ארכיון של: 2020

תביעת כתובה לאחר גירושין

תביעת כתובה לאחר גירושין

תביעת כתובה לאחר גירושין הינו הליך בו האישה אינה מוותרת על הכתובה שהבעל התחייב לאישה במעמד החופה, כשהצדדים הסכימו שתביעת הכתובה תידון רק לאחר הגירושין.

תביעת כתובה לאחר גירושין או לפני גירושין

בהרבה מהמקרים בית הדין הרבני מציע שהצדדים יתגרשו לאלתר ורק לאחר הגירושין ידון בית הדין הרבני בתביעת הכתובה.

השאלה שנשאלת האם הדבר הזה אכן טוב או שמא יש להתעקש שתביעת הכתובה תידון לפני הגירושין.

לשאלה זו אין תשובה ברורה, כך שבכל מקרה יש לבחון את המקרה לאשורו על ידי טוען רבני הבקיא היטב בדין העברי.

טרם קבלת ההחלטה יש לשקול את האפשרות בו לאחר שהאיש "מגלה" שהוא חייב בכתובה הוא מנסה "לסחוט" את האישה ומסרב לתת לה גט עד שהאישה תסכים "להיכנע" ותוותר על הכתובה.

במקרים מעין אלו הרי שברורה העדיפות לסדר את הגט עוד טרם התקיים ההליך של תביעת כתובה.

מאידך, יש לדעת כי לאחר הגירושין בית הדין לא יחייב את האיש ב"פיצויים" בנוסף לתביעת הכתובה.

אז כמו שאתם רואים אין תשובה אחידה לשאלה האם עדיף לנהל תביעת כתובה לאחר הגירושין או שעדיף לנהל זאת לפני הגירושין.

העילות לחייב את הבעל בתביעת כתובה אחרי הגירושין

באופן כללי ניתן לומר כי ההנחה הראשונה היא כי הבעל חייב בכתובה לאחר הגירושין, התחייבות זו הינה ככל התחייבות שאדם מתחייב לחברו.

לכן אני קורא לכל החתנים שמתחייבים על סכום גבוה בכתובה לפני הנישואין, לשקול זאת היטב בכדי שלא יוצר מצב בו החתן עלול להיות חשוף לתביעת כתובה לאחר גירושין בסכומים מופרזים.

תביעת כתובה לאחר גירושין

תביעת כתובה לאחר גירושין – העילות לדחיית התביעה

יחד עם האמור חשוב לדעת כי בהרבה מהמקרים בית הדין הרבני יפטור את הבעל מתשלום כתובה ולפעמים יחייבו רק בחלק מהסכום הנקוב בכתובה.

בין מקרים אלו ניתן למנות את המקרים כדלהלן:

 • אישה מורדת – ככל והאישה היא אשר גרמה לפירוק התא המשפחתי, בכך שהאישה החליטה בלא כל סיבה מוצדקת לעזוב את ה"תא המשפחתי.
 • אישה מקללת – ככל והאישה נוהגת להקניט את הבעל ב"צעקות", "קללות", איומים".
 • אישה אלימה – אלימות של האישה אף היא מהווה סיבה לפטור את הבעל מתשלום הכתובה.
 • בגידה – ככל והוכח כי האישה בגדה בבעלה או למצער היא מנהלת קשר עם גבר זר באופן שאינה הולמת התנהגות של אישה נשואה.
 • כתובה מוגזמת – בחלק מההרכבים בבתי הדין הרבניים לא יחייבו את הבעל בתשלום מלוא הכתובה ככל והמדובר בסכום גבוה מאוד, אלא יסתפקו בסכום נמוך יחסית.

אתם מוזמנים עוד לקרוא מתי אפשר לדרוש כתובה ולקבל.

אין כפל מבצעים

חשוב לדעת לפני שפותחים תיק של תביעת כתובה לאחר גירושין את הכלל הנפוץ אותו תשמעו בבית הדין הרבני "אין כפל מבצעים".

המשמעות שבית הדין הרבני לא נותן לאישה ליהנות "משני עולמות", כשמחד האישה תקבל את זכויות הפנסיוניות של הבעל בניגוד לדין העברי זאת רק מכוח "חוק יחסי ממון" הקובע שהזכויות הפנסיוניות שצברו בני הזוג שייכים לשניהם במשותף כשאין כל השפעה מי הוא שצבר, כך שבעצם האישה מבקשת שחלוקת הרכוש בבית הדין הרבני תהיה בהתאם לחוק, ומאידך תיהנה האישה מכתובה לה היא זכאית מהדין העברי.

כך שעל האישה לבחור האם היא מעדיפה ללכת ב"מסלול" של תביעת כתובה לאחר גירושין, ואזי תזכה האישה בכתובה, או שמא עדיף לה ללכת ב"מסלול" של חלוקת רכוש באופן שוויוני ולכן מומלץ לפני תחילת הדרך להתייעץ בטוען רבני.

תביעת כתובה לאחר נישואין קצרים

לצערנו במקרים מסויימים חיי הזוגיות עלו על שרטון טרם שהחלה, כך שבני הזוג אשר תוך זמן קצר מהנישואין המאושרים מוצאים את עצמם במצב בו אחד מבני הזוג מתחיל בהליך גירושין.

במקרה זה יש הבדל האם בין בני הזוג התקיימו יחסי אישות, שכן ככל ולא התקיים יחסי אישות בין הצדדים הרי שיש מקום לפטור את הבעל מתשלום הכתובה, לא כן במקרה שהצדדים קיימו פעם אחת יחסי אישות תקינים הרי שלא תהיה כל רלוונטיות למשך תקופת הנישואין.

אך יחד עם זאת במקרה זה תיתכן טענה שהמודבר בנישואי מקח טעות, שכן אילו היה ידוע הסיבה שגרמה לפירוק התא המשפתי, הרי שנישואין אלו לא היו יוצאים לפועל לעולם.

יש לציין שטענות בגין "מקח טעות" הינם טענות שלא במהרה יתקבלו בבית הדין הרבני, שכן לדעת בית הדין הרבני הייתה קיימת לצדדים אפשרות לערוך בדיקה מקיפה על בן זוגו טרם הנישואין , כך שלרוב לא יהיה ניתן להשתמש בטענה זו. 

גירושין לאחר תביעת כתובה

 לא פעם אנו נתקלים במקרה בו הבעל מבקש לגרש את האישה כשאין בידי הבעל עילות גירושין, כשמאידך האישה מסרבת להתגרש כשאדרבה האישה הגישה תביעת שלום בית.

במקרים אלו בית הדין הרבני יכול להתנות את הגירושין בכך שהבעל ישלם לאישה כתובה, כך שהגירושין יהיו רק לאחר תשלום הכתובה.

במקרים חריגים כגון שהסכום הרשום בכתובה הינו נמוך משמעותי, בית הדין הרבני יכול להתנות את הגירושין בכך שמלבד תשלום הכתובה הבעל יוסיף עוד סכם כסף עבור פיצוי לאישה. 

תביעת כתובה לאחר גירושין בליווי טוען רבני לגירושין

תביעת כתובה לאחר גירושין אין לעשותו לבד בלא ייצוג, החוסר ההבנה שלכם בידיעה ההלכתית הנצרכת לתביעת הכתובה עלולה לגרום לכם הפסד בתיק.

חשוב לציין כי חוסר הידיעה שלכם בידע ההלכתי אינו רק חוסר ידיעה שלכם, רבים מעורכי דין המייצגים בבית הדין הרבני אף הם אינם מודעים להלכות של בית הדין ולכן הם פונים לטוען רבני שיעזור להם בכתיבת הטענות ההלכתיות מאחורי הקלעים.

לכן ככל ואתם מתלבטים האם עדיף טוען רבני או עורך דין בתביעת הכתובה, ניתן לקבוע בוודאות שטוען רבני לגירושין עדיף על פני עורך דין. 

קרא עוד ←
איך עורכים חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים?

איך עורכים חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים?

חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים הינו הליך מורכב יותר מאשר חלוקת רכוש בגירושין בלי ילדים, שכן אין ספק שחלוקת רכוש עם ילדים עלולה להשפיע על טובת הילדים, כך שיש לדעת איך מתגרשים נכון בלא שהילדים ייפגעו.

במאמר זה נביא כיצד לבצע את חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים בצורה טובה יותר.

פירוק שיתוף בדירת הצדדים

"פירוק שיתוף" הינו מקרה בו אחד מבני הזוג דורש לפרק את השיתוף בין בני הזוג, לרוב המדובר במקרה בו לבני הזוג יש דירה משותפת ואחד מבני הזוג מבקש לפרק את השיתוף ולהוציא את הדירה למכירה ל"כל המרבה במחיר".

במקרה בו מוגשת תביעה ל"פירוק שיתוף" דירת בני הזוג, לא תועיל כל התנגדות של בן/ת הזוג והדירה תצא למכירה לכל המרבה במחיר, כשכמובן על אף הוצאת הדירה למכירה, לאחד מבני הזוג יהיה "זכות ראשונית" לרכוש את הדירה.

ככל ומי מבני הזוג יערים קשיים במכירת הדירה על ידי הברחת קונים או כל קושי אחר, יורה בית הדין הרבני או בית המשפט על הוצאת הדירה בצורה של "כינוס נכסים", לשם כך, בית הדין הרבני או בית המשפט ימנה את באי כוח הצדדים או עורך דין אחר מטעם בית הדין בכדי שישמשו "כונסי נכסים".

"תענוג" זה לא יהיה ב"חינם" כשעל התענוג הזה תצטרכו לשלם בין 1% ל2% ממחיר הדירה, כשבית הדין או בית המשפט עלול להטיל את התשלום על מי שהקשה ופגע בהוצאת הדירה למכירה.

