בעל מסרב לתת גט מה ניתן לעשות?

איך יודעים מתי צריך להתגרש?

בעל מסרב לתת גט – לדמותו

בעל מסרב לתת גט הינו מקרה בו לאחר שבית הדין הרבני נתן החלטה כי הבעל חייב לתת גט לאישה, עדיין הבעל ממשיך בסירובו לתת גט.

השיקולים המנחים את הבעל לסרב לתת גט הינם רבות, לרוב מדובר משיקולים של "סחטנות" בו הבעל מנסה לבקש "כופר" תמורת מתן הגט, כשלפעמים ה"כופר" אותו דורש הבעל הוא "כסף" ולפעמים זכויות ב"הסדרי ראייה" של הילדים.

אך יש ומדובר בשיקולים באמת ובתמים מתוך רצון של הבעל לנסות ולשקם את חיי הנישואין, הבעל מתקשה להשלים עם העובדה כי חיי הנישואין תמו, ואין טעם להמשיך מצב זה לעד, כך שהוא מתקשה להפסיק את סירובו לתת גט.

במקרה בו בעל מסרב לתת גט הדבר גורם לאישה להיות "עגונה", האישה אינה יכולה להינשא לאיש אחר, כשלפעמים האישה עדיין לא זכתה ל"פרי בטן", כך שבכל יום בו הבעל עומד בסירובו לתת גט הדבר פוגע פגיעה אנושה באישה.

האם מותר לבעל לסרב לתת גט לאישה

טעות נפוצה בקרב נשים רבות הסוברות כי בעל מסרב לתת גט הינו בניגוד לחוק, כשלדעתם הבעל חייב לתת גט לאישה רק בגלל שהאישה רוצה להתגרש, דבר זה הינו טעות חמורה. אף במקרים בהם קיים "סיבה מוצדקת" לאישה לדרוש את הגט מהבעל, אך כל עוד שבית הדין הרבני לא נתן החלטה בה הוא מורה לאיש לתת גט לאישה, אין כל חיוב על הבעל לתת גט לאישה.

חשוב להדגיש בית הדין הרבני לא במהרה ייתן החלטה כי הבעל חייב לגרש את האישה, העובדה כי האישה רוצה גט מבעלה אינו מחייב את האיש לתת לאישה את מבוקשה.

כך שבהחלט ייתכן מצב בו בית הדין יידחה את תביעת הגירושין שהגשתם כנגד הבעל, והבעל לא יהיה מחויב לתת גט לאישה.

ככל והאישה רוצה להצליח בתביעתה עליה להציג בפני בית הדין הרבני "עילות גירושין", עילות אשר בגינם ראוי לחייב את הבעל לתת גט לאישה, רק לאחר שהאישה תצליח להוכיח את עילות הגירושין יחייב בית הדין את הבעל לתת גט.

בעל מסרב לתת גט

דרך עוקפת לבעל מסרב לתת גט

מה ניתן לעשות במקרה בו בית הדין הרבני קיבל את עמדתכם שהבעל חייב לתת גט אך הבעל מסרב בכל תוקף לתת גט לאישה? האם יש דרך "לעקוף" את נתינת הגט לאישה ובכך לצאת לחרות?

התשובה לכך אף שהתשובה לכך היא כואבת ביותר, אך לא ניתן "לעקוף" את נתינת הגט מהאיש לידי האישה, כך שככל והבעל יעמוד על סירובו לתת גט, האישה תמשיך להיות עגונה.

במקרים חריגים אכן ניתן "לעקוף" את מתן הגט מהבעל לאישה במקרה בו בית הדין הרבני מוצא כי הנישואין אינם בתוקף, אך המדובר במקרה חריג מאוד.

לרוב בית הדין הרבני אף שיעלה בפניו החשש כי הנישואין אינם בתוקף, הוא יעדיף שלא לעשות שימוש בביטול הנישואין אלא הוא יורה לבעל לתת גט.

עובדה חשובה לציין כי בדבר זה ישנה עדיפות לגבר על פני האישה, שכן בעוד שבמקרה בו אישה מסרבת לתת גט, ניתן "לעקוף" את אי הסכמתה על ידי שבית הדין יתיר לאיש להינשא לאישה נוספת על האישה הסרבנית, הרי שבמקרה בו האיש מסרב לתת גט לאישה, אין כל היתכנות להתיר לאישה להינשא לגבר נוסף, למעט מקרה בו הנישואין אינם בתוקף.

סנקציות כנגד בעל מסרב לתת גט

לאחר שהבנו כי לא ניתן לעקוף את הבעל בכדי שהאישה תהיה מותרת להינשא, עולה השאלה מאליה מה הם הכלים בהם ניתן לפעול בכדי לכפות את הבעל אשר מסרב לתת גט לאישה?

