ארכיון של: מרץ 14, 2018

ביטול הסכם ממון – האם הדבר מתאפשר?

ביטול הסכם ממון – האם הדבר מתאפשר?

ביטול הסכם ממון בטענות של עושק, רמיה, טעות, הינו הליך מורכב, כשאין כל משמעות האם הסכם ממון נעשה לפני הנישואין או שמדובר בהסכם ממון לאחר הנישואין, ככל והמדובר בהסכם ממון שנעשה כדין, היינו שקיבל את אישורו של בית הדין הרבני או בית המשפט הרי שביטולו הוא דבר קשה מאוד.

 אך בהחלט במקרים מסוימים אכן יהיה ניתן לבטל את ההסכם ממון.

במאמר זה נסקור את המקרים בהם ניתן לבטל את ההסכם ממון, אך בראשית נפתח את הסיבה המקשה לבטל הסכם ממון.

חזקה על הסכם ממון שנעשה כדין

הטוען כנגד הסכם חתום על ידי שני הצדדים עליו מוטלת החובה להוכיח כי אכן קיים עילה – סיבה לביטול ההסכם, שכן חזקה שההסכם נעשה כדין.

הדבר מקבל משנה תוקף במקרה של הסכם ממון שאושר בבית הדין הרבני או בבית המשפט האזרחי, לאחר שהערכאה השיפוטית בדקה היטב כי הצדדים מבינים היטב ונתנה להסכם תוקף פסק דין. 

כך שהטענה שהסכם הממון נעשה ברמייה ובאי הבנה על הכתוב בהסכם באה לסתור את החזקה שהערכאה השיפוטית בחנה היטב את הסכמות הצדדים והגיעה לידי מסקנה כי הצדדים הבינו היטב את ההסכמות.

נקודה נוספת וחשובה, הסכם ממון בין בני זוג מטרתו – שקט נפשי ולהימנע מהתדיינות משפטית, כך שלא ייתכן כי דווקא הדבר שאמור להביא לצדדים שקט נפשי – הסכם הממון, הוא אשר יגרום להליך משפטי. 

העילות של ביטול הסכם ממון

 אך האם הדבר אומר שלא ניתן בשום דרך שהיא לבטל את ההסכם ממון?

התשובה היא חד משמעית – לא ולא!!!!

ככל והערכאה השיפוטית תיווכח כי אכן אחד מבני הזוג נהג בחוסר תום לב בכך שהסתיר מידע חשוב מבן הזוג בעת עריכת ההסכם דבר אשר גרם שבן הזוג יחתום על ההסכם בטעות, הרי שההסכם יבוטל.

דרך נוספת לבטל את ההסכם ממון הוא להוכיח שהערכאה השיפוטית שאישרה את ההסכם ממון לא דאגה להסביר לצדדים ולוודאות שהצדדים מבינים את ההסכם ממון עליהם הם חתמו.

דוגמה לכך ניתן למצוא בפסק דין שניתן בבית הדין הרבני הגדול שקבע כי לאור העובדה שבהסכם לא היה מפורט מה הם הזכויות הפנסיוניות שרשומות על שם הצדדים ולאחר שבית הדין הגדול נוכח לדעת כי בית הדין הרבני האזורי שאישר את ההסכם לא היה מודע מה הם הזכויות הרשומות על שם כל אחד מבני הזוג, הורה בית הדין הגדול כי ההסכם בטל.

דרך נוספת לבטל את ההסכם הוא בטענה כי אחד מבני הזוג לא הבין על מה הוא חותם כשהדרך להוכיח זאת הוא ככל וקיים קיפוח משמועתי בהסכם ממון לאחד מבני הזוג, קיפוח זה יכול להעיד כי בן הזוג ה"מקופח" לא הבין על מה הוא חותם, שהרי אין הסתברות כלל שבן הזוג יסכים לחתום על הסכם שמקפח אותו באופן משמעותי. 

חשוב להדגיש כי לא די בטענות בעלמא בכדי לבטל את ההסכם ממון, אלא לשם כך יש לבסס את הטענה ולצרף ראיות שבגינה נדרש ביטול הסכם ממון.

ביטול הסכם ממון מכוח התנהגות הצדדים

במקרים מסוימים ניתן לטעון לביטול ההסכם מכוח העובדה שהצדדים התנהלו במשך שנות הנישואין בניגוד גמור למסוכם בהסכם הממון.

לדוגמה בהסכם הממון הוסכם שהנכס של הבעל המושכר יהיה שייך לו באופן בלעדי, כך שהשכירות ייכנס לחשבונו האישי של הבעל, למעשה הבעל היה נוהג להעביר את השכירות לחשבון המשותף בניגוד להסכם הממון.

העובדה כי הבעל נהג בניגוד להסכם הממון יכולה להיחשב לעיתים כהסכמה לביטול הסכם הממון.

חשוב לציין כי גם טענה זו לא במהרה תתקבל, אלא במקרים מיוחדים בהם יהיה ניתן להבין כי כוונת הבעל בהעברת השכירות לחשבון המשותף, שורשה היא מכוח רצונו לבטל את ההסכם הממון, ולא משיקולים טכניים גרידא.

