כמה עולה דמי מזונות לאישה?

כמה עולה דמי מזונות לאישה?

כשבאים לבחון כמה משלמים דמי מזונות לאישה, יש להבחין כי ישנם שני תשלומי מזונות אשר שונים במהותם ובהיקף חיובם. דמי המזונות שמשולמים לאישה הן עבור: דמי מזונות אישה ודמי מזונות לילדים, אלא שישנו הבדל משמעותי בשאלה כמה מזונות משלמים עבור ילד אחד לבין כמה מזונות משלמים עבור מזונות אישה. מזונות לאישה מזונות אישה הינו חיוב […]

מתי ניתן צו עיכוב יציאה כנגד בני זוג?

מתי ניתן צו עיכוב יציאה כנגד בני זוג?

צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד בני זוג אינו ניתן כל כך בקלות, המדובר בפגיעה יסודית בזכות של מי שאליו מופנה הצו האוסר לצאת מהארץ ובכך נפגעת חירותו. אך באילו מקרים כן יהיה ניתן להוציא צו שכזה? מה עליכם לעשות בכדי להוציא את הצו או לבטל את צו העיכוב יציאה מהארץ. צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד […]

בן מרדן וההשלכה על מזונות

בן מרדן וההשלכה על מזונות

בן מרדן אינו דבר שבשגרה, כפי שנרחיב במאמר הכרזה על ילד מרדן הינו במקרה קיצון מאוד, אך במקרים בהם ניכר כי הבן הינו מרדן, הרי שבית הדין הרבני או בית המשפט יכריזו על הילד כמרדן. למה יש בנים מרדנים? הליך גירושין קשה בין בני הזוג גורמים משקעים חמורים בין בני הזוג, דבר שבהרבה מהמקרים מחלחל […]

מתי האישה מקבלת מזונות אישה?

מתי האישה מקבלת מזונות אישה?

מזונות אישה היא זכות שהאישה זכאית לקבל מהבעל כל זמן שהם נשואים, אך חשוב לשים לב לתנאים נוספים שעל האישה לעמוד בהם בכדי לקבל את המזונות אישה. מזונות אישה מול מזונות ילדים כבר בתחילת המאמר חשוב לשים לב שקיימים שני סוגים שונים של תביעת מזונות, האחת מזונות אישה והשניה מזונות ילדים. מזונות אישה אינה קשורה […]

האם כדאי להגיש תביעת נזיקין בגירושין?

האם כדאי להגיש תביעת נזיקין בגירושין?

תביעת נזיקין בגירושין מוגשת על ידי אחד מבני הזוג שנאלץ/ת לחוות הליך גירושין מסורבל בו בן/ת הזוג מתעקש/ת שלא להתגרש. האם אכן מומלץ להגיש תביעת של נזיקין בגירושין? מה ההשלכות העלולות להיות בעקבות הגשת התביעה? תביעת נזיקין בגירושין בגין סרבנות גט סרבנות גט בהלכה הינה תופעה קשה אשר מביאה את בן/ת הזוג המצפה בכיליון עיניים […]