ארכיון של: מרץ 10, 2021

כמה עולה דמי מזונות לאישה?

כמה עולה דמי מזונות לאישה?

כשבאים לבחון כמה משלמים דמי מזונות לאישה, יש להבחין כי ישנם שני תשלומי מזונות אשר שונים במהותם ובהיקף חיובם.

דמי המזונות שמשולמים לאישה הן עבור: דמי מזונות אישה ודמי מזונות לילדים, אלא שישנו הבדל משמעותי בשאלה כמה מזונות משלמים עבור ילד אחד לבין כמה מזונות משלמים עבור מזונות אישה.

מזונות לאישה

מזונות אישה הינו חיוב שכל בעל מתחייב לאישה תחת החופה לזון ולפרנס את האישה בהתאם לרמת מחייתה שהורגלה האישה טרם הנישואין.

במאמר מיוחד הרחבנו מתי האישה מקבלת מזונות אישה, אך באופן כללי ניתן לומר שחיוב זה הינו רק כל זמן שהצדדים נשואים זה לזה והם חיים בהרמוניה אחת, אך ככל והאישה עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת, האישה תפסיד את דמי מזונות לאישה.

אך יחד עם זאת חשוב לציין כי ישנם מקרים בהם האישה עזבה את דירת הצדדים והבעל עדיין יהיה חייב לפרנס את האישה, כגון במקרה שמדובר בגירושין בעקבות בגידה של הבעל, כך שהבעל הוא האשם בפירוק התא המשפחתי.

בהתאם להלכה ככל והאישה מקבלת מזונות אישה מהבעל, הרי שהבעל זכאי לקבל מהאישה את "מעשה ידיה", כלומר הבעל זכאי לקבל את המשכורת שהאישה מרוויחה, כך שהבעל מקבל תמורה בעבור תשלום המזונות.

למעשה, בתי הדין אינם פוסקים שהבעל זכאי לקבל את משכורתה של האישה, כיון שכיום יש בדבר זה ספיקות בהלכה, ולכן למעשה האישה יוצאת מרוויחה שמחד הבעל חייב לפרנס את האישה, ומאידך היא זכאית לקבל את משכורתה.

נמצא שאם חשבתם שבית הדין הרבני "מקפח" את האישה, תופתעו לגלות שישנם מקרים שדווקא בתי הדין הרבנים הם אלו ששומרים על זכויות האישה בגירושין.

יש לסייג את הדברים שלמרות שהבעל אינו מקבל מהאישה את משכורתה, בכל זאת הוא רשאי "לקזז" מדמי המזונות אישה כנגד המשכורת של האישה.

מזונות ילדים

כפי שהרחבנו בתחילת המאמר מלבד חיוב מזונות אישה, קיימת לאב חובה לפרנס את הילדים הקטינים, חוב זה מוטל בראש ובראשונה על האב ולא על האם.

לכן, ככל ואין את התנאים של משמורת משותפת והאם הינה המשמורנית היחידה, הרי שהאב יצטרך להעביר מידי חודש בחודשו דמי מזונות לאישה עבור הילדים.

חיוב זה אינו קשור כלל האם אחד מההורים אמר אני רוצה להתגרש או ששני בני הזוג חיים בשלווה, חיוב זה חל בכל מקרה בו ישנם ילדים קטנים.

חילוקי הדעות בין ההורים היא על גובה המזונות שהאב מעביר לאם כדמי מזונות לאישה עבור הילדים, כך שהאב מבקש שיפסקו עבורו דמי מזונות מינימליים ואילו האם מבקשת דמי מזונות גבוהים.

שאלה זו מקבלת משנה תוקף שעה שלהורים ישנם מספר ילדים קטנים, כך שהשאלה כמה מזונות משלמים על 3 ילדים יש לה משמעות גדולה יותר.

על שאלה זו לא ניתן להשיב בתשובה חד משמעית, שכן הדבר משתנה ממקרה אחד למשנהו, כמו כן קיים שינוי משמעותי בפסיקות בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט האזרחיים, דבר שגורר אחריו מאבק סמכויות בגירושין ברבנות מול גירושין בבית משפט.

