מה עושים כשיש ניכור הורי?

מה עושים כשיש ניכור הורי?

ניכור הורי הינה תופעה קשה בו הילד אינו מכיר באחד מהוריו, מדובר בתופעה קשה אשר הנזק שעלול להגרם להורה וליד הינו נזק בלתי הפיך, אך האם ניתן למנוע את תופעת הניכור ההורי או שעלינו להשלים עם כך.

מה זה ניכור הורי?

לפני שנצלול לעומק העניין של הפתרונות לניכור הורי (parental alienation), עלינו לדעת מה היא ניכור הורי? כיצד נוכל לאבחן שאכן מדובר בניכור ?

הניכור ההורי קיים במספר דרגות שונות אשר חמורים בעוצמתם, יש מקרים בהם הילד מתעלם התעלמות מוחלטת מאחד ההורים, במקרה זה הוא אינו מסכים להיפגש עם ההורה ובמקרה קיצון הוא אינו מעונין לשוחח שיחה טלפונית עם ההורה.

אך לא בכל מקרה מדובר בניכור הורי חמור שכזה, לפעמים מדובר בניכור הורי בעוצמה נמוכה, כגון שהילד אינו מכבד את אחד ההורים, הוראות של הורה זה אינם משפיעים מאומה על המשך מעשיו של הילד.

בכל מקרה מדובר בתופעה המקשה מאוד על ההורה שהשקיע רבות בילד, ולאחר הגירושין הוא מוצא את הילד בוגד בו.

מה זה ניכור הורי בתפיסת בתי המשפט?

חשוב להבין שכשאנו מדברים על התופעה הפסולה של ניכורי, שלא כל דבר שאנו סבורים שהוא ניכורי הוא אכן כזה, לכן אנו צריכים לבדוק מהו ניכור הורי לתפיסת בתי המשפט.

בראש ובראשונה צריך לדעת כי לשאלת מה זה ניכור הורי, אין כל רלוונטיות האם האם הגישה בקשה למימוש כתובה בגירושין או שהאם ויתרה על הכתובה, שאלת ניכור ההורי תידון ללא כל קשר לשאר התביעות ככל וישנם.

הקביעה של בית המשפט שאכן קיימת ניכור הורי יכולה להיות על ידי רצף של מקרים, אך היא יכולה להיות גם אם מדובר במקרה בודד בלבד.

ככל ובית המשפט מתרשם, כי נעשה מקרה קיצוני שלא ייעשה, בו אחד מההורים הסית את הילד כנגד ההורה השני בצורה קשה מאוד, הדבר עלול להיות מספיק בכדי שבית משפט יקבע כי מדובר בניכור הורי.

אך לפעמים וכך קורה ברוב המקרים, אין מעשה בודד אשר ניתן להצביע עליו שהוא המעשה של הניכור ההורי, אלא רק רצף של התנהלות של אחד מההורים מלמדת כי ישנו ניכור הורי.

דוגמאות לשאלה "מה זה ניכור הורי?"

במאמר זה ניתן מספר דוגמאות למקרה קיצוני של ניכור הורי, וכן לרצף של מקרים שעל פיהם ניתן לקבוע שישנו ניכור הורי, בכדי שתדעו טוב יותר מה זה ניכור הורי.

משרדינו טוען רבני יהודה אבלס נתקל במקרה קשה בו האם אילצה בכוח את הילד לומר כי האב מתעלל בו ונוהג בו באלימות כלכלית, כשהאם מקליטה את אמירת הילד בכדי להגיש תלונה במשטרה כנגד האב.

לאחר שהדבר נבחן במשטרת ישראל והוכח כי מדובר בהקלטה "מפוברקת" האב הגיש תביעה לניכור הורי.

בית הדין הרבני אכן קיבל שמדובר בניכור הורי חמור אשר די במעשה אחד שכזה בכדי לקבוע שישנו ניכור הורי, כשהנימוק לכך הוא העובדה שהאב היה עלול למצוא את עצמו תחת סריג ובריח, לאחר שהאם עשתה שימוש פסול בילד הקטן.

מאידך ישנם מקרים בהם האם לא מאפשרת לאב לראות את הילד כשבכל פעם יש לה תירוץ שונה, הילד חולה, לא יכול וכו'.

במקרים אלו לא ניתן להצביע על מקרה חד פעמי בו האם עושה ניכור הורי, אך לאחר שבוחנים את רצף המקרים בהם הילד "לא יכול" ללכת לאב, ניתן להבחין שמדובר בניכור הורי.

למה יש ניכור הורי?

הסיבות לניכור הם לרוב עקב המרדה של הורה אחד כנגד האחר, הילד ששומע "שטיפות מוח" כנגד ההורה השני נוטה בסופו של יום לקבל את הדברים.

