ארכיון של: דצמבר 28, 2020

כמה מזונות משלמים על 3 ילדים?

כמה מזונות משלמים על 3 ילדים?

האם ישנו הבדל בין תשלום מזונות עבור ילד אחד לבין תשלום מזונות עבור 3 ילדים? וככלל כמה מזונות משלמים על 3 ילדים?

שאלות אלו מטרידות בעיקר את אלו המתכננים את הליך הגירושין והינם רוצים לדעת כמה עולה להתגרש.

מה כולל תשלום עבור מזונות ילדים?

בראשית המאמר נעסוק בשאלה מה כולל תשלום מזונות ילדים, כשלאחר מכן נענה לשאלה כמה מזונות משלמים על 3 ילדים.

כשבאים לבחון את תשלום המזונות יש לדעת שתשלום מזונות ילדים כולל תשלום עבור כלכלה, מדור, מחציות חינוך ורפואה

הוצאות הכלכלה כוללים תשלום עבור צרכיו השוטפים של הילד, כגון: אוכל, ביגוד, משחקים, ריהוט וכו'.

תשלום עבור המדור של הילד הינו במקרה בו האם שוכרת דירה או לחילופין היא משלמת משכנתא עבור הדירה בה היא מתגוררת.

תשלום נוסף הוא מחציות: הוצאות חינוך שכוללות הוצאות עבור שכר לימוד, חוגים, שיעורים פרטיים, כמו כן ישנה חובה לשלם מחציות מהוצאות רפואה חריגות כגון פסיכולוג, טיפולי שיניים, או הוצאות רפואה חריגות כגון ניתוח שאינו כלול בסל הבריאות.

כמה מזונות משלמים על ילד אחד?

מזונות המשולמים עבור ילד אחד משתנה ממקרה אחד למשנהו, אינו דומה מקרה בו האב עשיר והאם ענייה למקרה הפוך בו האם עשירה והאב עני.

כמו כן אינו דומה מקרה בו יש משמורת משותפת למקרה בו האם היא המשמורנית היחידה והאב זכאי להסדרי שהות מופחתים.

כך שככל ולאב יהיה אפשרות כלכלית לשלם תשלומי מזונות גבוהים ולאם לא יהיה אפשרות לכלכל את הילדים, כך האב ישלם מזונות גבוהים יותר.

מאידך, ככל והאב זכאי להסדרי שהות גבוהים יותר ובוודאי במקרה בו ישנו משמורת משותפת הרי שהאב ישלם תשלום מזונות פחותים יותר.

כך שלא ניתן לקבוע סכום אחיד שתוכלו לדעת כמה מזונות משלמים על ילד אחד, מסיבה זו רבים מבני הזוגות מעדיפים לעשות הליך גירושין בהסכמה, כך שהינם יודעים בדיוק כמה מזונות האב ישלם עבור הילד.

כמה מזונות משלמים על 3 ילדים עבור כלכלה?

לאחר שהשכלנו להבין מה הם הפרמטרים הקובעים את תשלום מזונות עבור ילד אחד, נסביר כמה מזונות משלמים על 3 ילדים.

בעיקרון תשלום מזונות עבור 3 ילדים מחושב בזהה למזונות עבור ילד אחד, כך שלמשל אם מזונות עבור ילד אחד עומד על סך של 1,200 ₪ הרי שתשלום המזונות עבור 3 ילדים יעמוד על סך של 3,600 ₪.

חישוב זה נכון רק מבחינה עקרונית, אבל מעשית הדבר אינו מחושב כך, אלא לרוב תשלום מזונות על 3 ילדים יהיה פחות.

הסיבה לכך נעוצה בשתי סיבות, האחת הוא מצבו הכלכלי של האב, והשניה היא שחלק מצרכי הילד הינו צורך משותף לילדים האחרים, כפי שנסביר:

מצבו הכלכלי של האב, כפי שהסברנו חישוב גובה המזונות נקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית של האב, כך שככל והאב בעל אמצעים גבוהים יותר כך תשלום מזונות הילד יהיו גבוהים יותר.

