ארכיון של: 2020

כמה מזונות משלמים על 3 ילדים?

כמה מזונות משלמים על 3 ילדים?

האם ישנו הבדל בין תשלום מזונות עבור ילד אחד לבין תשלום מזונות עבור 3 ילדים? וככלל כמה מזונות משלמים על 3 ילדים?

שאלות אלו מטרידות בעיקר את אלו המתכננים את הליך הגירושין והינם רוצים לדעת כמה עולה להתגרש.

מה כולל תשלום עבור מזונות ילדים?

בראשית המאמר נעסוק בשאלה מה כולל תשלום מזונות ילדים, כשלאחר מכן נענה לשאלה כמה מזונות משלמים על 3 ילדים.

כשבאים לבחון את תשלום המזונות יש לדעת שתשלום מזונות ילדים כולל תשלום עבור כלכלה, מדור, מחציות חינוך ורפואה

הוצאות הכלכלה כוללים תשלום עבור צרכיו השוטפים של הילד, כגון: אוכל, ביגוד, משחקים, ריהוט וכו'.

תשלום עבור המדור של הילד הינו במקרה בו האם שוכרת דירה או לחילופין היא משלמת משכנתא עבור הדירה בה היא מתגוררת.

תשלום נוסף הוא מחציות: הוצאות חינוך שכוללות הוצאות עבור שכר לימוד, חוגים, שיעורים פרטיים, כמו כן ישנה חובה לשלם מחציות מהוצאות רפואה חריגות כגון פסיכולוג, טיפולי שיניים, או הוצאות רפואה חריגות כגון ניתוח שאינו כלול בסל הבריאות.

כמה מזונות משלמים על ילד אחד?

מזונות המשולמים עבור ילד אחד משתנה ממקרה אחד למשנהו, אינו דומה מקרה בו האב עשיר והאם ענייה למקרה הפוך בו האם עשירה והאב עני.

כמו כן אינו דומה מקרה בו יש משמורת משותפת למקרה בו האם היא המשמורנית היחידה והאב זכאי להסדרי שהות מופחתים.

כך שככל ולאב יהיה אפשרות כלכלית לשלם תשלומי מזונות גבוהים ולאם לא יהיה אפשרות לכלכל את הילדים, כך האב ישלם מזונות גבוהים יותר.

מאידך, ככל והאב זכאי להסדרי שהות גבוהים יותר ובוודאי במקרה בו ישנו משמורת משותפת הרי שהאב ישלם תשלום מזונות פחותים יותר.

כך שלא ניתן לקבוע סכום אחיד שתוכלו לדעת כמה מזונות משלמים על ילד אחד, מסיבה זו רבים מבני הזוגות מעדיפים לעשות הליך גירושין בהסכמה, כך שהינם יודעים בדיוק כמה מזונות האב ישלם עבור הילד.

כמה מזונות משלמים על 3 ילדים עבור כלכלה?

לאחר שהשכלנו להבין מה הם הפרמטרים הקובעים את תשלום מזונות עבור ילד אחד, נסביר כמה מזונות משלמים על 3 ילדים.

בעיקרון תשלום מזונות עבור 3 ילדים מחושב בזהה למזונות עבור ילד אחד, כך שלמשל אם מזונות עבור ילד אחד עומד על סך של 1,200 ₪ הרי שתשלום המזונות עבור 3 ילדים יעמוד על סך של 3,600 ₪.

חישוב זה נכון רק מבחינה עקרונית, אבל מעשית הדבר אינו מחושב כך, אלא לרוב תשלום מזונות על 3 ילדים יהיה פחות.

הסיבה לכך נעוצה בשתי סיבות, האחת הוא מצבו הכלכלי של האב, והשניה היא שחלק מצרכי הילד הינו צורך משותף לילדים האחרים, כפי שנסביר:

מצבו הכלכלי של האב, כפי שהסברנו חישוב גובה המזונות נקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית של האב, כך שככל והאב בעל אמצעים גבוהים יותר כך תשלום מזונות הילד יהיו גבוהים יותר.

ממילא אינו דומה מקרה בו האב צריך לפרנס רק ילד אחד והוא יכול "לפנק" את הילד בתשלום מזונות בסכום גבוה, לבין מקרה בו אנו עוסקים בשאלה כמה מזונות משלמים עבור 3 ילדים, שבזה האב אינו יכול להרשות לעצמו "לפנק" את שלושת ילדיו בסכום גבוה.

צרכים משותפים, הסיבה הנוספת לפער בין מזונות עבור ילד אחד לבין מקרה בו משלמים מזונות עבור 3 ילדים, הינו משום שהרבה מהצרכים שמשולמים עבור ילד אחד הינם זהים לצרכים של 3 ילדים.

לדוגמה הוצאות עבור מיזוג, חשמל, גז, זהה בין מקרה בו יש ילד אחד בבית לבין מקרה בו ישנם 3 ילדים, כך שאין כל הגיון שמזונות עבור 3 ילדים יהיה כפול שלוש ממזונות עבור ילד אחד.

כמה מזונות משלמים עבור 3 ילדים בחישוב דמי מדור?

חיוב המדור הינו חיוב בנוסף על תשלום המזונות השוטפים אותם משלם האב עבור מזונות הילדים, חיוב זה יהיה אך ורק במקרה בו האם שוכרת דירת מגורים או לחילופין היא מתגוררת בדירתה כשהיא משלמת משכנתא עבור דירת המגורים.

חיוב גובה דמי המזונות נהוג לחייב בבתי הדין הרבניים עבור ילד אחד כ-30% מדמי המדור שהאם משלמת, ואילו במקרה בו ישנם שני ילדים, האב ישלם כ-40% עבור דמי המדור, וכשמדובר במקרה בו ישנם 3 ילדים ישלם האב 50% דמי מזונות.

מסיבה זו הרבה מהמקרים חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים מתבצעת באופן שהאם נשארת לגור בדירה של הצדדים עד שהילד הקטן מגיע לגיל 18.

יש לציין כי האם אינה יכולה לשכור דירה כראות עיניה והאב ייאלץ לשלם תשלומים גבוהים, אלא חיוב האב יהיה בהתאם לדירה סטנדרטית המקובלת בשוק המתאימה למגורי הילדים.

עד מתי משלמים מזונות עבור 3 ילדים?

חיוב מזונות הילדים הינו עד גיל 18 בין אם מדובר במקרה בו יש ילד אחד ובין אם מדובר במקרה בו ישנם 3 ילדים, בכל מקרה לאחר גיל 18 לא ניתן לחייב את האב בתשלום מזונות.

אלא שאף שלאחר שהילד מגיע לגיל 18 לא ניתן לחייב את האב בתשלום מזונות, מכל מקום המנהג הנפוץ בבתי הדין שהאב משלם מזונות ילדים שליש מהסכום שהאב שילם עד שהילדים הגיעו לגיל 18 וזאת עד הגיע הילד לגיל 21 או לאחר שחרורו של הילד מהצבא.

כמה מזונות משלמים על 3 ילדים בבית משפט?

חשוב לציין כי מאמר זה עסק בעיקרו על האופן בו מחשבים בית הדין הרבני כמה מזונות משלמים עבור 3 ילדים, אך בבתי המשפט החישוב נעשה באופן אחר.

מסיבה זו יש להתייעץ עם טוען רבני לגירושין בכדי לבדוק האם עדיף לעשות גירושין ברבנות או בבית משפט.

קרא עוד ←
כמה משלמים מזונות?

כמה משלמים מזונות?

כמה משלמים מזונות בבית הדין הרבני וכמה משלמים מזונות בבית משפט? האם יש משמעות להיקף הכנסות של האב ולהכנסות האם? האם הסדרי ראיה מורחבים מפחיתים מדמי הזמנות?

מי מכריע כמה משלמים מזונות

עומדים לפני הגשת תביעת מזונות ילדים אבל לא יודעים היכן תובעים מזנות ילדים. היכן תקבלו יותר כסף עבור דמי מזונות ילדים.

במדינת ישראל קיימים שני ערכאות שונות שדנים בעניין מזונות ילדים, בית הדין הרבני ובית משפט למשפחה.

קיימים הבדלי גישות בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט למשפחה, כך שהשאלה היכן לפתוח תיק מזונות ילדים מקבלת משמעות מיוחדת.

עד לא מכבר בית הדין הרבני היה מוסמך לדון בתביעת מזונות ילדים אף שהצד השני התנגד לסמכותו, ובלבד שהמבקש שבית הדין הרבני ידון במזונות, יבצע פתיחת תיק גירושין ברבנות, כשלתביעת הגירושין הוא יכרוך את תביעת המזונות ילדים.

לאחרונה בית המשפט העליון פסק ברוב דעות, כי בית הדין הרבני נעדר סמכות לדון בעניין מזונות הילדים אף במקרה בו מתקיים הליך גירושין בבית הדין הרבני,.

מכל מקום במקרה בו ישנה הסכמה שבית הדין הרבני ידון בעניין מזונות הילדים, בית הדין הרבני יוכל לדון בעניין מזונות הילדים.

