ארכיון של: מרץ 2, 2021

מתי האישה מקבלת מזונות אישה?

מתי האישה מקבלת מזונות אישה?

מזונות אישה היא זכות שהאישה זכאית לקבל מהבעל כל זמן שהם נשואים, אך חשוב לשים לב לתנאים נוספים שעל האישה לעמוד בהם בכדי לקבל את המזונות אישה.

מזונות אישה מול מזונות ילדים

כבר בתחילת המאמר חשוב לשים לב שקיימים שני סוגים שונים של תביעת מזונות, האחת מזונות אישה והשניה מזונות ילדים.

מזונות אישה אינה קשורה כלל האם יש לבני הזוג ילדים משותפים או שאין להם ילדים משותפים, כך שבכל מקרה האישה תהיה זכאית למזונות אישה.

לעומת זאת בתביעת מזונות ילדים קיימת השפעה ישירה למספר הילדים שיש לבני הזוג, שכן ברור שאינו דומה כמה מזונות משלמים עבור ילד אחד למקרה בו יש מספר ילדים.

כמו כן לגיל הילדים ישנה השפעה ישירה על גובה מזונות הילדים, שכן תשלום מדור ומזונות אינם משולמים לעד, כשהדבר נבחן בכל מקרה לגופו עד איזה גיל משלמים מדור ומזונות.

מאידך, מזונות ילדים משולמים גם במקרה בו בני הזוג מבקשים לבצע הליך גירושין בהסכמה, לעומת זאת במקרה זה האישה לא תהיה זכאית למזונות אישה.

כמה משלמים למזונות אישה?

הבדל נוסף קיים בין תביעת מזונות ילדים לתביעה של מזונות אישה בשאלה כמה משלמים מזונות שכן בעוד שבתביעת מזונות אישה, הבעל חייב לפרנס את האישה בהתאם לרמת המחייה שהורגלו הצדדים, הרי שבתביעת מזונות ילדים, לפעמים האב ישלם דמי מזונות מינימליים.

הסיבה לשוני נעוץ בכך, שהחובה לפרנס את האישה מוגדר בהלכה "עולה עמו ואינה יורדת", כלומר האישה בנישואיה עולה ברמת המחייה לרמת המחייה שהאיש רגיל בה, ואינה יורדת לרמת מחייה נמוכה ממה שהורגלה טרם הנישואין.

תשלום מזונות אישה בדומה למזונות ילדים כולל בתוכו מרכיב של תשלום מדור, כך שמוטלת על הבעל חובה לספק מדור נאות לאישה.

מתי האישה אינה זכאית למזונות אישה?

זכאות האישה למזונות אישה מותנה בשני תנאים עיקריים, האחד שלאישה אין אפשרות כלכלית להתקיים למחייתה בלא סיוע של הבעל, ולכן במקרה בו האישה מתפרנסת בשכר נאה אשר יש בו בכדי לכלכל את האישה, הרי שהבעל לא ישלם מזונות אישה.

התנאי השני, שהאישה נשואה לבעלה והיא אינה מורדת בבעל, שכן ככל והצדדים התגרשו מכל סיבה שהיא, או שמדובר באישה מורדת, הרי שהאישה לא תהיה זכאית לקבל מזונות אישה.

יחד עם זאת כשהבעל אשם בפירוק התא המשפחתי כגון שמדובר בגירושין עקב בגידה של הבעל, הרי שלמרות שהאישה רוצה להתגרש הרי היא זכאית למזונות אישה.

אך בכדי למנוע ספיקות מעדיפות נשים רבות שלא להגיש תביעת גירושין, אלא להיפך הן מבקשות לטעון כביכול שהן רוצות שלום בית, במטרה שהאישה לא תוכרז כאישה מורדת.

מדור ספציפי זכות מכוח מזונות אישה

לא פעם אנו נתקלים במקרה בו הבעל פותח תיק לחלוקת רכוש בבית משפט למרות שבבית הדין הרבני מתנהלת תביעת מזונות אישה.

במקרה זה על אף שבית המשפט יכריע כי יש לבצע פירוק שיתוף בדירת המגורים כחלק מההליך הרכושי שנידון בבית המשפט, האישה תהיה זכאית להגיש תביעה ל"מדור ספציפי".

מדור ספיציפי הינו צו שבית הדין נותן בו הוא מורה כי אסור למי מהצדדים לבצע שינוי בדירת המגורים, כך שהאיש אינו יכול למכור את הנכס.

זכאות האישה לקבלת הצו הינה חלק מזכויות האישה בגירושין, שהאישה זכאית להמשיך ולהתגורר בדירה בה היא הורגלה בכל משך הנישואין.