מה קורה לאחר ביטול הסכם ממון

לאחר שבית הדין הרבני או בית המשפט נוכחו לדעת כי ההסכם ממון נעשה שלא כדין, הם יורו כי ההסכם ממון בטל ומבוטל.

במקרה זה יחול על הצדדים חוק יחסי ממון, כלומר חלוקת הרכוש בגירושין יהיה באופן שבו בני הזוג יחלקו בכל הנכסים והזכויות שרשומות על כל אחד מבני הזוג.

חשוב לדעת כי אף שחוק יחסי ממון באופן עקרוני הוא בניגוד לדין העברי, שכן בהתאם לדין העברי כל זכות שצבר אחד מבני הזוג הזכות שייכת לו באופן בלעדי, אך בית הדין הרבני מבצע את חלוקת הרכוש בהתאם לחוק.

היכן מבטלים הסכם ממון

ביטול הסכם ממון יכול להיעשות רק בערכאה שאישרה את ההסכם ממון, כלומר אם הסכם הממון אושר בבית הדין הרבני, אז גם הבקשה לביטול הסכם ממון צריכה להיות מוגשת בבית הדין הרבני, וככל וההסכם ממון אושר בבית משפט, הבקשה לבטל את הסכם ממון יש להגיש בבית המשפט למשפחה.

האם ניתן לבטל הסכם ממון לאחר הרבה שנים

אין ספק שככל שעובר הזמן מעת עריכת ההסכם כך הסיכוי לטעון כנגדו הולך ופוחת, שכן עמדת בתי המשפט שבכך שישנו מרווח זמן מעריכת ההסכם, הדבר מלמד שככל הנראה לא מדובר בעושק ורמיה, שכן מפני מה "נזכר" בן הזוג להגיש בקשה לביטול הסכם לאחר זמן רב כל כך.

מאידך ככל ולבן הזוג קיים הסבר הגיוני על מרווח הזמן בהגשת הבקשה לביטול הסכם ממון, כגון שרק כעת נודע לבן הזוג על היקף הנכסים השייכים לבן זוגו, כאשר הוא לא היה מודע אליהם כלל עד היום, בית הדין הרבני או בית המשפט למשפחה עשויים להתחשב בטענה זו.

ביטול הסכם ממון על ידי טוען רבני

לסיכום ניתן לומר כי אכן ניתן לבטל את ההסכם ממון, אך הליך זה הינו הליך מורכב וסבוך.

ככל ולדעתכם קיים עילה לביטול הסכם ממון, מומלץ לפנות לטוען רבני מומלץ שיסייע בעדכם לבטל את ההסכם ממון.

משרדנו מעניק שירות של ביטול הסכם ממון בכדי למנוע את העוול שנוצר מכוח הסכם ממון מקפח ומפלא.

קרא עוד ←
הליך גירושין ברבנות הדרך הקלה ביותר

הליך גירושין ברבנות הדרך הקלה ביותר

הליך גירושין ברבנות נשמע לכם סבוך? אינכם יודעים כיצד עושים את ההליך גירושין ברבנות?

לאחר קריאת המאמר תדעו טוב יותר כיצד מתבצע ההליך ברבנות, כך שההליך של הגירושין ברבנות יהיה קל יותר.

הליך גירושין

בראש ובראשונה צריך לדעת כי בהליך גירושין ברבנות, הדבר נחלק בין אם בני הזוג מגיעים להסכמות מלאות במכלול הנושאים, כך שכל שנותר להם הוא לערוך הסכם גירושין ולאשרו בבית הדין הרבני, לבין מקרה בו בני הזוג אינם מצליחים להגיע לסכמות, כשבמקרה זה ההליך ברבנות הוא להגיש תביעה מסודרת לבית הדין הרבני או לבית המשפט.

הליך גירושין ברבנות בהסכמה

במקרה בו הצלחתם להגיע להסכמות במכלול הנושאים, עליכם לערוך הסכם גירושין. בהסכם גירושין יש לפרט את כל ההסכמות שהגעתם.

חשוב מאוד לפרט כמה שניתן בצורה מקצועית את כל הפרטים שהגעתם להסכמה, שכן הסכם זה יקבל תוקף של פסק דין ולא יהיה ניתן לחזור מהסכם זה.

לאחר שערכתם את ההסכם בצורה מקצועית, נותר לכם לאשר זאת בבית הדין הרבני או בבית המשפט למשפחה.

לשם כך יש לפנות למזכירות בית הדין עם ההסכם כשהוא חתום על ידכם ולבקש לקבוע מועד לדיון בו יעבור עמכם הדיין לראות שחתימתכם על ההסכם נעשה מתוך רצון ושיקול דעת.

לאחר שהדיין ישתכנע שההסכם הינו הסכם טוב הוא יאשר את ההסכם ובכך הסכם הגירושין יקבל תוקף של פסק דין.