איך עורכים חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים?

פירוק שיתוף במקרה של חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים אינה מהווה סיבה לשלול את זכות "פירוק השיתוף" מבן/ת הזוג, כך שאף אם לצורך הדוגמה האם מתגוררת עם הילדים בדירת הצדדים, יכול האב לעתור לבית הדין להוציא את הדירה למכירה לאלתר.

אלא שבמקרה זה יועלה לשולחנו של בית הדין הרבני השאלה מתי תתבצע חלוקת רכוש בין בני הזוג, שכן מחד לא ניתן לבצע כאן ועכשיו פירוק שיתוף בלא שיינתן מענה לצרכיהם של הילדים היכן הם ימשיכו להתגורר, ומאידך לא ניתן להמתין עד שהילדים יגדלו ובך ייגרם נזק לאב שמבקש לפרק את השיתוף.

במקרה זה קבע המחוקק שעל בית הדין הרבני המורה על פירוק שיתוף לוודאות ולדאוג שיהיה לילדים מקום מגורים הולם אחר, לכן אף אם בית הדין יורה על פירוק השיתוף, הרי שהוא ידאג למצוא מקום מתאים הולם לילדים, בכדי שלא יהיה מצב בו הילדים "יזרקו לרחוב".

בית הדין הרבני יכול לדרוש מהאב להמציא חוזה שכירות חילופי בכדי לוודאות שאכן הילדים לא יימצאו את עצמם ברחוב.

במקרה בו האב הערים קשיים בתשלום מזונות הילדים שחויב בבית הדין הרבני, הרי שבית הדין הרבני יעקל סכום נכבד מהתמורה של הבית בכדי להבטיח את תשלום מזונות ומדור הילדים.

השיקולים לדרוש פירוק שיתוף כשיש ילדים

חשוב להדגיש כי ככל ומדובר בחלוקת רכוש בגירושין עם ילדים יש לשקול היטב את הבקשה לפירוק השיתוף, שכן אין כל ספק שהוצאת הדירה למכירה עלולה לפגוע בראש ובראשונה בילדים הרכים, אשר בלאו הכי הם מרגישים "חוסר ביטחון" בפירוד ההורים, הוצאת הדירה למכירה בוודאי שלא תקנה להם "שקט נפשי".

דבר נוסף שכדאי לקחת בחשבון לפני הגשת תביעה לפירוק שיתוף הוא שכל זמן שהאם גרה עם הילדים בדירת הצדדים האב אינו משלם הוצאות מדור, ואילו לאחר מכירת הדירה תאלץ האם לשכור דירה חדשה דבר אשר בהכרח ישפיע על השאלה כמה מזונות משלמים לילד.

אך במקרים בהם לבני הזוג נכס יקר מאוד אשר אף לאחר החלוקה של בני הזוג יהיה בידי האישה לקנות דירה הולמת אחרת, הרי שבהחלט ניתן לשקול באופן חיובי את מכירת הבית.

הדרך הטובה לערוך חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

המלצתי היא במקרה בו אתם נאלצים לעשות חלוקת רכוש בגירושין כשיש ילדים הוא לנסות ולאזן מחד את "טובת הילדים" ומאידך לדאוג שהאב לא ייפגע מכך שהאם תמשיך ליהנות בדירה בחינם.

בכל מקרה ומקרה יש לבדוק את ה"איזון" שבין הדברים, לפעמים ניתן לעשות זאת בכך שהאם תוותר על כל זכויותיו הפנסיוניות של האב ומאידך האב יקבל את כל הזכויות הפנסיוניות שלו במקום הזכויות בדירה, אך כמובן שהצעה זו אינה מתאימה בכל המקרים, שכן בהרבה מהמקרים ערכה של הדירה עולה כמה מונים מערכם של הזכויות הפנסיוניות.

חשוב לציין כי אף שלפי ההלכה בכל מקרה הבעל זכאי להישאר בזכויותיו הפנסיוניות, אך חלוקת רכוש בגירושין מתבצע בבית הדין הרבני בהתאם לחוק, כך שהאישה זכאית לקבל מחצית מזכויותיו הפנסיוניות של האיש.

אפשרות נוספת שניתן לאזן בין טובת הילדים ומאידך למנוע את קריסתו הכלכלית של הבעל היא שהאישה תמשיך להתגורר בדירה עם הילדים עד שהילדים יגיעו לגיל 18 כשמאידך האב ישלם מזונות מופחתים.

אך דבר אחד ברור בלי רצון טוב של שני בני הזוג הרי ש"כולם יפסידו", לכן המלצתי לשבת יחד ולהגיע להסכם גירושין כולל על חילוקי הדעות ולהביא את ההסכם לאישור בית הדין.

הסכם לחלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

במקרה בו הצליחו בני הזוג להתעלות מעל חילוקי הדעות ולדאוג לטובת הילדים שלא ייפגעו מחלוקת הרכוש בגירושין, הרי שעליהם לערוך הסכם בכתב בו הם מפרטים את ההבנות וההסכמות אליהם הגיעו.

לאחר עריכת ההסכם יש להביא את הסכם הגירושין לאישור בית הדין הרבני בכדי לתת תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים.

בית הדין הרבני יוודא שאכן בני הזוג חתמו על ההסכם מרצונם החופשי וכי הם מבינים היטב לנכתב בהסכם וייתן תוקף פסק דין להסכם הצדדים.

לסיכום אני יכול לומר לכם כשאתם עומדים בפני חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים, אין יותר טוב מניסיון של שני בני הזוג להתעלות על חילוקי הדעות ולראות בראש ובראשנה את טובת הילדים.

קרא עוד ←
הסכם ממון בין בני זוג – השקט הנפשי!!!

הסכם ממון בין בני זוג – השקט הנפשי!!!

הסכם ממון בין בני זוג חשיבות רבה.

במאמר זה נסביר לשם מה יש לערוך הסכם ממון בין בני זוג? מה צריך לכתוב בהסכם ממון? ומי עורך את ההסכם ממון של בני הזוג.

הסכם ממון בין בני זוג לשם מה?

הסכם ממון בין בני זוג הינו דבר מומלץ לכל בני הזוג המתעדים להינשא, ובפרט אם המדובר במקרה בו אחד מבני הזוג צבר הון מלפני הנישואין. שכן אם לא נערך הסכם ממון, הרי שבמקרה של גירושין, חלוקת רכוש בין בני הזוג תתבצע באופן בו יזכה/תזכה  בן/ת הזוג במחצית מההון שצבר/ה בן/ת הזוג למרות שההון שצבר רשום על שמו/ה בלבד.

בכדי למנוע מצב זה יש לערוך הסכם ממון בין בני זוג ולקבוע שבמקרה של גירושין כל אחד יישאר עם מה שצבר במהלך שנות הנישואין או כל חלוקה אחרת הנראית לבני הזוג.

הסכם ממון בין בני זוג יכול להיעשות לאחר הנישואין אך מומלץ לעשותו לפני הנישואין.

על מה עורכים הסכם ממון

בהסכם ממון בין בני זוג צריך להסדיר כיצד תתבצע חלוקת הרכוש בין בני הזוג בכספים או בזכויות הסוציאליות שצברו בני הזוג במהלך שנות נישואין במקרה של גירושין.

יש לציין כי קיימים מגוון אפשרויות לעריכת הסכם ממון, שכן ניתן לערוך הסכם ממון רק על נכסים שנצברו על ידי בן/ת הזוג טרם הנישואין, אך הנכסים שיצבור כל אחד מבני הזוג לאחר הנישואין יחולק בצורה שווה. 

ניתן לערוך הסכם ממון המסדיר את הרכוש שיצבור כל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין, כך שחלוקת הרכוש בגירושין תתבצע באופן שאינו שוויוני אף על נכסים שנצברו במהלך שנות הנישואין.

הלכת השיתוף

כעקרון על נכסים שמביא בן/ת הזוג טרם הנישואין ואשר הם רשומים על שם בן/ת הזוג אין צורך לפרט בהסכם ממון שנכס זה יישאר לאחר הגירושין בבעלות בן/ת הזוג אשר הנכס רשום על שמו, כיון שבכל מקרה הנכס יישאר בחזקתו של מי שהנכס רשום על שמו, זאת בהתאם להוראת חוק יחסי ממון.

היוצא דופן הוא דירת המגורים בו התגוררו בני הזוג, שכן נכס זה אף שהוא בא מלפני הנישואין והוא רשום על שם בן/ת הזוג בלבד חל עליו הלכת "חזקת השיתוף", ובהתאם להלכת בית המשפט העליון נכס זה לפעמים יחולק שווה בשווה.

לכן בכדי למנוע "עגמת נפש" החכם עיניו בראשו ומומלץ לבני הזוג להסדיר בהסכם ממון את חלוקת הדירה במקרה של גירושין.

דוגמאות להסכם ממון בין בני זוג

במאמר זה ננסה להביא מספר אפשרויות להסכם ממון:

 • הפרדה רכושית – בהסכם זה מוסכם על הצדדים כי כל אחד מבני הזוג שיצבור זכויות במהלך הנישואין, זכויות אלו יוותרו ברשותו במידה ויהיה גירושין, כשבן/ת הזוג לא יהיה זכאי ליטול מחצית מזכויות אלו.
 • שיתוף רכושי – במסגרת הסכם הממון נקבע כי כל הזכויות שיצברו מי מבני הזוג במהלך שנות הנישואין, יחלקו בני הזוג באופן שוויוני.
 • הסכם משולב – הסכם המסדיר שבני הזוג יהיו שותפים מלאים בכל הזכויות והכספים שיצברו במהלך שנות הנישואין למעט עסק מסוים בו לא יהיה זכות לבן הזוג ליטול מחצית במקרה של גירושין (כגון דירה חנות, וכדומה)
 • הסכם משתנה – כלומר בני הזוג מסדירים שככל ותקופת הנישואין תצלח למספר שנים רבות יהיו בני הזוג זכאים ליטול מחצית מזכויות בן הזוג, וככל והתא המשפחתי יתפרק במהרה לא יהיה בן הזוג זכאי לקבל מחצית.
 • כמובן קיימים עוד מספר דוגמאות של עריכת הסכם ממון, וכי אין להקיש ממקרה אחד למקרה השני, אלא בכל מקרה יש לערוך הסכם ממון בהתאם למקרה הקונקרטי שהוסכם על שני בני הזוג.
הסכם ממון בין בני זוג – השקט הנפשי!!!