ממילא אינו דומה מקרה בו האב צריך לפרנס רק ילד אחד והוא יכול "לפנק" את הילד בתשלום מזונות בסכום גבוה, לבין מקרה בו אנו עוסקים בשאלה כמה מזונות משלמים עבור 3 ילדים, שבזה האב אינו יכול להרשות לעצמו "לפנק" את שלושת ילדיו בסכום גבוה.

צרכים משותפים, הסיבה הנוספת לפער בין מזונות עבור ילד אחד לבין מקרה בו משלמים מזונות עבור 3 ילדים, הינו משום שהרבה מהצרכים שמשולמים עבור ילד אחד הינם זהים לצרכים של 3 ילדים.

לדוגמה הוצאות עבור מיזוג, חשמל, גז, זהה בין מקרה בו יש ילד אחד בבית לבין מקרה בו ישנם 3 ילדים, כך שאין כל הגיון שמזונות עבור 3 ילדים יהיה כפול שלוש ממזונות עבור ילד אחד.

כמה מזונות משלמים עבור 3 ילדים בחישוב דמי מדור?

חיוב המדור הינו חיוב בנוסף על תשלום המזונות השוטפים אותם משלם האב עבור מזונות הילדים, חיוב זה יהיה אך ורק במקרה בו האם שוכרת דירת מגורים או לחילופין היא מתגוררת בדירתה כשהיא משלמת משכנתא עבור דירת המגורים.

חיוב גובה דמי המזונות נהוג לחייב בבתי הדין הרבניים עבור ילד אחד כ-30% מדמי המדור שהאם משלמת, ואילו במקרה בו ישנם שני ילדים, האב ישלם כ-40% עבור דמי המדור, וכשמדובר במקרה בו ישנם 3 ילדים ישלם האב 50% דמי מזונות.

מסיבה זו הרבה מהמקרים חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים מתבצעת באופן שהאם נשארת לגור בדירה של הצדדים עד שהילד הקטן מגיע לגיל 18.

יש לציין כי האם אינה יכולה לשכור דירה כראות עיניה והאב ייאלץ לשלם תשלומים גבוהים, אלא חיוב האב יהיה בהתאם לדירה סטנדרטית המקובלת בשוק המתאימה למגורי הילדים.

עד מתי משלמים מזונות עבור 3 ילדים?

חיוב מזונות הילדים הינו עד גיל 18 בין אם מדובר במקרה בו יש ילד אחד ובין אם מדובר במקרה בו ישנם 3 ילדים, בכל מקרה לאחר גיל 18 לא ניתן לחייב את האב בתשלום מזונות.

אלא שאף שלאחר שהילד מגיע לגיל 18 לא ניתן לחייב את האב בתשלום מזונות, מכל מקום המנהג הנפוץ בבתי הדין שהאב משלם מזונות ילדים שליש מהסכום שהאב שילם עד שהילדים הגיעו לגיל 18 וזאת עד הגיע הילד לגיל 21 או לאחר שחרורו של הילד מהצבא.

כמה מזונות משלמים על 3 ילדים בבית משפט?

חשוב לציין כי מאמר זה עסק בעיקרו על האופן בו מחשבים בית הדין הרבני כמה מזונות משלמים עבור 3 ילדים, אך בבתי המשפט החישוב נעשה באופן אחר.

מסיבה זו יש להתייעץ עם טוען רבני לגירושין בכדי לבדוק האם עדיף לעשות גירושין ברבנות או בבית משפט.

קרא עוד ←
כמה משלמים מזונות?

כמה משלמים מזונות?

כמה משלמים מזונות בבית הדין הרבני וכמה משלמים מזונות בבית משפט? האם יש משמעות להיקף הכנסות של האב ולהכנסות האם? האם הסדרי ראיה מורחבים מפחיתים מדמי הזמנות?