הליך גירושין ברבנות

הליך גירושין שלא בהסכמה

ככל ואין בינכם הסכמות על נושאים הקשורים לגירושין, אין כל מנוס מאשר הגשת כתב תביעה.

בכתב התביעה עליכם לפרט מפני מה לדעתכם אתם צודקים בתביעתכם, ומפני מה לדעתכם על בית הדין לפסוק כמבוקשכם.

מומלץ מאד להוסיף בכתב התביעה נימוקים הלכתיים בכדי לשכנע את בית הדין שאכן הצדק עמכם.

הליך גירושין ברבנות או בבית משפט

כעת עולה השאלה האם להתחיל את הליך גירושין ברבנות או שמא יותר טוב בבית המשפט האזרחי.

מניסיוני אני שומע בני זוג שאומרים כי הליך גירושין ברבנות טוב יותר לגברים ואילו ההליך בבית המשפט טוב יותר לנשים, חשוב לי לומר לכם שמדובר ב"מיתוס".

דווקא לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין מהם עולה דווקא להיפך, טענות שטענו הגברים ברבנות נדחו, כשבעוד אותם טענות שנטענו על ידי הגברים התקבלו.

אז מה באמת טוב יותר הליך גירושין ברבנות או הליך בבית משפט?

ובכן, הגירושין עצמם נעשים אך ורק ברבנות. אין כל אפשרות להתגרש בבית המשפט האזרחי, כך שנושא הגירושין לעולם יידון ברבנות.

כמו כן נושא הכתובה לעולם יידון ברבנות, בתי המשפט אינם מוסמכים לדון בנושא הכתובה.

לא כן, הנושאים הכרוכים בגירושין כגון: הסדרי שהות, מזונות ילדים, חלוקת רכוש בין בני זוג, יכול שיהיה ברבנות ויכול שיהיה בבית המשפט.

בנושאים אלו חשוב להתייעץ עם טוען רבני מוסמך הבקיא היטב בדין העברי על פיו מתנהלים בתי הדין הרבניים בכדי שהוא יוכל לענות לכם תשובה קונקרטית למקרה שלכם.

קרא עוד ←
חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בין בני זוג כל מה שצריך לדעת

חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין הינו הליך מורכב, מטבע הדברים כל אחד מבני הזוג סבור שלו מגיע הרכוש ואילו לבן זוגו לא מגיע מהרכוש שנצבר.

אך כיצד באמת תתבצע חלוקת הרכוש בין בני הזוג? האם מדובר בכלל קבוע או שהדבר משתנה ממקרה למקרה? וככלל מה הוא הרכוש אותו אמורים בני הזוג לחלוק בעת הגירושין.

על הכל ועוד במאמר שלפנינו.

חלוקת רכוש בין בני זוג באופן שוויוני

חלוקת הרכוש בין בני זוג  לרוב תתבצע באופן שוויוני, כך שכל אחד מבני הזוג ייצא משנות הנישואין עם חצי מהשלל שנצבר במהלך שנות הנישואין.

לעובדה כי הבעל הוא שטרח להשיג את הרכוש ואילו האישה גידלה את ילדיה כך שהיא לא השתכרה באופן משמעותי אין כל רלוונטיות, כיון שבכל מקרה חלוקת הרכוש תתבצע באופן שוויוני בלא כל קשר מי הוא אשר רכש את הרכוש המשותף.

לדעתם של בית הדין הרבני ובית המשפט למשפחה הוא כי לכל גבר מצליח עומדת אישה מצליחה בבית, שהרי אין כל ספק שהאיש לא היה יכול להצליח כפי שהצליח אם לא שהאישה הייתה עוזרת לו בגידול ילדיהם.

אך יחד עם זאת ככל ובית הדין הרבני או בית המשפט יתרשמו כי אחד מבני הזוג לא תרם מאומה לתא המשפחתי לא בגידול הילדים ולא בהכנסות כלכליות, הרי שחלוקת הרכוש לא תתבצע באופן שוויוני. 

כמו כן העובדה כי הרכוש רכוש על שם אחד מבני הזוג אינו מקנה כל יתרון לבן הזוג אשר הרכוש רשום על שמו, וחלוקת הרכוש בין בני הזוג תתבצע באופן שוויוני.

יש לדעת כי חלוקת רכוש בגירושין מתבצע בבית הדין הרבני באופן זהה לחלוקת הרכוש בבתי המשפט.

אלו נכסים חולקים בחלוקת הרכוש בגירושין

כספים משותפים

בעת עריכת חלוקת הרכוש בגירושין יש לערוך חלוקה על כל הכספים המשותפים הנמצאים בחשבונות הבנק של מי מהצדדים, או נכסי נדל"ן הרשומים על שם אחד מבני הזוג.

לפעמים קיים חשש שאחד מבני הזוג מצא דרך "להעלים" ו"להבריח" כספים משותפים בניסיון לחמוק מחלוקת הרכוש בגירושין ולקחת את כל הכספים לרשותו.

במקרים אלו מומלץ לשכור חוקר פרטי שמומחה לחקירה כלכלית בכדי שינסה לגלות את כל האוצרות שדאג בן הזוג להחביא.