אישור הסכם ממון בין בני זוג

לאחר שבני הזוג ערכו הסכם ממון, עליהם לאשר אותו בבית הדין הרבני או בבית המשפט למשפחה בכדי שהוא יקבל תוקף פסק דין 

אישורו של בית הדין הרבני או בית המשפט ייעשה רק לאחר שהוסבר היטב לצדדים על פרטי ההסכם וכי הערכאה השיפוטית בחנה שהצדדים חתמו מרצונם החופשי ללא שהופעל עליהם לחץ.

חשוב לדעת כי לא די במה שחתמתם על הסכם ממון בכדי שיהיה לו תוקף, ההסכם ממון מקבל תוקף הוא רק לאחר שבית הדין הרבני או בית משפט האזרחי נתן תוקף פסק דין.

הסכם ממון לפני הנישואין

המלצתי האישית לבני הזוג להשתדל לערוך את ההסכם ממון לפני החתונה, שכן לאחר החתונה יכול בן/ת הזוג להתנגד לעריכת ההסכם, ואז תאלצו להיפרד ממחצית מההון שתצברו במהלך הנישואין.

יתרון נוסף קיים בעריכת הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין, כיון שבעוד שעל הסכם ממון שבני הזוג עורכים לאחר נישואין יש לקבל את האישור של בית הדין הרבני או של בית המשפט האזרחי. הרי שבמקרה שאתם עורכים הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין, ניתן לאשר זאת אצל "נוטריון" או "רושם נישואין".

ביטול הסכם ממון האם הדבר אפשרי

לאחר אישור הסכם ממון בין בני זוג לא ניתן לבטל את ההסכם ממון אלא בהסכמת שני בני הזוג, כשגם במקרה זה יהיה עליהם לערוך הסכם ממון חדש ולהביא זאת לאישור בית הדין הרבני או בית המשפט האזרחי.

טענה שאחד מבני הזוג לא היה מודע מספיק למה שחתם, הטעייה, עושק וכדומה כמעט ולא יתקבלו ואף עלולים לחייב בהוצאות משפט את הטוען טענות אלו.

לדעתם של בתי המשפט לאחר שהצדדים הביאו את ההסכם לאישור בפני ערכאה המתאימה, הרי שחזקה שהצדדים הבינו היטב על מה הם חותמים ולא היה כל אונס.

לכן המלצתי לא לנסות ולבטל את ההסכם ממון בטענה בגין עושק וכדומה, אלא במקרים חריגים וקיצוניים כגון במקרה בו מוכח שההסכם נעשה תחת לחץ וניצול של אחד מבני הזוג, כשרק במקרים אלו ניתן לבטל את ההסכם בגין טענות אלו, בפרט שאכן ניתן לבחון שהסכם אינו שוויוני והוא מוטה לאחד מבני הזוג.

עריכת הסכם ממון בין בני זוג על ידי טוען רבני

הסכם ממון בין בני זוג אף שניתן לערוך אותו ללא סיוע של טוען רבני, אך מומלץ מאוד שההסכם ייעשה על ידי טוען רבני מקצועי היודע היטב כיצד לערוך הסכמים אלו.

הסכם ממון שנערך על ידי בני הזוג עצמם לרוב ילקה בחסר כשפרטים שנראים לבני הזוג כזניחים לא יכללו בהסכם ממון.

המלצתי שלמרות שעריכת הסכם על ידי טוען רבני כרוכה בהוצאות, אך למבט הרחוק הוצאות אלו הינם חסרי ערך לעומת ההוצאות שבני הזוג עלולים להוציא עבור הליך משפטי בגין כך שההסכם ממון שנערך על ידי בני הזוג לוקה בחסר, אינו מנוסח כמו שצריך, וכדומה.

שימו לב להסכם זה ישנה השלכה מהותית מאוד במקרה וחלילה תצטרכו להיפרד, כך שאין להקל ראש בעריכת ההסכם.

כמה עולה הסכם ממון בין בני זוג?

כשבני זוג באים לערוך הסכם ממון עליהם לקחת בחשבון את העלויות של עריכת ואישור הסכם הממון.

את העליות ניתן לחלק לשניים, קיים עלות בגין האגרה עבור פתיחת התיק של אישור הסכם ממון בין בני זוג, עלות האגרה נע בסביבות 300 ₪, אותם ישלמו שני בני הזוג.

מלבד זה ישנה עלות של עריכת הסכם ממון בין בני הזוג על ידי טוען רבני, העלות של עריכת ההסכם נע בסביבות 2,000-5000 ₪ תלוי במורכבות ההסכם.

קרא עוד ←
כמה עולה להתגרש?

כמה עולה להתגרש?

כמה עולה להתגרש הינה שאלה מאוד כללית כיון שאינו דומה מקרה אחד למקרה השני, אך בכל זאת נשתדל במאמר זה לנסות ולעשות לכם קצת סדר.

כמה עולה להתגרש בהסכמה?

ככל ויש ביניכם הסכמות על הגירושין והכרוך לגירושין, כגון: הסדרי שהות ומזונות הילדים, חלוקת רכוש, תביעת כתובה, הרי שבלי כל ספק העלות של גירושין אלו יהיו זולים משמעותיים יותר מאשר במקרה בו אין ביניכם הסכמות ויש צורך לפתוח תיק גירושין ברבנות.

העלות במקרה זה תהיה עבור עריכת הסכם גירושין מקצועי שיערוך עבורכם טוען רבני הבקיא בעריכת הסכמים אלו, כשעלות עריכת ההסכם יכול לנוע בין 2,500 ל-5,000 ₪ תלוי במורכבות ההסכם.

בנוסף יהיה עליכם לשלם תשלום אגרה לבית הדין עבור אישור ההסכם בסכום של כ-300 ₪.

כך שניתן לראות שככל ויש בינכם הסכמות עלות הגירושין תהיה נמוכה יחסית.

כמה עולה להתגרש שלא בהסכמה?

במידה ואין ביניכם הסכמות על הגירושין, או שאין בינכם הסכמות על גובה דמי המזונות של הילדים או כל חילוקי דעות אחרים, עליכם לפתוח תיק גירושין בבית הדין הרבני.

במאמר זה לא נסקור איך מתחילים הליך גירושין נכון לשם כך ייחדנו מאמר בנפרד, במאמר זה נתייחס רק לשאלה כמה עולה להתגרש שלא בהסכמה.

ובכן במקרה זה יהיה עליכם לשכור את שירותיו של מייצג הולם. בין המייצגים ניתנות שתי אפשרויות:

 קיימת אפשרות לשכור את שירותיו של עורך הדין שמתעסק בדיני משפחה,  וקיימת אפשרות נוספת לשכור את שירותיו של טוען רבני לגירושין, אך המלצתי לפונים אלי בשאלה האם עדיף טוען רבני או עורך דין לשכור את שירותיו של טוען רבני הבקיא היטב בדין העברי יותר מאשר עורכי הדין הבקיאים רק בדין האזרחי.

עלות הייצוג יכול לנוע בין 25,000 ₪ לבין 60,000 ₪ כשהדבר תלוי במורכבות התיק. אינו דומה תיק קל ופשוט לבין תיק מורכב אשר נצרך עבודה מאומצת בכדי להשיג עבורכם את התוצאה המיוחלת.

חשוב לדעת כי בשוק קיימים טוענים רבניים "זולים", אך צריך לדעת שעל ה"זול" הזה אתם עלולים לשלם מאוד ביוקר, שכן מדובר בכל מיני "חאפרים".

כך שנכון שלשאלה כמה עולה להתגרש, ישנו שיקול בקביעת המייצג, אך חשוב מאוד שהדבר לא יהיה על חשבון של איכות הטיפול בתיק אותו אתם מנהלים בבית הדין.

בנוסף לעלות המייצג יש לקחת בחשבון תשלום עבור אגרות בבית הדין, גם בזה הדבר תלוי אם אתם מבקשים רק להתגרש או שאתם כורכים לתביעת הגירושין גם תביעות נוספות כגון: רכוש, מזונות, הסדרי שהות, כשהעלות היא בין 400 ₪ לבין 1300 ₪.

כמה עולה להתגרש?

כמה עולה להתגרש בלי טוען רבני?

לפעמים אחד מבני הזוג סבור כי ניתן לקיים את הליך הגירושין בלא לקבל סיוע מטוען רבני, לרוב השיקול המרכזי הוא "לחסוך" כסף של שכר טירחת מייצג.

מבחינה חוקית אין כל מניעה שהליך הגירושין ייעשה בלא שיהיה לכם ייצוג של טוען רבני, אך הדבר ממש אינו מומלץ.

רבים מבני הזוגות סבורים כי מה יכול להיות? אני יגיד את האמת שהיה ואז אני יצליח בדיון!!!

אך מדובר בטעות חמורה, בהליכים שמתנהל בערכאה משפטית יש עניינים של פורצדורה שרק בגלל אי הגשת התביעה בזמן שקבוע בתקנות אתם עלולים להפסיד.

