הסכם ממון בין בני זוג – השקט הנפשי!!!

הסכם ממון בין בני זוג – השקט הנפשי

הסכם ממון בין בני זוג הוא בעל חשיבות רבה.

במאמר זה נסביר לשם מה יש לערוך הסכם ממון בין בני זוג? מה צריך לכתוב בהסכם? ומי עורך את ההסכם של בני הזוג.

הסכם ממון בין בני זוג לשם מה?

הסכם ממון בין בני זוג הינו דבר מומלץ לכל בני הזוג המתעדים להינשא, ובפרט אם המדובר במקרה בו אחד מבני הזוג צבר הון מלפני הנישואין. שכן אם לא נערך הסכם כזה, הרי שבמקרה של גירושין, חלוקת רכוש בין בני הזוג תתבצע באופן בו יזכה/תזכה  בן/ת הזוג במחצית מההון שצבר/ה בן/ת הזוג למרות שההון שצבר רשום על שמו/ה בלבד.

בכדי למנוע מצב זה יש לערוך הסכם ממון בין בני זוג ולקבוע שבמקרה של גירושין כל אחד יישאר עם מה שצבר במהלך שנות הנישואין או כל חלוקה אחרת הנראית לבני הזוג.

הסכם ממון בין בני זוג יכול להיעשות לאחר הנישואין אך מומלץ לעשותו לפני הנישואין.

על מה עורכים הסכם ממון?

בהסכם ממון בין בני זוג צריך להסדיר כיצד תתבצע חלוקת הרכוש בין בני הזוג בכספים או בזכויות הסוציאליות שצברו בני הזוג במהלך שנות נישואין במקרה של גירושין.

יש לציין כי קיימים מגוון אפשרויות לעריכת הסכם, שכן ניתן לערוך הסכם רק על נכסים שנצברו על ידי בן/ת הזוג טרם הנישואין, אך הנכסים שיצבור כל אחד מבני הזוג לאחר הנישואין יחולק בצורה שווה. 

ניתן לערוך הסכם ממון המסדיר את הרכוש שיצבור כל אחד מבני הזוג במהלך הנישואין, כך שחלוקת הרכוש בפתיחת הליך גירושין תתבצע באופן שאינו שוויוני אף על נכסים שנצברו במהלך שנות הנישואין.

הלכת השיתוף

כעקרון על נכסים שמביא בן/ת הזוג טרם הנישואין ואשר הם רשומים על שם בן/ת הזוג אין צורך לפרט בהסכם הממון שנכס זה יישאר לאחר הגירושין בבעלות בן/ת הזוג אשר הנכס רשום על שמו, כיון שבכל מקרה הנכס יישאר בחזקתו של מי שהנכס רשום על שמו, זאת בהתאם להוראת חוק יחסי ממון.

היוצא דופן הוא דירת המגורים בו התגוררו בני הזוג, שכן נכס זה אף שהוא בא מלפני הנישואין והוא רשום על שם בן/ת הזוג בלבד חל עליו הלכת "חזקת השיתוף", ובהתאם להלכת בית המשפט העליון נכס זה לפעמים יחולק שווה בשווה.

לכן בכדי למנוע "עגמת נפש" החכם עיניו בראשו ומומלץ לבני הזוג להסדיר בהסכם ממון את חלוקת הדירה במקרה של גירושין.

דוגמאות של הסכם ממון בין בני זוג

הפרדה רכושית – בהסכם זה מוסכם על הצדדים כי כל אחד מבני הזוג שיצבור זכויות במהלך הנישואין, זכויות אלו יוותרו ברשותו במידה ויהיה גירושין, כשבן/ת הזוג לא יהיה זכאי ליטול מחצית מזכויות אלו.

שיתוף רכושי – במסגרת הסכם הממון נקבע כי כל הזכויות שיצברו מי מבני הזוג במהלך שנות הנישואין, יחלקו בני הזוג באופן שוויוני.

הסכם משולב – הסכם המסדיר שבני הזוג יהיו שותפים מלאים בכל הזכויות והכספים שיצברו במהלך שנות הנישואין למעט עסק מסוים בו לא יהיה זכות לבן הזוג ליטול מחצית במקרה של גירושין (כגון דירה חנות, וכדומה)

הסכם משתנה – כלומר בני הזוג מסדירים שככל ותקופת הנישואין תצלח למספר שנים רבות יהיו בני הזוג זכאים ליטול מחצית מזכויות בן הזוג, וככל והתא המשפחתי יתפרק במהרה לא יהיה בן הזוג זכאי לקבל מחצית.

כמובן קיימים עוד מספר דוגמאות של עריכת הסכם ממון, וכי אין להקיש ממקרה אחד למקרה השני, אלא בכל מקרה יש לערוך הסכם בהתאם למקרה הקונקרטי שהוסכם על שני בני הזוג.

הסכם ממון בין בני זוג – השקט הנפשי!!!

אישור הסכם ממון בין בני זוג

לאחר שבני הזוג ערכו הסכם ממון, עליהם לאשר אותו בבית הדין הרבני או בבית המשפט למשפחה בכדי שהוא יקבל תוקף פסק דין.

