנות גט של האישה?

כל זאת כשהבעל הוא סרבן גט, המסרב לגרש את אשתו, מה קורה אם האישה היא זאת שמסרבת להתגרש, האם כנגדה גם אפשר להטיל סנקציות?

כאן הדבר שונה, בית הדין אינו יכול להטיל סנקציות אלא רק לאחר אישורו של נשיא בית הדין הרבני שיקבע כי אכן יש מקום להטיל סנקציות כנגד האישה הסרבנית.

סרבנות גט של אישה מחד היא קלה יותר ממקרה של בעל סרבן, ומאידך יש קושי בסרבנות גט של האישה על פני סרבנותו של הבעל. מחד לא ניתן לעשות סנקציות כנגד אישה סרבנית לקבל גט רק לאחר אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול, כך שלמעשה בזה יש זכויות לאישה בגירושין על פני הבעל.

מסיבה זו אנו עדים לתופעה שעולה מהדוחות שמפרסמים הנהלת בתי הדין כי ישנן יותר נשים שמסרבות לקבל גט מבעלים שמסרבים לתת את הגט.

אך מאידך יש זכויות הגבר בגירושין, שכן בעוד שבמקרה בו האישה תמשיך בעקשנותה לקבל את הגט, יהיה ניתן להתיר לבעל להתחתן עם אישה נוספת על אשתו הסרבנית, הרי שאם הבעל מסרב לתת גט, אין כל אפשרות להתיר לאישה להתחתן עם בעל נוסף.

נמצא שאכן בבית הדין הרבני יש הבדל בין גברים לנשים, ולנשים ניתנות זכויות רבות יותר לעומת הגברים.

מתי סירוב לתת גט לא נחשב סרבנות גט?

לא כל מקרה בו הבעל מסרב לתת גט או שהאישה מסרבת לקבל את הגט הדבר נחשב כסרבנות גט, ישנם מקרים בהם בית הדין הרבני גם יצדיק את סרבנות הגט של אחד מבני הזוג.

במקרה בו הוגשה תביעה לשלום בית ובית הדין אכן סבור כי תביעת שלום הבית היא כנה ואינה במטרה לסחוט כספים, הרי שבית הדין עשוי להמליץ לבני הזוג לנסות ולשקם את חיי הנישואין, ככל והוא סבור שאכן יש מקום לשקם את התא המשפחתי.

מקרה נוסף בו בית הדין סירב להכריז על הבעל שסירב לתת גט כסרבן גט, היה במקרה בו האישה ביקשה לקבל גט בטענה כי היא בגדה בבעלה והיא אף ביקשה להביא הוכחת בגידה בהליך גירושין.  בית הדין ראה בחומרה את העובדה כי האישה מבקשת לקבל גט רק בגלל שהיא זנתה, ולכן הוא הורה כי אין לראות בסירוב הבעל לתת את הגט כדבר של סרבנות גט.

כמו כן חשוב לדעת כי פתיחת תיק גירושין ברבנות אינה מחשיבה באופן אוטומטי את הצד השני כסרבן גט, רק לאחר שבית הדין הרבני ייקבע כי הבעל חייב לתת גט ועדיין הבעל מסרב לציית להחלטה, הדבר ייחשב כסרבנות גט. 

לסיכום: בכל מקרה של חשש של סרבנות גט מומלץ לפנות מיידית לטוען הרבני יהודה אבלס, בכדי שהוא יוכל להיחלם עבורכם ולהשיג את התוצאה המיוחלת.

  1. כשלא קיימת עילת גירושין – בית הדין הרבני אינו יכול לכפות את אחד מהצדדים להתגרש.
  2. כשקיימת עילת גירושין – בית הדין הרבני יכול מכוח סמכותו לכפות על הבעל לגרש.
  3. שונה סרבן גט מסרבנית גט, על הסרבן אפשר להטיל סנקציות באופן מיידי, ועל סרבנית גט אפשר רק לאחר אישור נשיא בית הדין הרבני.
ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

זכויות פנסיה בגירושין

זכויות פנסיה בגירושין

מה בין זכויות פנסיה בגירושין לזכויות אחרות בבני זוג שמתגרשים עולה לא פעם השאלה כיצד מחלקים את זכויות הפנסיה בגירושין, כאשר הבעייתיות בחלוקת זכויות אלו

קרא עוד »
אישה מורדת

אישה מורדת – מהם ההשלכות?

אישה מורדת – לא ברורה לכם משמעותה? תוהים מהן ההשלכות שייגרמו מההכרזה על אישה כמורדת? מהי אישה מורדת? בעל אשר הגיש תביעה לשלום בית לאחר שהאישה מסרבת

קרא עוד »
דילוג לתוכן