לשם כך קיימים בחוק מספר סנקציות כנגד האיש, החל מעונש קל ועד לעונש חמור כגון מאסר וצינוק.

בתחילה בית הדין "רק" ישלול לאיש את הרישיון וזכות יציאה מהארץ, לאחר שעונש זה לא עוזר יכריז בית הדין על חשבון הבנק של האיש הסרבן כ"חשבון מוגבל".

לרוב לאחר הטלת סנקציות אלו "נכנע" הבעל והינו מוכן לתת גט לאישה, אך במקרה בו עדיין הבעל מסרב לתת גט לאישה חרף כל הסנקציות הללו, יטיל עליו בית הדין הרבני עונש מאסר ממושך עד שהבעל יואיל בטובו לקיים את פסק הדין של בית הדין הרבני וייתן גט לאישה.

פיצויי נזיקין כנגד בעל מסרב לתת גט

רבים מהנשים סבורות כי אם תוגש לבית המשפט למשפחה תביעת "פיצויי נזיקין" בגין סרבנות הבעל לתת גט, הרי שהדבר יחיש במהרה את מתן הגט, טעות זו אינה נפוצה רק בקרב נשים אלא גם ובעיקר אצל העורכי דין אשר אינם בקיאים בדין העברי.

תביעה שכזו לא רק שלא תקרב את סידור הגט, אלא להיפך, ככל ותוגש תביעה שכזו לא רק שבית הדין הרבני מעתה לא יכפה על הבעל לתת גט לאישה, אלא אף אם הבעל יבקש מבית הדין הרבני לסדר גט, הרי שבית הדין יידחה את בקשתו.

לטענת בתי הדין ברגע בו בית המשפט "התערב" בנושא הגירושין כשהוא מנסה להכריח את הבעל המסרב לתת גט הגירושין על ידי עונש של "פיצויי נזיקין" הדבר נחשב כ"גט מעושה" כך שקיים חשש שהגירושין יהיו פסולים.

לכן חשוב לדעת טרם נקיטת צעד בו אתם פותחים תיק בבית המשפט למשפחה להתייעץ עם טוען רבני מוסמך המכיר היטב את ההלכות הנוהגות בבתי הדין הרבניים האם אכן במקרה שלכם מומלץ לפנות לבית המשפט ובכך תמנעו עגמת נפש מיותרת.

בעל מסרב לתת גט – היקף התופעה

בעוד שמקובל לחשוב שהתופעה בו בעל מסרב לתת גט נפוץ יותר על פני מקרה בו אישה מסרבת לתת גט, הרי שמהנתונים שמתפרסמים על ידי הנהלת בתי הדין עולה כי הדבר שונה לחלוטין.

לצורך הדוגמה בשנת 2017 מספר המקרים של בעל מסרב לתת גט עמד על 382, ואילו המקרים בהם האישה מסרבת לתת גט עמד על 427.

נתון מעניין נוסף שעולה מתוך הנתונים שפרסמו בהנהלת בתי הדין הוא שמספר המקרים בהם בית הדין הטיל עונשי מאסר על בעל מסרב לתת גט עומד על 69 עונשי מאסר ואילו כנגד אישה שמסרבת לתת גט לא הוטל אף לא עונש מאסר אחד.

הסיבה לכך נעוצה ככל הנראה מההפליה בו מופלים הגברים על פני הנשים, שכן בעוד שכנגד בעל מסרב לתת גט ניתן להטיל סנקציות מיד לאחר פסק הדין, הרי שכנגד האישה לא ניתן להחיל את הסנקציות רק לאחר אישורו של נשיא בית הדין הרבני הגדול לאחר שהוא ערך שימוע לאישה.

ההליך הנוסף של שימוע ואישור נשיא בית הדין הרבני הגדול יוצר "סרבול" בהליכים, ולאישה ניתנת האפשרות להמשיך בסירובה עד שנשיא בית הדין הרבני הגדול יאשר את הסנקציות.

צפו גם בסרטון בנושא סרבנות גט:

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

התמודדות של מסורבת גט

ייצוג בבית דין רבני

ייצוג בבית הדין הרבני הוא רשות או חובה? מי יכול לייצג בבתי הדין הרבניים האם רק עורך דין או שמא גם טוען רבני? במאמר זה

קרא עוד »
עילה לגירושין

מה נחשב עילה לגירושין?

עילה לגירושין אינה כל טענה שאחד מבני הזוג מעלה כנגד בן הזוג, בכדי שאכן יהיה עילת גירושין עליכם להציג עילה חזקה. במאמר זה נעשה סדר

קרא עוד »
דילוג לתוכן