אישורו של בית הדין הרבני או בית המשפט ייעשה רק לאחר שהוסבר היטב לצדדים על פרטי ההסכם וכי הערכאה השיפוטית בחנה שהצדדים חתמו מרצונם החופשי ללא שהופעל עליהם לחץ.

חשוב לדעת כי לא די במה שחתמתם על הסכם ממון בכדי שיהיה לו תוקף, ההסכם הממון מקבל תוקף הוא רק לאחר שבית הדין הרבני או בית משפט האזרחי נתן תוקף פסק דין.

הסכם ממון לפני הנישואין

המלצתי האישית לבני הזוג להשתדל לערוך את ההסכם ממון לפני החתונה, שכן לאחר החתונה יכול בן/ת הזוג להתנגד לעריכת ההסכם, ואז תאלצו להיפרד ממחצית מההון שתצברו במהלך הנישואין.

יתרון נוסף קיים בעריכת הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין, כיון שבעוד שעל הסכם ממון שבני הזוג עורכים לאחר נישואין יש לקבל את האישור של בית הדין הרבני או של בית המשפט האזרחי. הרי שבמקרה שאתם עורכים הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין, ניתן לאשר זאת אצל "נוטריון" או "רושם נישואין".

ביטול הסכם ממון – האם הדבר אפשרי?

לאחר אישור הסכם ממון בין בני זוג לא ניתן לבטל את ההסכם אלא בהסכמת שני בני הזוג, כשגם במקרה זה יהיה עליהם לערוך הסכם חדש ולהביא זאת לאישור בית הדין הרבני או בית המשפט האזרחי.

טענה שאחד מבני הזוג לא היה מודע מספיק למה שחתם, הטעייה, עושק וכדומה כמעט ולא יתקבלו ואף עלולים לחייב בהוצאות משפט את הטוען טענות אלו.

לדעתם של בתי המשפט לאחר שהצדדים הביאו את ההסכם לאישור בפני ערכאה המתאימה, הרי שחזקה שהצדדים הבינו היטב על מה הם חותמים ולא היה כל אונס.

לכן המלצתי לא לנסות ולבטל את ההסכם הממון בטענה בגין עושק וכדומה, אלא במקרים חריגים וקיצוניים כגון במקרה בו מוכח שההסכם נעשה תחת לחץ וניצול של אחד מבני הזוג. רק במקרים אלו ניתן לבטל את ההסכם בגין טענות אלו, בפרט שאכן ניתן לבחון שהסכם אינו שוויוני והוא מוטה לאחד מבני הזוג.

עריכת הסכם ממון בין בני זוג על ידי טוען רבני

הסכם ממון בין בני זוג אף שניתן לערוך אותו ללא סיוע של טוען רבני, אך מומלץ מאוד שההסכם ייעשה על ידי טוען רבני מקצועי היודע היטב כיצד לערוך הסכמים אלו.

הסכם ממון שנערך על ידי בני הזוג עצמם לרוב ילקה בחסר כשפרטים שנראים לבני הזוג כזניחים לא יכללו בהסכם הממון.

המלצתי שלמרות שעריכת הסכם על ידי טוען רבני כרוכה בהוצאות, אך למבט הרחוק הוצאות אלו הינם חסרי ערך לעומת ההוצאות שבני הזוג עלולים להוציא עבור הליך משפטי בגין כך שההסכם ממון שנערך על ידי בני הזוג לוקה בחסר, אינו מנוסח כמו שצריך, וכדומה.

שימו לב להסכם זה ישנה השלכה מהותית מאוד במקרה וחלילה תצטרכו להיפרד, כך שאין להקל ראש בעריכת ההסכם.

כמה עולה הסכם ממון בין בני זוג?

כשבני זוג באים לערוך הסכם ממון עליהם לקחת בחשבון את העלויות של עריכת ואישור הסכם הממון.

את העליות ניתן לחלק לשניים, קיים עלות בגין האגרה עבור פתיחת התיק של אישור הסכם ממון בין בני זוג, עלות האגרה נע בסביבות 300 ₪, אותם ישלמו שני בני הזוג.

מלבד זה ישנה עלות של עריכת הסכם ממון בין בני הזוג על ידי טוען רבני. מחיר טוען רבני ועלות עריכת ההסכם נע בסביבות 2,000-5000 ₪ תלוי במורכבות ההסכם.

עוד יכול לעניין אתכם:

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

האם יש עורך דין רבני

האם יש עורך דין רבני?

עורך דין רבני או כפי שהוא נקרא בשפה המקצועית טוען רבני, הינו מייצג אשר לאחרונה יותר ויותר זוגות מעדיפים לשכור את שירותיו מאשר לשכור את

קרא עוד »
איך מתחילים הליך גירושין

איך מתחילים הליך גירושין

איך מתחילים הליך גירושין? רוצים להתחיל הליך גירושין אך אתם לא יודעים איך מתחילים? מבולבלים? במאמר זה ננסה קצת לעשות סדר, כדי לתת לכם תשובה

קרא עוד »
מה עושים עם כתובה שאבדה

חיוב כתובה – לא תמיד!!!

חיוב כתובה הינו חיוב שתקנו חכמים לפני מאות שנים מתוך מטרה להפחיד את הבעל לגרש את האישה ללא שיש לו עילה לגירושין מוצדקת. תקנה זו

קרא עוד »
דילוג לתוכן