חשוב לציין כי ככל ויוכח שבן הזוג דאג להחביא ולהעלים כספים, הרי שלא רק שהכספים שיתגלו יחולקו בין בני הזוג, אלא הוא מסתכן שחלוקת הרכוש לא תתבצע באופן שוויוני כשהוא ימצא את עצמו מפסיד.

זכויות פנסיוניות 

אך לא רק, זכויות פנסיוניות וסוציאליות שצבר כל אחד מהצדדים ממקום עבודתו אף הוא יחולק באופן שוויוני.

כך שלצורך הדוגמה במקרה בו הבעל צבר מיליון שקל זכויות פנסיוניות במהלך שנות הנישואין, ואילו האישה צברה רק חצי מיליון שקל, הרי שבחצי מיליון שקל שצבר הבעל יותר ממה שצברה האישה, ייחלקו בני הזוג באופן שוויוני, כך שכל אחד מבני הזוג ייצא עם סכום של 750,000 ₪.

לרוב מדובר בחישוב מורכב, שכן כל אחד מבני הזוג צבר זכויות טרם הנישואין וכן לאחר שהצדדים נפרדו זה מזה, זכויות אלו אינם שייכים לבן הזוג, כך שיש לערוך תחשיב מה הם הזכויות שנצברו במהלך שנות הנישואין עד הפירוד ורק בזכויות אלו יזכה בן הזוג.

מוניטין עסקי

בעל עסק מלבד התזרים המזומנים שנכנס לעסק, קיים פן מיוחד והוא "מוניטין עסקי".

לדוגמה בן הזוג פתח חנות מכולת אשר הצליחה ושגשגה עד שהפכה ברבות הימים לרשת מזון ענפה הידועה בצבור כרשת מזון מצליחה.

אין כל ספק שמלבד ההכנסות שנכנס בכל חודש לעסק ממכירת המוצרים, הרי ש"המותג" של הרשת המזון המוצלחת שווה הרבה כסף.

בעת מכירת העסק ישלם הקונה הפוטנציאלי סכום כסף לא מבוטל בכדי לקנות את "המותג" של העסק.

מוניטין עסקי נהוג לחלק בעת עריכת חלוקת רכוש בגירושין, כשלשם כך בית הדין הרבני או בית המשפט ימנה שמאי מטענו בכדי לבחון כמה שווה ה"מוניטין העסקי" של העסק, ובן הזוג יקבל מחצית מזכויות אלו.

מוניטין אישי

בניגוד למוניטין עסקי בו יש נכס שניתן למכור, בהרבה מהמקרים אנו נתקלים בשאלה קשה בו אחד מבני הזוג השתכר כשכיר והרוויח סכום מכובד, ואילו בן הזוג למד באוניברסיטה והוציא תארים חשובים לאחר מכן אף החל לעבוד בהתמחות בו למד.

כשרונו הרב של בן הזוג הביא לידי מצב בו שעת עבודה של בן הזוג המלומד שווה הרבה יותר משעת עבודה של בן הזוג השכיר.

אין ספק כי מלבד כישרונותיו של בן הזוג המלומד הצלחתו נבעה מהסיבה שבן הזוג אפשר לו את הלימודים ותמך בו בכל שנות העבודה עד שהגיע להיכן שהגיע.

האם בן הזוג זכאי לקבל כסף עבור זכות זו, מחד ניתן לומר כי בן הזוג המלומד רכש נכס הנקרא "מוניטין אישי" כלומר הוא שווה הרבה כסף, מאידך אין נכס שניתן למכרו כעת, ורק מדובר במוניטין שיכול להרוויח בעתיד.

בשאלה זו נחלקו בתי הדין הרבניים ובתי המשפט למשפחה, כשבעוד שבבתי המשפט התפיסה המקובלת שבעת עריכת חלוקת רכוש בגירושין יש לחלוק אף את ה"מוניטין האישי", הרי שבבתי הדין הרבניים התפיסה היא שונה ולדעתם אין לחלוק את ה"מוניטין האישי".

חלוקת רכוש בגירושין היכן יתבצע

כפי שנכחנו לראות קיימים הבדלים בפסיקות בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט בשאלות של חלוקת רכוש בגירושין, אלא שכעת עולה השאלה מי הוא שיחליט היכן תתבצע החלוקה בגירושין?

המענה לשאלה זו הוא "מי פתח את התיק קודם" כלומר בן הזוג שפתח את התיק הראשון הוא שיבחר מי יכריע בשאלה היכן תתבצע חלוקת רכוש בגירושין בבית הדין הרבני או בבית משפט.

אלא שבעוד שלהגיש תביעה בבית המשפט אין כל צורך בהגשת תביעות נוספות, הרי שבבית הדין הרבני ניתן לתבוע חלוקת רכוש רק לאחר שנעשה נכון פתיחת תיק גירושין ברבנות.

כך שככל ויש לכם חשש שבן הזוג מתעד לפתוח תיק מומלץ מאוד להקדים אותו פן יהיה מאוחר, לפעמים התמהמהות קצרה בפתיחת התיק עלולה לעלות לכם ביוקר רב.

