ארכיון של: אוגוסט 1, 2021

מה קובע חוק חלוקת רכוש בין בני זוג

מה קובע חוק חלוקת רכוש בין בני זוג

כשאנו באים לבחון מה קובע חוק חלוקת רכוש בין בני זוג עלינו לבחון אם מדובר בזוג נשוי לפני ינואר 1974 לבין זוג שנישא לאחר ינואר 1974.

הסיבה להבדל זה נעוץ בכך שהחוק שונה בשלהי שנת 1974 כשנקבע בחוק חלוקת רכוש בין בני זוג כי החוק החדש יחול רק על זוגות שנישאו לאחר שחוקק החוק.

כיום רובם של זוגות המתגרשים הינם זוגות שנישאו לאחר שחוקק החוק, ולכן במאמר זה נתייחס רק לזוגות אלו.

חוק חלוקת רכוש בין בני זוג במבט היסטורי

עד שחוקק חוק חלוקת רכוש בין בני זוג לא היה הסדר קבוע בחוק כיצד תתבצע החלוקה, אלא אופן וצורת חלוקת הרכוש הייתה בהתאם לפסיקה.

הפסיקה קבעה כי חל על נכסי בני הזוג שנצברו במהלך שנות הנישואין "חזקת השיתוף" – כלומר למרות שנכס רשום על שם אחד מבני הזוג הרי שהוא שייך לבן/ת הזוג באופן שווה בשווה.

אלא שבפסיקה זו לא הוסדרו החריגים לכלל ברזל זה, כמו כן בהרבה מהמקרים עלו טענות משפטיות כנגד פסיקה זו.

לאחר שהיה ניכר הצורך להסדיר את חלוקת רכוש בין בני הזוג בחוק מסודר, חוקק חוק המתייחס באופן ספציפי לחלוקת הרכוש בין בני הזוג.

אין ספק כי בהתחלה הדבר עדיין לא הורגל אצל הזוגות ורק לאחר תקופה הזוגות התרגלו כי חלוקת הרכוש במקרה של פתיחת תיק גירושין ברבנות תתבצע בהתאם לחוק חלוקת רכוש בין בני זוג.

ההסדר של חוק חלוקת רכוש בין בני זוג

ברמת העיקרון החוק קובע כי ככל ובני הזוג לא הביעו את התנגדותם לחוק זה והם לא ערכו הסכם ממון לפני הנישואין, הרי שהדבר מתפרש שבני הזוג מבקשים שיחולו עליהם חוק חלוקת רכוש בין בני זוג.

מסיבה זו כדאי לכם לברר מה זה הסכם ממון בכדי שתוכלו לחלק את הרכוש כרצונכם.

אלא שבניגוד למה שהיה בפסיקה טרם חקיקת החוק שהנכס של בן/ת הזוג היה שייך במחצית לבן/ת הזוג השני, הרי שלפי החוק החדש הנכס שייך לבן/ת הזוג שעליו רשום הנכס, אלא שמוטלת חובה על אותו/ה בן/ת זוג להביא לבן/ת הזוג מחצית משיווי הנכס.

כמו כן נקבע בחוק כי אין בחוק בכדי לגרוע מזכויות האישה בגירושין לקבל כתובה, ולכן האישה יכולה להיות זכאית לקבל את הכתובה למרות שהחלוקה בכל הנכסים הינה חצי חצי.

החריגים לחוק חלוקת רכוש

קיימים מספר חריגים בהם בן/ת הזוג לא יוכלו ליהנות משיווי זכויות בן/ת הזוג למרות חקיקת חוק חלוקת רכוש בין בני זוג.

החריגים הם:

  • נכסי מתנה ו/או ירושה ו/או כספים עבור פיצוי גוף שהתקבלו במהלך שנות הנישואין.
  • נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג טרם הנישואין.
  • נכס מסוים שהוחרג בהסכם ממון- שאין לאחד מבני הזוג זכות בזכויות אלו (על אף שסכמה זו לא הובאה לאישור בבית המשפט).
  • בית המשפט מוסמך לשנות את אופן החלוקה כך שהחלוקה תתבצע באופן שאינו שוויוני אם יש לכך סיבה מיוחדת.
  • הוכחת בגידה בהליך גירושין אינה מהווה סיבה לחרוג מחלוקת הרכוש באופן שוויוני.

