משמורת משותפת

הורות משותפת וטובת הילד

משמרותמשמורת משותפת – חלום שהופך למציאות!

משמורת משותפת או הסדרי ראיה הינה שאלה שעולה בכל הליך גירושין בהם יש לבני הזוג ילדים, לשאלה זו יכולה להיות השלכה מסוימת על טיב הקשר בין הילד לבין האב.

אך לא רק לפעמים השיקולים המנחים את האב לבקש להיות משמורן משותף היא להימנע מתשלום דמי מזונות באופן חלקי או מלא.

הסדרי הראיה שווים או משמורנית והסדרי שהות

עד לאחרונה התפיסה המקובלת יותר בין גורמי הרווחה ואשר התקבלה בבתי המשפט היה לרוב לקבוע כי האם תהיה משמורנית יחידה כשלאב יקבעו הסדרי שהות עם הילדים. לפעמים הסדרי השהות כוללים לינה ולפעמים הסדרי השהות מסתפקים במפגשים ללא לינה.

אולם בשנים האחרונות גוברת יותר ויותר התפיסה כי נכון יותר שהאב יהיה בקשר אדוק יותר עם הילד ולא להסתפק רק בהסדרי שהות קצרים.

לאחר בחינה מדוקדקת ניתן להיווכח כי טובת הילד היא אכן הסדרי ראייה שווים כשהאב והאם משמשים כמשמורנים משותפים.

היתרונות בהורות משותפת

היתרונות במשמורת משותפת רבות ובמאמר זה נציין כמה מהן.

האחת היא ההפחתה בצורה ניכרת מהמצוקה שנגרמת לילד לאחר שהוריו התגרשו והילד מוצא את עצמו חסר אונים, כאשר נמנע ממנו לקבל אב ואם פעילים באופן שווה.

שנית, אין ספק כי המשמורת המשותפת מקלה על האם. האם תוכל להתפנות לצרכיה בזמנים בהם הילד שוהה אצל האב, כשעול גידול הילד אינו נופל רק על כתפה, דבר זה בהכרח ייטיב עם הילד, שכן האם תוכל את לגדל את ילדה בנחת ובקלות.

שלישית עצם ההצהרה שהאם היא המשמורנית על הילד ואילו האב משמש רק כהורה עם הסדרי ראייה, גורם נחיתות במעמדו של האב, כביכול הוא משמש כהורה מסוג ב', כך שההצהרה שהילדים נמצאים במשמורת משותפת בו לאם אין כל יתרון לאב בהורותו, מחזק את מעמדו של האב.

החסרונות במשמורת משותפת

משמורת משותפת אינה "טלית שכולה תכלת" וכי בהחלט קיימים בכך מספר חסרונות המקשים על קיום המשמורת משותפת.

החיסרון הבולט הוא ההוצאות הכפולות להם נזקקים ההורים להוציא, שכן בעוד במקרה בו האב פוגש את הילדים בהסדרי שהות בלבד, הרי שאין הוא נצרך לרכוש ציוד מתאים עבור הילד, לא כן במקרה בו הילד נמצא במשמורת משותפת, האב והאם נאלצים לרכוש ציוד כפול עבור הילד, כגון, ביגוד, חדר שינה, ספריה ועוד.

חסרון נוסף הוא העובדה כי הילד חש שאין לו בית אחד, כך שבכל לילה הוא יישן במקום אחר, העובדה כי אין לבית בית אחד לפעמים עלול לגרום לו "אי יציבות".  

מה כולל משמורת משותפת?

משמורת משותפת כוללת הסדרי שהות שווים דה פקטו כך שהילד ישהה בבית כל אחד מההורים בצורה שווה.

לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין בהם נקבע כי אף הסדרי שהות שאינם שווים אלא הם 60%-40% גם נחשבים כהורות משותפת.

חשוב להדגיש כי משמורת משותפת אינה רק הסדרי שהות שווים אלא חשוב מכך, קבלת אחריות משותפת, כלומר האב והאם נושאים באחריות ובגידול הילד באופן שווה.

אם משמורנית ואפוטרופסות שווה

חשוב להפריד בין המונח "משמורת" לבין המונח "אפוטרופוס". שכן בעוד שנושא "משמורת או "הסדרי ראייה" עוסק בשהות הילד היכן ישהה הילד אצל האם באופן בלעדי או שהילד ישהה אצל האב והאם במשמורת משותפת, לא כן המונח "אפוטרופוס" עוסק בהחלטות מהותיות הנוגעות לילד, כמו לדוגמה השאלה על זהות מוסד החינוך הלימודי של הילד, או חלילה שאלה של רפואה, ניתוח וכד' .