השלכה של חלוקת רכוש בגירושין לתביעת הכתובה

יש לדעת כי לחלוקת הרכוש בגירושין קיים השלכה על תביעת הכתובה שהאישה תובעת, שכן בית הדין הרבני יפטור את הבעל מכתובה ככל והאישה קבלה מחצית מזכויותיו הרשומות על שם הבעל.

בית הדין הרבני סבור כי "אין כפל מבצעים", כך שלא ייתכן מצב בו האיש יצטרך לשלם תשלום כתובה בהתאם לדין העברי, ובנוסף הוא יצטרך לתת מחצית מזכויותיו הרשומות על שמו בהתאם לחוק יחסי ממון.

במקרה זה יהיה על האישה לבחור האם ברצונה לקבל את זכויותיה הרכושיות בהתאם לחוק יחסי ממון, או שמא היא מעדיפה ליטול את הכתובה.

במקרים בו מדובר על תביעת כתובה בסכום גבוה אשר על פניו נראה כי אפשר לדרוש את הכתובה ולקבל, עדיף שלא להיכנס למלחמות על תביעת חלוקת הרכוש, שכן ייתכן מאוד ונושא זה יתייתר לאחר זכיית האישה בכתובתה.

חלוקת רכוש בהסכמה

בהרבה מהמקרים בני הזוג מעדיפים להימנע מהתדיינות משפטית מתישה כשהם מצליחים להגיע להסכמות בנושא חלוקת הרכוש בגירושין בלא התדיינות משפטית.

במקרה זה על הצדדים לערוך הסכם גירושין מפורט, בו תינתן התייחסות מלאה על אופן בו תתבצע חלוקת הרכוש ולהביא לאישור את  הסכם הגירושין בבית הדין הרבני או בית משפט האזרחי.

רוצים לדעת עוד על חלוקת רכוש בגירושין מתי תתבצע לחצו כאן

קרא עוד ←
הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין לשם מה?הסכם שלום בית

ההחלטה להתגרש הינה מוצא אחרון אשר בני הזוג נאלצים לעשותו לאחר שחיי הנישואין לא צלחו יפה, אך בהרבה מן המקרים בני הזוג עדיין מעוניינים לתת עוד "צ'אנס" אחרון לשיקום חיי הנישואין, כשמאידך ברצונם להסדיר את הגירושין במקרה שחלילה ניסיון זה לא יצלח.

לשם כך עורכים בני הזוג הסכם שלום בית ולחילופין גירושין. בהסכם זה מעגנים את האפשרות לנסות לשקם את חיי הנישואין, עם הוראות ברורות כיצד יהיה שיקום חיי הנישואין, בדגש מיוחד על נושאי חילוקי הדעות בין בני הזוג כיצד לדעתם יהיה ניתן לגשר על הפערים, ויחד עם זאת מסדירים בני הזוג את הגירושין, במקרה וחלילה הניסיון האחרון של "שלום בית" לא יעלה יפה.

היתרונות בהסכם שלום בית ולחילופין גירושין

לעריכת הסכם שלום בית ולחילופין גירושין קיימים יתרונות רבים:

  • בני הזוג יוכלו להתפנות ממריבותיהם ולנסות ולשקם את חיי הנישואין בניחותא.
  • הסכם שלום בית בו מסדירים בני הזוג את מטלות כל אחד מבני הזוג יכול בהחלט להביא את בני הזוג ל"שלום בית" אמיתי.
  • כל אחד מבני הזוג אינו רוצה להיות זה שמפר את הסכם שלום הבית, ולכן תהיה הענות גבוהה משני בני הזוג  להשקיע מאמצים רבים בחיזוק הקשר. 
  • במקרה וחלילה שלום הבית לא עלה יפה, הרי שהדרך לגירושין הינה קלה ופשוטה יותר, כך שהיא חוסכת הוצאות משפטיות יקרות על ניהול הליך בבית הדין.
  • כך תדעו שבמקרה ובסוף נאלצתם להתגרש, הרי שהדבר היה אכן בלתי נמנע, כיון שאתם ניסיתם בכל האפשרויות העומדות בפניכם להימנע מצעד קשה זה.

הסכם שלום בית

בחלק הראשון של ההסכם יסדירו בני הזוג את הצורה בו לדעתם יהיה בכדי לרפא את חיי הנישואין. חשוב לפרט בהסכם זה את חלוקת מטלות הבית, הסדרת חיי האישות, וכן כל דבר אשר עמד בסלע המחלוקת בין בני הזוג.

לעיתים בהסכם זה יוסדר אף עניין הוצאות המחייה שבני הזוג יוציאו בכל חודש, או שינוי במקום מגוריהם לדירה מרווחות יותר, כשלמעשה בכל מקרה ומקרה יש לבחון כיצד ניתן לקבוע "כללים" היאך תישמר הקשר המשפחתי.