דבר זה גרם שכיום יש קושי להשיג שבית הדין הרבני ידון בעניין המזונות, שכן הצד שיפסיד מכך, בוודאי לא ירצה שבית הדין הרבני ידון בכך.

בית הדין הרבני או בית משפט- מה עדיף?

רבים טועים וסבורים שזכויות האישה בגירושין קיימים דווקא בבתי המשפט למשפחה, ולכן רבים מהנשים יעדיפו שבית המשפט למשפחה הוא שיפסוק בעניין מזונות הילדים.

לטענתם, כשהם בוחנים את השאלה כמה משלמים מזונות בבית הדין הרבני אל מול בית המשפט, הרי שבבתי המשפט תשלום המזונות יהיה גבוה יותר מאשר בית הדין הרבני.

מדובר בטעות נפוצה, אך האמת כי במקרים מסוימים בית הדין הרבני יפסוק תשלום מזונות ילדים בהרבה יותר מאשר בית המשפט.

לדוגמה במקרה בו יש משמורת משותפת והכנסות ההורים שווים, הרי שבעוד שבתי המשפט האב לא ישלם שקל עבור מזונות הילדים, דווקא בבתי הדין הרבניים האב ישלם מזונות ילדים.

מאידך אין להתעלם כי במקרה בו האם היא המשמורנית היחידה והכנסות האב גבוהים משמעותיים, הרי שבתי המשפט יחייבו את האב בתשלום מזונות ילדים גבוהים יותר מאשר בית הדין הרבני.

כמה משלמים מזונות לילד – תלוי בגיל הילד

לשאלה כמה מזונות משלמים לילד אין תשובה אחידה, שכן הדבר משתנה ממקרה אחד למשנהו. במאמר זה נביא מספר פרמטרים על פיהם ייקבע תשלום מזונות הילדים, כשבכל מקרה יש להתייעץ עם טוען רבני לגירושין.

הדבר הראשון שצריך לבחון כשמנסים להבין כמה משלמים מזונות הוא גילו של הילד.

הכלל הוא כי ילד עד גיל 6 האב חייב במזונותיו בלא שתהיה כל השלכה מה הם הכנסות האם. חוב זה הינו חוב אבסולוטי של האב.

לעומת זאת כאשר הילד הוא מגיל 6 עד גיל 18 קיימים בזה שתי גישות האם האב חייב לשלם מדין "צדקה" או שמדובר בחיוב גמור.

בתי המשפט נוקטים כי מדובר בחיוב מדין צדקה, ולכן האם חייבת בצדקה בדיוק כשם שהאב חייב בצדקה, הפועל יוצא מכך הוא שאם הכנסות ההורים שווים, הרי שההורים יישאו בנטל הכלכלי בגידול הילד באופן שוויוני.

לא כן בית הדין הרבני סבור שאף אם מדובר בחיוב מדין "צדקה" הרי שהאב מחוייב בצדקה יותר מהאם, ולכן מתחילה נטיל את חיוב הצדקה על האב, ורק במקרה שהכנסות האב אינם יכולים לספק את צרכי הילד, נטיל את חיוב המזונות על האם.

לדעה הסוברת שהחיוב של האב לזון את הילד עד גיל 18 הינו חוב גמור, הרי שבוודאי חיוב זה מוטל על האב לבדו, כשהאם אינה צריכה לשאת בנטל הכלכלי.

לאחר גיל 18 – לדעת בית הדין הרבני לא ניתן להטיל חיוב על האב לזון את הילדים, אם לא שהצדדים עושים הליך גירושין בהסכמה בו הם מסדירים שהאב ישלם תשלום מזונות אף לאחר גיל 18, ואילו לדעת בתי המשפט האב חייב תשלום שליש מדמי מזונות שהיו נהוגים עד הגיע הילד לגיל 18.

הכנסות הצדדים כפרמטר לכמה משלמים מזונות

כפי שהסברנו, להכנסות ההורים קיימת השלכה בפרט אם המדובר בילד מעל גיל 6, אלא שבעוד שבבתי המשפט קיים לכך משמעות מיוחדת, שכן לגישתם האב והאם חייבים לזון את הילדים באופן שוויוני, הרי שבבית הדין הרבני אין הרבה משמעויות לכך, כיון שעיקר הנטל מוטל על צווארו של האב.

השלכה נוספת שעלולה להיות למקרה בו מדובר באב עשיר, הוא השאלה כמה מזונות הילד צריך, כלומר ילד שגדל על תפנוקים בשעה שההורים היו נשואים ביחד ועדיין ההורה לא אמר אני רוצה להתגרש, אינו דומה למקרה בו הילד גדל להורים עניים כל שנות הנישואין.

גם בשאלה זו קיימת הבדלי גישות בין בית הדין הרבני לבתי המשפט, בעוד בתי המשפט אכן סבורים כי יש לחייב את האב במזונות ילדים כפי שהורגלו הילדים טרם הגירושין, הרי שבתי הדין הרבניים סבורים כי אין לחייב את האב במזונות שהורגלו טרם הגירושין.

הסדרי שהות משפיע על כמה משלמים מזונות לילד

הסדרי שהות מורחבים או משמורת משותפת יש השלכה ישירה לשאלה כמה משלמים מזונות לילד, שכן ככל והילד שוהה עם האב בהסדרי שהות מורחבים יותר, כך תשלום דמי המזונות יופחתו.

למשל מקרה בו יש משמורת משותפת מזונות הילדים בבתי המשפט עלולים לעמוד על אפס שקלים, גם בבתי הדין הרבניים אין ספק כי סכום המזונות יופחת בהרבה למקרה בו האם הינה משמורנית מלאה ולאב יש רק הסדרי שהות מופחתים.

נמצא כפי שאתם רואים לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי כמה משלמים מזונות והדבר משתנה ממקרה אחד למשנהו.

קרא עוד ←
מתי ייפסקו דמי מזונות מינימליים?

מתי ייפסקו דמי מזונות מינימליים?

דמי מזונות מינימליים הינו תשלום מזונות ילדים בשיעור הנמוך ביותר אשר כל אב מקווה כי בית הדין הרבני יפסוק תשלום זה, אך לא בקל בית הדין הרבני יפסוק תשלום דמי מזונות מינימליים, אלא רק במקרים מסוימים עליהם נעמוד במאמר זה.

תשלום מזונות בלי לפגוע בילדים

כבר מתחילה נתייחס לתפיסה האומרת שיש להילחם בכל הכוח שהאב ישלם מזונות ילדים גבוהים כך שיהיה ניתן להתגרש בלי לפגוע בילדים כתוצאה מהגירושין.

צריך לדעת כי בהרבה מהמקרים המלחמות שהילדים נאלצים לספוג כתוצאה מהמריבות האין סופיות של ההורים בשאלה כמה מזונות משלמים הינו מחיר כבד בהרבה מאשר הילד יקבל מזונות מופחתים.

לפעמים אני מייעץ לאם לדעת איך להתגרש בהסכמה אף שכביכול והדבר נראה שהילד נפגע מהליך זה.

דמי מזונות מינימליים בשלושה ילדים

התפיסה המקובלת בבית הדין הרבני שככל ולאב יש מספר ילדים גבוה יותר, הרי שתשלום דמי מזונות עבור כל ילד יהיו פחותים יותר, עד כדי אפשרות שתשלום דמי מזונות יהיו מינימליים.

הסיבה לכך היא העובדה כי שני ילדים בבית אחד צורכים פחות מאשר צורכים שני ילדים בבתים שונים.

לדוגמה ניתן להבחין כי עלות החשמל, מזגן, עבור ילד אחד זהה לעלות עבור שני ילדים, אין עלות נוספת בכך שבבית מתגוררים שני ילדים, כמו כן דמי וועד בית, או ארנונה של הדירה זהה אם מתגוררים בבית ילד אחד או שני ילדים.

בבית הדין נוהגים לקרוא לכך "נר אחד נר למאה" כלומר נר אחד שדולק יכול להדליק מאה נרות בלא שהוא ייפגע כלל מהדלקתו, כך אין כל חסרון כיס בכך שבבית מתגוררים שני ילדים ולא רק ילד אחד.

כמובן יש לסייג את הדברים, שכן בוודאי שחלק מההוצאות של דמי מזונות הילדים נגזרים מעלות המחייה, כגון אוכל, שכר לימוד, הוצאות רפואיות, הוצאות אלו משולמים עבור כל ילד בנפרד, שכן כל ילד צורך את המחיה לעצמו, כך עבור כל ילד משולם שכר לימוד בפני עצמו.

הסדרי שהות מינימליים – דמי מזונות גבוהים

אין ספק שככל והאב רוצה ליהנות מתשלום דמי מזונות מינימליים, הרי שיהיה עליו להרחיב את הסדרי השהות, כך שככל והסדרי השהות יהיו רחבים יותר, כך תשלום עבור דמי מזונות יהיו מינימליים יותר.

במקרה בו מתקיים משמורת משותפת קיים סיכוי כי האב לא יצטרך לשלם שקל אחד.

כך שבהחלט ניתן לומר כי הפרמטר המרכזי בשיקול כמה מזונות ישלם האב, הינו הסדרי השהות של האב.