בנוסף אף שאתם תאמרו את האמת, אך ככל הנראה בן הזוג דווקא ינסה לטשטש את העובדות, בפרט אם הוא יופיע עם טוען רבני מומלץ. העדר הניסיון שלכם בחקירות בבית הדין עלול להביא מצב בו אתם יוצאים נפסדים.

ה"חסכון" שתצליחו לחסוך בעלות הייצוג יעלה לכם ביוקר רב, שכן אתם עלולים למצוא את עצמכם יוצאים בערום ובחוסר כל רק בגלל חוסר הידע המשפטי.

כמה עולה להתגרש למי שאין לו כסף?

למעוטי יכולת כלכלית ניתן לקבל סיוע בשכירת מייצג על ידי סיוע המשפטי.

סיוע המשפטי מאפשר למי שעומד בקריטריונים שנקבעו בחוק לקבל סיוע בייצוג על ידי עורך דין  מיש שעונה על הכלל של מיעוטי יכולת אינו צריך לשלם עבור שירות הייצוג כשלשם כך הוא נהנה מייצוג שניתן על ידי הסיוע המשפטי.

אך במקרה זה אין אפשרות לבחור מי יהיה המייצג שלכם, אלא דבר זה נקבע על ידי הסיוע המשפטי.

עלות מזונות ילדים בעת גירושין

יש לקחת בחשבון שלאחר הגירושין צפוי לבעל הוצאות נוספות עבור תשלום מזונות ילדים. תשלום זה יכול להתדיין במנותק מתביעת הגירושין, אך לרוב תביעת מזונות ילדים תוגש יחד עם תביעת הגירושין.

במאמר אחר הבאנו כי לא ניתן לקבוע באופן מדוייק את גובה התשלום מזונות ילדים, והדבר אף משתנה בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט.

תביעת כתובה החור הגדול בכיס

אם נהיה כנים נראה שעל אף שרבים מהגברים סבורים שתביעת כתובה אינה מחייבת, חשוב לדעת כי עלות הגבוהה שהבעל צפוי להוציא בתביעת הגירושין היא תביעת הכתובה של האישה ככל ותביעה זו תתקבל,  שכן עלות זו יכולה להגיע לסכומים של מאות אלפי שקלים ובמקרים מסויימים אף למיליון שקל.

כך שאם יש בידי האישה כתובה גבוהה הרי שהשאלה כמה עולה להתגרש מקבלת משנה תוקף, וחשוב עד מאוד לקבל ייעוץ הולם.

עלויות נלוות להליך הגירושין

בהרבה מהמקרים במהלך ההליך תצטרכו להוציא הוצאות נוספות, כגון עלות אקטואר בכדי לבדוק כיצד תתבצע חלוקת רכוש בגירושין, עלות אשר יכולה להסתכם בסכום של אלפי שקלים.

לפעמים תצטרכו לשכור את שירותיו של חוקר פרטי בכדי לגלות את מה שבן הזוג מנסה להסתיר כגון העלמות כספים, בגידה, ועוד.

הוצאה נוספת שאתם עלולים למצוא את עצמכם מוציאים הוא ככל ועולה טענות חמורות כנגד אחד מבני הזוג אשר יש בהם בכדי לקבוע כי הוא אינו ראוי להיות משמורן על הילדים, בית הדין הרבני ישלח בן הזוג לבחינת מסוגלות הורית בכדי לבדוק  את טובת הילדים.

במקרים מסוימים בו אחד מבני הזוג מגיש תביעת שלום בית ואילו בן הזוג מתנגד לשלום בית, בית הדין הרבני ישלח את הצדדים למטפל/ת זוגי/ת בכדי לבדוק האם תביעת שלום בית היא סחיטה או שאכן באמת ובתמים רצונו של בן הזוג הוא לעשות שלום בית.   

לסיום אוכל רק להגיד לכם שכמה שתנסו לדעת מראש כמה עולה להתגרש הרי שהדברים מתפתחים בכל שלב ושלב ואין תשובה מדוייקת כמה עולה להתגרש.

קרא עוד ←
אישור הסכם גירושין – השלב הכמעט סופי לפני הגירושין

אישור הסכם גירושין – השלב הכמעט סופי לפני הגירושין

אישור הסכם גירושין הוא השלב של "רגע לפני שאתם מתגרשים".

לאחר שהצלחתם להשכיל לדעת איך מתגרשים בהסכמה וערכתם הסכם גירושין, כעת מה שנותר לכם הוא לאשר את ההסכם גירושין.

אך היכן מאשרים את הסכם הגירושין? בבית הדין הרבני או בבית המשפט? האם ניתן לחזור מהסכם הגירושין לפני שהסכם הגירושין מקבל אישור? ומה קורה במקרה של חזרה לאחר אישור הסכם גירושין?

תשובות לשאלות אלו במאמר הבא:

אישור הסכם גירושין לשם מה?

הסכם גירושין אף שנחתם על ידי שני הצדדים מרצונם החופשי אין לו כל תוקף אלא רק לאחר שהערכאה השיפוטית אישרה את ההסכם ונתנה לו תוקף של פסק דין.

אישור ההסכם יתבצע לאחר שהערכאה השיפוטית הסבירה לצדדים את משמעות ההסכם ולאחר שאכן התברר כי הצדדים מבינים היטב את משמעות ההסכם וכי הם חתמו עליה מרצונם החופשי ללא כל לחץ. 

אישור הסכם גירושין ברבנות או בבית המשפט?

אישור ההסכם יכול להתבצע הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט.

ככל ובחרתם לבקש את האישור של הסכם הגירושין בבית המשפט יהיה עליכם לפתוח תיק נוסף בבית הדין הרבני בכדי לסדר את הגט. לא כן אם בחרתם להגיש בקשה לאשר את ההסכם בבית הדין הרבני לפעמים באותו מועד שייקבע לכם לאשר את ההסכם גירושין יסודר לכם הגט.

כך שמבחינה פרקטית, ההמלצה האישית הוא לבקש את אישור הסכם הגירושין בבית הדין הרבני, כך תחסכו התרוצצות בשתי ערכאות.

כך או כך, אישור הסכם גירושין על ידי בית הדין הרבני או על ידי בית המשפט ייעשה לאחר שהדיין או השופט/ת ייבדקו היטב שאכן אתם מבינים על מה חתמתם בהסכם וחתימתכם נעשתה מרצונכם החופשי.

אישור הסכם גירושין – השלב הכמעט סופי לפני הגירושין

האם לפעמים בית הדין הרבני לא מאשר הסכם גירושין?

לרוב בית הדין הרבני לא יתערב בהסכמות הצדדים, כך שהוא יאשר את הגירושין מבלי להתערב על מהות ההסכם.

החריג לכך הוא מקרה בו בני הזוג ערכו הסכם גירושין שאינו סביר כלל, כמו למשל הסכם גירושין שאינו מתייחס לשאלה כמה האב משלם מזונות לילד,  דבר זה אינו מתקבל על הדעת, כך שקיים סיכוי לא מבוטל שבית הדין יחזיר את הצדדים לביתם מבלי שהוא מאשר ונותן תוקף פסק דין להסכמות הצדדים.

מקרים נוספים בית הדין לא יאשר את ההסכם מבחינה דתית כמו למשל הסכם שייקבע שאם הבעל לא ייתן גט בתוך זמן קצוב הוא יצטרך לשלם קנס, דבר זה הינו בניגוד גמור להלכה ולכן בית הדין הרבני לא יאשר הסכם זה.

חשוב לציין כי במקרים אלו לא ניתן "להתחכם" ולבקש את אישורו של בית המשפט, שכן בתי המשפט גם לא יאשרו את הסכמות הצדדים בכל הנוגע לסידור הגט, אשר הוא במהותו עניין דתי הקשור אך ורק לבתי הדין הרבניים.

משכך נובע הצורך שדווקא טוען רבני לגירושין שמכיר היטב את הדין העברי הוא שיערוך עבורכם את ההסכם, כדי שלא יהיה מצב בו תחזרו לביתכם בלא שיש אישור להסכם הגירושין.

אישור הסכם גירושין או שלום בית?

לרבים מבני הזוג קיים חשש שבית הדין הרבני לא יאשר את הסכם הגירושין כיון שאין עילות גירושין, ולכן הוא יורה לצדדים לחזור לשלום בית.

אם כי שלא ניתן לומר שחשש זה הינו חשש רחוק, כיון שאכן לפעמים בתי הדין הרבניים מקשים על בני הזוג להתגרש כשהם ממליצים עליהם לפנות לטיפול זוגי, בפרט אם ניכר כי מדובר במריבה שאינה מהותית וניתנת לגישור.

אך ככל ובני הזוג יתעקשו באופן נחרץ כי אין בכוונתם ללכת לטיפול זוגי ולדעתם חיי הנישואין באו אל קיצם, הרי שבית הדין הרבני לא יתעקש עם הצדדים ויאשר את ההסכם גירושין ויקבע לצדדים מועד לסידור גט.

האם אישור הסכם גירושין מצריך טוען רבני

אף שעריכת הסכם גירושין מומלץ שייעשה על ידי טוען רבני הבקיא היטב בעריכת הסכמים בין בני זוג, הרי שלאישור הסכם גירושין אין כל צורך בטוען רבני.

אישור ההסכם הינו במהותו "עניין טכני", של הופעת הצדדים בפני ערכאה שיפוטית בכדי לאשר את הסכם הגירושין וליתן לו תוקף פסק דין, כך שאין צורך בהופעת טוען רבני.