מי מכריע כמה משלמים מזונות

עומדים לפני הגשת תביעת מזונות ילדים אבל לא יודעים היכן תובעים מזנות ילדים. היכן תקבלו יותר כסף עבור דמי מזונות ילדים.

במדינת ישראל קיימים שני ערכאות שונות שדנים בעניין מזונות ילדים, בית הדין הרבני ובית משפט למשפחה.

קיימים הבדלי גישות בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט למשפחה, כך שהשאלה היכן לפתוח תיק מזונות ילדים מקבלת משמעות מיוחדת.

עד לא מכבר בית הדין הרבני היה מוסמך לדון בתביעת מזונות ילדים אף שהצד השני התנגד לסמכותו, ובלבד שהמבקש שבית הדין הרבני ידון במזונות, יבצע פתיחת תיק גירושין ברבנות, כשלתביעת הגירושין הוא יכרוך את תביעת המזונות ילדים.

לאחרונה בית המשפט העליון פסק ברוב דעות, כי בית הדין הרבני נעדר סמכות לדון בעניין מזונות הילדים אף במקרה בו מתקיים הליך גירושין בבית הדין הרבני,.

מכל מקום במקרה בו ישנה הסכמה שבית הדין הרבני ידון בעניין מזונות הילדים, בית הדין הרבני יוכל לדון בעניין מזונות הילדים.

דבר זה גרם שכיום יש קושי להשיג שבית הדין הרבני ידון בעניין המזונות, שכן הצד שיפסיד מכך, בוודאי לא ירצה שבית הדין הרבני ידון בכך.

בית הדין הרבני או בית משפט- מה עדיף?

רבים טועים וסבורים שזכויות האישה בגירושין קיימים דווקא בבתי המשפט למשפחה, ולכן רבים מהנשים יעדיפו שבית המשפט למשפחה הוא שיפסוק בעניין מזונות הילדים.

לטענתם, כשהם בוחנים את השאלה כמה משלמים מזונות בבית הדין הרבני אל מול בית המשפט, הרי שבבתי המשפט תשלום המזונות יהיה גבוה יותר מאשר בית הדין הרבני.

מדובר בטעות נפוצה, אך האמת כי במקרים מסוימים בית הדין הרבני יפסוק תשלום מזונות ילדים בהרבה יותר מאשר בית המשפט.

לדוגמה במקרה בו יש משמורת משותפת והכנסות ההורים שווים, הרי שבעוד שבתי המשפט האב לא ישלם שקל עבור מזונות הילדים, דווקא בבתי הדין הרבניים האב ישלם מזונות ילדים.

מאידך אין להתעלם כי במקרה בו האם היא המשמורנית היחידה והכנסות האב גבוהים משמעותיים, הרי שבתי המשפט יחייבו את האב בתשלום מזונות ילדים גבוהים יותר מאשר בית הדין הרבני.

כמה משלמים מזונות לילד – תלוי בגיל הילד

לשאלה כמה מזונות משלמים לילד אין תשובה אחידה, שכן הדבר משתנה ממקרה אחד למשנהו. במאמר זה נביא מספר פרמטרים על פיהם ייקבע תשלום מזונות הילדים, כשבכל מקרה יש להתייעץ עם טוען רבני לגירושין.

הדבר הראשון שצריך לבחון כשמנסים להבין כמה משלמים מזונות הוא גילו של הילד.

הכלל הוא כי ילד עד גיל 6 האב חייב במזונותיו בלא שתהיה כל השלכה מה הם הכנסות האם. חוב זה הינו חוב אבסולוטי של האב.

לעומת זאת כאשר הילד הוא מגיל 6 עד גיל 18 קיימים בזה שתי גישות האם האב חייב לשלם מדין "צדקה" או שמדובר בחיוב גמור.