שיתוף נכסים בחריגים לחוק חלוקת רכוש בין בני הזוג

גם במקרים בהם חוק חלוקת רכוש בין בני זוג מחריג את זכות בן/ת הזוג לקבל מחצית משיווי הנכס של בן/ת הזוג עליו רשום הזכויות, הרי שניתן לשתף את בן/ת הזוג במחצית מזכויות אלו.

ככל ובן/ת הזוג יבחרו להכניס את הכספים המוחרגים לחשבון בנק המשותף של בני הזוג הדבר ייחשב כשיתוף נכסים והחלוקה תהיה באופן שוויוני ללא כל שייכות מהיכן מקור כספים אלו.

שיתוף נוסף נקבע בבית המשפט העליון בכך ששני בני הזוג התגוררו בדירה הרשומה על שם אחד מבני הזוג טרם הנישואין שנים רבות והם ביצעו בו השקעה של שיפוצים וכדומה.

ההשקעה יחד עם העובדה כי בני הזוג התגוררו זמן רב מלמד כי הייתה כוונה לשתף את הנכס לקופה המשפחתית, וכפי שהדבר נקרא בשפה המשפטית "שיתוף ספציפי".

על המבקש לטעון כי חל שיתוף ספציפי מוטלת החובה להוכיח שאכן הייתה כוונה שכזו, דבר שאינו קל בפרט אם המייצג שלכם הוא טוען רבני זול.

מה כולל חוק חלוקת רכוש בין בני זוג

חשוב לדעת כי חוק חלוקת רכוש בין בני זוג למעשה מכליל את כל הזכויות שרשומות על שם אחד מבני הזוג.

פנסיות, קופות גמל, קרן השתלמות, שנצברו במהלך שנות הנישואין, כמו כן נכסי נדל"ן, מוניטין עיסקי יחולקו בין בני הזוג במקרה שהצדדים יתגרשו ללא כל קשר על שם מי רשומות זכויות אלו.

פסיקת בית הדין הרבני לפי החוק או לפי ההלכה 

חוק חלוקת רכוש בין בני זוג קובע כי בית הדין הרבני חייב לדון בהתאם לחוק זה למרות שחוק זה סותר את הדין העברי, למעט מקרה בו שני בני הזוג הסכימו במפורש שבית הדין יידון לפי ההלכה.

כיום ישנם דיינים בבתי הדין שחוששים לפסוק לפי חוק חלוקת רכוש ולכן הם מבקשים משני בני הזוג להודיע במפורש כי הם מסכימים שהפסיקה תהיה לפי החוק ובניגוד להלכה, וישנם דיינים שסבורים כי אין סתירה בין החוק להלכה, ולכן לדעתם יש לפסוק לפי החוק.

יחד עם זאת בתי הדין יעדיפו לצמצם את הזכויות המגיעות מכוח החוק, ולכן קיים המרוץ האם להתגרש ברבנות או בבית המשפט. 

קרא עוד ←
תביעה למשמורת ילדים – הדברים שלא ידעתם

תביעה למשמורת ילדים – הדברים שלא ידעתם

תביעה למשמורת ילדים הדברים שלא ידעתם

תביעה למשמורת ילדים הינה התביעה המשמעותית ביותר של בני הזוג המבקשים להתגרש, החשש הגדול של מה יהיה עם טובת הילדים אינה נותנת מנוחה לבני הזוג.

ישנם הורים שמבקשים למנוע מהילדים הקטנים את הסבל הגדול של הפירוד בין האב לאם, ולכן הם מעדיפים שלא לפתוח תיק גירושין על ידי עורך דין רבני, אך במקרים רבים אין כל מנוס מאשר פירוק התא המשפחתי.

במקרים אלו חשוב לתת את הדעת כיצד מגישים תביעה למשמורת ילדים בלא שהדבר יעשה פגיעה מהותית בטובת הילדים.