דמי מזונות לאישה זמניים

לא פעם אנו נתקלים במקרה בו האישה האישה מגישה בבית הדין יחד עם פתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב או ברבנות אחרת בקשה לסעד דחוף שהבעל ישלם דמי מזונות לאישה באופן זמני, עד שבית הדין הרבני יכריע בשאלה האם האישה זכאית לקבל דמי מזונות לאישה.

לרוב בתי הדין ייעתרו לבקשה ככל ומדובר בדמי מזונות לילדים, שכן האב חייב במזונות הילדים כמעט בכל המקרים, כל הכרעה שנותרה לבית הדין היא להכריע כמה משלמים מזונות, או עד איזה גיל משלמים מדור.

מסיבה זו בתי הדין ייקבעו כי האב חייב לשלם כדמי מזונות זמניים תשלום מזונות מינימלי עד להכרעה בתיק כולו, כשאין ספק שהאישה תהיה רשאית להגיש תביעת מזונות רטרואקטיבית לפי הסכום המעודכן שיקבע בית הדין.

חיוב הכתובה השלכה מדמי מזונות אישה

ההכרעה בשאלה האם הבעל חייב דמי מזונות לאישה מלבד הכרעה לגופה, יש בה בכדי להשליך על המשך התיק כולו.

שכן ככל ובית הדין יקבע כי האישה זכאית למזונות אישה, הרי שהאישה ככל הנראה תהיה זכאית לקבל את הכתובה, כשמדובר לפעמים בסכומים של מאות אלפי שקלים, כך שבהחלט צריך להיות ערוכים ומוכנים בתביעת מזונות אישה.

אמנם, גם במקרים בהם בית הדין יקבע כי האישה אינה זכאית למזונות אישה, אין בו בכדי לקבוע בוודאות כי האישה אינה זכאית לכתובה, שכן ישנם מקרים בהם האישה אינה זכאית למזונות אישה ובכל זאת היא זכאית לקבל את מלוא הכתובה.

מה עושים כשיש תביעת דמי מזונות לאישה?

ככל והאישה הגישה תביעת דמי מזונות אל תקלו בדבר ראש, ולכן חשוב מאוד שתפנו לייעוץ אצל טוען רבני מוסמך.

אולי ישנם זוגות שאינם יודעים מה זה טוען רבני, אך ככל ועובר הזמן יותר ויותר זוגות מעדיפים לקבל את הסיוע של הטוען רבני מאשר לפנות לעורכי דין.

הסיבה לכך נעוצה שכן בעוד עורך דין כמעט ולא למד במסגרת ההכשרה המקצועית שלו את הדין העברי שבתי הדין הרבניים נוהגים לפסוק על פיו, הרי שטוען רבני בקיא היטב בדין העברי לאחר שעבר הכשרה מיוחדת להלכות אלו.

קרא עוד ←
מתי ניתן צו עיכוב יציאה כנגד בני זוג?

מתי ניתן צו עיכוב יציאה כנגד בני זוג?

צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בני זוג אינו ניתן כל כך בקלות, המדובר בפגיעה יסודית בזכות של מי שאליו מופנה הצו האוסר לצאת מהארץ ובכך נפגעת חירותו.

אך באילו מקרים כן יהיה ניתן להוציא צו שכזה? מה עליכם לעשות בכדי להוציא את הצו או לבטל את צו העיכוב יציאה מהארץ.

צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בני זוג מחשש עיגון

המקרה הנפוץ והקל ביותר להוציא את הצו כנגד בן/ת הזוג הוא במקרה בו קיים חשש עיגון, כלומר ישנו חשש מהותי שהבעל יסרב לתת גט או במקרה הפוך בו קיים חשש שהאישה תסרב לתת את הגט.

במקרים אלו כל שעליכם לעשות הוא להגיש בקשה לבית הדין הרבני ליתן צו לעיכוב יציאה מהארץ כנגד בן/ת הזוג, בבקשה זו עליכם לפרט מפני מה יש לכם חשש של עיגון.