ההורה שמנכר את ההורה השני עושה זאת מתוך מטרה ברורה להפריד בין ההורה לבין הילד, כשבין השיקולים לכך ניתן למנות מספר סיבות:

  • חשש שיתקיימו התנאים של משמורת משותפת, כשבכך שהוא ינכר את ההורה השני, הרי אפשרות שכזו תרד מהפרק.
  • לפעמים השיקול הוא בכלל כלכלי כגון שהאם אינה יודעת מתי לא משלמים מדור כשהילד לן בבית האב בחלק מהימים במהלך השבוע.
  • לפעמים השיקול העומד מאחורי הניכור הורי הוא המחשבה של האם כי הורות משותפת וטובת הילד אינם הולכים יחד, רק שהיא שוכחת שהנזק שנגרם לילדים הינו חמור שבעתיים.

מה עושים כשיש ספק מה זה ניכור הורי?

בהרבה מהמקרים בית הדין הרבני לא יכול להגיע לכלל הכרעה האם מדובר בניכור הורי או שמא סירוב האם להביא את הילד הינה בגלל סיבה מוצדקת.

במקרים אלו בית הדין הרבני ימנה פקידת סעד שתבחן האם אכן קיים חשש לניכור הורי, בדיקה זו הינה בדיקה מקיפה, כאשר העובדת סוציאלית תפגוש את ההורים לחוד ואף תעשה ביקור בית בבית האם.

לאחר הבדיקה המקיפה של העובדת סוציאלית היא תעלה על גבי הכתב את חוות דעתה לשאלה האם מתקיים כאן ניכור הורי.

עם הגשת חוות הדעת של העובדת סוציאלית לבית הדין תוכלו להעלות את התייחסותכם בפני בית הדין לחוות הדעת של פקידת הסעד, ובמקרים מסוימים תוכלו לזמן את פקידת הסעד להעיד בבית הדין.

במהלך ניסיוני כבר נתקלתי במקרים בהם פקידת הסעד קבעה בבירור שישנו ניכור הורי, אלא שהאם טענה כי היא לא ידעה מה זה ניכור הורי, והיא עשתה זאת בשגגה, טענה שכמובן נדחתה בבית הדין ואף בערעור בבית הדין הרבני הגדול ירושלים.

הדבר ידוע כי חובתו של כל אחד מההורים לדאוג לקשר תקין של הילד עם שני ההורים, כך שלא תוכל להישמע טענה "לא ידעתי" או "לא חשבתי".

מה עושים כשיש ניכור הורי?

ככל ועולה חשש שההורה האחר מנסה לעשות ניכור הורי יש לטפל בתופעה בהקדם האפשרי כשעדיין מדובר בבעיה קלה, שכן ככל והניכור ההורי יחמיר, הרי שהדרך לפתור את התופעה הינה קשה שבעתיים בין כתלי בתי המשפט.

הדבר הראשון שאני ממליץ לפונים למשרדנו הוא לברר היטב מהי הסיבה לניכור ההורי בכדי לנסות ולהגיע להסכמות מלאות.

ככל ואכן הצלחתם להגיע להסכמות ניתן לעשות הסכם גירושין ללא עורך דין אך בהחלט מומלץ להתייעץ עם טוען רבני מוסמך.

ככל והעומד מאחורי התופעה הקשה של ניכור הורי הוא השאלה עד מתי משלמים מדור, או כמה מזונות משלמים, הרי שיש להסדיר את נושא המזונות, ובכך הדבר יכול להשפיע על הפסקת ניכור ההורי.

אמנם במקרים קשים כשהמטרה של ההורה הוא "לנקום" או "לסחוט" מההורה האחר הרי שאין מנוס מאשר להילחם בכל הכוח כנגד תופעה זו.

ההשלכות של ניכור הורי

לניכור הורי ישנם מספר השלכות בין אם המדובר בתביעת מזונות ילדים ובין בתביעה למשמורת ילדים, ומכאן החשיבות לדעת מה זה ניכור הורי.

ההשלכה המוכרת ביותר הוא התביעה להפחתת מזונות ילדים עד כדי ביטל דמי המזונות.

מסיבה זו אנו נתקלים באבות שמגישים תביעה לניכור הורי למרות שאין לכך עילה אמיתית, כל זה מתוך תקווה שאולי הדבר יצלח והוא ייפטר מתשלום מזונות.

יש לדעת כי בכל מקרה, סנקציה קשה של ביטול מזונות הילדים תינתן רק לאחר שבית הדין יתרה באם לחדול מניכור הורי ואילו האם תמשיך במעשיה.

סנקציה נוספת חמורה לא פחות מכך, הוא שינוי במשמורת הילדים, כשהאב יקבל משמורת משותפת ככל ויהיה את התנאים למשמורת משותפת, או במקרים נוספים האב יהיה המשמורן היחיד, ואילו האם תראה את הילד תחת פיקוח אדוק במרכז קשר.

ניכור הורי בילד קטן או גדול

כשאנו בוחנים את תופעת ניכור ההורי הרי שניתן להיווכח כי אין כלל אחיד, ולפעמים אנו נתקלים בילד מרדן בגיל מתבגר, ולפעמים אנו נתקלים בילד קטן.

ככל ומדובר בילד מתבגר, הרי שלפעמים הסירוב של הילד לפגוש את האב אינו רק בגלל אמירות או מעשים של האם, אלא הדבר הוא כחלק מהתבגרות הילד.