תביעה למשמורת ילדים או הסכם משמורת ילדים 

ניתן להסדיר את נושא הסדרי השהות והסדרי הראיה של הילדים באחת משתי האפשרויות, האחת הגשת תביעת משמורת ילדים בבית הדין הרבני או בבית המשפט למשפחה, השנייה עריכת הסכם משמורת ילדים.

ככל ואתם בוחרים ללכת על "מסלול" של הגשת תביעה למשמורת ילדים, ככל הנראה ההליך יהיה מורכב ומסובך, לא כן במקרה בו אתם בוחרים ללכת במסלול של הסכם משמורת ילדים, הרי שיהיה מדובר בהליך קצר.

לצורך הגשת הסכם משמורת ילדים עליכם לערוך הסכם מסודר בו יהיו מפורט הסדרי השהות של הילדים אצל ההורים.

לרוב הסכם משמורת ילדים יהיה כחלק מהסכם גירושין כולל, כלומר בהסכם הגירושין בהסכמה יפורטו גם עניני הרכוש של בני הזוג, וגם נושא משמורת הילדים.

אך צריך לדעת, כי הסכם למשמורת ילדים אינו סוף פסוק, שכן מטבע הדברים חלים שינויים מהותיים אצל הילדים, דבר אשר יש בו בכדי להשפיע על אופן הקשר של ההורים, כך שבהחלט יהיה ניתן להגיש בעתיד תביעה לשינוי משמורת.

מי מקבל את משמורת הילדים 

המלחמה על משמורת הילדים אינה פשוטה, האב יטען מחד כי הוא זכאי להיות משמורן ולכל הפחות יש לאפשר לילדים להיות במשמורת משותפת, מאידך האם תטען כי האב אינו יכול להיות משמורן.

הכיצד יידע בית הדין הרבני או בית המשפט להכריע האם הצדק עם האב ויש לאפשר לו להיות משמורן, או שמא יש להישמע לאישה המתנגדת למשמורת האב.

במקרים אלו בית הדין הרבני ימנה פקידת סעד המתמחה בסדרי דין בכדי שהיא תיתן לבית הדין תסקיר וחוות הדעת מי לטעמה מומלץ שיהיה משמורן.

לחוות הדעת של העובדת סוציאלית קיימת חשיבות רבה, שכן הדיינים והשופטים אינם מודעים מה היא טובת הילד, רק על ידי גורמי מקצוע.

לכן חשוב מאוד להתאמץ שחוות הדעת של פקידת הסעד תהיה באופן חיובי כלפיכם, למרות שניתן גם לתקוף בסיוע טוען רבני לגירושין את עמדת פקידת הסעד ככל והעמדה שהיא נקטה הינה שלילית כלפיכם.

תביעה למשמורת ילדים שיקול בתביעת מזונות ילדים 

לצערנו אנו עדים לתופעה בה מוגשת תביעה למשמורת ילדים, כשהשיקול המרכזי במשמורת הילדים אינה מה היא טובת הילדים, אלא השיקול המנחה הוא כמה משלמים מזונות.

האב המבקש שיהיה דמי מזונות מינימליים מבקש להיות משמורן משותף רק בכדי להגיש תביעה להפחתת מזונות, ומנגד האם שמבקשת להגיש תביעה להגדלת מזונות ילדים מבקשת שהאב לא יהיה משמורן.

צריך לדעת שבית הדין יידע לזהות כי המטרה בתביעת משמורת ילדים אינה כנה וכי הוא עלול לחייב את ההורה שאינו דואג לטובת הילדים בהוצאות גבוהות.

תביעה למשמורת ילדים או תביעה למסוגלות הורית

במקרה בהם עולה חשש תוך כדי הגשת תביעה למשמורת ילדים כי אחד מההורים אינו יכול לשמש כהורה עקב מוגבלויות כל שהם, בית הדין ישלח את ההורה לאבחן את מסגולות ההורית שלו.

ההורה יעבור אבחון מקיף על ידי מומחים בתחום זה כשלאחר האבחון המקיף תתקבל החלטה האם ההורה יכול ומסוגל לשמש כהורה.

