ביטול הסכם ממון – האם הדבר מתאפשר?

ביטול הסכם ממון בטענות של עושק, רמיה, טעות, הינו הליך מורכב, כשאין כל משמעות האם הסכם ממון נעשה לפני הנישואין או שמדובר בהסכם ממון לאחר הנישואין, ככל והמדובר בהסכם ממון שנעשה כדין, היינו שקיבל את אישורו של בית הדין הרבני או בית המשפט הרי שביטולו הוא דבר קשה מאוד.

 אך בהחלט במקרים מסוימים אכן יהיה ניתן לבטל את ההסכם ממון.

במאמר זה נסקור את המקרים בהם ניתן לבטל את ההסכם ממון, אך בראשית נפתח את הסיבה המקשה לבטל הסכם ממון.

חזקה על הסכם ממון שנעשה כדין

הטוען כנגד הסכם חתום על ידי שני הצדדים עליו מוטלת החובה להוכיח כי אכן קיים עילה – סיבה לביטול ההסכם, שכן חזקה שההסכם נעשה כדין.

הדבר מקבל משנה תוקף במקרה של הסכם ממון שאושר בבית הדין הרבני או בבית המשפט האזרחי, לאחר שהערכאה השיפוטית בדקה היטב כי הצדדים מבינים היטב ונתנה להסכם תוקף פסק דין. 

כך שהטענה שהסכם הממון נעשה ברמייה ובאי הבנה על הכתוב בהסכם באה לסתור את החזקה שהערכאה השיפוטית בחנה היטב את הסכמות הצדדים והגיעה לידי מסקנה כי הצדדים הבינו היטב את ההסכמות.

נקודה נוספת וחשובה, הסכם ממון בין בני זוג מטרתו – שקט נפשי ולהימנע מהתדיינות משפטית, כך שלא ייתכן כי דווקא הדבר שאמור להביא לצדדים שקט נפשי – הסכם הממון, הוא אשר יגרום להליך משפטי. 

העילות של ביטול הסכם ממון

 אך האם הדבר אומר שלא ניתן בשום דרך שהיא לבטל את ההסכם ממון?

התשובה היא חד משמעית – לא ולא!!!!

ככל והערכאה השיפוטית תיווכח כי אכן אחד מבני הזוג נהג בחוסר תום לב בכך שהסתיר מידע חשוב מבן הזוג בעת עריכת ההסכם דבר אשר גרם שבן הזוג יחתום על ההסכם בטעות, הרי שההסכם יבוטל.

דרך נוספת לבטל את ההסכם ממון הוא להוכיח שהערכאה השיפוטית שאישרה את ההסכם ממון לא דאגה להסביר לצדדים ולוודאות שהצדדים מבינים את ההסכם ממון עליהם הם חתמו.

דוגמה לכך ניתן למצוא בפסק דין שניתן בבית הדין הרבני הגדול שקבע כי לאור העובדה שבהסכם לא היה מפורט מה הם הזכויות הפנסיוניות שרשומות על שם הצדדים ולאחר שבית הדין הגדול נוכח לדעת כי בית הדין הרבני האזורי שאישר את ההסכם לא היה מודע מה הם הזכויות הרשומות על שם כל אחד מבני הזוג, הורה בית הדין הגדול כי ההסכם בטל.

דרך נוספת לבטל את ההסכם הוא בטענה כי אחד מבני הזוג לא הבין על מה הוא חותם כשהדרך להוכיח זאת הוא ככל וקיים קיפוח משמועתי בהסכם ממון לאחד מבני הזוג, קיפוח זה יכול להעיד כי בן הזוג ה"מקופח" לא הבין על מה הוא חותם, שהרי אין הסתברות כלל שבן הזוג יסכים לחתום על הסכם שמקפח אותו באופן משמעותי. 

חשוב להדגיש כי לא די בטענות בעלמא בכדי לבטל את ההסכם ממון, אלא לשם כך יש לבסס את הטענה ולצרף ראיות שבגינה נדרש ביטול הסכם ממון.

ביטול הסכם ממון מכוח התנהגות הצדדים

במקרים מסוימים ניתן לטעון לביטול ההסכם מכוח העובדה שהצדדים התנהלו במשך שנות הנישואין בניגוד גמור למסוכם בהסכם הממון.

לדוגמה בהסכם הממון הוסכם שהנכס של הבעל המושכר יהיה שייך לו באופן בלעדי, כך שהשכירות ייכנס לחשבונו האישי של הבעל, למעשה הבעל היה נוהג להעביר את השכירות לחשבון המשותף בניגוד להסכם הממון.