אך יחד עם זאת רבים מבני הזוגות חוששים להופיע בפני בית הדין הרבני לאישור ההסכם לבדם, בפרט אם המדובר בגירושין בפעם הראשונה לחייהם, ולכן הם שוכרים את שירותו של טוען רבני שיתלווה אליהם להופעה בפני בית הדין הרבני, ובכך הם קונים לעצמם שקט נפשי.

חזרה לפני אישור הסכם גירושין

מה קורה במצב בו חתמתם על הסכם הגירושין והחלטתם לחזור בכם מההסכם?

חשוב לדעת שאף שחתמתם על הסכם הגירושין בפני עורך דין או בפני נוטריון אין לחתימה זו כל תוקף, כך שאתם בהחלט יכולים לחזור בכם מהסכמתכם.

אין כל אפשרות שההסכם יקבל תוקף רק לאחר שהדבר אושר בבית הדין הרבני או בבית משפט אזרחי, ולכן כל עוד שההסכם לא אושר על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט האזרחי יכול כל אחד מבני הזוג יכול לחזור מחתימתו.

חזרה לאחר שהסכם הגירושין אושר

לאחר שהסכם הגירושין אושר על ידי בית הדין ופתאום החליט אחד מבני הזוג להתחרט, הדבר משתנה בין מקרה שכבר ניתן הגט לבין מקרה שלא ניתן הגט.

במידה וכבר ניתן הגט – לא ניתן לחזור מההסכם אלא אם כן בטענות של רמייה, עושק, טעות וכדומה, כשחשוב להדגיש כי לאור העובדה שבית הדין אישר את ההסכם ווידא שהצדדים מבינים את ההסכם, הרי שדינו של ביטול הסכם גירושין הינו כדין ביטול הסכם ממון כך שהסיכוי שטענותיכם יתקבלו אינם גבוהים במיוחד.

במקרה בו עדיין לא סודר הגט ניתן עדיין  במקרים מסוימים לחזור מדברים הקשורים באופן ישיר לגירושין אף שהסכם הגירושין קיבל אישור ותוקף פסק דין.

קרא עוד ←
הסכם ממון לאחר נישואין

הסכם ממון לאחר נישואין

הסכם ממון לאחר נישואין זהה בעיקרו להסכם ממון שלפני הנישואין, כשהמטרה בשניהם הוא להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה וחלילה הנישואין לא יצלח.

הסכם ממון לשם מה

הסכם ממון מטרתו הוא לאפשר את חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה והנישואין יתפרקו בשונה מחלוקת הרכוש שנקבע בחוק יחסי ממון.

כך שבעוד שבחוק יחסי ממון נקבע שבעת הליך גירושין, הרכוש והזכויות הסוציאליות יחולקו שווה בשווה בין בני הזוג, בהסכם ממון שעורכים בני הזוג הם מסדירים את החלוקה בצורה שונה, לדוגמא שכל אחד מבני הזוג יישאר בדירה הרשומה על שמו ועוד.

חשוב לציין כי חלוקת רכוש בגירושין מתבצעת בבית הדין הרבני בדיוק כשם שהחלוקה מתבצעת בבית המשפט למשפחה, כך שלעריכת ההסכם ישנה חשיבות מיוחדת ככל ובני הזוג מבקשים לערוך חלוקה בצורה אחרת.

הסכם ממון נותן לבני הזוג שקט נפשי כשהם יודעים את "כוחות השוק" כמה יקבל הבעל ברכוש וכמה תקבל האישה ברכוש, הדבר מונע מריבות והתדיינות משפטית ארוכה ומתישה אם וכאשר הצדדים יתגרשו.

הסכם ממון לפני הנישואין

לרוב בני הזוג יערכו את ההסכם ממון לפני הנישואין ולא לאחר הנישואין.

הסכם הממון לפני הנישואין אינו נכנס לתוקף אלא לאחר שהוא אושר, ניתן לאשר את הסכם ממון באחד מארבעה מקומות: בבית המשפט למשפחה, בבית הדין הרבני, נוטריון או אצל רשם הנישואין.

המאשר את ההסכם יוודה שבני הזוג חתמו על ההסכם מחופשי ומרצון ורק לאחר מכן הוא יאשר את ההסכם. לאחר אישור ההסכם ממון, ההסכם מקבל תוקף.

המלצתי האישית לאשר את הסכם הממון בבית הדין הרבני או בבית משפט ולא אצל הרשם או נוטריון אף שאכן ניתן לאשר את הסכם ממון על ידי נוטריון או רשם הנישואין.

הסיבה לכך, היא שטענות כגון "לא הבנתי" "לא ידעתי" וכו' יכולים להתקבל בקלות יותר כשהאישור לא ניתן על ידי ערכאה שיפוטית, כך שאם חשוב לכם שההסכם לא יתבטל מומלץ לאשר בבית הדין או בבית משפט.

הסכם ממון לאחר נישואין

במקרה בו לא ערכתם הסכם ממון לפני הנישואין ואתם רוצים לערוך הסכם ממון לאחר הנישואין עדיין הדבר אינו מאוחר. כך שניתן לערוך הסכם ממון לאחר נישואין בהסכמת הצדדים.

הסכם ממון לאחר נישואין

הפרוצדורה בעריכת ההסכם ואישורו לאחר הנישואין זהה במהותו להסכם ממון לפני הנישואין.

אלא, שבניגוד להסכם ממון טרם הנישואין אותו ניתן לאשר אצל נוטריון או אצל רשם הנישואין, הרי שהסכם ממון לאחר נישואין ניתן לאשר רק בבית הדין הרבני או בבית המשפט למשפחה.

הקושי להגיע להסכם ממון לאחר נישואין

בשונה מהסכם ממון לפני החתונה בו החתונה מותנית באישור ההסכם ממון, כך שככל ובני הזוג מתעדים להינשא הרי שהוסדר ביניהם חלוקת הרכוש בהתאם להסכם ממון, הרי שלאחר הנישואין כבר חל על בני הזוג חוק יחסי ממון המסדיר את נושא חלוקת רכוש באופן שוויוני במקרה של גירושין.

בן/ת הזוג אשר ייצא "מקופח" מהסכם ממון לאחר החתונה, לא במהרה יוותר על זכותו החוקית לקבל מחצית, כך שיקשה עליכם מאוד "לשכנע" את בן/ת הזוג להסכים לערוך הסכם ממון לאחר נישואין.

למה לעשות הסכם ממון לאחר נישואין?

אין ספק כי בני זוג הרוצים שקט נפשי יערכו הסכם ממון לפני הנישואין, אך לעיתים הסיבה לעריכת הסכם לאחר הנישואין היא העובדה כי בין בני הזוג התגלעו חילוקי דעות בנוגע להמשך הנישואין, דבר המקשה את המשך תפקוד שלמות המשפחה, במקרה זה לפעמים עריכת ההסכם תביא שלווה לבני הזוג, אלא שלרוב להסכם זה יהיה מלווה בהסכם שלום בית ולחילופין גירושין.

עריכת הסכם ממון לאחר נישואין רק על ידי טוען רבני

לאחר שהצלחתם לשכנע את בן/ת הזוג לערוך הסכם ממון אחרי הנישואין, השלב הבא הוא לערוך את ההסכם ממון לאחר הנישואין.

מניסיוני אל תנסו לערוך לבד את ההסכם ממון אחרי החתונה אם אין לכם ידע מתאים.

כל טעות בסעיף קטן עלול להשפיע על כספים רבים, כך שמומלץ מאוד שטוען רבני לגירושין שבקיא בדין העברי ובחוק יערוך לכם הסכם ממון אחרי הנישואין בצורה הטובה ביותר, ובכך תוכלו לדעת שההסכם ממון שערכתם אכן משקף את מה שסוכם.

בהסכם ממון לאחר נישואין עליכם להסדיר את הנושאים הרכושיים כיצד בדעתכם לחלק במידה וחלילה תתגרשו.

חשוב לשים לב גם לדברים אשר נראים לכם קטנים בכדי לסגור את כל ה"פינות" העלולות לצוץ לאחר הגירושין.

חזרה מהסכם ממון אחרי הנישואין

עליכם לדעת לאחר שחתמתם על הסכם ממון לאחר נישואין ואשרתם את ההסכם ממון בבית הדין או בבית המשפט, אין כמעט אפשרות לחזור מהסכמתכם אלא בהסכמת שני בני הזוג.

לכן חשוב שתבינו היטב את כל הסעיפים עליהם אתם חותמים בהסכם ממון אחרי הנישואין. ורק לאחר שכל הסעיפים החשובים לכם מופיעים בהסכם תיגשו לאשר את ההסכם בבית המשפט או בבית הדין הרבני.

רוצים עוד ללמוד על הסכם ממון לחצו כאן.

קרא עוד ←
גירושין בעקבות בגידה של הבעל – ההשלכות

גירושין בעקבות בגידה של הבעל – ההשלכות

גירושין בעקבות בגידה של הבעל

גירושין בעקבות בגידה של הבעל הינו מקרה אשר לצערנו הרב די נפוץ בבתי הדין, לא פעם אנו שומעים טענות שהבעל בוגד באישה דבר אשר גורר אחריו תביעת גירושין, חשוב לציין כי לא די בכך שהאישה תטען על בגידות של הבעל בחיי הנישואין, אלא לשם כך יש להביא לבית הדין הוכחת בגידה בהליך הגירושין, שאם לא כן סביר מאוד להניח שהבעל יכחיש את בגידתו.

הוכחת בגידה בהליך גירושין – מהי?

כעת עולה השאלה אם כן מה היא הוכחת בגידה שאתם נצרכים להביא בהליך גירושין???

אז כך, במקרה של גירושין לאחר בגידה של הבעל – הטוב ביותר הוא להביא תמונות או סרטונים בהם ניתן לראות את בגידת האיש. ניתן לקבל סיוע על ידי חוקר פרטי שיאסוף עבורכם מידע ותמונות אשר יוכלו לאשש את טענותיכם.

