כמה דמי מזונות אצטרך לשלם לאחר הגירושין?

דמי מזונות
דמי מזונות

דמי מזונות – על פי ההלכה היהודית הבעל חייב בתשלום דמי מזונות, הן עבור אשתו עד זמן הגירושין והן עבור כל אחד מילדיו כל זמן שהם קטנים.

אמנם, גובה התשלום משתנה ממקרה אחד למשנהו, ויתכן שבמקרה אחד ישלם הבעל את רוב משכורתו החודשית למזונות ילדיו ואילו במקרה אחר לא יצטרך לתת אלא מעט משכרו.

במה תלוי גובה דמי המזונות? האם לדייני בית הדין ישנה אפשרות לקבוע את הסכום על פי שיקול דעת בלבד?

אם הנך עומד בפני הליך גירושין ותוהה עד כמה יכביד הדבר על מצבך הכלכלי, מאמר זה נועד בשבילך וייתן מענה לתהיותיך!

דמי מזונות לאשה ולילדים

על פי ההלכה היהודית וכן על פי החוק הישראלי, מוטל על הבעל לדאוג לתשלום "דמי מזונות" לאשתו כל זמן שהיא נשואה לו וכן לכל אחד מילדיו, בכדי שיוכלו להמשיך ולהתקיים בכבוד.

אמנם ישנם שני חילוקים מהותיים בין חיוב דמי המזונות לאישה ובין חיוב זה כלפי הילדים:

דמי מזונות עד הגירושין ולאחר הגירושין

א) החילוק הראשון הוא בזמן החיוב: כלפי האישה אין חוב מזונות אלא עד זמן הגירושין ולאחר מכן אין הבעל חייב במזונות גרושתו, ואילו כלפי ילדיו חייב האב במזונות כל אחד מילדיו עד שיגיע לגיל בגרות. כיום נקבע גיל המזונות על 18 שנה, כך שלאחר שמגיע כל ילד לגיל זה האב אינו חייב עוד בתשלום מזונות עבורו.

על פי מה נקבע גובה דמי המזונות?

ב) החילוק השני בין מזונות האישה למזונות הילדים הוא לעניין גובה החיוב: חיוב המזונות לאישה נקבע על פי רמת החיים של הבעל, ואילו חיוב המזונות לילדים נקבע על פי צורכי כל ילד ורמת החיים שהוא הורגל בה קודם הגירושין.

כיצד מתבטא הבדל זה בפועל? – נבאר זאת במקרה לדוגמא:

בני זוג שחיי הנישואין שלהם היו ברמת חיים גבוהה מחמת השכר הגבוה שמקבל הבעל בעבודתו ובזמן הגירושין ילדיהם קטנים ועדיין לא הורגלו ברמת החיים של הוריהם. במקרה זה, "דמי המזונות" עבור האישה יהיו גבוהים מאחר שבעלה עשיר, ואילו לילדים ייקבעו מזונות מופחתים יותר מאחר שבזמן הגירושין הם עדיין לא חשו בצורך לחיות ברמת חיים גבוהה.

טווח שיקול הדעת של הדיינים

כל האמור הוא לעניין הנושא העקרוני, אך רבים שואלים כמה מזונות משלמים עד שהילדים יתבגרו?

התשובה על כך אינה חד משמעית, אך ישנו טווח סביר על פיו דנים בדרך כלל בבית הדין הרבני: בין 1,000 ₪ ל- 1,400 ₪ לכל ילד בכל חודש.

שיקול הדעת של הדיינים הוא קביעת הסכום בתוך טווח זה, כך שילד המורגל ברמת חיים גבוהה יקבע עבורו סכום הקרוב יותר ל- 1400 ₪ ואילו מי שאינו מורגל בכך יקבע עבורו סכום ברף הנמוך יותר.

(יש לציין שסכומים אלו אינם אמורים באופן שדנים גם על חיוב הבעל ב"מדור", שכאשר דנים אף בזה סכום המזונות גבוה יותר בהתאם לנסיבות ובכל מקרה לגופו).

המסקנה: אף על פי שלא ניתן לדעת מראש כמה "דמי המזונות" ייפסק בכל תיק גירושין, מכל מקום ישנן שתי מוסכמות עקרוניות: א) הסכום תלוי ברמת החיים של הבעל וברמת החיים אליה הורגלו הילדים. ב) טווח דמי המזונות לכל ילד הינו בין 1,200 ₪ ל-1,400 ₪, והסכום הסופי תלוי בנסיבות.

  אם גם אתה חושש מגובה דמי המזונות שיושתו עליך, צלצל עוד היום ל"טוען רבני" יהודה אבלס שייצג אותך כראוי ויעשה כל שביכולתו בכדי להפחית סכום זה!