חשוב לציין כי זכות האישה לקבל מדור ספציפי אינה מותנית בכך שאין בידה של האישה להתפרנס בכבוד, שכן בכל מקרה האישה זכאית למדור ספציפי, למעט מקרה בו האישה התגרשה או שהיא הוכרזה כמורדת.

תביעת מזונות אישה ברבנות או בבית משפט?

האישה רשאית להגיש את תביעתה למזונות אישה הן בבית הדין הרבני והן בבית משפט, הגשת התביעה למזונות אישה אינה צריכה להיות מלווה בתביעה נוספת, אלא כל מה שצריך להביא לפתיחת תיק ברבנות זה בקשה למזונות אישה ותעודת זהות.

לעומת זאת ככל והאיש ירצה שבית הדין הרבני יידון בתביעת מזונות אישה, אין הוא רשאי להגיש תביעת מזונות אישה לבד, אלא עליו להגיש את תביעת מזונות אישה בכרוך לתביעת הגירושין, כך שאם הבעל אינו רוצה להתגרש אין הוא יכול לפתוח תיק מזונות אישה ברבנות.

בכל מקרה, בין הבעל ובין האישה יכולים להגיש תביעת מזונות אישה לבית המשפט למשפחה כתביעה עצמאית בלא כל קשר לתביעת הגירושין.

מה עושים שהבעל לא משלם מזונות לאישה?

מה עושים במקרה בו בית הדין הרבני חייב את הבעל לתת מזונות אישה והבעל אינו משלם את דמי המזונות שנפסקו בבית הדין הרבני?

ניתן לגבות את החוב בשני אפשריות, אפשרות הראשונה היא לפתוח תיק בהוצאה לפועל כנגד הבעל, כשבהוצאה לפועל יטילו סנקציות כנגד הבעל.

אפשרות נוספת היא פנייה לביטוח לאומי בבקשה שהם ישלמו את מה שנפסק לטובתכן בבית הדין הרבני, והביטוח הלאומי ייגבה את החוב מהבעל.

אפשרות זה הינה עדיפה על פני האפשרות הראשונה, שכן אתן לא צריכות "להסתבך" עם ההוצאה לפועל והכסף עובר לרשותכם בלא כל בעיה.

אלא שבכדי שהביטוח הלאומי ישלם את דמי המזונות יש לעמוד בקריטריונים שנקבעו בחוק, כשלשם כך מומלץ לברר את זכויותיכם במוסד לביטוח לאומי.

קרא עוד ←
האם כדאי להגיש תביעת נזיקין בגירושין?

האם כדאי להגיש תביעת נזיקין בגירושין?

תביעת נזיקין בגירושין מוגשת על ידי אחד מבני הזוג שנאלץ/ת לחוות הליך גירושין מסורבל בו בן/ת הזוג מתעקש/ת שלא להתגרש.

האם אכן מומלץ להגיש תביעת של נזיקין בגירושין? מה ההשלכות העלולות להיות בעקבות הגשת התביעה?

תביעת נזיקין בגירושין בגין סרבנות גט

סרבנות גט בהלכה הינה תופעה קשה אשר מביאה את בן/ת הזוג המצפה בכיליון עיניים להתגרש להיות מתוסכל/ת בכל יום שחולף ובן/ת הזוג ממשיך/ה בסירוב הגט.

בהרבה מהמקרים בו הבעל מסרב לתת גט בית הדין הרבני יכול להילחם בתופעה זו על ידי סנקציות קשות כנגד הסרבן גט, אך בחלק מהמקרים ידיו של בית הדין הרבני כבולות, ואין בידו אפשרות להושיע את בת הזוג הממתינה לרגע המיוחל להיות גרושה.

במקרים אלו קיימת נטייה של העגונה לאחר שהם מקבלת ייעוץ של עורך דין למשפחה לפנות לבית המשפט למשפחה ולהגיש תביעת נזיקין בגירושין בגין כל יום בו קיימת סרבנות גט.

תביעה של נזיקין יכולה להסתכם בסכומים גבוהים מאוד של מאות אלפי שקלים, כשהמטרה המרכזית בתביעה היא לנסות ולאלץ את הסרבן גט לתת את הגט בהקדם.

מתי ניתן להגיש תביעת נזיקין בגירושין?

תביעת נזיקין ניתן להגיש רק לאחר שבית הדין קבע כי בני הזוג חייבים להתגרש ואחד מבני הזוג מסרב לתת את הגט.

לא ניתן להגיש תביעת נזיקין בגין סרבנות גט לפני שבצעתם פתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב או ברבנות הקרובה לאזור מגוריכם.

יש לדעת כי בבתי המשפט קיימים הבדלי גישות האם ניתן לחייב בנזיקין במקרה בו בית הדין לא קבע שקיימת "חובה" לגרש, אלא הוא קבע כי יש רק "מצווה" לגרש.