קיימת אפשרות נוספת על ידי הצגת מסרונים או התכתבות שהיה בין האיש לבין המאהבת של האיש, במקרים אלו יש להיזהר שלא לעשות שימוש האסור על פי החוק, כלומר לחדור לתוך המחשב הפרטי של האיש ולהוציא משם חומרים חסויים.

חשוב לציין כי בעזרת טוען רבני לגירושין ניתן אף להוכיח את טענותיכם על ידי חקירות שיערוך הטוען הרבני לאיש. במקרים רבים שנתקלתי לאיש לא היה כל ברירה ולאחר שחקרתי אותו בחקירות שתי וערב נאלץ האיש להודות כי אכן הוא בגד.

גירושין בעקבות מעשה כיעור של הבעל

בחלק מהמקרים האישה אינה מצליחה להוכיח כי הבעל ממש בגד באישה עם אישה אחרת, אלא היא מצליחה להוכיח כי האיש עשה "מעשה כיעור" כלומר ניתן לראות כי הבעל חי עם אישה אחרת בצורה שאינה הולמת בעל נשוי.

יש לדעת שאף במקרה זה הדבר ייחשב כבגידה של הבעל, שכן בוודאי לא ניתן לצפות מהאישה שתמשיך לחיות עם בעל נואף שכזה, בפרט שקיים חשש שהבעל אכן מקיים יחסים ממש עם אישה זרה, דבר העלול להיות כרוך במחלות קשות.

גירושין בעקבות בגידה של הבעל – הפסד כתובה

אם נרצה להתייחס להשלכה המהותית ביותר של גירושין בעקבות בגידה של הבעל, אין כל ספק שההשלכה המרכזית לכך היא תביעת כתובה, שכן ככל ואכן יהיה בהליך הגירושין הוכחת בגידה הרי שהאישה תזכה במלוא הכתובה.

מקרה אחד מיני רבות של גירושין לאחר בגידה של הבעל שהתנהל בבית הדין הרבני האזורי בנתניה בו תבעה האישה גירושין בעקבות בגידה של הבעל, ובנוסף היא תבעה כתובה בסך 180,000 ₪.

הבעל טען שיש לראות באישה שתבעה גירושין כאישה מורדת, מאידך האישה טענה כי הסיבה למרידתה היא בצדק, שכן לא ייתכן מצב בו הבעל יחיה עם אישה זרה, ואילו האישה תצטרך לשמור אמונים לבעלה.

מתחילה הבעל ניסה גם להכחיש את העובדה כי הוא בוגד, אך לאחר שמשרדנו חקר את הבעל שתי וערב על בגידתו, נאלץ הבעל להודות כי אכן הוא בגד.

בית הדין בהרכב הרבנים שניאור פרדס, פנחס מונדשיין, בצלאל ווגל שליט"א חייבו את הבעל בתשלום מלוא הכתובה בסך 180,000 ₪.

בית הדין הבהיר כי האישה צודקת בכך שהגישה תביעת גירושין, שכן לא ניתן לצפות שהאישה תמשיך לשמור אמונים לבעלה והוא ירעה בשדות זרים.

כך שבהחלט ניתן לומר שאף אם הבעל חשב שתביעת כתובה אינה מחייבת ולכן הוא הרשה לעצמו לבגוד באישה, הרי שהוא ייאלץ ללמוד בדרך הקשה שחיוב הכתובה הוא חיוב אמיתי ועליו לשלם את מלוא תשלום הכתובה.

גירושין בעקבות בגידה של הבעל – עילה לגירושין

אין ספק שככל ובידכם ראיות מוכחות שאתם דורשים גירושין בעקבות בגידה של הבעל, הרי שהבעל לא יול להשים את עצמו כ"תמים" ולנסות להגיש תביעת שלום בית במטרה של סחיטה, שכן בגידת הבעל היא בוודאי עילה לגירושין.

גירושין בעקבות בגידה של הבעל מהווה עילה לגירושין אשר יש בכוחה אף לכפות על הבעל את הגירושין ככל ויסרב להתגרש.

מאידך האישה דווקא יכולה לטעון כי על אף שהיא מודעת לכך שהבעל בוגד בה, הרי שהיא מאמינה כי הבעל יחזור בתשובה ויפסיק את הבגידות.

הבעל אינו יכול לדרוש את הגירושין ולחייב את האישה להתגרש "בזכות" בגידתו, אלא האישה תוכל להתעקש ברצונה להשיג שלום בית.

גירושין בעקבות בגידה של הבעל – משמורת ילדים

להוכחת בגידה בהליך גירושין אין כל השלכה לעניין משמורת הילדים, שכן נושא משמורת הילדים היא אך ורק לשיקולים מהי טובת הילד, לעובדה כי הגירושין באו בעקבות בגידה של הבעל אין כל השלכה לשאלה מה היא טובת הילד.

אך יחד עם זאת ככל והאיש נוהג לבלות שעות ארוכות עם מאהבת כשהוא מפקיר את משפחתו, הרי שאין כל ספק שטובת הילד לא תאפשר לתת לאב הסדרי ראיה מורחבים.

 • הוכחת בגידה בהליך גירושין – חלוקת רכוש
 • האם גירושין בעקבות בגידה של הבעל יש לכך השלכה ישירה לאופן חלוקת הרכוש???

ניתן לומר שיש הבדל בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט האזרחי, כך שבעוד שבבתי המשפט האזרחי, לגירושין בעקבות בגידה של הבעל אין כל השלכה לחלוקת הרכוש, הרי שבחלוקת הרכוש בבית הדין הרבני דווקא מצינו מספר פסקי דין אשר ניתן לראות כי לבגידת הבעל יש השלכה לחלוקת הרכוש.

חשוב לציין כי פסקי דין אשר ניתנו בבתי הדין הרבניים הגיעו לבית משפט העליון, אשר ניתן לראות כי בית המשפט העליון העביר ביקורת על אופן חלוקת הרכוש בבית הדין הרבני.

גירושין לאחר בגידה של הבעל – סיכום:

א.      חשוב לתעד כל בגידה של הבעל בכדי שבהליך הגירושין יהיה בידכם הוכחת בגידה.

ב.      ככל ויהיה בידכם הוכחת בגידה בהליך הגירושין יחויב הבעל במלוא תשלום הכתובה.

ג.        ניתן להוכיח את בגידת הבעל על ידי חקירת הבעל.

ד.      למשמורת הילדים אין כל השלכה שהגירושין באו בעקבות בגידה של הבעל.

ה.      גירושין בעקבות בגידה של הבעל עלולה להוות שיקול בחלוקת הרכוש בבית הדין הרבני.

קרא עוד ←
איך מתחילים הליך גירושין

איך מתחילים הליך גירושין

איך מתחילים הליך גירושין
איך מתחילים הליך גירושין

איך מתחילים הליך גירושין? רוצים להתחיל הליך גירושין אך אתם לא יודעים איך מתחילים? מבולבלים?

במאמר זה ננסה קצת לעשות סדר, כדי לתת לכם תשובה ברורה איך מתחילים הליך גירושין.

חשוב לדעת – הליך גירושין יכול להיות בהסכמה ויכול להיות שלא בהסכמה באמצעות הגשת תביעות – אז לפני שאתם מתחילים בהליך גירושין תבדקו מה המצב האם בן הזוג מסכים לגירושין או שצריך להגיש תביעות.

איך מתחילים הליך גירושין בהסכמה?

הליך גירושין בהסכמה הינו הדבר המומלץ ביותר והזול ביותר, בכדי להתחיל הליך גירושין בהסכמה יש לשבת עם בן/בת הזוג ולהגיע להסכמות מלאות במכלול הנושאים העומדים על הפרק, הנושאים הנפוצים ביותר עליהם צריך לתת את הדעת בהסכם הם כמה משלמים מזונות לכל ילד, אצל מי מההורים תהיה משמורת הילדים, כיצד מחלקים את הרכוש, והאם הבעל ישלם או לא ישלם את דמי הכתובה.

להגעה להסכם גירושין יש יתרון בולט על פני התחלת הליך גירושין שלא בהסכמה, הן מהפן הכלכלי והן מהפן הפרקטי.

מהפן הכלכלי אתם חוסכים טוען רבני או עורך דין שיופיע בבית משפט או בבית הדין הרבני באין ספור דיונים מתישים, שכן לעריכת הסכם גירושין די בהופעה אחת בבית הדין הרבני לאשר את ההסכם ולסדר גט. כך שניתן לומר בוודאות שהליך גירושין בהסכמה חוסך לכם עשרות אלפי שקלים.

גם במישור הפרקטי ישנה עדיפות ברורה לנהל הליך גירושין בהסכמה, שכן הליך גירושין שלא בהסכמה מלווה ב"מלחמות" עם בן /בת הזוג ומפחי נפש מיותרים, ניתן לקבוע בוודאות כתשובה  לשאלה איך מתחילים הליך גירושין, שהדרך הטובה ביותר תהיה  הליך גירושים בהסכמה.

הסכם גירושין

לאחר שהגעתם להסכמות מלאות במכלול הנושאים כל שנותר לכם הוא לפנות לטוען רבני שיערוך עבורכם הסכם גירושין.

הסכם הגירושין יכלול את הסכמת שני בני הזוג להתגרש ואת גובה מזונות הילדים וכן עניין הסדרי ראיה ומשמורת הילדים וכמובן את אופן חלוקת הרכוש, והסדרת סוגיית הכתובה.

לאחר עריכת הסכם הגירושין יש להביא את הסכם הגירושין ובקשה משותפת של בני הזוג לבית הדין הרבני בכדי שיקבעו לכם מועד לדיון לאשר את הסכם הגירושין ובכדי לסדר לכם את הגט בהקדם האפשרי.

