האם יש מזונות זמניים בבית הדין הרבני?

מזונות זמניים

מזונות זמניים בבית הדין הרבני זהה למזונות זמניים בביתי המשפט, אך מתי ניתן להגיש תביעה שכזו בבית הדין הרבני ומתי אין אפשרות לקבל מזונות זמניים, על כך ועוד במאמר שלפנינו. למה חשוב להגיש תביעת מזונות זמניים בבית הדין הרבני בראשית הדברים חשוב להסביר את הצורך בהגשת תביעת מזונות זמניים בבית הדין הרבני, שכן להגשת התביעה […]

האם יש מזונות במשמורת משותפת?

מזונות במשמורת משותפת

מזונות במשמורת משותפת הוא נושא שעולה רבות בקרב בני הזוגות שמתגרשים כשיש להם ילדים, ובפרט לאחר פסיקת בית המשפט העליון בה נקבע הלכה בעניין זה. במאמר זה נעשה סדר בדברים בכדי לדעת האם אכן השמועה כי במשמורת משותפת אין מזונות הינה נכונה או שמדובר במיתוס בעלמא. בע"מ 919/15 הכלל המנחה בחיוב מזונות במשמורת משותפת  עד […]