העלויות של בדיקת מסוגלות הורית הינם גבוהים במיוחד, כמו כן מדובר בהליך "לא נעים", לכן בית הדין ישקול ויבחן את הטענות המועלות כנגד ההורה, כשרק אם אכן הוא יראה כי קיים חשש אמיתי למסוגלותו של ההורה, הוא יורה לשלוח את ההורה למסוגלות הורית.

זהירות הורה מסוכן!!!!

מקרה חמור מכך הוא במקרה בו קיים חשש כנה כי אחד מההורים הינו הורה מסוכן לטובת הילדים, כך שלא ניתן לאפשר להורה את המפגש בין ההורה לבין הילדים ללא פיקוח.

בין הסכנות שניתן לחשוש במפגש בין ההורה לילדים ניתן למנות חשש של אלימות, וכן פגיעות שונות נוספות.

במקרה זה קיים דילמה קשה מאוד, שכן מחד יש לדאוג שההורה יראה את הילדים ולא יהיה ניכור הורי, שכן אין ספק שהילד זקוק למפגש של שני ההורים, מאידך לא ניתן להתעלם מהסיכון הכרוך במפגשים אלו.

הפתרון המוצע לכך הוא מפגש של ההורה המסוכן במרכז קשר תחת פיקוח עובדת סוציאלית בלבד,

במרכז הקשר יפגוש ההורה המסוכן את הילדים תחת עינם הפקוחה של גורמי המקצוע שאמונים על שלומם של הילדים.

לאחר תקופה בה יהיה ניתן להיווכח כי ההורה מקיים קשר תקין עם הילדים, וכי לא נצפית כל סכנה לטובת הילדים, יוכל ההורה להגיש תביעה למשמורת ילדים ולקבל את הילדים במפגשים פתוחים ללא כל פיקוח.

קרא עוד ←
כיצד מתבצע חישוב חלוקת רכוש בגירושין?

כיצד מתבצע חישוב חלוקת רכוש בגירושין?

חישוב חלוקת רכוש בגירושין הינה מלאכה מורכבת בפרט אם מדובר ברכוש רב שבני הזוג צברו במהלך שנות הנישואין.

חישוב חלוקת רכוש בגירושין על ידי אקטואר

בני זוג שצברו זכויות רבות כגון פנסיה קופות גמל, קרן השתלמות טרם הנישואין ובמהלך שנות הנישואין יתקשו לערוך לבדם חישוב חלוקת רכוש בגירושין.

בהתאם לחוק יחסי ממון כל אחד מבני הזוג שצבר זכויות במהלך שנות הנישואין, זכויות אלו נחשבים כחלק מזכויות משותפות לשני בני הזוג, אך זכויות שהיו לבני הזוג לפני יום הנישואין או אחרי שאחד מבני הזוג הצהיר אני רוצה להתגרש לא ייחשבו כנכס משותף.

דבר זה מעורר קושי בחישוב של חלוקת הרכוש בגירושין, שכן לא ניתן לחלוק באופן גורף את זכויות הפנסיה בין בני הזוג.

לצורך כך יש למנות אקטואר (רואה חשבון) שמומחה בעריכת תחשיב חלוקת רכוש בגירושין, כשבתחשיב הוא יביא בחשבון את הזכויות שנצברו במהלך שנות הנישואין בלבד.

העלות של עריכת חישוב חלוקת רכוש בגירושין על ידי אקטואר הינה בסביבות כמה אלפי שקלים בודדים, כשהעלות הזאת מוטלת על שני בני הזוג באופן שווה בשווה.

חלוקת רכוש במקרה של הברחה

לא פעם אנו נתקלים במקרה בו אחד מבני הזוג שמבקש לחמוק מהעברת מחצית הזכויות לבן/ת הזוג , מוצא דרך להעלים את הכסף, כך שהאקטואר שיערוך חישוב של חלוקת הנכסים לא יימצא זכויות אלו.

הברחה זו יכולה להיות על ידי שאחד מבני הזוג מעביר את זכויותיו לבן משפחתו, כך שברשומות לא מופיע כל זכות לאותו בן זוג.