איך מתחילים הליך גירושים שלא בהסכמה?

מה עושים במקרה בו לא הצלחתם להגיע להסכמות ואתם רוצים לפתוח תיק גירושין ואתם לא יודעים איך מתחילים את ההליך.

חשוב לדעת כי אם אתם לא יודעים איך מתחילים הליך גירושין מומלץ לפנות לטוען רבני לקבל ייעוץ מתאים לצרכים הספציפיים למקרה שלכם.

במאמר זה לא נוכל ליתן מענה מושלם לשאלתכם איך מתחילים הליך גירושים שלא בהסכמה במקרה היחודי שלכם, ונביא את עיקרי הדברים באופן כללי.

הגשת תביעת גירושין

בכדי לפתוח בהליך גירושין יש להגיש כתב תביעה לגירושין בו צריך להיות מפורט שמות הצדדים וכמובן את עילות הגירושין אשר בגינם אתם דורשים לחייב את בן/בת הזוג להתגרש.

בנוסף לתביעת הגירושין יש באפשרותכם להגיש בבית הדין הרבני תביעת מזונות אישה, הסדרי ראייה לקטינים, וכן חלוקת רכוש בגירושין זאת בתביעה כרוכה לתביעת הגירושין.

את כתב התביעה עליכם למסור למזכירות בית הדין הרבני ולשלם אגרה כחוק בכדי להתחיל בהליך גירושין. לאחר פתיחת התיק ותשלום האגרה ייקבע מועד לדיון בפני בית הדין בהתאם ליומן בית הדין.

במהלך הדיון תצטרכו לשכנע את הדיינים שהצדק עמכם ולכן על בית הדין הרבני לחייב את בן/בת הזוג להתגרש כאן ועכשיו, לא מדובר בהליך פשוט כלל, שכן הדיינים ינסו להתקיל אתכם בשאלות בכדי לבדוק האם טענותיכם אכן נכונות.

לאחר שמיעת טענות הצדדים והגשת סיכומים בכתב ייתן בית הדין פסק דין לתביעות אשר הגשתם בפניו, כשכולי מלא תקווה שאכן תצליחו בתביעותיכם.

הליך גירושין בדיסקרטיות

לפעמים ההמלצה תהיה שלא לספר כלום לבן/ת הזוג על רצונכם לפתח בהליך גירושין, וזאת במטרה לנסות ולאסוף בינתיים ראיות אשר יוכלו לעזור לכם בהמשך.

למשל ניתן לעקוב האם קיים בגידה אצל בן/ת הזוג דבר אשר יכול להשפיע על חלוקת רכוש במקרה של בגידה.

כמו כן ניתן לאסוף מידע על כספים שבן/ת הזוג מנסה להעלים במטרה שכספים אלו לא יחולקו בין הזוג בשווה.

לאחר שתתחילו בהליך גירושין איסוף מידע זה יהיה קשה עד מאוד, שכן במקרה זה בן/ת הזוג יעלים את הדברים בצורה שיהיה קשה עד מאוד להוכיח זאת.

לכן מומלץ לפני שאתם פותחים בהליך גירושין להתקשר לטוען רבני יהודה אבלס ולבדוק את האפשריות המתאימות למקרה הספציפי שלכם.

איך נערכים לגירושין בלי ליפול מבחינה כלכלית?

הליך גירושין אינו הליך זול וזאת בלשון המעטה, מדובר בהליך יקר מאוד בפרט אם בדעתכם לשכור טוען רבני לגירושין.

מחיר טוען רבני יכול להיות בסכומים של עשרות אלפי שקלים, כך שיש חובה להיערך לכך מבחינה כלכלית בהתאם.

מלבד זה יש לכם לקחת בחשבון שתוצאות ההליך בהרבה מהמקרים אינו זול, בהרבה מהמקרים האישה מצליחה בתביעת כתובה, כך שהבעל נאלץ להיפרד מסכום כסף מכובד.

במקרה בו לבני הזוג ילדים קטנים, הרי שהצורך להיערך להליך הינו צורך קריטי, שכן האב יצטרך לשלם לאם סכום כסף עבור דמי מזונות ילדים מידי חודש בחודשו.

אז אך נערכים להליך גירושין מבחינה כלכלית?

דבר ראשון, הוא להיות מודעים כי מדובר בהוצאה גבוהה ויש להיערך לכך בהתאם.

דבר נוסף, לא להתפתות להוציא כספים מיותרים אשר אין להם כל צורך.

והדבר החשוב הוא לבחור טוען רבני מומלץ בכדי שהוא ידאג למצות את מיטב הזכויות שלכם ולחסוך לכם בעלויות הכרוכות בתביעת הגירושין ככל וניתן, זכרו כי טעות קטנה שייעשה יהיה קשה עד מאוד אם בכלל לתקן, כך "שסוף מעשה במחשבה תחילה".

לסיכום איך מתחילים הליך גירושין?

אם נרצה לסכם איך הליך גירושין מתחיל נבחין כי קיימות שני אפשריות, הליך גירושין בהסכמה והליך גירושין שלא בהסכמה, כשההמלצה שלי היא לפתוח הליך גירושין בהסכמה.

קרא עוד ←
חלוקת רכוש בין בני זוג מתי תתבצע

חלוקת רכוש בין בני זוג מתי תתבצע

חלוקת רכוש בין בני זוג מתי תתבצע – לא פעם אנו נתקלים במצב בו בן הזוג דורש לפרק את השיתוף בדירה ולהוציא את הדירה למכירה כאן ועכשיו, ואילו בן הזוג השני  דורש להמתין עם פירוק הדירה עד לבירור כל חילוקי הדעות בענין הרכוש בין בני הזוג.

השיקולים מתי לערוך חלוקת רכוש בין בני זוג

חלוקת רכוש בגירושין
חלוקת רכוש בין בני זוג

בהרבה מהמקרים בן הזוג מבקש לעכב את פירוק שיתוף הדירה, כשהשיקול המרכזי בסירוב פירוק השיתוף הוא העובדה כי בת הזוג (ברוב המקרים מדובר בבת הזוג) נמצאת בדירה לבדה, כך שמצב זה בו יש לה דירה פרטית משלה הוא מצב אידיאלי ביותר, לשם מה יש לבת הזוג למהר לפרק את הדירה כשהאישה נמצאת בדירה לבדה.

אך לא רק, לפעמים השיקול המנחה את בת הזוג לדרוש לעכב את פירוק הדירה הוא המחשבה שלאחר גמר בירור כל העניינים העומדים על הפרק ובירור כל זכויות הצדדים יתאפשר לאותה בת הזוג לרכוש את הדירה, לדוגמה ייתכן מאוד שלאחר גמר בירור העניינים תזכה האישה בכתובה בסכום גבוה, דבר שיאפשר לה את רכישת הדירה, בעוד שלפני מתן פסק הדין בתביעת הכתובה לא היה לה עדין את הסכום של הכתובה.

לפעמים האישה מתכננת לרכוש את הדירה על ידי זכויות של בן הזוג בקופות גמל ופנסיה הם אשר יהוו פתרון למימון רכישת הדירה, בהתאם לחוק, כלומר חלוקה שוויונית בכל זכויות הצדדים,  כך שלזמן של ביצוע של  חלוקת רכוש בין בני זוג יש משקל גדול.

מנגד בן הזוג אשר מבקש לפרק את השיתוף בדירת הצדדים טענתו כי הוא צריך את הכסף לצורך רכישת דירה פרטית משלו, וכי לא ניתן "להחזיק אותו בגרון" עד שהאישה תסכים להואיל בטובה לפרק את דירת הצדדים.

יש לציין כי לפעמים לזכויות האישה בגירושין יש בהם בכדי לעכב את פירוק השיתוף בדירה, וזאת מכוח תביעת מזונות אישה.

הפסיקות בעניין מועד חלוקת הרכוש בין בני זוג

במאמר זה יהיה קשה לסקור את כל הפסיקות בעניין זה, ונסתפק בשני פסקי דין שניתנו בבית הדין הרבני בהם עולה חילוקי דעות בין ההרכבים השונים בבתי הדין הרבניים מן הקצה אל הקצה, כך שניתן לומר שאין הכרעה ברורה בסוגיה זו ובכל מקרה יש לתת את הדעת לגופם של דברים.

אישה שהתגוררה בדירה ביקשה לעכב את פירוק הדירה בטענה שהאיש חייב לה כתובה בסך מיליון ₪, ולאחר שתזכה בדירה היא תוכל לרכוש את הדירה, בית הדין הרבני בפתח תקווה דחה את טענתה בנימוק שהאיש זכאי לערוך את חלוקת הרכוש בין בזני הזוג כאן ועכשיו, יחד עם זאת הורה בית הדין כי לאחר פירוק השיתוף וחלוקת הרכוש בין בני הזוג, חלקו של האיש יוותר בחשבון נאמנות עד לבירור תביעת הכתובה.

בקשת האישה לשנות את ההחלטה שכן בפועל האיש לא ייהנה מאומה מחלוקת רכוש בין בני הזוג שכן כל כספו יוותר בחשבון נאמנות, ואילו הוצאת הדירה טרם בירור תביעת הכתובה יכול לגרום לאישה נזק בלתי הפיך לא התקבלו, בית הדין דחה את טענתה כשלדעתו זכותו של האיש לדרוש בכל מקרה את חלוקת הרכוש בין בני הזוג כאן ועכשיו.

אלא שבמקרה אחר דווקא הורה בית הדין בתל אביב כי יש להמתין במכירת הדירה עד לבירור מכלול חילוקי הדעות בענין הרכוש, כך שהאיש נאלץ להמתין זמן רב ואילו האישה המשיכה להתגורר בדירה בשקט ובבטחה.