לרוב, בתי הדין הרבניים יקבלו את בקשתכם ויורו על עיכוב יציאה מהארץ של בן/ת הזוג מבלי לשמוע את עמדתו, צו זה יינתן למשך 30 ימים בלבד.

לאחר שקבלתם את הצו מוטל עליכם חובה להודיע לבן/ת הזוג שהוצא צו עיכוב יציאה בכדי לאפשר לו להגיש בקשה בית הדין לבטל את צו עיכוב יציאה מהארץ.

במקרה שבן/ת הזוג יבקשו מבית הדין הרבני לבטל את צו העיכוב יציאה מהארץ, בית הדין יזמן את הצדדים לדיון בו הוא ישמע את טענות הצדדים, כשלאחר מיכן הוא ייתן את ההחלטה האם להותיר את הצו לתקופה נוספת או שמא דווקא לדעתו יש לבטל את הצו.

עיכוב יציאה מהארץ לילדים

צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בני זוג

במקרים מסוימים אין חשש שבן/ת הזוג יברח מישראל, אלא החשש הוא דווקא על הוצאת הילדים מישראל למדינה אחרת ובכך תיפגע הורות משותפת וטובת הילד.

ככל ואכן עולה חשש זה, יש להגיש בדחיפות לבית הדין הרבני בקשה להורות על צו עיכוב יציאה מהארץ של הילדים ללא הסכמת שני ההורים.

בתי הדין שמבינים כי הסיכון שעלול להיות מהוצאת הילד מישראל הוא גבוה, לרוב ייעתרו לבקשה בנימוק שהוצאת הילד מישראל ללא הסכמת הצד השני עלולה להוביל לניכור הורי.

חשוב להדגיש כי אין הבדל האם מתקיים אצל ההורים משמורת משותפת וחלוקת ימים באופן שווה או שמדובר באם משמורנית, בין כך ובין כך בית הדין ייעתר לבקשתכם.

צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בני זוג מחשש לתשלום מזונות

כשעולה חשש שהאב סבור שלאחר שהוא יברח לחו"ל ובכך הוא ימצא "פרצה" מתי לא משלמים מדור ומזונות מקובל אצל העורכי דין שמייצגים את האישה להגיש בקשה בבית הדין הרבני לעכב את יציאת האב מהארץ.

כמו כן במקרה בו בית הדין פסק כי הבעל חייב מזונות אישה, אלא שהבעל המנסה לחמוק מתשלום זה, מבקש "לברוח" לחו"ל, ינסו עורכי הדין של האישה להגיש בקשה לעיכוב יציאה מהארץ.

אך צריך לדעת כי קיים סיכוי נמוך שבתי הדין ייעתרו לבקשת האישה ויורו על צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד הבעל או האב.

הסיבה לכך נעוצה שבית הדין הרבני אינו ממונה לגבות את החוב בפועל, תפקידו הוא לתת הוראות על חיוב הבעל ולאחר מכן חובת הבעל לבצע את החיוב, אך ככל והבעל אינו עומד בחובתו, יש להגיש בקשה מתאימה לרשויות להוצאה לפועל.

לכן, המלצתי ככל וקיים חשש שהבעל יעזוב את הארץ וייתן לכם להתמודד לבד עם כל הקשיים, לא להסס ולגשת להוצאה לפועל בבקשה שהם שיתנו את צו עיכוב יציאה מהארץ.

אך עם זאת משרדינו ייצג לקוחות שביקשו שדווקא בית הדין הרבני הוא שייתן את ההחלטה על עיכוב יציאה מהארץ, כשלאחר מאבק עיקש הצלחנו ובית הדין נתן צו שכזה.

איך מבטלים צו עיכוב יציאה מהארץ?

עם היוודע לכם הבשורה המרה כי ניתן כנגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ במעמד צד אחד, ניתנת לכם הזכות להגיש בקשה בבית הדין הרבני שיבטל את הצו עיכוב יציאה מהארץ.

אמנם בקשה זאת ניתן להגיש על ידי טוען רבני זול, אך כיון שמדובר בבקשה מורכבת מומלץ לפנות לטוען רבני שמכיר היטב את ההליכים בבית הדין.