העובדה כי הבעל נהג בניגוד להסכם הממון יכולה להיחשב לעיתים כהסכמה לביטול הסכם הממון.

חשוב לציין כי גם טענה זו לא במהרה תתקבל, אלא במקרים מיוחדים בהם יהיה ניתן להבין כי כוונת הבעל בהעברת השכירות לחשבון המשותף, שורשה היא מכוח רצונו לבטל את ההסכם הממון, ולא משיקולים טכניים גרידא.

מה קורה לאחר ביטול הסכם ממון

לאחר שבית הדין הרבני או בית המשפט נוכחו לדעת כי ההסכם ממון נעשה שלא כדין, הם יורו כי ההסכם ממון בטל ומבוטל.

במקרה זה יחול על הצדדים חוק יחסי ממון, כלומר חלוקת הרכוש בגירושין יהיה באופן שבו בני הזוג יחלקו בכל הנכסים והזכויות שרשומות על כל אחד מבני הזוג.

חשוב לדעת כי אף שחוק יחסי ממון באופן עקרוני הוא בניגוד לדין העברי, שכן בהתאם לדין העברי כל זכות שצבר אחד מבני הזוג הזכות שייכת לו באופן בלעדי, אך בית הדין הרבני מבצע את חלוקת הרכוש בהתאם לחוק.

היכן מבטלים הסכם ממון

ביטול הסכם ממון יכול להיעשות רק בערכאה שאישרה את ההסכם ממון, כלומר אם הסכם הממון אושר בבית הדין הרבני, אז גם הבקשה לביטול הסכם ממון צריכה להיות מוגשת בבית הדין הרבני, וככל וההסכם ממון אושר בבית משפט, הבקשה לבטל את הסכם ממון יש להגיש בבית המשפט למשפחה.

האם ניתן לבטל הסכם ממון לאחר הרבה שנים

אין ספק שככל שעובר הזמן מעת עריכת ההסכם כך הסיכוי לטעון כנגדו הולך ופוחת, שכן עמדת בתי המשפט שבכך שישנו מרווח זמן מעריכת ההסכם, הדבר מלמד שככל הנראה לא מדובר בעושק ורמיה, שכן מפני מה "נזכר" בן הזוג להגיש בקשה לביטול הסכם לאחר זמן רב כל כך.

מאידך ככל ולבן הזוג קיים הסבר הגיוני על מרווח הזמן בהגשת הבקשה לביטול הסכם ממון, כגון שרק כעת נודע לבן הזוג על היקף הנכסים השייכים לבן זוגו, כאשר הוא לא היה מודע אליהם כלל עד היום, בית הדין הרבני או בית המשפט למשפחה עשויים להתחשב בטענה זו.

ביטול הסכם ממון על ידי טוען רבני

לסיכום ניתן לומר כי אכן ניתן לבטל את ההסכם ממון, אך הליך זה הינו הליך מורכב וסבוך.

ככל ולדעתכם קיים עילה לביטול הסכם ממון, מומלץ לפנות לטוען רבני מומלץ שיסייע בעדכם לבטל את ההסכם ממון.

משרדנו מעניק שירות של ביטול הסכם ממון בכדי למנוע את העוול שנוצר מכוח הסכם ממון מקפח ומפלא.

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

עד איזה גיל משלמים מדור?

עד איזה גיל משלמים מדור?

עד איזה גיל משלמים מדור עבור הילדים? האם ישנו הבדל בין חיוב מזונות הילדים לבין חיוב מדור? ובכלל מה הוא תשלום מדור המשולם בנוסף לתשלום

קרא עוד »
תביעת גירושין שנדחתה

מקח טעות בנישואין

מקח טעות בנישואין שונה מעילה לגירושין במספר דברים, במאמר זה נסביר מהן ההשלכות של מקח טעות, ומתי בית הדין הרבני ייעתר לבקשתכם להכריז על בטלות

קרא עוד »
התמודדות של מסורבת גט

ייצוג בבית דין רבני

ייצוג בבית הדין הרבני הוא רשות או חובה? מי יכול לייצג בבתי הדין הרבניים האם רק עורך דין או שמא גם טוען רבני? במאמר זה

קרא עוד »
מינימום מזונות לילד

מתי לשלם תשלום מזונות?

תשלום מזונות נחלק לשניים, האחד תשלום מזונות אישה, והשני תשלום מזונות ילדים, כאשר רבים מהזוגות מתבלבלים בין חיוב לשלם מזונות אישה לבין החיוב לשלם מזונות

קרא עוד »
דילוג לתוכן