בתי המשפט נוקטים כי מדובר בחיוב מדין צדקה, ולכן האם חייבת בצדקה בדיוק כשם שהאב חייב בצדקה, הפועל יוצא מכך הוא שאם הכנסות ההורים שווים, הרי שההורים יישאו בנטל הכלכלי בגידול הילד באופן שוויוני.

לא כן בית הדין הרבני סבור שאף אם מדובר בחיוב מדין "צדקה" הרי שהאב מחוייב בצדקה יותר מהאם, ולכן מתחילה נטיל את חיוב הצדקה על האב, ורק במקרה שהכנסות האב אינם יכולים לספק את צרכי הילד, נטיל את חיוב המזונות על האם.

לדעה הסוברת שהחיוב של האב לזון את הילד עד גיל 18 הינו חוב גמור, הרי שבוודאי חיוב זה מוטל על האב לבדו, כשהאם אינה צריכה לשאת בנטל הכלכלי.

לאחר גיל 18 – לדעת בית הדין הרבני לא ניתן להטיל חיוב על האב לזון את הילדים, אם לא שהצדדים עושים הליך גירושין בהסכמה בו הם מסדירים שהאב ישלם תשלום מזונות אף לאחר גיל 18, ואילו לדעת בתי המשפט האב חייב תשלום שליש מדמי מזונות שהיו נהוגים עד הגיע הילד לגיל 18.

הכנסות הצדדים כפרמטר לכמה משלמים מזונות

כפי שהסברנו, להכנסות ההורים קיימת השלכה בפרט אם המדובר בילד מעל גיל 6, אלא שבעוד שבבתי המשפט קיים לכך משמעות מיוחדת, שכן לגישתם האב והאם חייבים לזון את הילדים באופן שוויוני, הרי שבבית הדין הרבני אין הרבה משמעויות לכך, כיון שעיקר הנטל מוטל על צווארו של האב.

השלכה נוספת שעלולה להיות למקרה בו מדובר באב עשיר, הוא השאלה כמה מזונות הילד צריך, כלומר ילד שגדל על תפנוקים בשעה שההורים היו נשואים ביחד ועדיין ההורה לא אמר אני רוצה להתגרש, אינו דומה למקרה בו הילד גדל להורים עניים כל שנות הנישואין.

גם בשאלה זו קיימת הבדלי גישות בין בית הדין הרבני לבתי המשפט, בעוד בתי המשפט אכן סבורים כי יש לחייב את האב במזונות ילדים כפי שהורגלו הילדים טרם הגירושין, הרי שבתי הדין הרבניים סבורים כי אין לחייב את האב במזונות שהורגלו טרם הגירושין.

הסדרי שהות משפיע על כמה משלמים מזונות לילד

הסדרי שהות מורחבים או משמורת משותפת יש השלכה ישירה לשאלה כמה משלמים מזונות לילד, שכן ככל והילד שוהה עם האב בהסדרי שהות מורחבים יותר, כך תשלום דמי המזונות יופחתו.

למשל מקרה בו יש משמורת משותפת מזונות הילדים בבתי המשפט עלולים לעמוד על אפס שקלים, גם בבתי הדין הרבניים אין ספק כי סכום המזונות יופחת בהרבה למקרה בו האם הינה משמורנית מלאה ולאב יש רק הסדרי שהות מופחתים.

נמצא כפי שאתם רואים לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי כמה משלמים מזונות והדבר משתנה ממקרה אחד למשנהו.

קרא עוד ←
מתי ייפסקו דמי מזונות מינימליים?

מתי ייפסקו דמי מזונות מינימליים?

דמי מזונות מינימליים הינו תשלום מזונות ילדים בשיעור הנמוך ביותר אשר כל אב מקווה כי בית הדין הרבני יפסוק תשלום זה, אך לא בקל בית הדין הרבני יפסוק תשלום דמי מזונות מינימליים, אלא רק במקרים מסוימים עליהם נעמוד במאמר זה.