דמי מזונות בהתאם לשכר האב

ככל והאב משתכר בשכר גבוה ואילו האם משתכרת בשכר נמוך הרי שהסיכויים שבית הדין הרבני יפסוק תשלום עבור דמי מזונות מינימליים הולך ופוחת, בפרט אם המדובר במקרה בו האם משמורנית מלאה ואילו האב שוהה עם הילדים בהסדרי שהות מינימליים.

בהרבה מהמקרים האב שיודע כי הוא חשוף לתביעת מזונות ילדים שאינה מינימלית מעדיף לנסות לעשות את עצמו כ"עני", כביכול הוא אינו מרוויח שכר גבוה, כל זה במטרה שלא ייפסקו עליו דמי מזונות גבוהים.

ככל שעולה החשש כי אכן האב משקר בבית הדין יש לבקש מבית הדין הרבני צו לגילוי מסמכים ולהורות לאב להמציא את תלושי השכר העדכניים בו יהיה ניתן להיווכח מה היא משכורתו האמיתית של האב.

לפעמים יש צורך לבקש צוו לגילוי מסמכים גם כאשר בית הדין הרבני דן בתביעת חלוקת רכוש בגירושין, כך שבלאו הכי האב ייתפס בשקריו.

במקרים בהם האב מגדיל לעשות בכך שהוא מקצץ בשעות העבודה שלו כשהוא נותן "תירוץ" לסיבה שהוא לא יכול להמשיך במתכונת הקודמת בעבודתו, והוא טוען ששכרו באופן "פתאומי" ירד פלאים הדבר חמור שבעתיים.

במקרה זה לא יועיל שבית הדין הרבני ייתן צו לגילוי מסמכים, שכן בתלוש השכר של האב אכן תמצאו כי האב משתכר בשכר נמוך, אלא שאת הסיבה האמיתית לקיצוץ בשעות העבודה יהיה עליכם לחשוף.

כמה עולה דמי מזונות מקסימליים?

במקרה בו הוכח כי האב משתכר שכר גבוה ואילו האם משתכרת בשכר נמוך או שהיא אינה משתכרת כלל, האב ישלם דמי מזונות מקסימליים, אך כמה הוא גובה דמי המזונות המקסימלייים.

בדבר זה קיים הבדל גישות בית הדין הרבני לבין בית משפט האזרחי, שכן בעוד שבבתי הדין הרבניים המקסימום שהאב ישלם עבור מזונות הילד יעמוד על סך 1,800 ₪ +מחציות +מדור, הרי שבבתי המשפט למשפחה הסכום יכול לעמוד על אלפי שקלים לא כולל מחציות ומדור.

הסיבה להבדלים בגישות אלו הוא שבבית הדין הרבני סבורים כי החובה על האב לתת מזונות ילדים הינה לדאוג לילד לצרכים ההכרחיים שלו, כך שנכון שהילד התרגל במהלך שנות הנישואין טרם התחיל הליך גירושין מסורבל לחיות ברמת חיים גבוהה, אך האב אינו חייב להמשיך ולפנק את הילד.

לא כן בתי המשפט סבורים שהחובה על האב לדאוג לילד הינה כפי רמת החיים הקודמת של הילד, כך שאם הילד התרגל לחיות ברמת חיים גבוהה, הרגל זה ימשיך, והאב ייאלץ לשלם אלפי שקלים עבור מזונות הילד.

דמי מזונות מינימליים בהסכם

לפעמים אנו נתקלים במקרה בו הבעל מסרב לתת גט לאישה בניסיון של סחיטה עד שהאישה תאלץ לוותר על דמי המזונות של הילדים.

צריך לדעת כי דבר זה פסול מעיקרו, שכן הנפגע הראשי בסחיטה זו היא הילד הקטן בעצמו, כך שהאב לא נוקם באישה אלא בילדו.

אלא שלפעמים האב מתעקש כי הוא לא ייתן את הגט עד שהאישה תסכים "להיכנע" ולוותר על מזונות הילדים או לכל הפחות להפחית את דמי המזונות למינימליים ביותר, כך שהילדים ייפגעו בצורה משמעותית.

לרוב בתי הדין הרבניים לא יסכימו לשתף פעולה עם האב, כיון שהם מודעים היטב לצורך החיוני של הילד לקבל את דמי המזונות, כך שהם לא יסכימו כי טובת הילד תיפגע.

אך יש לדעת כי אף אם בתי הדין אישרו את ההסכם בו הילד ייצא מקופח רק בשביל שהאם תזכה לקבל את הגט המיוחל, הרי שניתן לפנות לבית המשפט למשפחה ולפתוח את ההסכם מחדש.

פסיקות בעניין הראו שככל והאם תצליח להוכיח כי מדובר בהסכם מקפח של הקטין אשר נעשה רק בשביל לקבל את הגט בלא שצרכיו של הילד באו לידי ביטוי, הרי שבהחלט ניתן לדרוש לבטל את הסכם הגירושין.

קרא עוד ←
כמה עולה לפתוח תיק ברבנות?

כמה עולה לפתוח תיק ברבנות?

כמה עולה לפתוח תיק ברבנות לגירושין? מה הם העליות הכרוכות בגירושין מלבד פתיחת תיק גירושין ברבנות?

שאלות אלו הינן שאלות שנתקלים בהם בני זוג אשר להם זה הפעם הראשונה בה הם נאלצים לחוות את ה"חוויה" של הגירושין.

כשבאים לבחון את העלויות הכרוכות בגירושין יש לחלק בין הוצאות הקשורות לאגרות אותם יש לשלם לבית הדין הרבני, לבין הוצאות נלוות הכרוכות לגירושין כגון שכר טרחת טוען רבני, מינוי אקטואר, חוקר פרטי, ועוד.

כמה עולה אגרת פתיחת תיק ברבנות?

עבור כל תיק שנפתח ברבנות יש חובה לשלם אגרה עבור פתיחת התיק, כך למשל אם אתם מבקשים שבית הדין הרבני ידון בחלוקת רכוש בגירושין, או משמורת ילדים, עליכם לפתוח תיק גירושין ובנוסף תיק לחלוקת רכוש או משמורת ילדים.

עלות אגרת פתיחת תיק ברבנות הינה בין 300 ש"ח ל-500 ₪, תלוי אם המדובר בתיק מזונות ילדים או בתיק רכוש.

ניתן לבקש פטור מאגרה במקרה בו אתם נמצאים במצב כלכלי קשה, את הבקשה יש להפנות למזכירות בית הדין ולצרף תלושי שכר, דפי חשבון בנק, וכן כל עובדה שיכולה לתמוך בכך שאתם נמצאים במצב כלכלי קשה.

ככל ואתם זכאים לקבל עורך דין מהסיוע משפטי אין צורך להביא את כל הטפסים והאישורים, אלא כל שעליכם לעשות הוא לצרף את האישור הזכאות לסיוע המשפטי, ובכך תוכלו ליהנות מפטור מאגרה.

כמה עולה טוען רבני ברבנות?

השאלה המרכזית של כמה עולה לפתוח תיק ברבנות הינה העלות עבור שכר טרחת המייצג של טוען רבני או עורך דין.

מחירו טוען רבני משתנה ממקרה למקרה, שכן אינו דומה מקרה בו בני הזוג ערכו הסכם גירושין המסדיר את רוב הנושאים שביניהם, כגון כמה מזונות משלמים לילד, וכל הוויכוח ביניהם הוא לגבי תביעת הכתובה, לבין מקרה בו אין כל הסכמות בין הצדדים, שכן ככל ומדובר בתיק סבוך יותר כך מחיר הטוען הרבני משתנה.

כמו כן אינו דומה מקרה בו אתם שוכרים את שירותיו של טוען רבני שאינו מומלץ כך שככל הנראה יהיה מדובר בטוען רבני זול, לבין מקרה בו אתם שוכרים את שירותיו של טוען רבני מומלץ עם וותק וניסיון רב בתחום.

קשה מאוד ליתן מחיר עדכני על טיפול בתיק, אך לרוב תיק סטנדרטי עולה בין 30,000 ל60,000 ₪.

כמו כן ישנם טוענים רבניים שלוקחים מחיר גלובלי, כלומר המחיר נקבע בלא שתהיה השלכה על מספר הדיונים, הבקשות, תגובות, כשבכל מקרה התשלום יהיה סכום קבוע מראש, וישנם טוענים רבניים שלוקחים מחיר בהתאם לפעילות בתיק, כלומר על כל דיון או בקשה משולם שכר טרחה נפרד.

מחד יש מעלה לאופן בו שכר הטרחה הינו גלובלי, שכן במקרה זה אתם יכולים לדעת מראש לאיזה עלויות אתם נכנסים, כך שאתם לא תמצאו את עצמכם עם "הפתעות", מאידך גיסא בהרבה מהמקרים שכר טרחה זה יהיה גבוה יותר לעומת שכר הטרחה שנקבע בהתאם לפעילות והתקדמות התיק.