גם במקרה זה בית הדין יצפה מהאם לתמוך בילד ולשכנע אותו לבוא ולפגוש באביו, ולא לשבת על הגדר וליהנות ממרידת הילד.

בכל שאלה של מה זה ניכור הורי או מה הם ההשלכות של ניכור הורי לתביעת מזונות או משמורת ילדים, אתם מוזמנים ליצור קשר עם טוען רבני במרכז.

הגשת תביעת ניכור הורי

לאחר שהגעתם למסקנה כי ההורה השני דבק במטרה לנכר את ההורה הראשון מבן הזוג, הרי שיש לפתוח תיק מתאים בבית הדין הרבני או בבית המשפט למשפחה בתביעה לניכור הורי.

לא רבים יודעים איך להתגרש מבלי להישבר בדרך, ולכן לאחר שהם רואים שמדובר במאבק קשה הינם נשברים ובכך למעשה הם מפסידים את ילדיהם.

המלצתי במקרים אלו לפנות לטוען רבני מוסמך שיסייע לכם בהגשת תביעה מפורטת ומנומקת.

כתב התביעה חייב לכלול מה הם התופעות שנגרמות עקב הניכור ההורי ומה הסעד אותו אתם מבקשים מבית הדין הרבני או מבית המשפט למשפחה.

ככל והתביעה תהיה מפורטת ומנומקת ומלווה בתיעוד מהימן הרי שהסיכויים שיכריזו על ההורה השני שהינו מנכר הורי גדלים שבעתיים.

לאחר הגשת התביעה, בית הדין יזמן את הצדדים וישמע את טענות ההורים, ככל ובית הדין אכן ישתכנע כי קיים חשש לניכור הורי, הרי שהוא ימנה פקידת סעד בכדי לבחון את הדברים בצורה מקצועית.

מה עושים כשיש ניכור הורי?

הסעדים של הניכור ההורי

ככל והוכחתם ללבית המשפט לענייני משפחה כי קיים ניכור הורי הרי שניתן להגיש מספר סעדים כנגד ההורה השני:

  • תביעת נזיקין, ניתן להגיש כנגד ההורה המנכר תביעת נזיקין על הנזק הרב שנגרם להורה ולילד, בגין תביעה זו עלול ההורה המנכר לשלם סכומים גבוהים מאוד.
  • הוצאת הילד ממשמורת ההורה המנכר, ניתן לבקש להוציא את הילד מחזקת ההורה המנכר, אף שמדובר בצעד דרסטי וקשה, אך במקרים בהם בית הדין משתכנע כי זה הפתרון היחיד, הרי שהוא לא יהסס לעשות זאת.
  • הסדרי שהות רק במרכז קשר, במקרים בהם עולה חשש כי ההורה הזכאי להסדרי שהות הוא שעושה את הניכור ההורי, הרי שהוא עלול לראות את הילד רק תחת פיקוח של מרכז קשר, בכדי לוודאות שהוא אינו ממשיך במעשיו.

טוען רבני נלחם בניכור הורי

משרדינו דוגל כי יש לראות בראש ובראשונה את טובת הילד, ולכן ככל ועולה חשש של ניכור הורי, הרי שמשרדינו נלחם בתופעה בצורה הקשה ביותר.

מניסיוני אוכל לומר לכם כי אף שמדובר במלחמה קשה, אך בהחלט ניתן לראות את התוצאות, כך שבמקרה בו האם עשתה ניכור הורי קשה כנגד האב, משרדינו נלחם עד שהילד הוצא מחזקת האם.

בכל מקרה של התלבטות אתם מוזמנים לפנות וליצור קשר עם משרדינו.

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

מזונות ילדים

תביעה למזונות ילדים

תביעה למזונות ילדים שונה מתביעות אחרות כגון תביעת כתובה או תביעה לחלוקת רכוש במספר הבדלים, אך ההבדל העיקרי שביניהם היא העובדה כי גם לאחר שניתן

קרא עוד »
איך פותחים תיק גירושין

איך פותחים תיק גירושין?

איך פותחים תיק גירושין הינה שאלה שחוזרת על עצמה שוב ושוב בפרט אצל זוגות שלהם הליך הגירושין הוא לראשונה לחייהם. המידע הכוזב ואינו עדכני המצוי

קרא עוד »
אלימות כלכלית בגירושין

אלימות כלכלית בגירושין

אלימות כלכלית בגירושין אינה מותירה סימנים חיצוניים על גופה של האישה שסובלת מאלימות כלכלית, אך היא זהה בעוצמתה לאלימות פיזית המותירה סימנים כחולים על בשרה

קרא עוד »
מזונות לילד מחוץ לנישואין

צוואה ללא עדים

צוואה ללא עדים כשרה? מה קורה כאשר נערכה צוואה בלי עדים הכיצד יחולק העזבון? במאמר זה נעשה סדר בדברים למה חשוב לכתוב צוואה ומה קורה

קרא עוד »
דילוג לתוכן