תשלום מזונות בלי לפגוע בילדים

כבר מתחילה נתייחס לתפיסה האומרת שיש להילחם בכל הכוח שהאב ישלם מזונות ילדים גבוהים כך שיהיה ניתן להתגרש בלי לפגוע בילדים כתוצאה מהגירושין.

צריך לדעת כי בהרבה מהמקרים המלחמות שהילדים נאלצים לספוג כתוצאה מהמריבות האין סופיות של ההורים בשאלה כמה מזונות משלמים הינו מחיר כבד בהרבה מאשר הילד יקבל מזונות מופחתים.

לפעמים אני מייעץ לאם לדעת איך להתגרש בהסכמה אף שכביכול והדבר נראה שהילד נפגע מהליך זה.

דמי מזונות מינימליים בשלושה ילדים

התפיסה המקובלת בבית הדין הרבני שככל ולאב יש מספר ילדים גבוה יותר, הרי שתשלום דמי מזונות עבור כל ילד יהיו פחותים יותר, עד כדי אפשרות שתשלום דמי מזונות יהיו מינימליים.

הסיבה לכך היא העובדה כי שני ילדים בבית אחד צורכים פחות מאשר צורכים שני ילדים בבתים שונים.

לדוגמה ניתן להבחין כי עלות החשמל, מזגן, עבור ילד אחד זהה לעלות עבור שני ילדים, אין עלות נוספת בכך שבבית מתגוררים שני ילדים, כמו כן דמי וועד בית, או ארנונה של הדירה זהה אם מתגוררים בבית ילד אחד או שני ילדים.

בבית הדין נוהגים לקרוא לכך "נר אחד נר למאה" כלומר נר אחד שדולק יכול להדליק מאה נרות בלא שהוא ייפגע כלל מהדלקתו, כך אין כל חסרון כיס בכך שבבית מתגוררים שני ילדים ולא רק ילד אחד.

כמובן יש לסייג את הדברים, שכן בוודאי שחלק מההוצאות של דמי מזונות הילדים נגזרים מעלות המחייה, כגון אוכל, שכר לימוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אלו משולמים עבור כל ילד בנפרד, שכן כל ילד צורך את המחיה לעצמו, כך עבור כל ילד משולם שכר לימוד בפני עצמו.

הסדרי שהות מינימליים – דמי מזונות גבוהים

אין ספק שככל והאב רוצה ליהנות מתשלום דמי מזונות מינימליים, הרי שיהיה עליו להרחיב את הסדרי השהות, כך שככל והסדרי השהות יהיו רחבים יותר, כך תשלום עבור דמי מזונות יהיו מינימליים יותר.

במקרה בו מתקיים משמורת משותפת קיים סיכוי כי האב לא יצטרך לשלם שקל אחד.

כך שבהחלט ניתן לומר כי הפרמטר המרכזי בשיקול כמה מזונות ישלם האב, הינו הסדרי השהות של האב.

דמי מזונות בהתאם לשכר האב

ככל והאב משתכר בשכר גבוה ואילו האם משתכרת בשכר נמוך הרי שהסיכויים שבית הדין הרבני יפסוק תשלום עבור דמי מזונות מינימליים הולך ופוחת, בפרט אם המדובר במקרה בו האם משמורנית מלאה ואילו האב שוהה עם הילדים בהסדרי שהות מינימליים.

בהרבה מהמקרים האב שיודע כי הוא חשוף לתביעת מזונות ילדים שאינה מינימלית מעדיף לנסות לעשות את עצמו כ"עני", כביכול הוא אינו מרוויח שכר גבוה, כל זה במטרה שלא ייפסקו עליו דמי מזונות גבוהים.

ככל שעולה החשש כי אכן האב משקר בבית הדין יש לבקש מבית הדין הרבני צו לגילוי מסמכים ולהורות לאב להמציא את תלושי השכר העדכניים בו יהיה ניתן להיווכח מה היא משכורתו האמיתית של האב.