שכר טרחת חוקר פרטי

במקרם בהם עולה חשד שהבעל בוגד באישה או לחילופין מקרה בו האישה בוגדת בבעלה, אך אין בידכם "ראיית זהב" ניתן לשקול לשכור את שירותיו של חוקר פרטי בכדי שהוא יוכל לבלוש אחר בן/ת הזוג ולתעד מעשים אלו.

במקרה בו בן/ת הזוג יימצא כי הוא בוגד/ת הדבר עלול להשפיע על מספר דברים שמתקיימים בהליכים בבית הדין.

כך למשל במקרה בו האישה בוגדת בבעלה היא תאבד את כתובתה, כמו כן הדבר בוודאי יכול להיחשב כעילה לגירושין, אין ספק כי גם מקרה של גירושין בעקבות בגידה של הבעל יש לה השלכות מהותיות.

לכן ככל ועולה חשש על בגידה יש לשקול בחיוב לשכור את שירותיו של החוקר פרטי.

עלות שכר טרחת חוקר פרטי נגזר ממספר השעות אותם יצטרך החוקר בכדי למצוא את מבוקשכם, כשלפעמים המזל משחק ואתם מצליחים לתפוס בקלות ובמהירות, ולפעמים הדבר יהיה כרוך בשעות רבות, כך ששכר הטרחה אף הוא יהיה בהתאם.

הוצאות אלו אמנם אינם חלק מעלויות של פתיחת התיק ברבנות, אך בהחלט כשאתם באים לחשב כמה עולה לפתוח תיק ברבנות יש לקחת בחשבון עלויות נוספות אלו.

הוצאות נוספות בחישוב כמה עולה לפתוח תיק ברבנות

ישנם הוצאות נוספות שעליכם לקחת בחשבון טרם פתיחת התיק ברבנות, כגון הוצאות עבור מינוי מומחה אקטואר, למקרה בו ישנם חילוקי דעות בין הצדדים מה היקף הזכויות הפנסיוניות של בני הזוג.

שכר טרחת אקטואר מסתכם באלפי שקלים ובמקרים בהם מדובר בבדיקה מורכבת אף בעשרות אלפי שקלים.

הוצאה נוספת אותה יש לקחת בחשבון כשאתם מחשבים כמה עולה לפתוח תיק ברבנות הוא עלות של מטפל/ת זוגי/ת במקרה בו אחד מהצדדים מגיש תביעת שלום בית.

תפקידה של המטפלת הזוגית היא לבחון האם אכן קיים סיכוי לשלום בית ואז בני הזוג יערכו הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, או שמדובר במקרה אבוד ויש לצדדים להתגרש לאלתר.

לחוות דעתה של המטפלת הזוגית ישנה השלכה מהותית בהמשך טיפול התיק בתביעת שלום הבית ובתביעת הגירושין.

כמה עולה לפתוח תיק ברבנות בהסכמה?

ככל ויש בין בני זוג הסכמה על מכלול הדברים, הדבר מונע הוצאות כלכליות מיותרות, כל שעליכם לעשות הוא להכין הסכם גירושין בסיוע של טוען רבני אותו תביאו לאישור בית הדין הרבני.

לסיכום כשאתם מחשבים כמה עולה לפתוח תיק ברבנות הרי שתמצאו שמלבד אגרה ושכר טרחת טוען רבני אתם עלולים להוציא הוצאות נוספות עבור דברים נוספים הכרוכים בהליך הגירושין.

קרא עוד ←
מה זה טוען רבני?

מה זה טוען רבני?

מה זה טוען רבני? לשם מה נזקקים הזוגות לקבל את ייצוגו של הטוען רבני?

אם גם אתם שמעתם על טוען רבני ואינכם יודעים מה זה טוען רבני אתם מוזמנים לקרוא את המאמר העוסק בעניין מה זה טוען רבני כך שתוכלו לקבל את ההחלטה לשכור את המייצג הטוב ביותר בשבילכם.

עורך דין – רק בבית משפט!!!

לאחרונה יותר ויותר זוגות מבינים כי בבית הדין הרבני אין לעורך דין מה לסייע להם, העורך דין שלמד מספר שנים את הדין הפלילי אינו יודע היטב את הדין העברי על פיו מתנהלים בבית הדין הרבני.

בעיה זו קיבלה ביטוי בהחלטה של בית הדין הרבני הגדול שביקש להורות כי עורכי דין לא יוכלו לייצג בהליכים בדיני משפחה שמתקיימים בבית הדין הרבנים.

אך מאידך גיסא אין היתכנות להמליץ לזוגות שאינם יודעים כלל את הזכויות שמוקנות להם לפי ההלכה והחוק ללכת לבית הדין הרבני בלא שום ייצוג.

מצוקה זו של הזוגות שהרגישו שהינם אובדי עצות בכך שהם אינם יכולים לקבל ייצוג הולם הגיע לכנסת, לאחר לחץ גדול כנגד לשכת עורכי הדין הועבר בכנסת כי טוען רבני יוכל לייצג בבתי הדין הרבניים בדיוק כשם שעורך דין יוכל לייצג.

מה זה טוען רבני?

מי זה טוען רבני

טוען רבני בניגוד למה שיש שסוברים הוא אינו "רב", אלא טוען טענות בבית הדין הרבני, לכך הוא נקרא "טוען רבני".

בכדי לקבל את ההכשרה של טוען רבני יש ללמוד במוסד מוכר על ידי הנהלת בתי הדין הרבניים, כשרק לאחר לימוד של 3 שנות לימודים ניתן להתחיל להבחן על חומרים רבים הן בדין העברי והן בחוק.

כך שאם אתם רוצים להיות טוען רבני עליכם לעבור תהליך ארוך ומייגע של כ-5 שנים כשרק לאחר מיכן תוכלו לקבל את הרישיון לעסוק במקצוע של טוען רבני.

האמת ניתן להיאמר כי מספרם של כלל הטוענים הרבניים בארץ נמוך מאוד ועומד על כ-300 טוענים רבניים כשרק חלק קטן מהם הינם טוענים רבניים מומלצים, כמות נמוכה משמעותית לעורכי דין אשר יש למעלה מ-70,000 עורכי דין.

הסיבה לכך היא המבחנים המפרכים שעל הטוען הרבני לעבור ולעמוד בהצלחה, מבחנים על חומר רב וקשה.

טוען רבני לגברים או לנשים?

בהרבה מהמקרים אני נתקל בשאלה "סליחה אתה מייצג גם נשים" "האם אתה מייצג גם אנשים שאינם דתיים" הסיבה לשאלה זו היא ממחשבה שטוען רבני הינו רב שאולי הוא אינו מייצג נשים או מי שאינם דתיים.

אבל כמו שהרחבנו טוען רבני משמש בתפקיד זהה לעורך דין, רק שבעוד שעורך הדין מכיר היטב את החוק על פיו דנים בבתי המשפט, הרי שטוען רבני מכיר את הדין העברי על פיו דנים בתי הדין הרבניים.

משכך, בהחלט טוען רבני מייצג נשים כגברים, וכן דתיים וחילונים, ללא כל הבדל בין המגזר והמין.

תפקידו של הטוען רבני

טוען רבני תפקידו לייצג אתכם בנאמנות ובמסירות בדיוק כמו עורך הדין, בכל התביעות שמתנהלים בבתי הדין הרבניים כגון תביעת שלום בית, או תביעת כתובה.

אלא שבניגוד לעורך דין אשר מוסמך לייצג אתכם בבית המשפט, הרי שהטוען רבני יכול לייצג אתכם אך ורק בבית הדין הרבני.

אכן דבר זה לפעמים מקשה על הזוגות שמבקשים מחד ליהנות מטוען רבני המומחה בדין העברי בבית הדין הרבני ומאידך יש להם הליכים בבית המשפט למשפחה, כך שהם מתלבטים מה להעדיף טוען רבני או עורך דין.

משרדנו נותן מענה מושלם בכך שהזוגות נהנים מטוען רבני בבית הדין וככל ונצרך הליך בבית המשפט עורך הדין במשרדנו יעניק לכם סיוע מושלם על ידי עורך דין.

כללי אתיקה לטוען רבני

על טוען רבני חלה חובה לשמור על הגינות כלפי הלקוחות בדיוק כשם שחלה החובה על עורכי הדין.

מסיבה זו אין לכם מה לדאוג שמא המידע שתמסרו לטוען הרבני במהלך הייעוץ יזלוג החוצה, שכן כל מה שנאמר בשיחה בחדרו של הטוען רבני נשאר חסוי.

ככל וחלילה טוען רבני סרח והתנהג בצורה שאינה הולמת, יש לכם אפשרות להגיש קובלנה נגדו בהנהלת בתי הדין הרבניים, וככל ותלונתכם תימצא צודקת הרי שהטוען הרבני עשוי לאבד את רישיונו אשר עמל עליו שנים רבות.

למה לא שמעתי מה זה טוען רבני

"איך לא שמעתי על טוען רבני בתחילת ההליכים של הגירושין"? שאלה נוקבת זו נשאלת בהרבה מהמקרים לאחר שבני הזוג הבינו שתשלום שכר הטרחה ששולם לעורך דין לא הניב להם כל תוצאה, רק שבמקרה הם שמעו מחבר/ה על המושג של טוען רבני.