חשוב להדגיש כי ברוב מוחלט של המקרים בית הדין לא ייעתר לבקשתכם לבטל כליל את צו עיכוב היציאה מהארץ, אך עם זאת הוא יאפשר לכם לצאת מישראל לאחר שתופקד ערבות מתאימה.

ערבות זו הינה מסמך בו המבקשים לצאת מישראל מתחייבים להופיע בדיון שייקבע להם על ידי מזכירות בית הדין, וככל והם יברחו מישראל הרי שהם יהיו צפויים לקנס כספי גבוה.

בית הדין ידרוש שלמסמך זה יהיה מצורף כתב ערבות על ידי אחד מהמכרים של המבקשים לצאת מישראל בו הערב מתחייב בערבות שככל ואכן לא יתקיימו דיונים בגין אי הופעת המבקש לבטל את הצו הוא יפצה את החושש מעיגון.

צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בני זוג כסנקציה

חשוב להדגיש כי מתן צו עיכוב היציאה בגין חשש עיגון יכול להיות רק כל זמן שעדיין ההליכים לא הסתיימו בבית הדין.

ככל וניתן פסק דין בו בית הדין קיבל את תביעת שלום בית הרי שבוודאי אין מקום להטיל צו עיכוב יציאה מהארץ משום חשש עיגון.

גם במקרה בו בית הדין קיבל את תביעת הגירושין ודחה את תביעת שלום בית, אלא שבן/ת הזוג מסרבים לקבל את ההחלטה, הרי שלא יהיה ניתן להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ רק במסגרת סנקציה כנגד סרבן הגט.

קרא עוד ←
בן מרדן וההשלכה על מזונות

בן מרדן וההשלכה על מזונות

בן מרדן אינו דבר שבשגרה, כפי שנרחיב במאמר הכרזה על ילד מרדן הינו במקרה קיצון מאוד, אך במקרים בהם ניכר כי הבן הינו מרדן, הרי שבית הדין הרבני או בית המשפט יכריזו על הילד כמרדן.

למה יש בנים מרדנים?

הליך גירושין קשה בין בני הזוג גורמים משקעים חמורים בין בני הזוג, דבר שבהרבה מהמקרים מחלחל לילדים הקטנים.

הורים שאינם משכילים להבין שהורות משותפת וטובת הילד הינם דברים שהולכים יחד יוצרים נזק קשה לילד, כשבמקרה קיצון הילד נהפך לבן מרדן.

ההורים שאינם רואים את טובת הילדים מרשים לעצמם להסית את הילד כנגד ההורה השני, או לקרוא להורה השני בפני הילד בכינוי גנאי, כשהמטרה היא ברורה לנסות ולנתק את הקשר בין הילד לאב.

לקוחות הפונים למשרדינו יודעים כי בראש ובראשונה על ההורים לחשוב איך להתגרש בלי לפגוע בילדים, כשחשוב להבין שהילדים אותם קבלנו במתנה עלינו לשמור עליהם מכל משמר.

מי הוא בן מרדן?

בן מרדן הינו ילד שמנכר את ההורה כשלרוב המדובר בניכור כנגד האב, ניכור זה יכול להתבטאות במספר אפשרויות:

המקרה הקשה ביותר הוא מקרה בו הבן מסרב לקיים כל קשר עם האב, כך שהבן אינו מוכן בשום פנים ואופן לפגוש את האב.

מקרה קל יותר, הינו מקרה בו הילד אינו נוהג בכבוד לאב, כשהילד משמיע קללות ונאצות כנגד האב.

מדוברים במקרים כואבים מאוד, שכן האב שגידל את הילד במסירות מוצא את עצמו במצב בו הילד אינו מסכים לפגוש אותו.

חשוב לציין כי אף שבמאמר מוזכר "בן מרדן", הרי שאין כל הבדל אם מדובר בבן מרדן או בבת מרדנית.

מתי יכריזו על הילד בן מרדן?