לפעמים יש צורך לבקש צוו לגילוי מסמכים גם כאשר בית הדין הרבני דן בתביעת חלוקת רכוש בגירושין, כך שבלאו הכי האב ייתפס בשקריו.

במקרים בהם האב מגדיל לעשות בכך שהוא מקצץ בשעות העבודה שלו כשהוא נותן "תירוץ" לסיבה שהוא לא יכול להמשיך במתכונת הקודמת בעבודתו, והוא טוען ששכרו באופן "פתאומי" ירד פלאים הדבר חמור שבעתיים.

במקרה זה לא יועיל שבית הדין הרבני ייתן צו לגילוי מסמכים, שכן בתלוש השכר של האב אכן תמצאו כי האב משתכר בשכר נמוך, אלא שאת הסיבה האמיתית לקיצוץ בשעות העבודה יהיה עליכם לחשוף.

כמה עולה דמי מזונות מקסימליים?

במקרה בו הוכח כי האב משתכר שכר גבוה ואילו האם משתכרת בשכר נמוך או שהיא אינה משתכרת כלל, האב ישלם דמי מזונות מקסימליים, אך כמה הוא גובה דמי המזונות המקסימלייים.

בדבר זה קיים הבדל גישות בית הדין הרבני לבין בית משפט האזרחי, שכן בעוד שבבתי הדין הרבניים המקסימום שהאב ישלם עבור מזונות הילד יעמוד על סך 1,800 ₪ +מחציות +מדור, הרי שבבתי המשפט למשפחה הסכום יכול לעמוד על אלפי שקלים לא כולל מחציות ומדור.

הסיבה להבדלים בגישות אלו הוא שבבית הדין הרבני סבורים כי החובה על האב לתת מזונות ילדים הינה לדאוג לילד לצרכים ההכרחיים שלו, כך שנכון שהילד התרגל במהלך שנות הנישואין טרם התחיל הליך גירושין מסורבל לחיות ברמת חיים גבוהה, אך האב אינו חייב להמשיך ולפנק את הילד.

לא כן בתי המשפט סבורים שהחובה על האב לדאוג לילד הינה כפי רמת החיים הקודמת של הילד, כך שאם הילד התרגל לחיות ברמת חיים גבוהה, הרגל זה ימשיך, והאב ייאלץ לשלם אלפי שקלים עבור מזונות הילד.

דמי מזונות מינימליים בהסכם

לפעמים אנו נתקלים במקרה בו הבעל מסרב לתת גט לאישה בניסיון של סחיטה עד שהאישה תאלץ לוותר על דמי המזונות של הילדים.

צריך לדעת כי דבר זה פסול מעיקרו, שכן הנפגע הראשי בסחיטה זו היא הילד הקטן בעצמו, כך שהאב לא נוקם באישה אלא בילדו.

אלא שלפעמים האב מתעקש כי הוא לא ייתן את הגט עד שהאישה תסכים "להיכנע" ולוותר על מזונות הילדים או לכל הפחות להפחית את דמי המזונות למינימליים ביותר, כך שהילדים ייפגעו בצורה משמעותית.

לרוב בתי הדין הרבניים לא יסכימו לשתף פעולה עם האב, כיון שהם מודעים היטב לצורך החיוני של הילד לקבל את דמי המזונות, כך שהם לא יסכימו כי טובת הילד תיפגע.

אך יש לדעת כי אף אם בתי הדין אישרו את ההסכם בו הילד ייצא מקופח רק בשביל שהאם תזכה לקבל את הגט המיוחל, הרי שניתן לפנות לבית המשפט למשפחה ולפתוח את ההסכם מחדש.