דבר זה מלמדינו כמה חשוב ההתייעצות ובניית התיק בצורה נכונה בכדי להביא את התוצאה הרצויה, כך שאל תהססו לפנות לטוען רבני שיסייע בידכם לטעון את הטענות ההלכתיות הרלוונטיות למקרה שלכם.

חלוקת רכוש בין בני זוג תוך כדי נישואין הייתכן?

מה קורה במצב בו אחד מבני הזוג מבקש לחלק את רכוש הצדדים תוך כדי הנישואין ואילו בן הזוג טוען שאין מקום לבצע פירוק שיתוף וחלוקת הרכוש שעה שהצדדים נשואים? האם ניתן לערוך חלוקת רכוש בין בני זוג בעודם נישואים?

ראשית חשוב לציין כי ככל והאישה תבקש לבצע חלוקת רכוש בין בני הזוג היא עלולה להיות מוכרזת כ"אישה מורדת", כך שלא הייתי מייעץ לאישה לבקש לערוך חלוקת רכוש.

אלא שאף אם תתקבל בקשה שכזו הרי שהדבר חלוק בין בקשה לבצע חלוקה בזכויות הפנסיוניות של בן הזוג, שכן דבר זה לא יכול להיות רק לאחר שקיים קרע בין בני הזוג, לבין תביעה לפירוק שיתוף של דירת הצדדים שבזה אכן ניתן להעלות את התביעה של פירוק השיתוף בדירת הצדדים.

חלוקת רכוש רק על ידי טוען רבני

טרם פתיחת תיק של חלוקת רכוש בין בני זוג חובה להתייעץ עם טוען רבני, דבר אשר יוכל למנוע מכם עגמת נפש גדולה והפסד בתיק.

ליעוץ ראשוני עם טוען רבני יהודה אבלס ללא עלות התקשרו עכשיו: 072-3971731

כותב המאמר הינו מנהל מדור גירושין טוען רבני יהודה אבלס

קרא עוד ←
כמה משלמים מזונות לילד?

כמה משלמים מזונות לילד?

כמה משלמים מזונות ילדים
כמה משלמים מזונות ילדים

כמה משלמים מזונות לילד בבית הדין הרבני בשנת 2020?

מגמה חדשה בבית הדין! מזונות ילדים יעמוד על סך 800 ₪ לילד כולל הכל!

כמה משלמים מזונות עבור ילד אחד? – האם בתי הדין הרבניים חוזרים אחורה לעידן בו בתי הדין פוסקים לקטינים סכום נמוך משמעותית ממזונות ילדים הנפסקים בבית המשפט למשפחה?

האם נראה שוב מצב בו יש פער גבוה בתשלום דמי מזונות ילדים בין בית הדין הרבני לבית המשפט האזרחי?

אם נשפוט לפי החלטה שניתנה לאחרונה בבית הדין הרבני האזורי בנתניה בהרכב הרבנים רפופרט אריאל וחביב שליט"א, ניתן ללמוד כי אכן בתי הדין הרבניים לקחו "צעד אחורה" לאחר שבית הדין בהחלטה תקדימית מבהיר, כי החובה על בית הדין בראש ובראשונה לדאוג למחיית האב שיהיה לו לכדי קיומו כשרק לאחר מכן יחויב האב לפרנס את הקטינים.

המדובר במקרה בו היה לאב ילד אחד (+3 ילדים מזיווג אחר) כשהוא משתכר לחודש בסך 7,000 ₪.

בני הזוג ערכו הסכם גירושין בו נקבע כי תשלום מזונות הקטין יעמוד על סך של 2,300 לחודש, לאחר זמן בא האב בטענה כי אין לו אפשרות להמשיך את ההסדר הכלכלי שנקבע בהסכם הגירושין.

החלטה תקדימית בנושא – כמה משלמים מזונות לילד?

בית הדין בהחלטה תקדימית הבהיר כי החובה לדאוג לקטינים אינה באה במקום אשר לאב לא יהיה בו בכדי לכלכל את פרנסתו, כך שהעדיפות הראשונה היא לדאוג לצורכי האב.

העובדה כי הצדדים ערכו הסכם גירושין אשר קיבל תוקף פסק דין אף הם לא היוו בפני בית הדין את המכשול לקבוע כי ההסכם בטל, ומעתה ישלם האב עבור הקטין במקום 2,300 ₪ לחודש רק 800 ₪ לחודש.

בית הדין בהחלטתו לא נתן כל מענה מי ידאג לצרכי הקטין לאחר שהאב ישלם עבורו סך של 800 ₪ לחודש סכום נמוך לכל הדעות???

העובדה כי האם לא תצליח לשרוד ולגמור את החודש כך שהקטין יהיה חשוף לחרפת רעב לא שינו מאומה בהחלטת בית הדין.

מהחלטה זו ניתן ללמוד כי בעוד שהורגלנו לחשב מתחילה מה הם צרכי הקטין כשרק לאחר מכן להשאיר את ה"פירורים" לאב, בית הדין בהחלטה תקדימית קבע כי יש לחשב בראשית את צרכי האב ומהפירורים שיישאר יאלצו הקטינים להסתפק.

החלטה בודדת או שינוי גישה?

אין ספק שהחלטה זו עוררה גלים רבים, כשרבים מבקשים לדעת האם אכן נעשה מהפכה בפסיקת בתי הדין הרבניים או שמא מדובר במקרה בודד בלבד.

 

פסק דין זה מצטרף לפסקי דין ישנים שניתנו בעבר בה נקבע שככל והאב אינו יכול לשלם מזונות כגון במקרה שהאב אינו יכול לשלם תשלום מזונות בכלא, אך בהחלט ניתן לקבוע כי מדובר בפסק דין חדשני. 

עדיין לא ניתן לקבוע בוודאות להיכן הדברים נוטים, אם כי ניתן לראות שהחלטת בית הדין הובא כבר במספר פסקי דין נוספים שניתנו לאחר מכן חלקם שללו את העמדה הזאת ובחלק מהפסיקות דווקא ניתן לראות כי אכן בית הדין הרבני בהרכבים אחרים נוטה לקבל זאת.

חשוב להבהיר כי החלטה זו הינה לעת עתה החלטה בודדת שניתנה ברוב דעות אשר ספק רב אם פסק דין זה יעמוד בערעור בבית הדין הרבני הגדול ככל ויוגש.

כמה משלמים מזונות לילד בבית משפט?

חשוב להדגיש כי בבית המשפט למשפחה יחייבו את האב עבור מזונות ילדים בסכומים גבוהים בהרבה מהנהוג בפסיקה בבתי הדין הרבניים.

בבתי המשפט נהוג לחייב את האב בתשלום מזונות לכל הפחות בסך של 1,400 ₪ כשסכום זה אינו כלול מחציות חינוך , רפואה ומדור.

כך שלפני שאתם פותחים תיק גירושין ברבנות כדאי שתבדקו היטב היכן כדאי לכם לפתוח את התיק, האם מומלץ לפתוח את התיק בבית הדין הרבני או בבית משפט האזרחי.

כמה משלמים לילד במשמורת משותפת?

במקרה בו הילדים נמצאים במשמורת משותפת מזונות הילדים בבית הדין הרבני יהיו גבוהים מהמקובל בפסיקה בבתי המשפט.

 בהתאם להלכת בית משפט העליון במקרה בו הכנסות שני ההורים זהים ומתקיימים הסדרי שהות שווים, האב יהיה פטור מתשלום מזונות ילדים.

לא כן בבתי הדין הרבניים לא אימצו את הלכת בית המשפט העליון ולדעתם אף שאכן יש להפחית באופן משמעותי את גובה תשלום דמי המזונות, אך לא ניתן לפטור את האב לגמרי מתשלום מזונות.

הסכם גירושין על כמה משלמים מזונות לילד אינו מבטיח שקט נפשי

אם חשבתם שלאחר שערכתם הסכם גירושין בו הוסכם שהאב יחויב בתשלום דמי מזונות בתשלומים מכובדים, הרי שמדובר בהסכם סופי, וכי האב לא יוכל לבטל את ההסכם, הרי שטעיתם.

בית הדין הרבני בהרכב הרבנים רפפורט, חביב, אליהו שליט"א קבעו כי אף שהאב התחייב לשלם סכום מזונות גבוה וניתן אישור להסכם גירושין, הרי שההסכם בטל.

לדעתם של בית הדין הרבני האב אינו מבין היטב את משמעות הדברים בכך שהוא ייאלץ להוציא סכומים נכבדים בכל חודש עבור דמי מזונות ילדים גבוהים, ובכך הוא יתקשה לבנות את חייו מחדש.

כך שככל והאב יעתור לבית הדין הרבני בבקשה להוריד את דמי המזונות הגבוהים שהוסכם בגירושין, בטענה כי על ידי תשלום גבוה זה הוא אינו יכול להינשא הרי שבהחלט ניתן לומר כי קיים סיכוי לתביעתו.

מקרה הפוך, בו האב התחייב לשלם מזונות ילדים בסכום נמוך משמעותי אף הוא אינו מחייב, וכי האם יכולה להגיש בקשה להעלות את דמי מזונות ילדים בטענה שהדבר אינו מספק את צרכי הילדים.

תביעת מזונות ילדים רק על ידי טוען רבני

לכן חשוב מאוד לפני שאתם פותחים תביעת מזונות ילדים להתייעץ עם טוען רבני מומלץ!
בכדי לבדוק האם ואיך ניתן לפתוח את תיק תביעת מזונות בצורה שלא תפגע בזכויותיכם ובזכויות הקטינים.

קרא עוד ←