זכויות האישה בגירושין רק בבית המשפט ? – מיתוס, לא מציאות!

זכויות האישה בגירושין – רבים וטובים חושבים שמוסד בית הדין הרבני מפלה זכויות נשים לרעה

זכויות האישה בגירושין
זכויות האישה בגירושין

בפסיקותיו. על פי סקרים שונים, רוב הציבור בישראל חושב כך. אך האם הדבר באמת נכון? האם זו מציאות חיינו או שמא אין זה אלא מיתוס שרווח כאן בשנים האחרונות ותו לא?

בחינה מעמיקה של הנושא תוכיח שבית הדין הרבני מיטיב במקרים רבים דווקא עם צד הנשים! נראה לכם פלא? הבה ונבחן את הדברים:

זכויות האישה בגירושין בדירת המגורים המשותפת

פעמים רבות כאשר מתרחשת מריבה בין בני זוג והגבר נוקט בטקטיקת "סחיטה" כלפי האישה על ידי הגשת תביעה בבית משפט אזרחי לחלוקת רכוש הדירה המשותפת, מטרת התביעה למכור את הדירה ולהשאיר את האישה עם חצי מסכום שווי הדירה ללא קורת גג.

נסו לדמיין אישה עם חמשה ילדים ללא קורת גג מתאימה וללא יכולת כלכלית לקנות דירה במחצית מסכום המכירה… מה היא תעשה, היכן תתגורר?

ואכן בבית משפט אזרחי הבעל יצליח לבצע את זממו כך שדירת המגורים המשותפת תימכר והאישה תמצא את עצמה ללא דירה משלה, זאת מכוח "חוק המקרקעין" הקובע שכל שותף יכול לבקש את פירוק השותפות בכל זמן נתון.

מאידך, אם האישה תשכיל לבוא להתדיין בבית הדין הרבני היא תרוויח ובגדול, משום שעל פי המשפט העברי יש בכוחה לעכב את הליך הפירוק השותפות על הדירה. בית הדין הרבני אינו דן על פי "חוק המקרקעין" אלא על פי ההלכה ותורת ישראל, ובהלכה נקבע שלאשה יש זכות לקבל מדור ספציפי כאשר היא תובעת מזונות ומדור מבעלה. כלומר יש לאישה זכות לגור באותו מדור שהורגלה לגור בו ואין לגבר זכות לטלטל אותה ממקום למקום ללא הסכמתה.

אי-זכות הגבר בגירושין בדירה משותפת מחמת תביעת מזונות

זכות זו מוקנית לאישה בלבד, ואילו לגבר אין זכות במדור מחמת תביעת מזונות, שהרי האישה אינה חייבת במזונות כלל! לכן אילו האישה תגיש תביעה לפירוק שותפות בבית משפט אזרחי, הגבר יתקשה יותר למצוא סעד בבית הדין הרבני, ומאחר שבדרך כלל לבעל אין תביעות ממוניות על אשתו, הן בית המשפט והן בית הדין יפסקו לפירוק השותפות כשהמשמעות המעשית היא מכירת הדירה המשותפת והשלכת הגבר לרחוב עם מחצית משווי הדירה.

חשוב להדגיש שעדיין הגבר יכול לבקש מבית הדין "מדור ספיציפי". כלומר הגבר יכול להגיש בקשה להמשיך ולהתגורר דווקא בדירה זו על ידי הגשת תביעת שלום בית, שהרי אם יימכר הבית לא יהיה שלום בבית, אך תביעת שלום בית לרוב מתבררת כתביעה שאינה אמיתית, ולכן בית הדין לא יאפשר לאיש להמשיך ולהתגורר בבית.

המסקנה: בית הדין נותן זכויות ייתר לאישה בתביעה על פירוק מדור משותף, מה שבית משפט אזרחי אינו נותן!