חלק מבתי המשפט סבורים שבכל מקרה בו בית הדין הרבני דחה את תביעת שלום בית, והחליט כי הצדדים צריכים להתגרש, הרי שניתן לחייב בנזיקין, ויש בתי משפט אשר יחייבו בנזיקין רק במקרה בו בית הדין חייב בגט.

בכל מקרה בו סרבן הגט הסכים לתת את הגט מיד לאחר שבית הדין הרבני החליט כי צריך להתגרש, הרי שאין כל עילה להגיש תביעת נזיקין בגירושין בגין סרבנות גט.

תביעת נזיקין שתסכן את כשרות הגט

חשוב לדעת שאפילו שתביעה זו נראית לכם כ"אידיאלית" הרי שמדובר ב"עצת אחיתופל", הגשת תביעת נזיקין בבית משפט לא רק שלא תסייע לכם בהליך הגירושין, אלא אדרבה אתם עלולים למצוא את עצמכם בעיגון קשה מאוד.

הסיבה לכך שלאחר הגשת תביעת נזיקין בגירושין בבית משפט בגין סרבנות גט רק תרחיק מכם את הגט המיוחל, הינו משום שלדעת בתי הדין הרבניים התערבות בתי המשפט בנושא של גט יכולה להיחשב גט פסול.

מרגע בו הגשתם תביעת נזיקין בבית המשפט, בתי הדין הרבניים יסרבו לסדר לכם גט, אף במקרה בו שני בני הזוג יבקשו לערוך את סידור בגט זה משום החשש שהגט יהיה גט פסול.

חשוב לציין כי אין הבדל האם הבעל מסרב לתת גט והאישה היא שהגישה את תביעת הנזיקין או להיפך שמדובר במקרה בו האישה מסרבת לתת גט והבעל הגיש תביעת נזיקין בבית משפט, כך שבכל מקרה כל עוד קיימת התביעה בבית המשפט, בתי הדין לא יסדרו לכם את הגט.

לצערי הרב משרדנו נתקל לא פעם במקרים בהם האישה הגישה בתום לב תביעת נזיקין בבית משפט לאחר שהיא קיבלה ייעוץ מקצועי של עורך דין אשר אינו מכיר היטב את ההליכים בבית הדין הרבני, ולמעשה האישה נשארה "תקועה" כשהיא אינה יכולה לקבל גט בבית הדין הרבני.

מסיבה זו אני ממליץ לפני שאתם מחליטים להגיש תביעת נזיקין בגירושין בבית המשפט לפנות לטוען רבני לגירושין הבקיא היטב בהתנהלות של בתי הדין הרבניים, כך שלא תצאו ניזוקים מהתביעה.

תביעת נזיקין בגירושין בבית הדין הרבני

במקרה בו אחד מבני הזוג מסרב לתת גט למרות שבית הדין הרבני קבע כי קיים חובה להתגרש, ניתן בהחלט לשקול להגיש כנגד סרבנות גט פיצויים בבית הדין הרבני.

בתי הדין אכן ייעתרו לבקשתכם ויחייבו את הבעל המסרב לתת גט פיצויים שנקראים בשפה ההלכתית "מזונות אישה מעוכבת".

כלומר בגין כל חודש בו הבעל מסרב לתת גט, ישלם הבעל לאישה תשלום חודשי קבוע המסתכם באלפי שקלים בחודש.

תביעת פיצויים בגין עגמת נפש בגירושין

עד כה עסקנו על תביעת נזיקין בגירושין עקב סרבנות גט, אך מה קורה במקרה בו אין סרבנות גט, אלא שבכל זאת מבקש אחד מבני הזוג לתבוע תביעת נזיקין בגין עגמת נפש שקרה לו בכל ההליך הגירושין. (179 תווים)

תביעה זו תידחה בבית הדין הרבני, שכן בהתאם להלכה ניתן לתבוע תביעה כספית רק בגין נזק כלכלי שנגרם לנפגע, לא כן נזק של עגמת נפש שאינו עבור הפסד כספי לא ניתן לחייב. (159 תווים)

לכן ככל ובדעתכם להגיש תביעת פיצויים, הרי שעליכם לפרוס בפני בית הדין את הנזקים הכלכליים שנגרמו לכם, ולא להסתפק בנזק של "עגמת נפש". (129 תווים)

מלבד מקרה בו קיימת עילה מובהקת לכך שהאישה דורשת את הגירושין וסכום הכתובה הינו נמוך משמעותי, כך שעל פניו לא ניתן לדרוש כתובה ולקבל סכום נאות, במקרים אלו בתי הדין הרבניים יוסיפו על סכום הכתובה ויחייבו את האיש לשלם תשלום כתובה גבוה. (229 תווים)

קרא עוד ←