בחלק מהמקרים כבר לא ניתן לסייע לבני הזוג כיון שהנזקים שנגרמו להם על ידי עורך הדין הינו נזק בלתי הפיך, כגון מקרה בו הכריזו על האישה מורדת, בחלק מהמקרים ניתן עדיין לתקן אלא שהדבר מצריך מאמץ מיוחד.

אך מה הסיבה שבגינה רבים מבני הזוגות לא שמעו על מה זה טוען רבני לפני שהם התחילו את ההליכים בבית הדין?

הסיבה לכך נעוצה בכך שמספרם של הטוענים הרבניים הינו נמוך משמעותית מאשר עורכי דין לענייני משפחה, כשכמובן עורכי הדין אינם ששים לספר לכם את ה"סוד".

אני רואה לנכון לציין את העובדה כי עורכי הדין דווקא מודעים היטב לסיוע שנותן הטוען הרבני לגירושין, כשהם נעזרים ממנו בהגשת אסמכתאות הלכתיות, כשהלקוחות הפונים אליהם אינם מודעים כי הטוען הרבני הוא שהכין את כל המקורות ההלכתיים.

קרא עוד ←
איך להתגרש מבלי להישבר בדרך?

איך להתגרש מבלי להישבר בדרך?

איך ניתן להתגרש מבלי להישבר בדרך? האם קיימת "תרופת פלא" שיכולה למנוע את המשבר בדרך לגירושין?

המשברים הצפויים בהליך גירושין

בכדי לתת מענה לשאלה איך להתגרש מבלי להישבר בדרך עליכם לדעת מה הם המשברים העלולים לצוץ במהלך הגירושין.

בין המשברים שניתן לצפות הוא מקרה בו הבעל סרבן לתת גט או שהאישה סרבנית לקבל את הגט, מקרים אלו הינם מקרים קשים בהם בן הזוג מוצא את עצמו חסר אונים, כשבכל יום שעובר החשש שמא המצב יישאר כך לנצח עולה וגובר.

משבר נוסף עלול להיות במהלך הגירושין הוא מקרה בו לבני הזוג ישנם ילדים המוצאים את עצמם חשופים למריבות אין סופיות בין ההורים, מריבות אלו אינם מטיבים עם הילדים, כשבהרבה מהמקרים הסימנים למריבות נצפים אצל הילדים כגון בעיות בלימדה, קשב וריכוז, ועוד.

אין ספק כי במקרה בו ההורה רואה כיצד הילד נובל הרי שהדבר גורם למשבר חמור, מה עוד שכשנושא של חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים הינה דאגה נוספת, שכן הילדים עלולים למצוא את עצמם מתגלגלים מדירה לדירה לאחר שהדירה תצא למכירה.

להתגרש מבלי להישבר בדרך על ידי הסכם גירושין

הפתרון הטוב ביותר לשאלה איך להתגרש מבלי להישבר בדרך הוא להגיע להסכמות עם בן הזוג במכלול הנושאים כגון האם האישה מוותרת על כתובתה, כמה מזונות משלמים על הילד, והיאך יהיה הסדרי הראיה והמשמורת של הילד.

הליך גירושין בהסכמה הוא אינו הליך קל, עליכם לדעת היטב איך מתגרשים בהסכמה, אך אין כל ספק שהליך זה הינו טוב שבעתיים מהליך גירושין מסורבל בו אתם מתכתשים במשך זמן רב בערכאות משפטיות.

הסכמות אלו יקנו לכם שלווה ורוגע נפשי, כך שלא יהיה לכם את החשש של משבר בדרך לגירושין.

הסכם גירושין אף שהוא הליך הטוב ביותר, אך לא בכל מקרה הוא מתאים, לפעמים אחד מבני הזוג מגלה כי הצד השני נחוש מאוד לסיים את הסכסוך בצורה של הסכם גירושין, כך שהוא סבור כי ניתן "לסחוט" את בן הזוג.

במקרים אלו לא הייתי מייעץ לכם להגיע להסכמות, כיון שאתם עלולים לצאת לאחר שנות הנישואין כשאין בידכם את הזכויות ההלכתיות והחוקיות המינימליות שמגיעים לכם.

איך להתגרש מבלי להישבר בדרך?

איך להתגרש מבלי להישבר בדרך לפסק הדין?

במקרה בו עולה חשש כי אחד מבני הזוג אשר יודע כי הצדק אינו עמו מנסה "להתיש" את הצד השני, כל זה במטרה לגרום לו "להישבר" יש להערך לכך בהתאם.

תופעה זו נפוצה בהגשת תביעת שלום בית במטרה של סחיטה, במקרה זה אחד מבני הזוג מנסה להשים את עצמו כאיש "שוחר שלום" ובכך סידור הגט מתעכב עד לאחר שאכן בית הדין הרבני יתרשם כי אין כאן תביעת שלום בית כנה, אלא עיקר מטרתה היא ניסיון סחיטה.

אין ספק שבהרבה מהמקרים דבר זה אכן שובר את בנן הזוג כך שהוא נאלץ לוותר על זכויות שמגיעים לו כדין רק בשביל לזכות בתוצאה המיוחלת והוא סידור הגט.

אך האם ואיך ניתן להתגרש מבלי להישבר בדרך, כך שלא תצטרכו להפסיד את זכויותיכם רק בגלל שבן הזוג מבקש "לסחוט" אתכם.

התשובה לכך היא שהדבר תלוי אך ורק בכם, ככל ואתם תהיו סובלניים יותר כך הסיכוי שבו בן הזוג ינסה להתיש אתכם ולסחוט אתכם תפחת.

אין כל ספק שלפעמים הדבר קשה עד מאוד, שכן הלחץ והחיפזון לנסות ולסיים את ההליכים גורמים בהרבה מהמקרים שבן הזוג מסכים לוותר על כל אשר יש לו רק בכדי לזכות בסידור גט.

איך להתגרש מבלי להישבר בדרך? רק על ידי טוען רבני

הקושי והרצון לסיים את הסכסוך ב"מחיר חיסול" נובע בהרבה מהמקרים משום שבן הזוג אינו יודע באמת ובתמים מה הם זכויותיו שמגיעות לו על פי הדין, כך שבן הזוג מנסה להציג מיצג שווא כביכול אם לא תסכימו להצעת "הפשרה" שהוא מציע, הרי שאתם תפסידו את הכל.

הפחד והחשש "מה יהיה" גובר שבעתיים במקרה בו לבן הזוג יש טוען רבני או עורך דין, כך שאתם הנמצאים לבד מרגישים שאתם עלולים לצאת "בשן ועין".

בדיוק בשביל כך אל תמהרו להסכים לצאת בעירום ובחוסר כל, הצער שילווה אתכם על כך שיצאתם בלי כלום ילווה אתכם לאורך זמן רב, אלא שלא יהיה ניתן להושיע אתכם כיון שתוך כדי לחץ הסכמתם להצעת הפשרה.

כל שעליכם לעשות הוא לפנות לטוען רבני לגירושין המכיר היטב את ההלכה והחוק, בכדי לקבל ייעוץ הולם בו תדעו מה שאכן מגיע לכם.

לסיום

אין ספק שבהליך גירושין "לא מלקקים דבש" מדובר בהליך קשה ומורכב בפרט במקרה בו לצדדים ישנם ילדים קטנים, אך לפעמים הותרת המצב כמות שהוא בו בני הזוג מתכתשים ורבים ללא סוף היא אינו פתרון טוב יותר מאשר הליך הגירושין.

בכדי למנוע נזקים יש לעשות את ההליך רק לאחר שהחלטתם סופי כי חיי הנישואין תמו ולא ניתן לאפשר עוד "צ'אנס" לחיי הנישואין כגון הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, כשבכל ההליך אין להיכנס ללחץ ולפזיזות.

כל שנותר לי הוא לאחל לכם בהצלחה בהליך הגירושין ותהיו חזקים מבלי להישבר בהליך הגירושין.

קרא עוד ←
טוען רבני דיני ממונות או דיני משפחה?

טוען רבני דיני ממונות או דיני משפחה?

צדדים שנתגלו ביניהם חילוקי דעות והם נאלצים לפנות לבתי הדין הפרטיים כגון בית הדין של הגר"נ קרליץ או בית דין אחר, האם באפשרותם לשכור את שירותיו של טוען רבני לדיני ממונות? ומה ההבדל בין טוען רבני לגירושין לטוען רבני דיני ממונות

הסמכה לטוען רבני

טוען רבני מוסמך הוא מי שעבר את הבחינות הקשות שעל ידי הנהלת בתי הדין הרבניים ולאחר שהוא הצליח לעמוד בהצלחה בכל המחנים.

מדובר במבחנים קשים עד מאוד כשבמחן האחרון על מי שמתעד להיות טוען רבני להיבחן בעל פה בפני שלושה דיינים, ניתן לומר שרוב רובם של המנסים להיות טוענים רבניים נכשלים בדרך לאחר שהם אינם עומדים בכור המבחנים.