פסיקות בעניין הראו שככל והאם תצליח להוכיח כי מדובר בהסכם מקפח של הקטין אשר נעשה רק בשביל לקבל את הגט בלא שצרכיו של הילד באו לידי ביטוי, הרי שבהחלט ניתן לדרוש לבטל את הסכם הגירושין.

קרא עוד ←
כמה עולה לפתוח תיק ברבנות?

כמה עולה לפתוח תיק ברבנות?

כמה עולה לפתוח תיק ברבנות לגירושין? מה הם העליות הכרוכות בגירושין מלבד פתיחת תיק גירושין ברבנות?

שאלות אלו הינן שאלות שנתקלים בהם בני זוג אשר להם זה הפעם הראשונה בה הם נאלצים לחוות את ה"חוויה" של הגירושין.

כשבאים לבחון את העלויות הכרוכות בגירושין יש לחלק בין הוצאות הקשורות לאגרות אותם יש לשלם לבית הדין הרבני, לבין הוצאות נלוות הכרוכות לגירושין כגון שכר טרחת טוען רבני, מינוי אקטואר, חוקר פרטי, ועוד.

כמה עולה אגרת פתיחת תיק ברבנות?

עבור כל תיק שנפתח ברבנות יש חובה לשלם אגרה עבור פתיחת התיק, כך למשל אם אתם מבקשים שבית הדין הרבני ידון בחלוקת רכוש בגירושין, או משמורת ילדים, עליכם לפתוח תיק גירושין ובנוסף תיק לחלוקת רכוש או משמורת ילדים.

עלות אגרת פתיחת תיק ברבנות הינה בין 300 ש"ח ל-500 ₪, תלוי אם המדובר בתיק מזונות ילדים או בתיק רכוש.

ניתן לבקש פטור מאגרה במקרה בו אתם נמצאים במצב כלכלי קשה, את הבקשה יש להפנות למזכירות בית הדין ולצרף תלושי שכר, דפי חשבון בנק, וכן כל עובדה שיכולה לתמוך בכך שאתם נמצאים במצב כלכלי קשה.

ככל ואתם זכאים לקבל עורך דין מהסיוע משפטי אין צורך להביא את כל הטפסים והאישורים, אלא כל שעליכם לעשות הוא לצרף את האישור הזכאות לסיוע המשפטי, ובכך תוכלו ליהנות מפטור מאגרה.

כמה עולה טוען רבני ברבנות?

השאלה המרכזית של כמה עולה לפתוח תיק ברבנות הינה העלות עבור שכר טרחת המייצג של טוען רבני או עורך דין.

מחירו טוען רבני משתנה ממקרה למקרה, שכן אינו דומה מקרה בו בני הזוג ערכו הסכם גירושין המסדיר את רוב הנושאים שביניהם, כגון כמה מזונות משלמים לילד, וכל הוויכוח ביניהם הוא לגבי תביעת הכתובה, לבין מקרה בו אין כל הסכמות בין הצדדים, שכן ככל ומדובר בתיק סבוך יותר כך מחיר הטוען הרבני משתנה.

כמו כן אינו דומה מקרה בו אתם שוכרים את שירותיו של טוען רבני שאינו מומלץ כך שככל הנראה יהיה מדובר בטוען רבני זול, לבין מקרה בו אתם שוכרים את שירותיו של טוען רבני מומלץ עם וותק וניסיון רב בתחום.

קשה מאוד ליתן מחיר עדכני על טיפול בתיק, אך לרוב תיק סטנדרטי עולה בין 30,000 ל60,000 ₪.

כמו כן ישנם טוענים רבניים שלוקחים מחיר גלובלי, כלומר המחיר נקבע בלא שתהיה השלכה על מספר הדיונים, הבקשות, תגובות, כשבכל מקרה התשלום יהיה סכום קבוע מראש, וישנם טוענים רבניים שלוקחים מחיר בהתאם לפעילות בתיק, כלומר על כל דיון או בקשה משולם שכר טרחה נפרד.