לרוב לא יהיה ניתן לצפות שהסכם שלום הבית לבדו יביא את התוצאה הרצויה, שכן לא די בהסכם זה להחזיר את שלום הבית, אלא בני הזוג יזדקקו בנוסף להסכם, לפנות לטיפול זוגי – טיפול מקצועי הניתן על ידי יועצי נישואין, ובמקרים מסוימים יידרש גם סיוע בהליכה של בן/ת הזוג לטיפול למניעת כעסים.

ניתן לבקש מבית הדין הרבני שייפנה את בני הזוג למטפל/ת זוגי/ת המוכר לבית הדין בכדי לעמוד במשימה של "שלום בית".

ניתן אף להיעזר ביחידת הסיוע שעל ידי בית הדין הרבני, לדבר זה קיים אף יתרון, שכן הדבר לא כרוך בעלות כספית והשרות ניתן בחינם, מאידך ליחידת הסיוע קיים עומס רב, כך שהם לא יוכלו לתת מענה מושלם למקרה בו אתם נמצאים, ככל ואתם צריכים טיפול ממושך לא הייתי מייעץ לפנות ליחידת הסיוע.

הסכם גירושין

החלק השני של ההסכם יסדיר את הגירושין במצב בו ניסיון "שלום בית" לא עלה יפה. בהסכם יש להסדיר את נושא משמורת הילדים והסדרי שהות, האם הצדדים רוצים שהאם תהיה משמורנית או שהילדים יהיו במשמורת משותפת, כמו כן ההסכם מסדיר את גובה מזונות הילדים כמה מזונות ישולמו לכל ילד, ואת חלוקת הרכוש בין בני הזוג כיצד היא תתבצע.

יש לתת את הדעת אף לנושא של תביעת כתובה, האם האישה אכן תממש את זכותה לקבל כתובה, או שמא היא מסכימה לוותר על תביעת כתובה.

הצדדים יצהירו על הסכמתם לשתף פעולה במקרה ואחד מבני הזוג ירצה להתגרש, כך שהליך הגירושין יהיה בצורה קלה יותר.

חזרה מהסכם שלום בית ולחילופין גירושין

לא פעם אנו במשרדינו נתקלים במקרה שאחד מבני הזוג חוזר בו מהסכמתו להתגרש לאחר שניסיון שלום הבית לא צלח. האם במקרה זה ניתן לחייב את בן/ת הזוג להתגרש וכפי שהסכים בהסכם???

התשובה לשאלה זו היא שלמרות עריכת ההסכם ואישור בית הדין יכול אחד מבני הזוג לחזור בו מהסכמתו ולא יהיה ניתן לחייב את בן/ת הזוג להתגרש.

לכן חשוב לדעת בעת עריכת הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, שלמרות אישור בית הדין אין כל התחייבות שבמקרה בו מי מכם יבקש לפרק את התא המשפחתי  אכן הדבר יצלח.

אף שהדבר נראה תמוה בקרוב בני זוגות רבים, הכיצד ייתכן כי הסכם עליהם חתמו הצדדים מרצונם החופשי שאושר בבית הדין לא יהיה לו כל תוקף, אך צריך לדעת כי בכדי לחייב את אחד מבני הזוג להתגרש יש צורך ל"עילות גירושין".

יש לסייג את הדבר, שכן אף שבכל הקשור לגירושין אכן אין כל תוקף לאישור הסכם גירושין על ידי בית הדין הרבני, הרי שלייתר ההסכמות המופיעות בהסכם זה בהחלט שיש תוקף להסכמות.

ניסוח הסכם שלום בית ולחילופין גירושין על ידי טוען רבני

אם כך עולה השאלה שרבים מבני הזוגות שואלים לשם מה לערוך הסכם שלום בית ולחילופין גירושין, כשבין כך ובין כך יוכל בן הזוג להתנגד לגירושין כשאין כל תוקף לאישור בית הדין.

ראשית, אכן ניתן לומר כי ההסכם אינו סוגר "הרמטית" את כל ה"חורים", אך בהחלט יש לכך יתרון שלפחות בנושאים הכרוכים לגירושין, כגון חלוקת הרכוש בגירושין, או תביעת משמורת תתבצע בדרך "חלקה" ובלא מריבות והדיינות משפטית.

שנית, אף שאכן אין כל דרך לחייב את בן הזוג להתגרש מכוח ההסכם עליו חתמו הצדדים, אך טוען רבני העורך הסכם זה יידע לעגן את הדבר שלבן/ת הזוג כבר לא יהיה אינטרס להמשיך את חיי הנישואין.

למשל ניתן לכתוב כי במקרה שאחד מהצדדים ירצה להתגרש הדברים הכרוכים לגירושין כגון חלוקת רכוש, כמה מזונות ישלם האב, משמורת, ייעשה לאלתר ללא כל קשר לסידור הגט, כך שככל ובן/ת הזוג יעכב /תעכב את חיי הנישואין הדבר יהיה על הנייר בלבד, כשבפועל תתבצע חלוקת הרכוש והמזונות בהתאם להסכם שלום בית ולחילופין גירושין.

