איך עורכים חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים?

הורות משותפת וטובת הילד

חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין עם ילדים הינו הליך מורכב יותר מאשר חלוקת רכוש בגירושין בלי ילדים, שכן אין ספק שחלוקת רכוש עם ילדים עלולה להשפיע על טובת הילדים, כך שיש לדעת איך מתגרשים נכון בלא שהילדים ייפגעו.

במאמר זה נביא כיצד לבצע את חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים בצורה טובה יותר.

פירוק שיתוף בדירת הצדדים: איך זה עובד עם חלוקת רכוש בתהליך גירושין עם ילדים?

"פירוק שיתוף" הינו מקרה בו אחד מבני הזוג דורש לפרק את השיתוף בין בני הזוג, לרוב המדובר במקרה בו לבני הזוג יש דירה משותפת ואחד מבני הזוג מבקש לפרק את השיתוף ולהוציא את הדירה למכירה ל"כל המרבה במחיר".

במקרה בו מוגשת תביעה ל"פירוק שיתוף" דירת בני הזוג, לא תועיל כל התנגדות של בן/ת הזוג והדירה תצא למכירה לכל המרבה במחיר, כשכמובן על אף הוצאת הדירה למכירה, לאחד מבני הזוג יהיה "זכות ראשונית" לרכוש את הדירה.

ככל ומי מבני הזוג יערים קשיים במכירת הדירה על ידי הברחת קונים או כל קושי אחר, יורה בית הדין הרבני או בית המשפט על הוצאת הדירה בצורה של "כינוס נכסים", לשם כך, בית הדין הרבני או בית המשפט ימנה את באי כוח הצדדים או עורך דין אחר מטעם בית הדין בכדי שישמשו "כונסי נכסים".

"תענוג" זה לא יהיה ב"חינם" כשעל התענוג הזה תצטרכו לשלם בין 1% ל2% ממחיר הדירה, כשבית הדין או בית המשפט עלול להטיל את התשלום על מי שהקשה ופגע בהוצאת הדירה למכירה.

איך עורכים חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים?

פירוק שיתוף במקרה של חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים אינה מהווה סיבה לשלול את זכות "פירוק השיתוף" מבן/ת הזוג, כך שאף אם לצורך הדוגמה האם מתגוררת עם הילדים בדירת הצדדים, יכול האב לעתור לבית הדין להוציא את הדירה שרכשו בני הזוג במהלך הנישואין למכירה לאלתר.

אלא שבמקרה זה יועלה לשולחנו של בית הדין הרבני השאלה מתי תתבצע חלוקת רכוש בין בני הזוג, שכן מחד לא ניתן לבצע כאן ועכשיו פירוק שיתוף בלא שיינתן מענה לצרכיהם של הילדים היכן הם ימשיכו להתגורר, ומאידך לא ניתן להמתין עד שהילדים יגדלו ובך ייגרם נזק לאב שמבקש לפרק את השיתוף.

במקרה זה קבע המחוקק שעל בית הדין הרבני המורה על פירוק שיתוף לוודאות ולדאוג שיהיה לילדים מקום מגורים הולם אחר, לכן אף אם בית הדין יורה על פירוק השיתוף, הרי שהוא ידאג למצוא מקום מתאים הולם לילדים, בכדי שלא יהיה מצב בו הילדים "יזרקו לרחוב".

בית הדין הרבני יכול לדרוש מהאב להמציא חוזה שכירות חילופי בכדי לוודאות שאכן הילדים לא יימצאו את עצמם ברחוב.

במקרה בו האב הערים קשיים בתשלום מזונות הילדים שחויב בבית הדין הרבני, הרי שבית הדין הרבני יעקל סכום נכבד מהתמורה של הבית בכדי להבטיח את תשלום מזונות ומדור הילדים.

השיקולים לדרוש פירוק שיתוף כשיש ילדים

חשוב להדגיש כי ככל ומדובר בחלוקת רכוש המשותף של בני הזוג בגירושין עם ילדים יש לשקול היטב את הבקשה לפירוק השיתוף, שכן אין כל ספק שהוצאת הדירה למכירה עלולה לפגוע בראש ובראשונה בילדים הרכים, אשר בלאו הכי הם מרגישים "חוסר ביטחון" בפירוד ההורים, הוצאת הדירה למכירה בוודאי שלא תקנה להם "שקט נפשי".