מחד יש מעלה לאופן בו שכר הטרחה הינו גלובלי, שכן במקרה זה אתם יכולים לדעת מראש לאיזה עלויות אתם נכנסים, כך שאתם לא תמצאו את עצמכם עם "הפתעות", מאידך גיסא בהרבה מהמקרים שכר טרחה זה יהיה גבוה יותר לעומת שכר הטרחה שנקבע בהתאם לפעילות והתקדמות התיק.

שכר טרחת חוקר פרטי

במקרם בהם עולה חשד שהבעל בוגד באישה או לחילופין מקרה בו האישה בוגדת בבעלה, אך אין בידכם "ראיית זהב" ניתן לשקול לשכור את שירותיו של חוקר פרטי בכדי שהוא יוכל לבלוש אחר בן/ת הזוג ולתעד מעשים אלו.

במקרה בו בן/ת הזוג יימצא כי הוא בוגד/ת הדבר עלול להשפיע על מספר דברים שמתקיימים בהליכים בבית הדין.

כך למשל במקרה בו האישה בוגדת בבעלה היא תאבד את כתובתה, כמו כן הדבר בוודאי יכול להיחשב כעילה לגירושין, אין ספק כי גם מקרה של גירושין בעקבות בגידה של הבעל יש לה השלכות מהותיות.

לכן ככל ועולה חשש על בגידה יש לשקול בחיוב לשכור את שירותיו של החוקר פרטי.

עלות שכר טרחת חוקר פרטי נגזר ממספר השעות אותם יצטרך החוקר בכדי למצוא את מבוקשכם, כשלפעמים המזל משחק ואתם מצליחים לתפוס בקלות ובמהירות, ולפעמים הדבר יהיה כרוך בשעות רבות, כך ששכר הטרחה אף הוא יהיה בהתאם.

הוצאות אלו אמנם אינם חלק מעלויות של פתיחת התיק ברבנות, אך בהחלט כשאתם באים לחשב כמה עולה לפתוח תיק ברבנות יש לקחת בחשבון עלויות נוספות אלו.

הוצאות נוספות בחישוב כמה עולה לפתוח תיק ברבנות

ישנם הוצאות נוספות שעליכם לקחת בחשבון טרם פתיחת התיק ברבנות, כגון הוצאות עבור מינוי מומחה אקטואר, למקרה בו ישנם חילוקי דעות בין הצדדים מה היקף הזכויות הפנסיוניות של בני הזוג.

שכר טרחת אקטואר מסתכם באלפי שקלים ובמקרים בהם מדובר בבדיקה מורכבת אף בעשרות אלפי שקלים.

הוצאה נוספת אותה יש לקחת בחשבון כשאתם מחשבים כמה עולה לפתוח תיק ברבנות הוא עלות של מטפל/ת זוגי/ת במקרה בו אחד מהצדדים מגיש תביעת שלום בית.

תפקידה של המטפלת הזוגית היא לבחון האם אכן קיים סיכוי לשלום בית ואז בני הזוג יערכו הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, או שמדובר במקרה אבוד ויש לצדדים להתגרש לאלתר.

לחוות דעתה של המטפלת הזוגית ישנה השלכה מהותית בהמשך טיפול התיק בתביעת שלום הבית ובתביעת הגירושין.

כמה עולה לפתוח תיק ברבנות בהסכמה?

ככל ויש בין בני זוג הסכמה על מכלול הדברים, הדבר מונע הוצאות כלכליות מיותרות, כל שעליכם לעשות הוא להכין הסכם גירושין בסיוע של טוען רבני אותו תביאו לאישור בית הדין הרבני.

לסיכום כשאתם מחשבים כמה עולה לפתוח תיק ברבנות הרי שתמצאו שמלבד אגרה ושכר טרחת טוען רבני אתם עלולים להוציא הוצאות נוספות עבור דברים נוספים הכרוכים בהליך הגירושין.

קרא עוד ←