אישה מורדת – מהם ההשלכות?

אישה מורדת
אישה מורדת וההשלכות בבית הדין

אישה מורדת – לא ברורה לכם משמעותה?

תוהים מהם ההשלכות שייגרמו מההכרזה על אישה כמורדת?

מהי אישה מורדת?

בעל אשר הגיש תביעה לשלום בית לאחר שהאישה מסרבת לקיים יחסים עם בעלה בטענות שווא היא זו המוגדרת בדין העברי כ"מורדת". דבר זה מותנה בכך שבית הדין התרה בה שתחדל ממעשיה ותחזור לחיות עם בעלה, ולאחר ההתראה עדיין האישה עומדת בעקשנותה – בית הדין יכריז על אישה זו כ"מורדת".

האם תביעת ההכרזה לאישה מורדת היא שיקול כלכלי לבעל?

תתפלאו לשמוע שאכן ברוב המקרים הכרזה על האישה כמורדת הוא שיקול נכון, מכיוון שעל ידי הכרזה זו יחסוך הבעל מלשלם את כתובתה ותוספת כתובתה, מה שחוסך לפעמים סכום גבוה של מאות אלפי שקלים. בנוסף, הכרזה על האישה כ"מורדת" פוטרת את הבעל מתשלום מזונות לאישה.

אך לפעמים דווקא ההכרזה על אישה מורדת יכולה לעמוד לבעל לרועץ, נראה מוזר?

בואו ונעשה סדר בנושא אישה מורדת:

אישה שבמהלך שנות נישואיה קיבלה דירת מגורים מתנה מאביה, ובדירה זו גרו בני הזוג בשלום ובשלווה, עד שהתערערו היחסים ביניהם עד כדי משבר. עתה באה האישה לבית הדין כשבפיה טענה שכיוון שהדירה שלה היא דורשת שבעלה ייצא מהדירה לאלתר. על פניו נראה שטענתה נכונה שכן הדירה שלה, דירה זו הגיעה במתנה, מה שמקנה לה זכות בלעדית בדירה גם בעת חלוקת רכוש בגירושין הנעשה לפי חוק יחסי ממון.

הבעל אינו יכול לבוא בטענה כי האישה חייבת לזון ולתת מדור לבעלה, שהרי חוב זה מוטל על הבעל בלבד, כך שנמצא כי אין לבעל כל זכות לשהות בדירתה הפרטית של האישה.

זכות אכילת פירות "נכסי מלוג"

העילה היחידה שבגינה יכול הבעל לדרוש את זכות השימוש בבית, היא מכוח הדין העברי הקובע ש"נכסי מלוג הבעל אוכל פירות" – כלומר לבעל יש זכות להשתמש בדירת אשתו כל זמן שהם נשואים, זכות זו קיימת אף כשהאישה קיבלה מתנות השייכות לה באופן בלעדי.

תביעת הבעל להכריז על האישה כמורדת שומטת את זכות השימוש בדירת האישה, שכן ההכרזה על האישה כמורדת מנתקת את כל היחסים הממוניים של בני הזוג, כך שאומנם אינו חייב לזון את אשתו מצד אחד, אך גם לא תהיה לו זכות בנכסי מלוג של אשתו מצד אחר.

כך שאם אינכם רוצים ליפול בבור שכריתם לעצמכם, מומלץ לכם לקבל ייעוץ מטוען רבני מוסמך, על מנת שתקבלו את המקסימום המגיע לכם.