דבר נוסף שכדאי לקחת בחשבון לפני הגשת תביעה לפירוק שיתוף הוא שכל זמן שהאם גרה עם הילדים בדירת הצדדים האב אינו משלם הוצאות מדור, ואילו לאחר מכירת הדירה תאלץ האם לשכור דירה חדשה דבר אשר בהכרח ישפיע על השאלה כמה מזונות משלמים לילד.

אך במקרים בהם לבני הזוג נכס יקר מאוד אשר אף לאחר החלוקה של בני הזוג יהיה בידי האישה לקנות דירה הולמת אחרת, הרי שבהחלט ניתן לשקול באופן חיובי את מכירת הבית.

הדרך הטובה לערוך חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

המלצתי היא במקרה בו אתם נאלצים לעשות חלוקת רכוש בגירושין כשיש ילדים הוא לנסות ולאזן מחד את "טובת הילדים" ומאידך לדאוג שהאב לא ייפגע מכך שהאם תמשיך ליהנות בדירה בחינם.

בכל מקרה ומקרה יש לבדוק את ה"איזון" שבין הדברים, לפעמים ניתן לעשות זאת בכך שהאם תוותר על כל זכויותיו הפנסיוניות של האב ומאידך האב יקבל את כל הזכויות הפנסיוניות שלו במקום הזכויות בדירה, אך כמובן שהצעה זו אינה מתאימה בכל המקרים, שכן בהרבה מהמקרים ערכה של הדירה עולה כמה מונים מערכם של הזכויות הפנסיוניות.

חשוב לציין כי אף שלפי ההלכה בכל מקרה הבעל זכאי להישאר בזכויותיו הפנסיוניות, אך חלוקת רכוש בגירושין מתבצע בבית הדין הרבני בהתאם לחוק, כך שהאישה זכאית לקבל מחצית מזכויותיו הפנסיוניות של האיש.

אפשרות נוספת שניתן לאזן בין טובת הילדים ומאידך למנוע את קריסתו הכלכלית של הבעל היא שהאישה תמשיך להתגורר בדירה עם הילדים עד שהילדים יגיעו לגיל 18 כשמאידך האב ישלם מזונות מופחתים.

אך דבר אחד ברור בלי רצון טוב של שני בני הזוג הרי ש"כולם יפסידו", לכן המלצתי לשבת יחד ולהגיע להסכם גירושין כולל על חילוקי הדעות ולהביא את ההסכם לאישור בית הדין.

נוסף על האמור חוק יחסי ממון אשר לפיו כל רכוש ו/או זכות, שנצברו במהלך החיים המשותפים, שייכים לשני בני הזוג בחלקים שווים. ומשכך, הם יחולקו באופן שווה בין הצדדים, במקרה של פרידה או גירושין.

הסכם לחלוקת רכוש בגירושין עם ילדים

במקרה בו הצליחו בני הזוג להתעלות מעל חילוקי הדעות ולדאוג לטובת הילדים שלא ייפגעו מחלוקת הרכוש בגירושין, הרי שעליהם לערוך הסכם בכתב בו הם מפרטים את ההבנות וההסכמות אליהם הגיעו.

לאחר עריכת ההסכם יש להביא את הסכם הגירושין לאישור בית הדין הרבני בכדי לתת תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים.

בית הדין הרבני יוודא שאכן בני הזוג חתמו על ההסכם מרצונם החופשי וכי הם מבינים היטב לנכתב בהסכם וייתן תוקף פסק דין להסכם הצדדים.

עוד יכול לעניין אתכם: הסכם ממון לאחר הנשואין

לסיכומו של דבר,

בכל הנוגע לחלוקת רכוש בתהליך גירושין עם ילדים – אני יכול לומר לכם כשאתם עומדים בפני חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים, אין יותר טוב מניסיון של שני בני הזוג להתעלות על חילוקי הדעות ולראות בראש ובראשונה את טובת הילדים.

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

התמודדות של מסורבת גט

ייצוג בבית דין רבני

ייצוג בבית הדין הרבני הוא רשות או חובה? מי יכול לייצג בבתי הדין הרבניים האם רק עורך דין או שמא גם טוען רבני? במאמר זה

קרא עוד »
דילוג לתוכן