חלוקת רכוש בגירושין – כיצד מתבצע בבית הדין הרבני?

חלוקת רכוש בגירושין
חלוקת רכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין כיצד יתבצע?

בכל פעם שבני זוג באים להתגרש עולה שאלת חלוקת הרכוש של בני הזוג, ומובן שכל אחד מהם סבור כי הרכוש שייך לו.

בכדי להסדיר את חלוקת הרכוש חוקקו בכנסת את חוק יחסי ממון. בחוק זה נקבע כי אין חילוק אם הבעל עבד והשתכר כדי להגיע לנכסים אלו או שהאישה עבדה והשתכרה, בכל מקרה יחלקו את הנכסים שווה בשווה, בכלל זה גם אם הנכס רשום על שם אחד מבני הזוג – הנכס יחולק בשווה בין בני הזוג.

אמנם יש מקרים היוצאים מהכלל, לדוגמה אם בני הזוג ערכו הסכם ממון אשר אושר בבית הדין או בבית המשפט, אזי החלוקה תתבצע בהתאם להסכם הממון שערכו בני הזוג.

חלוקת רכוש בגירושין לפי הדין העברי 

הדין העברי שולל חלוקת רכוש שווה בשווה בלא נתינת דעת מי הביא את הרכוש, כך שבדין העברי החלוקה תהיה לפי מי שהביא את הרכוש. לדוגמה, אם הבעל השתכר והרוויח כסף רב, ולעומתו האישה הייתה עקרת בית ולא עבדה אלא עסקה בצורכי הבית, בעת הגירושין ייטול הבעל את כל הכסף בלא שתהיה לאישה זכות בממון זה, כי החלוקה נקבעת לפי מה שהשתכר כל אחד מבני הזוג.

חוק יחסי ממון בבית הדין הרבני

באופן כללי, בית הדין הרבני דן לפי הדין העברי, כך שחלוקת הרכוש הייתה צריכה להתבצע בהתאם לדין העברי, כלומר כל אחד מבני הזוג נוטל את הכסף שצבר במשך שנות הנישואין. אלא שנקבע בחוק יחסי ממון כי בית הדין הרבני צריך לדון בהתאם לחוק, כך שהחלוקה תתבצע שווה בשווה בלא קשר להשתכרות אחד הצדדים.

חוק יחסי הממון אינו שולל את האפשרות שידונו בבית הדין הרבני בהתאם לדין העברי, וזאת כאשר שני הצדדים הביעו את רצונם לדון על פי דין זה. נמצא כי ניתנת הזכות לכל אחד מהצדדים לבקש שידונו על פי החוק יחסי ממון אף בבית הדין הרבני.

כפל מבצעים

בית הדין הרבני קבע שבמקרה שהאישה דורשת לדון לפי חוק יחסי הממון, והיא תובעת כתובה על פי הדין העברי, אשר אכן מגיעה לה על פי הדין, בית הדין ישלול את זכות הכתובה בהתאם לשיעור שנטלה האישה מכוח חוק יחסי ממון.

טעמו של דין זה הוא משום שבית הדין סבור כי אין לתת "כפל מבצעים", שבעוד שאת חיוב הכתובה תיטול האישה לפי הדין העברי, את חלוקת הרכוש תבצע האישה בהתאם לדין האזרחי.
עליה להחליט האם היא הולכת על פי הדין העברי בעזרת טוען רבני ואז תזכה למלוא כתובתה, או שמא היא הולכת על פי הדין האזרחי ואז תזכה בחלוקת הרכוש שווה בשווה אך תפסיד את כתובתה.

לסיכום:

  1. חוק יחסי ממון קובע כי הרכוש של בני הזוג המתגרשים יתבצע בחלוקה שווה בשווה.
  2. בית הדין הרבני מחויב לדון בהתאם לחוק זה כשאחד מבני הזוג דורש זאת.
  3. אישה שגבתה יותר מהשייך לה על פי הדין העברי, תפסיד את כתובתה בהתאם לשיעור שנטלה.