לאחר סיום כל המבחנים מקבל הנבחן תעודה רשמית מטעם הנהלת בתי הדין הרבניים אשר מסמיכה את הנבחן להיות טוען רבני מוסמך.

לצערי קיימים בשוק הרבה מתחזים אשר לא הצליחו לעמוד במחנים של הנהלת בתי הדין הרבניים כשהם מפרסמים בעיתונות ובשלטי חוצות כביכול הינם טוענים רבניים מוסמכים כשחלקם אף מנסים לפרסם כביכול הינם טוענים רבניים מומלצים.

טוען רבני לגירושין בבית הדין הרבני

בהליך גירושין שמתקיים בבית הדין הרבני אין כל היתכנות שחבר או מכר ייצג אתכם בהליך, שכן בני הזוג רשאים לקבל ייצוג אך ורק על ידי טוען רבני או עורך דין לדיני משפחה.

מסיבה זו רוב הזייפנים אינם מנסים להעמיד את עצמם כטוען רבני לגירושין, אם כי שקרה לי מקרה בו מתחזה פרסם שהינו טוען רבני וכשהוא הופיע בדיון בבית הדין הרבני טענתי בבית הדין כי לא מדובר בטוען רבני מוסמך אלא ב"מתחזה" להיות טוען רבני, כך שעליו לצאת מאולם מבית הדין.

לא יהיה קשה לתאר את ההרגשה של בן/ת הזוג ששכרו את שירותיו של המתחזה לטוען רבני כשהם מצאו את עצמם חשופים ללא כל ייצוג.

לכן המלצתי לא להתבייש מהטוען רבני להציג בפניכם תעודה מוסמכת מטעם הנהלת בתי הדין הרבניים שהמדובר בטוען רבני מוסמך.

טוען רבני דיני ממונות בבוררות

בניגוד לבתי הדין הרבניים הממלכתיים, בתי דין פרטיים אינם מקפידים שמי שיוכל לייצג בבית הדין הינו דווקא טוען רבני מוסמך או עורך דין, אלא הם מאפשרים לכל מי שיחפוץ לייצג אתכם בבית הדין.

דבר זה גורם לנזק גדול למתדיינים אשר הם שוכרים את שירותיו של טוען רבני דיני ממונות כשהוא לא עמד במבחן כך שבהחלט ניתן לחשוש שמדובר ב"מתחזה".

לכן במקרה בו יש לכם חילוקי דעות בדיני ממונות ובדעתכם לשכור את שירותיו של הטוען רבני, עליכם להיזהר במשנה תוקף שאינכם נופלים ב"פח".

טוען רבני דיני ממונות או דיני משפחה?

טוען רבני דיני ממונות רק בבית הדין

טוען רבני מוסמך להופיע בבית הדין הרבני או בבית הדין פרטי, אך הוא אינו מוסמך להופיע בשמכם בבתי המשפט.

כך שככל ויש לכם חילוקי דעות שמתלבנים בבתי המשפט עליכם לשכור את שירותיו של עורך דין שיסייע בידכם.

יחד עם זאת במאמר טוען רבני או עורך דין הרחבנו כי ככל וההליכים מתקיימים בבתי הדין, הרי שקיימת עדיפות בלתי מבוטלת לטוען רבני על פני עורך דין.

טוען רבני יידע לטעון עבורכם בדין העברי על פיו בתי הדין נוהגים לדון טוב יותר מאשר עורך דין אשר ידיעותיו בדין העברי הינם פחותים.

ההבדל בין בית הדין לגירושין לבית הדין בממונות

קיים שוני מהותי בין בתי הדין לגירושין לבין בתי הדין לממונות, שכן בעוד שבית הדין לגירושין הינו בית דין אשר בידיו סמכויות כמו בבתי המשפט, כך למשל במקרה בו הבעל מסרב לתת גט, בית הדין רשאי להטיל סנקציות על הסרבן, לא כן בתי הדין לממונות, שאינם גוף מוסמך כבית משפט, הרי שאין להם הרבה סמכויות.

יחד עם זאת בתי הדין הפרטיים משמשים כ"בורר" וזאת בהתאם לחוק הבוררות, אין כל ספק שלבורר קיים סמכויות מסוימות, כגון ליתן החלטה בתיק, אך החלטה של הבורר מצריך את אישורו של בית המשפט בו יאושר כי הבורר פעל בהתאם לכללי הבוררות.

נמצא שבעוד שבתביעת גירושין ניתן להגיש תביעה בבית הדין הרבני אשר הוא מוסמך ליתן החלטות כסמכות של בית המשפט, הרי שבתי הדין הפרטיים אין להם כל סמכות בחוק, למעט ההסכמה של הצדדים שבית הדין ידון בענינם מכוח חוק הבוררות.

ההבדל בין טוען רבני דיני ממונות לטוען רבני לגירושין

לאחר שהשכלתם להבין כי מוטב לשכור את שירותיו של טוען רבני, עולה השאלה האם עדיף לשכור את שירותיו של טוען רבני לגירושין או שמא טוען רבני דיני ממונות, או שמא אולי עדיף לשכור את שירותיו של טוען רבני לגירושין שהוא גם טוען רבני דיני ממונות.

בכדי לענות על שאלה זו יש צורך להסביר את ההבדל בין טוען רבני לגירושין לטוען רבני לדיני ממונות.

טוען רבני לגירושין עוסק בעיקר בנושא של תביעת גירושין, או תביעת כתובה וכמובן בנושאים הכרוכים לגירושין כגון חלוקת רכוש בין בני זוג, כמה מזונות משלמים לילד אחד, ואילו בנושא של סכסוכי שכנים, עובד ומעביד, הרי שהוא אינו עוסק בהם.

לא כן טוען רבני דיני ממונות עיקר התמחותו הוא בנושאי נזקי שכנים, עובד ומעביד, ואילו בתביעת שלום בית או בתביעות אחרות של בני הזוג הוא אינו מודע אליהם.

לכן ככל וחילוקי הדעות נובעים בנושא של בין אדם לחברו, הרי שמומלץ למצוא טוען רבני שמומחה לדיני ממונות, לא כן אם חילוקי הדעות הוא בין בני זו, הרי שדווקא מומלץ לשכור את שירותיו של טוען רבני לגירושין.

קרא עוד ←
איך להתגרש בלי לפגוע בילדים?

איך להתגרש בלי לפגוע בילדים?

איך להתגרש מבלי לפגוע בילדים הינה שאלה שמטרידה את בני הזוג אשר נמצאים בצומת דרכים של פירוד בין בני הזוג.

ההערכות למנוע את הפגיעה בילדים בהליך הגירושין הינה קריטית כשמדובר במשבר גדול של הילדים אשר הם מרגישים כי כל עולמם חרב להם לאחר שהבית מתפרק מול עיניהם.

גירושין בלי לפגוע בילדים

כבר בתחילת המאמר חשוב לי לציין כי כמעט ואין אפשרות לבצע הליך גירושין מלבי שהילדים ייפגעו, הילדים אשר אוהבים גם את האב וגם את האם אינם יכולים להכיל את העובדה כי ההורים שאותם הם כה אוהבים לא יהיו יותר ביחד.

אך יחד עם זאת כן ניתן להקטין את הפגיעה בטובתם של הילדים, שכן ככל והליך הגירושין מסורבל יותר, כך הסיכוי שהילדים ייפגעו גוברים יותר, כך שעליכם לדאוג שהליך הגירושין יהיה קצר ופשוט יותר.

הסיבה אשר לצערנו רוב הזוגות אינם משכילים לבצע הליך גירושין פשוט הינו משום שהוא מצריך הרבה מאמץ של ההורים, אך יש לדעת כי מאמץ זה בו ההורים ממזערים את הפגיעה בטובת הילדים, שווה שכן הפגיעה אשר עלול להיות לילדים יכולה להיות פגיעה לדורות, דבר אשר יצריך מאמץ רב יותר בכדי לתקן את המצב.

אני נוהג לומר ללקוחתי אשר פונים אלי בייעוץ איך להתגרש בלי לפגוע בילדים, שעליהם לדעת כי הדבר החשוב ביותר הוא טובת הילד, כך שיש לשים את המטרה להתגרש בלי לפגוע בילדים כמטרה עליונה.

איך להתגרש בלי לפגוע בילדים?

גירושין בהסכמה מונע פגיעה בילדים

גירושין בהסכמה הינו הליך בו בני הזוג יושבים בשולחן אחד ומגיעים למסקנות בפירוק התא המשפחתי, ההסכמה כוללת את הגירושין והסדר האם ההורים יהיו במשמורת משותפת וכמה מזונות ישלם האב.

ההסכמה זו הינו ההליך הטוב ביותר כשבני הזוג רוצים למנוע את הפגיעה בטובת הילדים, הליך זה הינו קצר משמעותית על פני הליך גירושין שלא בהסכמה בו כל צד מעלה טענות כנגד הצד השני.