כמו כן הברחה זו יכולה להיות במשיכת הכספים והחבאתם במקום מסתור כל שהוא עד שיתבררו ההליכים על תביעת הרכוש בבית הדין.

צריך לדעת כי לא מומלץ להבריח כספים מלבד העובדה כי דבר זה נחשב כעילה לגירושין, בתי המשפט ובתי הדין רואים זאת באופן חמור מאוד.

כשעולה חשש כי אחד מבני הזוג הבריח כספים משותפים, בית הדין ימנה אקטואר חוקר, כלומר תפקידו של האקטואר לא תסתפק רק בעריכת חישוב חלוקת רכוש בגירושין, אלא יהיה על האקטואר לבדוק כל משיכת כספים תמוהה, האם מדובר במשיכה תמימה או שמדובר בהברחת כספים.

עלות אקטואר חוקר גבוהה בהרבה מעלות של אקטואר רגיל כשהדבר יכול להגיע לסכומים של עשרות אלפי שקלים, כמובן בהתאם להיקף החשדות של הברחת כספים.

ככל ואכן יתברר כי התקיימה הברחת כספים בית הדין הרבני עלול להטיל על המבריח כספים חיוב לשלם פיצויי גירושין כך שהחלוקה לא תתבצע באופן שוויוני, אלא המבריח יקבל סכום מופחת מבן/ת הזוג.

חלוקת רכוש במקרים חריגים

למרות שהכלל הרווח הוא כי את החלוקה יש לעשות באופן שוויוני, הרי שבפסיקה אנו נתקלים במקרים חריגים בהם חישוב חלוקת רכוש בגירושין אינו באופן שוויוני.

בין המקרים ניתן לראות במקרה בו אחד מבני הזוג במהלך שנות הנישואין הימר בכספים המשותפים ללא ידיעת בן/ת הזוג מתוך תקווה להרוויח הון.

 כמו כן במקרה בו אחד מבני הזוג לא תרם כלל לטובת התא המשפחתי לא עבור גידול הילדים ולא עבור כלכלת הבית, כל זה מתוך עצלות וחוסר רצון להיות שותף בחובות הבית.

אך צריך לדעת כי בית הדין לא ימהר לאפשר חלוקה לא שוויונית, בפרט אם המבקש לקבל אחוזים גבוהים יותר בחלוקה הרכוש הוא מי שהזכויות אינן רשומות על שמו.

דבר נוסף שיש לדעת כי ככל ובני הזוג עורכים חלוקת רכוש בגירושין והאישה מקבלת הטבות בכספי הבעל, הרי שייתכן שהאישה תאבד את כתובתה.

חישוב חלוקת רכוש במקרה של בגידה

האם לעובדה כי ישנם הוכחות בגידה במהלך הגירושין או שיודעים האם ניתן להוכיח כי האישה מורדת ישנה השלכה על חישוב חלוקת נכסים בגירושין?

שאלה זו התעוררה לאחרונה לאחר שהוגש ערעור לבית הדין הרבני הגדול ונקבע על ידם כי האישה שבגדה בבעלה הפסידה את זכויותיה בנכסי הבעל.

פסיקה זו עוררה גלים רבים, ישנם שמצדיקים את פסיקת בית הדין הרבני בטענה שכיון שהאישה בגדה בבעלה, למעשה שללה את הקשר בין בני הזוג, ולכן היא לא יכולה לבוא ולדרוש זכויות מהבעל בנימוק שיש להם קשר משפחתי.

מאידך היו שסברו כי אין מקום לשקול את הבגידה כחלק מהשיקולים בתביעה לחוקת רכוש, כשגם בית הדין הרבני נתן לעובדה זה משקל רק כ"עונש" לאישה על הבגידה בגלל הדין הדתי.

שאלה זו הובאה בפני בית המשפט העליון בהרכב מורחב, כאשר דעת הרוב הייתה כי יש לבטל את פסק הדין של בית הדין הרבני, ולהורות כי האישה זכאית לקבל מחצית מהנכסים של הבעל, שכן בגידה אינה נחשבת כשיקול בחלוקת הרכוש.