כפי שנוכחתם לדעת כי אף שניתן לערוך הסכם "לבד" באופן "חובבני", אך אין תחליף להסכם אשר ייערך על ידי טוען רבני לגירושין הבקיא היטב בדין העברי, הוצאות ועגמת נפש רבות ייחסכו באם ההסכם נערך על ידי טוען רבני הבקיא בדיני משפחה.

כך שאל תתפתו "לחסוך" כסף ולערוך הסכם שלום בית או לחילופין גירושין בלא סיוע מקצועי, שכן הדבר עלול לעלות לכם ב"יוקר".

אישור הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

את הסכם שלום בית  או לחילופין גירושין כמו כל הסכם ממון בין בני זוג – יש להביא לפני בית המשפט או בית הדין הרבני בכדי לקבל תוקף פסק דין.

רק לאחר שבית המשפט או בית הדין הרבני ישתכנעו שהסכם זה נעשה מתוך ידיעה ברורה של בני הזוג ומרצונם החופשי, יינתן לכך תוקף פסק דין.

לאחר שאישרתם את ההסכם כל שנותר לי הוא לאחל לכם שאכן תצליחו להחזיר את שלום הבית לביתכם.

קרא עוד ←
משמורת משותפת

משמורת משותפת

משמרותמשמורת משותפת – חלום שהופך למציאות!

משמורת משותפת או הסדרי ראיה הינה שאלה שעולה בכל הליך גירושין בהם יש לבני הזוג ילדים, לשאלה זו יכולה להיות השלכה מסוימת על טיב הקשר בין הילד לבין האב.

אך לא רק לפעמים השיקולים המנחים את האב לבקש להיות משמורן משותף היא להימנע מתשלום דמי מזונות באופן חלקי או מלא.

הסדרי הראיה שווים או משמורנית והסדרי שהות

עד לאחרונה התפיסה המקובלת יותר בין גורמי הרווחה ואשר התקבלה בבתי המשפט היה לרוב לקבוע כי האם תהיה משמורנית יחידה כשלאב יקבעו הסדרי שהות עם הילדים. לפעמים הסדרי השהות כוללים לינה ולפעמים הסדרי השהות מסתפקים במפגשים ללא לינה.

אולם בשנים האחרונות גוברת יותר ויותר התפיסה כי נכון יותר שהאב יהיה בקשר אדוק יותר עם הילד ולא להסתפק רק בהסדרי שהות קצרים.

לאחר בחינה מדוקדקת ניתן להיווכח כי טובת הילד היא אכן הסדרי ראייה שווים כשהאב והאם משמשים כמשמורנים משותפים.

היתרונות בהורות משותפת

היתרונות במשמורת משותפת רבות ובמאמר זה נציין כמה מהן.

האחת היא ההפחתה בצורה ניכרת מהמצוקה שנגרמת לילד לאחר שהוריו התגרשו והילד מוצא את עצמו חסר אונים, כאשר נמנע ממנו לקבל אב ואם פעילים באופן שווה.

שנית, אין ספק כי המשמורת המשותפת מקלה על האם. האם תוכל להתפנות לצרכיה בזמנים בהם הילד שוהה אצל האב, כשעול גידול הילד אינו נופל רק על כתפה, דבר זה בהכרח ייטיב עם הילד, שכן האם תוכל את לגדל את ילדה בנחת ובקלות.

שלישית עצם ההצהרה שהאם היא המשמורנית על הילד ואילו האב משמש רק כהורה עם הסדרי ראייה, גורם נחיתות במעמדו של האב, כביכול הוא משמש כהורה מסוג ב', כך שההצהרה שהילדים נמצאים במשמורת משותפת בו לאם אין כל יתרון לאב בהורותו, מחזק את מעמדו של האב.

החסרונות במשמורת משותפת

משמורת משותפת אינה "טלית שכולה תכלת" וכי בהחלט קיימים בכך מספר חסרונות המקשים על קיום המשמורת משותפת.

החיסרון הבולט הוא ההוצאות הכפולות להם נזקקים ההורים להוציא, שכן בעוד במקרה בו האב פוגש את הילדים בהסדרי שהות בלבד, הרי שאין הוא נצרך לרכוש ציוד מתאים עבור הילד, לא כן במקרה בו הילד נמצא במשמורת משותפת, האב והאם נאלצים לרכוש ציוד כפול עבור הילד, כגון, ביגוד, חדר שינה, ספריה ועוד.

חסרון נוסף הוא העובדה כי הילד חש שאין לו בית אחד, כך שבכל לילה הוא יישן במקום אחר, העובדה כי אין לבית בית אחד לפעמים עלול לגרום לו "אי יציבות".  

מה כולל משמורת משותפת?

משמורת משותפת כוללת הסדרי שהות שווים דה פקטו כך שהילד ישהה בבית כל אחד מההורים בצורה שווה.

לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין בהם נקבע כי אף הסדרי שהות שאינם שווים אלא הם 60%-40% גם נחשבים כהורות משותפת.

חשוב להדגיש כי משמורת משותפת אינה רק הסדרי שהות שווים אלא חשוב מכך, קבלת אחריות משותפת, כלומר האב והאם נושאים באחריות ובגידול הילד באופן שווה.