במקרה בו הילד מסרב לקיים קשר ראוי עם האב, ניתן להכריז על הילד שהינו ילד מרדן, אך דבר זה מותנה בסיבה שהבן מסרב לנתק את הקשר עם האב.

במקרה בו סירוב הבן לפגוש את האב הינו כתוצאה מניכור הורי שהאם עושה, הרי שבוודאי שניתן להכריז על הילד כמרדן.

הכרזה זו יכולה לחלחל לאם את ההבנה כי הילד זקוק לאב לא פחות מאשר הוא זקוק לאם, כך שניסיון הניתוק של הילד עם האב יש לה השלכה קשה.

אך, במקרים מסוימים בהם האב הוא האשם בניתוק הילד ממנו, כגון שהאב מכה את הילד או מתייחס אליו בצורה שאינה נאותה, הרי שלאב לא תינתן הזכות להעלות טענות כביכול הילד הוא המרדן.

עם זאת בית הדין הרבני יכול לצפות גם במקרה בו קיים אשמה מסוימת לניתוק הקשר של האב עם הילד, שהאם תנסה לניע את הילד מניתוק הקשר.

בכל מקרה חובה לאם לדעת כי משמורת ילדים הינה חובה ולא זכות, כך שהאם חייבת למלא את תפקידה לדאוג לטובת הילד אשר זקוק לאב ואם יחד.

אך עם זאת חשוב להדגיש כי הכרזה על ילד מרדן אינו דבר שבשגרה, בית הדין ינסה בכל דרך למנוע את הניכור ההורי ולא להגיע למצב בו מכריזים על הילד כבן מרדן.

רק במקרים קשים בו למרות התראות חוזרות ונשנות וניסיונות נוספים, עדיין הבן ממשיך במרד, לא תהיה כל ברירה והילד יוכרז כבן מרדן.

ההשלכה של מזונות על ילד מרדן

במקרים רבים אבות שמנסים לחמוק מתשלום מזונות ואינם יודעים מתי אין משלמים מדור, מנסים את מזלם ומגישים בקשה להורות כי הבן מרדן, בתקווה כי הדבר יביא להם פטור.

אכן יש לציין כי בהחלט להכרזה על ילד שהינו בן מרדן ישנה השלכה לחיוב האב במזונות ילדים, אך לא בכל מקרה האב יהנה מפטור תשלום מזונות.

בפסקי דין נקבע כי פטור האב ממזונות תלוי באפשרויות הכלכלית של ההורה השני להחזיק ולפרנס את הילד, לא ניתן לתת "עונש" לילד בכך שיגווע ברעב.

אלא, שגם במקרה בו להורה המשמורן אין יכולת כלכלית לפרנס את הילד, חובת האב לזון את הילד מוגבלת, ולכן ייפסקו דמי מזונות מינימליים בלבד.

ההשלכה של הסדרי השהות לבן מרדן

ככל ובית הדין הרבני מכריז על הילד כבן מרדן עקב הסתה של האם, הדבר יכול להשפיע לא רק על השאלה כמה משלמים מזונות, אלא במקרים מסוימים הדבר יכול לגרום לשינוי משמעותי בהסדרי השהות.

הנזק שנגרם לילד בניתוק הקשר עם האב, יכול לשכנע את בית הדין כי טובת הילד היא להוציא את הילד ממשמורת האם ולהעביר את המשמורת על הילד לאב.

המדובר במקרה חריג, אך במקרים בהם ניתן לקבוע בוודאות כי האם היא האשמה בכך שהילד נהפך להיות בן מרדן, אכן עלולים להביא תוצאה קשה שכזו.

לכן, עצתי היא לדעת לכבד את ההורה השני לכל הפחות בפני הילד למרות כל חילוקי הדעות שיש בין בני הזוג על זכויות האישה בגירושין.

לסיום, אני מלא תקווה כי תופעה של מרידת הבן תיעלם מהמפה, אך ככל ונתקלתם במקרה קשה חשוב ליצור קשר עם טוען רבני לגירושין ולקבל ייעוץ קונקרטי המתאים במדויק למקרה שלכם.

קרא עוד ←