למרות זאת המלצתי לבעל במקרה ועולה חשש כי האישה בגדה בו, למהר ולהגיש את התביעה לחלוקת רכוש בבית הדין הרבני ובכך לזכות במרוץ של גירושין ברבנות מאבק סמכויות.

חישוב חלוקת רכוש בגירושין על ידי טוען רבני

חישוב של חלוקת רכוש אינה מלאכה פשוטה אלא יש לתת את הדעת עליה לפני שאתם מבקשים לפתוח תיק חלוקת רכוש ברבנות או בבית המשפט.

חשוב מאוד לפנות לאחד מהטוענים הרבניים לגירושין אשר התמחותו המיוחדת היא דיני משפחה בכדי שהוא ייתן לכם את הייעוץ הקונקרטי למקרה שלכם.

משרדינו טוען רבני יהודה ישמח לתת לכם ליווי מלא בעריכת חישוב חלוקת רכוש בגירושין עד שתקבלו את שמגיע לכם.

קרא עוד ←
המדריך להגשת תביעת מזונות אישה

המדריך להגשת תביעת מזונות אישה

היכן מגישים תביעת מזונות אישה 

תביעת מזונות לאישה יכולה להיות מוגשת באחת משתי הערכאות, האחת בית הדין הרבני, והשנייה בבית המשפט לענייני משפחה.

אלא שבעוד שלבית המשפט קיימת סמכות לדון בתביעת מזונות אישה בין אם התביעה להורות כי הוא פטור לפרנס את אשתו ממזונות אישה הוגשה על ידי הבעל, ובין אם התביעה לחייב את הבעל במזונות אישה הוגשה על ידי האישה.

הרי שלבית הדין הרבני קיימת סמכות לדון בתביעת מזונות רק אם התביעה מוגשת על ידי האישה, כך שלמעשה ישנם זכויות לאישה בגירושין על פני זכויותיו של הבעל.

החריג לכך הוא במקרה בו הבעל תובע גירושין בבית הדין הרבני כשלתביעה זו הוא כורך את תביעת המזונות לאישה.

כלומר הבעל תובע שבית הדין ידון במכלול הנושאים של הגירושין, מזונות, במקרה זה בית המשפט הרבני יקנה סמכות לדון בתביעה למרות שהמגיש את התביעה הוא הבעל.

התנאים לזכות בתביעת מזונות 

בכדי שהאישה תהיה זכאית לקבל מזונות אישה עליה לעמוד במספר מבחנים ורק לאחר מיכן היא תהיה זכאית לקבל מזונות אישה.

האחד, שבני הזוג עדיין נשואים, שכן ככל ובני הזוג התגרשו הרי שהאישה לא תהיה זכאית לקבל מזונות אישה.

השני, שעדיין לא נקבע מתי האישה נחשבת מורדת, שכן לאחר הכרזה על אישה כמורדת הרי שהדבר ישלול מהאישה את הזכות לקבל מזונות אישה.

השלישי, שאין לבעל עילות גירושין, כמו למשל בגידת האישה, או שהאישה נוקטת באלימות כלפיו.

הרביעי, שהאישה אינה משתכרת בשכר גבוה אשר יש בו בכדי לכלכל את מזונותיה של האישה, רק במקרה שהאישה אינה מרוויחה דיו היא תהיה זכאית לדמח מזונות לאישה.

חשוב לציין כי במקרה בו יש הסכם ממון על דירה של האישה בו הוסכם כי הבעל לא יהיה זכאי ליהנות משכירות הדירה, הדבר לא ייחשב שיש לאישה הכנסה שתשלול ממנה את הזכות להגיש תביעת מזונות אישה.

תביעת מזונות אישה מול תביעת מזונות ילדים

קיים הבדל מהותי בין תביעת מזונות אישה לבין תביעת מזונות ילדים, שכן בעוד שלתביעת מזונות אישה, על האישה לעמוד במספר קריטריונים, הרי שבתביעת מזונות ילדים אין הבדל אם האישה מורדת או גרושה.

