מתי ייפסקו דמי מזונות מינימליים?

מתי ייפסקו דמי מזונות מינימליים?

דמי מזונות מינימליים הינו תשלום מזונות ילדים בשיעור הנמוך ביותר אשר כל אב מקווה כי בית הדין הרבני יפסוק תשלום זה, אך לא בקל בית הדין הרבני יפסוק תשלום דמי מזונות מינימליים, אלא רק במקרים מסוימים עליהם נעמוד במאמר זה.

תשלום מזונות בלי לפגוע בילדים

כבר מתחילה נתייחס לתפיסה האומרת שיש להילחם בכל הכוח שהאב ישלם מזונות ילדים גבוהים כך שיהיה ניתן להתגרש בלי לפגוע בילדים כתוצאה מהגירושין.

צריך לדעת כי בהרבה מהמקרים המלחמות שהילדים נאלצים לספוג כתוצאה מהמריבות האין סופיות של ההורים בשאלה כמה מזונות משלמים הינו מחיר כבד בהרבה מאשר הילד יקבל מזונות מופחתים.

לפעמים אני מייעץ לאם לדעת איך להתגרש בהסכמה אף שכביכול והדבר נראה שהילד נפגע מהליך זה.

דמי מזונות מינימליים בשלושה ילדים

התפיסה המקובלת בבית הדין הרבני שככל ולאב יש מספר ילדים גבוה יותר, הרי שתשלום דמי מזונות עבור כל ילד יהיו פחותים יותר, עד כדי אפשרות שתשלום דמי מזונות יהיו מינימליים.

הסיבה לכך היא העובדה כי שני ילדים בבית אחד צורכים פחות מאשר צורכים שני ילדים בבתים שונים.

לדוגמה ניתן להבחין כי עלות החשמל, מזגן, עבור ילד אחד זהה לעלות עבור שני ילדים, אין עלות נוספת בכך שבבית מתגוררים שני ילדים, כמו כן דמי וועד בית, או ארנונה של הדירה זהה אם מתגוררים בבית ילד אחד או שני ילדים.

בבית הדין נוהגים לקרוא לכך "נר אחד נר למאה" כלומר נר אחד שדולק יכול להדליק מאה נרות בלא שהוא ייפגע כלל מהדלקתו, כך אין כל חסרון כיס בכך שבבית מתגוררים שני ילדים ולא רק ילד אחד.

כמובן יש לסייג את הדברים, שכן בוודאי שחלק מההוצאות של דמי מזונות הילדים נגזרים מעלות המחייה, כגון אוכל, שכר לימוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אלו משולמים עבור כל ילד בנפרד, שכן כל ילד צורך את המחיה לעצמו, כך עבור כל ילד משולם שכר לימוד בפני עצמו.

הסדרי שהות מינימליים – דמי מזונות גבוהים

אין ספק שככל והאב רוצה ליהנות מתשלום דמי מזונות מינימליים, הרי שיהיה עליו להרחיב את הסדרי השהות, כך שככל והסדרי השהות יהיו רחבים יותר, כך תשלום עבור דמי מזונות יהיו מינימליים יותר.

במקרה בו מתקיים משמורת משותפת קיים סיכוי כי האב לא יצטרך לשלם שקל אחד.

כך שבהחלט ניתן לומר כי הפרמטר המרכזי בשיקול כמה מזונות ישלם האב, הינו הסדרי השהות של האב.

דמי מזונות בהתאם לשכר האב

ככל והאב משתכר בשכר גבוה ואילו האם משתכרת בשכר נמוך הרי שהסיכויים שבית הדין הרבני יפסוק תשלום עבור דמי מזונות מינימליים הולך ופוחת, בפרט אם המדובר במקרה בו האם משמורנית מלאה ואילו האב שוהה עם הילדים בהסדרי שהות מינימליים.

בהרבה מהמקרים האב שיודע כי הוא חשוף לתביעת מזונות ילדים שאינה מינימלית מעדיף לנסות לעשות את עצמו כ"עני", כביכול הוא אינו מרוויח שכר גבוה, כל זה במטרה שלא ייפסקו עליו דמי מזונות גבוהים.

ככל שעולה החשש כי אכן האב משקר בבית הדין יש לבקש מבית הדין הרבני צו לגילוי מסמכים ולהורות לאב להמציא את תלושי השכר העדכניים בו יהיה ניתן להיווכח מה היא משכורתו האמיתית של האב.