אם משמורנית ואפוטרופסות שווה

חשוב להפריד בין המונח "משמורת" לבין המונח "אפוטרופוס". שכן בעוד שנושא "משמורת או "הסדרי ראייה" עוסק בשהות הילד היכן ישהה הילד אצל האם באופן בלעדי או שהילד ישהה אצל האב והאם במשמורת משותפת, לא כן המונח "אפוטרופוס" עוסק בהחלטות מהותיות הנוגעות לילד, כמו לדוגמה השאלה על זהות מוסד החינוך הלימודי של הילד, או חלילה שאלה של רפואה, ניתוח וכד' .

אפוטרופסות על הילד אינה פועל יוצא לשאלה מי הוא המשמורן על הילד? או לשאלה האם האב זכאי להסדרי ראייה מופחתים או מורחבים?

בכל מקרה האב והאם הינם אפוטרופוסים שווים, כך שההחלטה על דברים מהותיים צריכה להתקבל על ידי שני ההורים.

במקרה בו התגלעו חילוקי הדעות בין ההורים בנוגע לדברים מהותיים הדורשים קבלת החלטה של שני ההורים הדבר יובא לפתחו של בית הדין הרבני או לפתחו של בית המשפט לקבלת הכרעה.

במקרים קיצוניים מאוד שוללים את זכותו של אחד מההורים לשמש כ"אפוטרופוס" על הילד, לאחר שאחד מההורים משתמש במעמדו כ"אפוטרופוס" לסכל ולפגוע בטובת הילד.

משמורת משותפת באיזה גיל?

אין כל ספק שלגילו של הילד ישנה השלכה על אופן של הסדרי השהות בין ההורים, שכן ברור שככל והילד קטין יותר הרי שמימוש החלום של "משמורת משותפת" נראית רחוקה יותר.

אין צורך להסביר כי בזמן בו התינוק יונק, הרי שאין כל הסבר הגיוני שהילד ישהה אצל האב והאם אופן שווה, הילד זקוק לשהות נרחבת של האם,  אך גם במקרה שהילד גדל קצת, הרי שהילד זקוק לחממה של האם.

כיום המקובל כי הגיל של הילד בו יהיה ניתן לעשות משמורת משותפת הוא בסביבות בגיל 6, כמובן שלכל מקרה יש יוצא מהכלל, והדבר משתנה ממקרה למקרה.

הסדרי שהות שווים לא בכל מחיר

חשוב לדעת כי על אף המעלות הרבות שישנן בהסדרי ראייה שווים, לא בכל מקרה ניתן לבצע זאת הלכה למעשה.

במקרה בו ההורים גרים במרחק רב, הרי שאין כל אפשרות לקיים הסדרי שהות שווים, כשיום אחד הילד ילמד בצפון וביום שני הוא יהיה בדרום, בקיצור, ככל והמדובר במרחק פיזי בין ההורים, הרי שהאופציה של משמורת משותפת יורדת מהשולחן.

במקרה בו קיים נתק חמור בין ההורים וההורים אינם יכולים לקיים שיח פורה ביניהם, הרי שאין כל אפשרות שההורים יהיו משמורנים משותפים, שכן על כל צעד ושעל ייתקלו ההורים במריבות וחילוקי דעות, דבר אשר בוודאי עלול לפגוע בטובתו של הילד.

כמובן במקרה בו האב עסוק מאוד לפרנסתו כשהוא אינו שוהה הרבה בבית או שהאב אינו מסוגל לגדל את הילד מכל סיבה שהיא, הרי שבוודאי שהאפשרות של משמורת משותפת יורדת מהפרק. 

מזונות במשמורת משותפת

אין להתעלם כי בהרבה פעמים אנו נתקלים במשרדנו באבות שמבקשים להיות הורים משמורנים משותפים כשעיקר מטרתם אינה לדאוג ל"טובת הילד" אלא השיקול המנחה אותם הוא הניסיון להיפטר משתלום דמי מזונות ילדים.

אין ספק כי בראש ובראשונה יש לבחון מה היא באמת טובתו של הילד ורק לאחר מכן לקבל החלטה נכונה!!!!

שינוי בהסדרי השהות

חשוב לדעת כי אף במקרה בו לא קבלתם את חלומכם בהסדרי השהות, עדיין הדבר אינו חסר כל סיכוי שיתרחש בעתיד.

מטבע הדברים נושא "משמורת הילדים" הינו דבר אשר חל בו שינוי נסיבות באופן תדיר, הן גילו של הילד, הן היחס ההורים כלפיו ועוד.

לכן בכל מקרה בו קיים שינוי נסיבות מהותי תוכלו לפנות שוב לבית הדין הרבני או לבית המשפט למשפחה בבקשה לדון מחדש האם מתאפשר בשלב הזה לשנות את הסדרי ראייה לטובת הילד. 

משרדנו חרט על דגלו את ראיית טובת הילדים בראש סדר העדיפויות.

קרא עוד ←