מאידך יש שוני בגובה דמי המזונות שישולמו ככל והאישה תהיה זכאית לדמי מזונות אישה.

גובה דמי מזונות אישה נקבע בהתאם לרמת המחייה אליה הורגלה האישה במהלך שנות הנישואין. האיש אינו יכול להפחית את רמת המחייה של האישה רק בגלל שהאישה הגישה תביעת מזונות אישה, לא כן החיוב לתת מזונות ילדים הינו חיוב דמי מזונות מינימליים לדאוג לצרכי הילדים.

זכויות נוספות מכוח מזונות אישה

האישה הזכאית למזונות אישה יש לה מספר זכויות נוספות הקשורות לזכות לקבל מזונות אישה.

הזכות המוכרת ביותר היא זכות לקבל "מדור ספציפי" כלומר במקרה בו הבעל יבקש לפרק את השיתוף בדירת המגורים של בני הזוג ולזרוק את האישה לרחוב, האישה רשאית להגיש בקשה לבית הדין שיורה כי הדירה לא תימכר.

הנימוק לכך הוא שכיון שחלק מזכאותה של האישה לקבל מזונות אישה, האישה רשאית לקבל גם מדור, הרי שיש למנוע את המצב בו האישה תישאר ללא קורת גג.

חשוב להדגיש כי בית הדין לא יעכב את חלוקת הנכסים בגירושין לנצח אך לכל הפחות האישה תוכל להיות רגועה שבית הדין יחייב את הבעל לדאוג לאישה לדירה חילופית.

רבים מהמקרים הבעל יחזור בו מהגשת התביעה לפירוק שיתוף לאחר שהבעל יתקשה לשלם תשלומי שכירות עבור מדור האישה.

יש לציין כי הגשת בקשה למדור ספציפי יכולה להיות אך ורק בבית הדין הרבני ככל והוגשה תביעת מזונו אישה לבית הדין, אך ככל ואחד מבני הזוג הגיש תביעת מזונות אישה בבית המשפט, הרי שבית הדין לא יכול לדון בבקשה למדור ספציפי. 

תביעת מזונות אישה רטרואקטיבי

נשים רבות חוששות להגיש תביעת מזונות אישה מתוך תקווה כי הבעל יתעשת ויחזור להמשיך לכלכל את המשפחה כפי שהיה נהוג במהלך שנות הנישואין.

אך צריך לדעת כי אי הגשת תביעת מזונות אישה בזמן עלולה לגרור לאישה הפסד כספי גבוה, כך שבהחלט יש לה לשקול את המשך צעדיה.

בהתאם להלכה לא ניתן להגיש תביעת מזונות רטרואקטיבי, אלא אך ורק מהמועד בו האישה הגישה את תביעת מזונות אישה, כך ששיהוי בהגשת התביעה בזמן תגרור לכם הפסד כספי עבור התקופה בה לא הגשתם את התביעה.

מזונות אישה מעוכבת

במקרה בו בית המשפט הרבני חייב את הבעל לתת גט, אך הבעל מסרב לתת גט מכל סיבה שהיא, האישה רשאית להגיש תביעת מזונות אישה מחמת העובדה כי היא מעוכבת מלהינשא עד שהבעל ייתן לה את הגט.

החיוב של הבעל לתת מזונות אישה מעוכבת הוא כחלק מהסנקציות שבית הדין מפעיל כנגד הבעל סרבן גט, מתוך מטרה ללחוץ על הבעל לתת את הגט לאישה.

אלא שיש הבדל בין תביעת מזונות אישה לא מחמת מעוכבת, לבין תביעת מזונות מחמת מעוכבת, שכן לתביעת מזונות מעוכבת אין צורך שהאישה לא תשתכר בשכר נאה או שהאישה לא תהיה מורדת.

גובה דמי המזונות המשולמים בחיוב של מזונות מעוכבת הינו גבוה יחסית ממזונות אישה שאינה מעוכבת, כל זה מתוך ניסיון ללחוץ על הבעל הסרבן לאפשר לאישה את המשך חייה.

קרא עוד ←