אלא שרבים מבני הזוג אינם יודעים איך מתגרשים בהסכמה לשם כך הם נאלצים לפנות למגשר/ת שיסייעו להם להגיע להסכמות במכלול הנושאים באמצעות מגשר/ת ולפעמים בני הזוג מבינים כי צו השעה מחייב להגיע להסכמות במכלול הנושאים העומדים על הפרק כשהם יכולים להגיע להסכמות לבד בלא כל סיוע.

איך להתגרש בלי לפגוע בילדים בהליך גירושין שלא בהסכמה

במקרים בהם לא ניתן להגיע להסכמות במכלול הנושאים, אין כל מנוס מאשר פתיחת תיק גירושין ברבנות ובכך להתחיל את הליך הגירושין.

גם במקרים אלו ניתן למזער נזקים, אין כל צורך להשמיע את הטענות והצעקות שלכם על בן הזוג בפני הילדים.

הילדים מאזינים היטב למה שנאמר על ידי ההורים, כך שאל תצפו שהילדים ששומעים טענות קשות שמועלות על ידי אחד מבני הזוג כלפי בן הזוג לא ייעשו רושם אצל הילדים.

אם יש לכם מה להעיר לבן הזוג אנא עשו זאת בצורה מכובדת או לחילופין בלא שהילדים שומעים את הערותיכם.

גם במקרים בהם אתם חשים שבן הזוג נוהג בצורה שאסור לו לנהוג, חרקו שינים ואל תגררו לצעקות ומריבות מול ילדכם, זכרו כי האסון שאתם עושים בעת התגובה התוקפנית כלפי בן הזוג תיחרט לשנים רבות בנפש ילדכם.

טובת הילדים מעל הכסף!!!!

לא פעם אני שומע טענות של בני הזוג שטוענים בלהט כי מגיע להם כספים מבן הזוג, לפעמים זכויות אלו נובעים מכוח דרישה לקבל כתובה, ולפעמים זכויות אלו מקורם בזכויות פנסיוניות וחלוקת רכוש בגירושין.

זכרו!!! המריבות צודקות ככל שיהיו אינם שווים בפגיעה בטובת הילדים, עליכם לשים בראש מעיינכם מה היא טובת הילדים.

חשבו כמה כסף אתם מוציאים בכדי שלילדכם יהיה טוב, כמה השקעה אתם משקיעים למען טובתם הילדים, האם לא שווה לכם לוותר על תביעותיכם אף שהם צודקות ובכך תצליחו לדאוג לטובתם הילדים.

האם העובדה כי בן הזוג מתנהג בחוסר אחריות כשהוא ממשיך לעמוד על שלו יצדיק את הפגיעה בטובת הילדים, האם לא שווה להפסיד כסף רק בשביל טובת הילדים.

משמורת ילדים בלי לפגוע בטובת הילדים

השאלה איך להתגרש בלי לפגוע בילדים שעה שחילוקי הדעות בין הצדדים עוסק בעניין משמורת והסדרי ראיה של הילדים מקבלת משנה תוקף, שכן מריבות על הסדרי ראייה הינם מריבות הקשורות לטובתם של הילדים.

ברוב המקרים חילוקי הדעות יהיו בכך שהאם תרצה להיות משמורנית מלאה והאב יהיה זכאי להסדרי שהות, ואילו האב ירצה שהילדים יהיו במשמורת משותפת.

השיקולים של האב לבקש משמורת משותפת תהיה לפעמים משיקולים חיוביים של טובת הילד, האב רוצה להיות מעורה בגידול הילד באופן פעיל ומלא, אך בהחלט ניתן לומר שלפעמים השיקולים של האב הדרישה של האב למשמורת משותפת מקור בניסיון להפחית מזונות.

במקרה זה לא ניתן להמליץ לאם "להפקיר" את טובתם של הילדים ולהניח את הילדים אצל אב במשמורת משותפת רק שבכך האב רוצה לחסוך תשלום מזונות ילדים.

כל שיש לעשות הוא להגיש בקשה לבית הדין הרבני למנות פקידת סעד שתבדוק מה היא טובתו של הילד, כך שבית הדין יראה כי לא מדובר בתביעה למשמורת משותפת אלא תביעה לא לשלם מזונות ילדים.

קרא עוד ←
טוען רבני זול – למה לא כדאי להתפשר?

טוען רבני זול – למה לא כדאי להתפשר?

טוען רבני זול מפתה עד מאוד, המחשבה שבכך אתם חוסכים הוצאות של טוען רבני מומלץ הינו מפתה, אך האם באמת זה ההמלצה, או שמא הדבר עלול לעלות לכם ביוקר רב?

טוען רבני מומלץ- לשם מה?

טרם נתייחס האם כדאי לשכור את שירותיו של טוען רבני זול או שעדיף לקחת טוען רבני יקר, חשוב לדעת כי הבחירה של טוען רבני לגירושין, הינו בחירה משמעותית על עתיד חייכם.

בני זוג הנמצאים בהליך גירושין מסורבל, קיימים ביניהם חילוקי דעות על נושאים רבים, כגון המחלוקת על חלוקת הרכוש בגירושין כיצד תתבצע בבית הדין, כשלפעמים חילוקי הדעות בין הצדדים מסתכמים במאות אלפי שקלים, או חילוקי דעות כמה משלמים מזונות לילד, במקרים מסוימים אף עתיד משמורת הילדים עומד על כף מאוזניים.

בהליך זה חשוב עד מאוד שיהיה לכם את המייצג הטוב ביותר שיילחם על הזכויות שמגיעים לכם, מדובר במלחמה על עתיד חייכם בשנים הבאות.

טוען רבני זול וטוען רבני מקצועי – הילכו שניהם יחד?

במקרה בו עתיד חייכם מונח על כף מאזניים אסור להתפשר על טוען רבני לא מומלץ רק בגלל שהוא טוען רבני בזול.

הניסיון "לחסוך" כסף בשכירת טוען רבני לא מומלץ עלול לעלות לכם ביוקר רב, לא פעם אני נתקל בטוען רבני "חאפר" שלוקח מחירים זולים, אך העבודה שהוא עושה הינה בהתאם.

הזכויות שהלוקחות מפסידים בגין התפשרות על טוען רבני לא מומלץ, בסופו של ההליך יהיה גבוה בהרבה מעלות טוען רבני לגירושין מומלץ.

יש לציין כי השאלה האם עדיף להתפשר על טוען רבני לא מומלץ רק בגלל שהוא בזול, נוגע אף אם בחרתם לשכור עורך דין במקום טוען רבני, שכן אין הבדל אם המדובר במייצג "עורך דין" או שמדובר במייצג "טוען רבני", בין כך ובין כך עליכם לקחת את המייצג הטוב ביותר.

טוען רבני זול - למה לא כדאי להתפשר?

טוען רבני זול שהוא יקר

בהרבה מהמקרים בני זוג מגיעים למשרדי כשהם קיבלו הצעת מחיר "מפתה" מטוען רבני אחר, כך שהם אינם מבינים את הפערים בשכר הטרחה.

אלא שלאחר עיון בהצעת המחיר שהם קיבלו בני הזוג "מגלים" שהם לא שמו לב לפרטים הקטנים, כגון שהדבר אינו כולל הופעה לדיון, כתיבת סיכומים, הגשת בקשות וכו', כך שבעצם שכר הטרחה אינו כולל מאומה מלבד קבלת שכר הטרחה.

לכן חשוב מאוד במקרה בו אתם מקבלים הצעת מחיר אשר היא נראית לכם כהצעה "מפתה" לבדוק היטב את כל הסעיפים האם אין סעיף שנכנס להסכם בלא ידיעתכם.

טוען רבני בזול לא בהכרח טוען רבני לא טוב

ישנם הטועים כי העובדה שטוען רבני לוקח מחירים זולים מעידה בהכרח שמדובר בטוען רבני לא מומלץ, טעות זו נפוצה בקרב זוגות אשר אינם מבינים היטב את ה"שוק" של הטוענים רבניים.

אין ספק כי אכן לרוב טוען רבני עם וותק וניסיון של הרבה שנים לא ייקח מחיר טוען רבני מתחיל, כמו כן טוען רבני עם מספר רב של הצלחות לא ייקח מחיר שלוקח טוען רבני אשר בדרך כלל מפסיד בתיק.

אך בהחלט ניתן לומר כי לא מדובר ב"כלל ברזל" לפעמים טוען רבני מומחה שיודע היטב כיצד יש לנהל את התיק, מצליח להוביל לסיום מהיר של התיק, כך ששעות העבודה אותו הוא נאלץ לעבוד על התיק הינו קצר יחסית מאשר טוען רבני שאינו בקיא היטב בהליכים בבית הדין הרבני אשר הטיפול בתיק לוקח זמן רב יותר.

טוען רבני זול יותר מעורך דין

השאלה האם עדיך לקחת טוען רבני או עורך דין במקרים מסוימים מטעה כביכול שכירת מייצג טוען רבני יהיה זול מאשר שכירת עורך דין.

יש לדעת כי מדובר בטעות, טוען רבני אינו לוקח זול יותר מאשר עורך דין, טוען רבני עבר הכשרה של מספר שנות לימוד ועמידה במבחנים קשים לא פחות מאשר עורך דין.