לפעמים יש צורך לבקש צוו לגילוי מסמכים גם כאשר בית הדין הרבני דן בתביעת חלוקת רכוש בגירושין, כך שבלאו הכי האב ייתפס בשקריו.

במקרים בהם האב מגדיל לעשות בכך שהוא מקצץ בשעות העבודה שלו כשהוא נותן "תירוץ" לסיבה שהוא לא יכול להמשיך במתכונת הקודמת בעבודתו, והוא טוען ששכרו באופן "פתאומי" ירד פלאים הדבר חמור שבעתיים.

במקרה זה לא יועיל שבית הדין הרבני ייתן צו לגילוי מסמכים, שכן בתלוש השכר של האב אכן תמצאו כי האב משתכר בשכר נמוך, אלא שאת הסיבה האמיתית לקיצוץ בשעות העבודה יהיה עליכם לחשוף.

כמה עולה דמי מזונות מקסימליים?

במקרה בו הוכח כי האב משתכר שכר גבוה ואילו האם משתכרת בשכר נמוך או שהיא אינה משתכרת כלל, האב ישלם דמי מזונות מקסימליים, אך כמה הוא גובה דמי המזונות המקסימלייים.

בדבר זה קיים הבדל גישות בית הדין הרבני לבין בית משפט האזרחי, שכן בעוד שבבתי הדין הרבניים המקסימום שהאב ישלם עבור מזונות הילד יעמוד על סך 1,800 ₪ +מחציות +מדור, הרי שבבתי המשפט למשפחה הסכום יכול לעמוד על אלפי שקלים לא כולל מחציות ומדור.

הסיבה להבדלים בגישות אלו הוא שבבית הדין הרבני סבורים כי החובה על האב לתת מזונות ילדים הינה לדאוג לילד לצרכים ההכרחיים שלו, כך שנכון שהילד התרגל במהלך שנות הנישואין טרם התחיל הליך גירושין מסורבל לחיות ברמת חיים גבוהה, אך האב אינו חייב להמשיך ולפנק את הילד.

לא כן בתי המשפט סבורים שהחובה על האב לדאוג לילד הינה כפי רמת החיים הקודמת של הילד, כך שאם הילד התרגל לחיות ברמת חיים גבוהה, הרגל זה ימשיך, והאב ייאלץ לשלם אלפי שקלים עבור מזונות הילד.

דמי מזונות מינימליים בהסכם

לפעמים אנו נתקלים במקרה בו הבעל מסרב לתת גט לאישה בניסיון של סחיטה עד שהאישה תאלץ לוותר על דמי המזונות של הילדים.

צריך לדעת כי דבר זה פסול מעיקרו, שכן הנפגע הראשי בסחיטה זו היא הילד הקטן בעצמו, כך שהאב לא נוקם באישה אלא בילדו.

אלא שלפעמים האב מתעקש כי הוא לא ייתן את הגט עד שהאישה תסכים "להיכנע" ולוותר על מזונות הילדים או לכל הפחות להפחית את דמי המזונות למינימליים ביותר, כך שהילדים ייפגעו בצורה משמעותית.

לרוב בתי הדין הרבניים לא יסכימו לשתף פעולה עם האב, כיון שהם מודעים היטב לצורך החיוני של הילד לקבל את דמי המזונות, כך שהם לא יסכימו כי טובת הילד תיפגע.

אך יש לדעת כי אף אם בתי הדין אישרו את ההסכם בו הילד ייצא מקופח רק בשביל שהאם תזכה לקבל את הגט המיוחל, הרי שניתן לפנות לבית המשפט למשפחה ולפתוח את ההסכם מחדש.

פסיקות בעניין הראו שככל והאם תצליח להוכיח כי מדובר בהסכם מקפח של הקטין אשר נעשה רק בשביל לקבל את הגט בלא שצרכיו של הילד באו לידי ביטוי, הרי שבהחלט ניתן לדרוש לבטל את הסכם הגירושין.

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

גט לחומרא

גט לחומרא

גט לחומרא הוא עניין הלכתי חשוב שעליכם לדעת ככל ונתקלתם בסיטואציה כזו, במאמר זה נסביר מה המשמעות של גט שנותנים אותו לחומרא, למה צריך בכלל

קרא עוד »
עיקרון טובת הילד

עקרון טובת הילד

עקרון טובת הילד הוא העיקרון שינחה את בתי הדין הרבניים ובתי המשפט למשפחה כשהם יכריעו בשאלה האם תהיה משמורת משותפת או שמא ישנה עדיפות שהאם

קרא עוד »
דילוג לתוכן