אפוטרופסות על הילד אינה פועל יוצא לשאלה מי הוא המשמורן על הילד? או לשאלה האם האב זכאי להסדרי ראייה מופחתים או מורחבים?

בכל מקרה האב והאם הינם אפוטרופוסים שווים, כך שההחלטה על דברים מהותיים צריכה להתקבל על ידי שני ההורים.

במקרה בו התגלעו חילוקי הדעות בין ההורים בנוגע לדברים מהותיים הדורשים קבלת החלטה של שני ההורים הדבר יובא לפתחו של בית הדין הרבני או לפתחו של בית המשפט לקבלת הכרעה.

במקרים קיצוניים מאוד שוללים את זכותו של אחד מההורים לשמש כ"אפוטרופוס" על הילד, לאחר שאחד מההורים משתמש במעמדו כ"אפוטרופוס" לסכל ולפגוע בטובת הילד.

משמורת משותפת באיזה גיל?

אין כל ספק שלגילו של הילד ישנה השלכה על אופן של הסדרי השהות בין ההורים, שכן ברור שככל והילד קטין יותר הרי שמימוש החלום של "משמורת משותפת" נראית רחוקה יותר.

אין צורך להסביר כי בזמן בו התינוק יונק, הרי שאין כל הסבר הגיוני שהילד ישהה אצל האב והאם אופן שווה, הילד זקוק לשהות נרחבת של האם,  אך גם במקרה שהילד גדל קצת, הרי שהילד זקוק לחממה של האם.

כיום המקובל כי הגיל של הילד בו יהיה ניתן לעשות משמורת משותפת הוא בסביבות בגיל 6, כמובן שלכל מקרה יש יוצא מהכלל, והדבר משתנה ממקרה למקרה.

הסדרי שהות שווים לא בכל מחיר

חשוב לדעת כי על אף המעלות הרבות שישנן בהסדרי ראייה שווים, לא בכל מקרה ניתן לבצע זאת הלכה למעשה.

במקרה בו ההורים גרים במרחק רב, הרי שאין כל אפשרות לקיים הסדרי שהות שווים, כשיום אחד הילד ילמד בצפון וביום שני הוא יהיה בדרום, בקיצור, ככל והמדובר במרחק פיזי בין ההורים, הרי שהאופציה של משמורת משותפת יורדת מהשולחן.

במקרה בו קיים נתק חמור בין ההורים וההורים אינם יכולים לקיים שיח פורה ביניהם, הרי שאין כל אפשרות שההורים יהיו משמורנים משותפים, שכן על כל צעד ושעל ייתקלו ההורים במריבות וחילוקי דעות, דבר אשר בוודאי עלול לפגוע בטובתו של הילד.

כמובן במקרה בו האב עסוק מאוד לפרנסתו כשהוא אינו שוהה הרבה בבית או שהאב אינו מסוגל לגדל את הילד מכל סיבה שהיא, הרי שבוודאי שהאפשרות של משמורת משותפת יורדת מהפרק. 

מזונות במשמורת משותפת

אין להתעלם כי בהרבה פעמים אנו נתקלים במשרדנו באבות שמבקשים להיות הורים משמורנים משותפים כשעיקר מטרתם אינה לדאוג ל"טובת הילד" אלא השיקול המנחה אותם הוא הניסיון להיפטר משתלום דמי מזונות ילדים.

אין ספק כי בראש ובראשונה יש לבחון מה היא באמת טובתו של הילד ורק לאחר מכן לקבל החלטה נכונה!!!!

שינוי בהסדרי השהות

חשוב לדעת כי אף במקרה בו לא קבלתם את חלומכם בהסדרי השהות, עדיין הדבר אינו חסר כל סיכוי שיתרחש בעתיד.

מטבע הדברים נושא "משמורת הילדים" הינו דבר אשר חל בו שינוי נסיבות באופן תדיר, הן גילו של הילד, הן היחס ההורים כלפיו ועוד.

לכן בכל מקרה בו קיים שינוי נסיבות מהותי תוכלו לפנות שוב לבית הדין הרבני או לבית המשפט למשפחה בבקשה לדון מחדש האם מתאפשר בשלב הזה לשנות את הסדרי ראייה לטובת הילד. 

משרדנו חרט על דגלו את ראיית טובת הילדים בראש סדר העדיפויות.

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

האם ניתן להגיש תביעת מזונות רטרואקטיבית?

כמה עולה להתגרש?

כמה עולה להתגרש הינה שאלה מאוד כללית כיון שאינו דומה מקרה אחד למקרה השני, אך בכל זאת נשתדל במאמר זה לנסות ולעשות לכם קצת סדר.

קרא עוד »
דילוג לתוכן