טוען רבני מומחה בייצוג בדיני משפחה בבית הדין הרבני, כך שישנו יתרון מובהק על פני עורך דין שהידיעה בדיני משפחה בבית הדין הרבני לרוב תהיה פחותה מאשר טוען רבני.

נקודה נוספת, שבעוד שעורכי דין מוצפים בשוק כשבכל חור ופינה יש עורך דין, הרי שמספר הטוענים הרבניים שמייצגים בבית הדין הרבני עומד על כמה מאות, כך שבהחלט ניתן לומר כי לא קיים תחרות ב"שוק" של הטוענים הרבניים, דבר אשר בוודאי אינו גורם להורדת המחיר.

למה טוען רבני יקר?

לסיום המאמר אני רואה לנכון להתייחס לטענה שפעמים אני שומע על כך שטוענים רבניים ועורכי דין לוקחים סכומים מופרזים וגבוהים.

האמת שאכן ניתן לומר בכאב כי חלק מעורכי הדין מנצלים את החולשה של בן הזוג אשר הוא נמצא במצב מצוקה כלכלי כך שאין לו מנוס מאשר להתחייב על סכומים מופרזים.

אך חשוב לדעת כי בהרבה מהמקרים אין מדובר בסכום גבוה.

טוען רבני הוכשר להיות טוען רבני לאחר מספר שנים כשהוא נהיה טוען רבני מומלץ רק לאחר שהוא צבר ניסיון רב, כשבכל אותם שנים הוא נאלץ לחיות על משכורת זעומה כשלפעמים אף זה לא היה בידו, כך שבוודאי שלא מצופה מטוען רבני שיעבוד על שכר מינימום.

נקודה נוספת למחשבה שאולי אתם לא יודעים אבל טוען רבני מומלץ מקדיש עשרות שעות בתיק שלכם, החל מלמידת התיק, וממשיך בכתיבת כתב תביעה או הגנה, הופעה לדיון, חישוב אסטרטגיה, פגישות ועוד.

כך שאם תנסו לקמט את שכר העובדה של הטוען רבני תופתעו לגלות שלא מדובר בשכר טרחה מופרז.

קרא עוד ←
הליך גירושין בהסכמה – היתרונות והחסרונות

הליך גירושין בהסכמה – היתרונות והחסרונות

הליך גירושין בהסכמה הוא הליך בו שני בני הזוג רוצים להתגרש בהסכמה, ולאחר שהוסדר ביניהם כל חילוקי הדעות שבין הצדדים.

איך מגיעים להסכמה בגירושין?

בני זוג המעונים להתגרש עומדים ותוהים כיצד ניתן לעשות את הליך גירושין בהסכמה כך שהם לא ייאלצו לפנות להליכים משפטיים, איך באמת ניתן לגשר על הפערים.

הדבר הראשון שצריך הוא רצון כנה של שני בני הזוג לסיים את ההליכים בדרך של גישור, אין כל היתכנות להגיע להסכם כשצד אחד מתבצר בעמדתו.

לאחר שקיים בין בני הזוג רצון לסיים את ההליך של הגירושין בהסכמה יש לשבת על שולחן אחד ולראות כיצד מגיעים להסכם אשר לא יקפח אף אחד מבני הזוג, ישנם זוגות שיכולים לעשות זאת בעצמם וישנם זוגות שצריכים את הסיוע של מגשר/ת שיעזרו להם להגיע להסכמות.

חשוב מאוד בכל ההליך של הגישור להראות אכפתיות כלפי הצד השני, רק שיחה מכובדת יכולה להועיל לסיים את הליך הגירושין בכבוד.

אך צריך לדעת שלא בכל מקרה יש לעשות את הגירושין בהסכמה, במקרה בו אחד מבני הזוג רואה שאתם "לחוצים" להגיע להסכם, הוא עלול לפרש את רצונכם החיובי כצד חלש בתיק, דבר זה עלול להוביל את בן הזוג להערים קשיים במשא ומתן בכדי "לסחוט" ממכם דברים.

כך, שאם אתם מזהים כי נעשה ניסיון של "סחיטה" דעו לשמור על זכויותיכם והימנעו מוויתורים מפליגים רק בגלל שאתם רוצים לסיים במהירות את הליך הגירושין.

הליך גירושין בהסכמה כיצד מתבצע?

לאחר שבין בני הזוג קיימת תמימות דעים על כל הנושאים הכרוכים לגירושין כגון השאלה כמה מזונות משלמים לילד, מי יהיה המשמורן של הילדים ועוד, עליהם לערוך הסכם גירושין.

בהסכם גירושין על בני הזוג לפרט בהרחבה על גבי הכתב את ההסכמות של הצדדים. בהסכם יש ליתן התייחסות מפורטת לכל הנושאים שהוסכמו על ידי הצדדים.

הסכם גירושין הינו חוזה לכל דבר, כך שלכל מילה של ההסכם ישנה משמעות משפטית מחייבת, מסיבה זו מומלץ מאוד לפנות לטוען רבני מומלץ שבקיא בעריכת הסכמי גירושין בכדי שהוא יעלה את ההסכמות על גבי הכתב בצורה טובה.

לאחר שהטוען רבני ערך עבורכם את הסכם הגירושין יש להביא את הסכם הגירושין לאישור ביעת הדין. אישור הסכם גירושין הינו השלב הכמעט סופי של הגירושין.

אישור ההסכם יתבצע על ידי בית הדין הרבני לאחר שהדיינים יעברו אתכם על פרטי ההסכם בכדי לוודאות שאכן הבנתם על מה אתם חותמים וכן שהדבר נעשב ברצון.

הליך גירושין בהסכמה – היתרונות והחסרונות

גירושין בהסכמה – היתרונות

להליך גירושין בהסכמה קיימים מספר יתרונות על הליך גירושין שלא בהסכמה.

האחד, הצדדים חוסכים הרבה מתיחות ועוגמת נפש מהליך המשפטי המתיש בו כל צד טוען כנגד הצד השני, אין כל ספק שהשקט הנפשי בהם זוכים הצדדים שמצליחים להתעלות על חילוקי הדעות ביניהם יניבו לצדדים שקט ומרגוע נפשי.

השני, בני הזוג חוסכים עלויות גבוהות של הוצאות מחיר טוען רבני הוצאה שעלולה להגיע לעשרות אלפי שקלים.

השלישי, במקרה בו לבני הזוג ישנם ילדים קטנים, הרי שאין כל ספק שחלוקת רכוש בהסכמה מונעת את הקושי של עריכת חלוקת רכוש בגירושין עם ילדים בצורה שאינה מוסכמת אשר עלול לפגוע בטובת הילדים, כמו כן המריבות האין סופיות על משמורת הילדים עלולה להוביל במקרים קשים לניכור הורי.

הליך גירושין בהסכמה – החסרונות

להליך גירושין בהסכמה קיים חסרון בכך שאחד מבני הזוג מוותר על זכויותיו שמגיעות לו, לפעמים המדובר בכספים סכומים גבוהים, כך שככל ובני הזוג היו מנהלים הליך גירושין שלא בהסכמה, הם היו עלולים למצוא את עצמם עם החלטות שונות לגמרי מההסכם אליו הם הגיעו.

לכן המלצתי היא לקבל ייעוץ של טוען רבני לגירושין אשר יסביר לכם מה הם הזכויות המגיעות לכם ככל ותבחרו לנהל הליך גירושין שלא בהסכמה, רק לאחר שתדעו מה מגיע לכם מבחינת הלכה והחוק תוכלו לקבל החלטה מושכלת האם לסיים את הליך הגירושין שלא בהסכמה.

דבר נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא הביטחון שאכן דרישותיכם מופיעות על גבי ההסכם, כך שלא יהיה מצב בו אתם סבורים שדרישותיכם מוסכמים וכתובים בהסכם הגירושין, כשלאחר מכן תגלו שההסכם שחתמתם אינו משקף את רצונכם בהסכם.

חשוב לדעת כי לאחר שהסכם הגירושין קיבל תקף של פסק דין על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט אין היתכנות סבירה לבטל את הסכם הגירושין, רק במקרי קיצון יהיה ניתן לבטל את ההסכם, לכן זכרו "סוף מעשה במחשבה תחילה".

בררו על הסכם ממון בין בני זוג

הליך גירושין שלא בהסכמה

במקרים בהם אין דעות אחידות בין בני הזוג על הנושאים הכרוכים לגירושין או שאתם רואים שבן/ת הזוג מנסה "לסחוט", הרי שאין מנוס מאשר הליך גירושין שלא בהסכמה, אף שמדובר בהליך גירושין מסורבל, אך בעזרת טוען רבני תוכלו לעבור את ההליך בצורה קלה ונינוחה.

כל שעליכם לעשות בשלב ראשוני הוא לבצע פתיחת תיק גירושין ברבנות בו תפרטו את טענותיכם בהרחבה, בכתב הטענות יש לפרט מה הם לדעתכם עילות הגירושין בגינם ניתן לחייב את בן/ת הזוג בגירושין.

קרא עוד ←