תיק 858217/1

 בבית הדין הרבני האזורי חיפה

לפני כבוד הדיינים:

הרב יצחק אושינסקי – אב"ד

התובע:

פלוני

(ע"י ב"כ עו"ד אריה ספרא)

נגד

  

הנתבעת:

פלונית

(ע"י ב"כ טו"ר אברהם גולובנציץ)

הנדון: גירושין – אי־קידום תביעת גירושין כשברקע חשש לתביעת נזיקין בגין סרבנות גט

החלטה

בפנינו בקשת האשה למתן החלטה ומנגד תגובת הבעל.

בתיק זה, במסגרת החלטת בית הדין מיום י"ט בחשון תשע"ז (20.11.16), התבקשו סיכומי שני הצדדים בתביעת הגירושין של הבעל.

ברם, טרם קיום החלטה זו במלואה (סיכומי הבעל הוגשו; סיכומי האשה טרם הוגשו), הוגשה בקשת האשה (באמצעות בא כוחה), כי היא חוששת שהבעל מתעתד להגיש כנגדה תביעה לפסיקת פיצויי נזיקין בגין סרבנות גט, וביקשה כי יוקפא ההליך וחובתה להגיש סיכומים, עד לסילוק החשש הנ"ל שהציגה.

להוכחת טענתה, צירפה האשה לבקשתה אף טופס ייפוי כח שחתם הבעל לעו"ד גרינשטיין (מיום 22.11.16), בו מינה אותו לייצגו בענין "אישות, נגד פלונית בבית המשפט לענייני משפחה".

הבקשה נשלחה לתגובת הבעל, לא אחת.

בסעיף 1 לתגובתו האחרונה כתב הבעל כי עד היום לא פתח כל הליך תביעה בבית המשפט, ובסעיף 2 לתגובת הבעל נאמר: "נכון להיום, לבעל אין כוונות עתידיות".

למעשה, תגובת הבעל אינה מספקת, שהרי הראתה האשה בסיס לכך שהבעל מתכנן לתבוע תביעה בענייני אישות, אף פתח תביעה בית המשפט ליישוב סכסוך, ולא נטענה עד היום ע"י הבעל כל טענה המסבירה לשם מה הוא מנהל הליך בבית משפט כנגד האשה ולשם מה שכר את שירותיו של עו"ד גרינשטיין בתביעה לענייני "אישות", כך שקיים בסיס סביר להניח כי אכן הבעל מתכנן לתבוע את האשה בתביעה נזיקית בגין סרבנות גט, וכידוע, ההלכה הנהוגה בבתי הדין הרבנים היא כי תביעות מעין אלו הינן בגדר "כפיית גט" – כפייה ממונית, אשר על פי הדין מונעים סידור גט בין הצדדים (ובית דין דנן כבר הוציא כמה החלטות באשר לאי קידום הליך גירושין כשברקע תביעות נזיקיות כנ"ל כנגד גברים או כנגד נשים, וחלקן התפרסמו, וראו לדוגמה בתיק 538765/6).

לאור האמור, במידה והבעל חפץ בקידום הליך הגירושין בבית הדין, תוגש הצהרת הבעל וכן בא כוחו עו"ד גרינשטיין (הצהרה בפני עו"ד כמקובל), ובמסגרתה יתחייבו כי הם לא יגישו בשום שלב ובשום אופן תביעה נזיקית כנ"ל כנגד האשה בבית המשפט. לאחר קבלת הצהרתם, בית הדין ישקול להמשיך את ההליך מאותה נקודה בה הופסק.   

נעיר כי בית הדין חפץ לקדם את ההליך המתנהל בפניו, אך לא נוכל לממש את שאיפתנו הנ"ל ככל שקיים "מחסום" הלכתי בדמות חשש לתביעה נזיקית בגין סרבנות גט.

ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום י"ב בשבט התשע"ז (08/02/2017).

הרב יצחק אושינסקי – אב"ד

 

השארת תגובה